ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Dökümanları

ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Dökümanları / ISO 9001 Belgesi Dokümante Edilmiş Bilgileri


Sistem Dokümanları-El Kitapları


Kalite El Kitabı KEK/SEÇ


Makine Kullanım El Kitabı


Organizasyon El Kitabı


Talimatlar El Kitabı


Formlar El Kitabı


Prosedürler El Kitabı gibi çoğaltılabilir.


Sistem Dokümanları-Prosedürler


Dokümante Edilmiş Bilgi Prosedürü


Doküman ve Kayıt Prosedürü


Dokümanların ve Kayıtların Kontrolü Prosedürü


Doküman Prosedürü


Kayıt Prosedürü


Dokümanların Kontrolü Prosedürü


Kayıtların Kontrolü Prosedürü


Tasarım Prosedürü


İç Tetkik Prosedürü


Kuruluş İçi Denetim Prosedürü


Yönetim Prosedürü


Yönetimin Gözden Geçirme Prosedürü


YGG Prosedürü


Satın Alma Prosedürü


Depolama Prosedürü


Pazarlama Prosedürü


Nakliye Prosedürü


Risk Belirleme Prosedürü


Risk Değerlendirme Prosedürü


Müşteri Yönetimi Prosedürü


Müşteri Memnuniyeti


Veri Analizi Prosedürü


Veri Analizi Ve İstatiksel Teknikler Prosedürü


Kalibrasyon Prosedürü


Ölçüm Cihazlarının Kontrolü Prosedürü


Üretim Prosedürü


Ürün Gerçekleştirme Prosedürü


Sözleşmenin Gözden Geçirmesi Prosedür


İletişim Prosedürü


İnsan Kaynakları Yönetimi Prosedürü


İzlenebilirlik Prosedürü


Üretim ve İzlenebilirlik Prosedürü gibi çoğaltılabilir.


Sistem Dokümanları-Talimatlar


Toplantı yönetim talimatı


Yangın söndürme talimatı


Müşteri malı koruma talimatı


Depolama talimatı


Ambalajlama ve sevkiyat talimatı


60 ton eksantrik pres kullan.ve bakım talimatı


Elektrik kaynak makinesi kullanıma talimatı


Arşiv yönetim talimatı


Torna kullanım ve bakım talimatı


Mekanik kumpas kullanım talimatı


Mikrometre kullanıma talimatı


Giyotin makas kullanım talimatı


250 ton hidrolik pres kullanım ve bakım talimatı


Boyama talimatı


Mekanik kesim makinesi kullanma ve bakım talimatı


Otomatik kesim makinesi kullanma ve bakım talimatı


Taşlama makinası kullanım ve bakım talimatı


Cnc torna kullanım ve bakım talimatı


Freze kullanım ve bakım talimatı


Cnc freze kullanım ve bakım talimatı


Radiyal matkap kullanım ve bakım talimatı


Testere kullanım ve bakım talimatı


Elektroerezyon kullanım ve bakım talimatı


Dijital kumpas kullanma talimatı


Steinel pres kullanım ve bakım talimatı


Çemberleme makinesi kullanım ve bakım talimatı


Bileme taşı kullanım ve bakım talimatı


El matkabı kullanım ve bakım talimatı


Eksantrik pres kullanım ve bakım talimatı


Forklift kullanım ve bakım talimatı


Pistonlu hava kompresörü kullanım talimatı


250 ton hidrolik lastik vulkanize presi talimatı


İş talimatları


Görev talimatları


Bakım talimatları


Uygulama talimatları gibi çoğaltılabilir.


Sistem Dokümanları-Süreçleri


Dokümante Bilgi Süreci


Tasarım ve Geliştirme Süreci


İç Denetim Süreci


Kuruluş İçi Denetim Süreci


Yönetim Süreci


Yönetimin Gözden Geçirme Süreci


YGG Süreci


Satın Alma Süreci


Depolama Süreci


Pazarlama Süreci


Nakliye Süreci


Risk Belirleme Süreci


Risk Değerlendirme Süreci


Müşteri Yönetimi Süreci


Veri Analizi Süreci


Kalibrasyon Süreci


Ölçüm Cihazlarının Kontrolü Süreci


Üretim Süreci


Ürün Gerçekleştirme Süreci


Sözleşmenin Gözden Geçirmesi Prosedür


İletişim Süreci


İnsan Kaynakları Yönetimi Süreci


İzlenebilirlik Süreci


Üretim ve İzlenebilirlik Süreci gibi çoğaltılabilir.


Sistem Dokümanları-Kayıtlar / Formlar


Toplantı kayıt formu


Eğitim belgelendirme formu


Personel eğitim sicil formu


Eğitim talep formu


Eğitim değerlendirme formu


İç yazışma formu


Yönetimin gözden geçirmesi raporu


Prosedür formu


Talimat formu


Kek sayfa formatı


Doküman değişiklik istek formu


Revizyon kayıt formu


Müşteri memnuniyeti değerlendirme formu


Müşteri şikayetleri kayıt formu


Ürün tarihçe formu


Doküman dağıtım formu


Firma bilgi formu


Detay iç denetim planı


Personel sicil no formu


İş başvuru formu


Uygunsuzluk raporu


Arşif etiketi formu


Düzeltici-önleyici faaliyet isteği


Onaylı tedarikçiler listesi


Tashih kartı


Tedarikçi performansı takip formu


Satınalma talep fişi


Teklif isteme sipariş formu


Duyuru formu


Oryantasyon eğitim takip kartı


Doküman imha tutanağı


Personel bilgi kartı


Haftalık üretim planı


Fıfo kartı


Ölçme ve test cihazları listesi


Proses izleme tablosu


Yapılabilirlik formu


Cihaz-makina arıza kayıt formu


Raflama sistemi formu


Tamir takımları içeriği formu


Atölye üretim planı


Kalite kayıtları listesi


Giriş kontrol formu


Yıllık iç denetim planı


İmalat takip kartı


Üretim red kartı


Üretim tashih kartı


Red kartı giriş kontrol


Düzeltici ve önleyici faaliyet takip formu


İç denetim raporu


Aylık hurda raporu


İş emri


Dış kaynaklı doküman listesi


Yıllık personel eğitim planı


Kalite iyileştirme planı


Sipariş formu


Proses kontrol formu


Dosya içeriği formu


Yıllık genel bakım planı


Malzeme alım/tanıtım kartı


Günlük mesai cetveli


Aylık iade oranları cetveli


Özel proses tanım formu


Ölçüm cihazları doğrulama formu


Eğitim etkinliği değerlendirme formu gibi çoğaltılabilir.


Sistem Dokümanları - İş Akış Şemaları


Genel Yönetim Süreci İş Akış Şeması


Üretim İş Akış Şeması


Planlama İş Akış Şeması


Tasarım ve Geliştirme İş Akış Şeması


Müşteri Yönetimi İş Akış Şeması


Satın Alma İş Akış Şeması


Pazarlama İş Akış Şeması


Veri Analizi İş Akış Şeması


İç Denetim Süreci İş Akış Şeması


Depolama Süreci İş Akış Şeması


Satış Süreci İş Akış Şeması


Risk Analizi ve Değerlendirmesi İş Akış Şeması gibi çoğaltılabilir. ISO 9001 Belgesi sayfasına dönmek için tıklayın...