Hemen Bize Ulaşın ! +90216 305 4666
  • Ocak 20, 2021
  • Hasan Şahap
  • Blog
ISO 9001 KYS Tedarikçi Kalitesi ve Geliştirmesi ?

Üretim ve Hizmet sektöründe yer alan kuruluşların neredeyse tamamı, dış tedarikçilerden hammadde, yarı mamul ve/veya hizmet satın almaktadır. Genellikle Gıda ve Otomotiv üreticileri, ülke içi ve/veya yurtdışından birden fazla tedarikçiden malzeme satın alırlar. Tedarikçi seçme, kalifikasyon, değerlendirme, geliştirme ve izleme süreçlerini oluştururlar. Yeteri kadar olmasa da tedarikçileriyle iş birliği ilişkileri kurarlar. Buna rağmen tedarik ürünlerinde ara sıra kalite sorunları yaşarlar.

ISO 9001 Belgesi KYS Tedarik Yönetimi

Uygun kurulmuş bir sistemde bile, ürün bileşenlerinin ve/veya hizmetlerinin bir tedarikçiden ya piyasada ya da sektörde yeni bir tedarikçiden kaynaklanan uygunsuzluk durumları da söz konusudur. Bu gibi durumlarda, tedarikçiye belirli kalite metodolojileri ve araçlarını öğrenme ve uygulamada yardımcı olmak önemlidir. Tedarikçi destek isteyebilir, yüksek performanslı bir iş ortağı haline gelmelerini sağlamak için eğitim ve rehberlik yapmak çok önemlidir. Mal ve hizmet tedarikçilerini kritik hale getirmek, desteklemek ve geliştirmek, düşük maliyete, iyileştirilmiş kaliteye, zamanında ve uygun teslimata neden olabilir. Uygun olmayan tedarik nedeniyle ürününüzün asla kalite sorunu yaşamayacağının bir garantisi yoktur. Bu nedenlerle başarısızlık riskini ve bunların kuruluşunuz ve en önemlisi müşterileriniz üzerindeki etkilerini azaltma yöntemleri geliştirilmelidir.

Uygun Tedarikçi Geliştirme ve Tedarikçi Kalitesi yönetim araç ve metotlarının oluşturulması ve uygulanmasıyla riskler en aza indirilebilir ve faydalar üst seviyeye çıkarılabilir.Tedarikçi Kalitesi ve Geliştirmesi Nedir? Nasıl Yapılır?

Tedarikçinin mal ve hizmetlerinin kalitesini izlemek ve değerlendirmek için kullanılan yöntem veya ölçümlerin uygun çıktılarına “Tedarikçi Kalitesi” denir.

Bir tedarikçi, kalite ve geliştirme metotları kullanarak, kademeli bir şekilde yüksek kaliteli, güvenilir ve tutarlı tedarikçiler hali alır ve sonuçta sağlam bir tedarik zinciri oluşturulabilir.

Bir kuruluşun, tedarikçilerinin istenen kalite, zamanında teslimat ve yanıt verme düzeyine ulaşması ve sürdürmesi için zaman içinde tedarikçilerini geliştirmesi veya büyütmesi için harcanan zaman ve çaba yatırımına “Tedarikçi Geliştirme” denir.

Doğru tedarikçi geliştirme, tedarikçinin kapasitesini ve teknik bilgisini artırabilir, maliyeti azaltabilir ve karşılıklı yararlı iş birliği kültürünü ve sürekli iyileştirmeyi teşvik edebilir.


Tedarikçi gelişiminin temel koşulları nelerdir?

Tedarikçi Kalite ve Gelişim Şartları

1- Tedarikçi İş birliği:

Tedarikçi geliştirme döngüsünün başlangıç aşamasında, tedarikçilerle iş birliği yapmak, değişiklikleri ve/veya geç tasarım değişikliklerini azaltabilir veya ortadan kaldırabilir. Tedarikçinin toleranslarını belirlemek ve belgelemek, tedarik ürün ve/veya hizmet üretme kabiliyetini garanti altına alabilir. Bu yapı yeni ürün geliştirme programlarına erken bir zamanda dahil edilmeli ve başarı sağlanmaya çalışılmalıdır. Değişiklik tasarım mevcudiyetinde ise amaca uygunluk için gerekli bilgileri sağlamaya çalışılması yararlı olur. Bu iş birliği, tedarikçi geliştirme süresini kısaltma ve ürün ve süreç tasarımında yeniliği teşvik etme potansiyeline sahip büyük kazanımların öncüsüdür.

2-Tedarikçi Performans İzleme ve Kalite Kriterleri Standartlaştırma:

Tedarikçi kalite kriterlerinin standartlaştırılması ile tüm tedarikçiler aynı şart ve ölçekte değerlendirilir. Tedarikçi kontrol ve değerlendirme puan kartları, performansı belgelemek ve izlemek için yaygın olarak kullanılan metottur. Tedarikçi değerlendirme kartları, kuruluşun bir tedarikçinin performansını tüm tedarik tabanına göre derecelendirmesini ve tedarikçinin zaman içindeki kalitesindeki iyileşmeleri ya da azaltmalarını izlemeye yardımcıdır. Genel süreç performansın izlenmesi ile performans ve kalite eğilimlerinin daha geniş bir bilgi ve uygulama kabiliyeti sağlayacaktır. Tedarikçi için sıklıkla izlenen kriterler, kalite, teslimat ve herhangi bir kalite sorununa duyarlılığı gösterir.

3- Kötü Maliyeti İzleme:

Kötü Maliyet Kalitesi, bir kuruluşun kâr marjları ve yıllık gelirin önemli bir bölümünün kaybedilmesine neden olabilir. Maalesef birçok kuruluş kötü maliyet kalitesini tamamen veya sistematik ve tutarlı bir şekilde ölçmekte ve izlemekte başarısız olmaktadır. Kötü maliyet kalitesini hesaplayarak ve izleyerek kuruluşlar, maliyet azaltma fırsatlarını ele almak veya tespit etmek için sorunlu alanları tespit edebilir. İyi Kalite Maliyeti de ölçülmelidir. İyi kalite maliyeti, tedarikçi kalite sorunlarını önleme, ISO 9001 Belgesi, Kalite Yönetim Sistemini koruma ve tedarikçi kalitesini izleme ile ilgili maliyetleri içerir. İyi kalite maliyetine yatırım genellikle daha az tedarikçi kalite sorunu ortaya çıkarır.

4-Düzenli Kalite Denetimleri:

Tedarikçiyi iç üründe veya süreçte, ISO 9001 Kalite Standart şartlarına uygun hale getirmek ve sürekli iyileştirmeyi teşvik etmek için düzenli tedarikçi denetiminden ya da 2. Taraf Denetimlerinden yararlanılmalıdır. Tüm tedarikçileri düzenli aralıklarla denetlemek ve kontrol altında tutmak genellikle mümkün olmamakla birlikte, tedarikçi ölçümlerini ölçerek ve izleyerek elde edilen bilgiler riskli tedarikçileri açık bir şekilde ortaya koyacaktır. Tedarikçi denetim sisteminin temel hedeflerinden biri, kalite sorunlarının müşterinize ulaşmasını engellemektir. Ek olarak, tedarikçi denetimi, tedarikçinin talebi karşılamak için uygun miktarları üretip sunabildiğinden emin olmak için kullanılabilir. İyi planlanmış bir denetim sistemi, her zaman ve zamanında kaliteli tedarik ürün sağlamanın en güvenilir yoludur.

5-Düzeltici Faaliyetlere İşbirlikçi Yaklaşım:

Düzeltici faaliyetlere işbirlikçi bir yaklaşımın kullanılmasıyla, belirli sorunlardan ve iletişimsizlik sorunlarından kaçınılabilir. Tedarikçinin, kalite sorunu ortaya çıktığında ve Düzeltici Faaliyet talebi yapıldığında, düzeltilmesi gereken durum için ne beklendiğini bildiğinden emin olmak çok önemlidir. Bir sorun çıkmadan önce tedarikçileri kalite politikaları ve kalite standart gereksinimleri konusunda eğitmek için zaman ayrılması, tedarikçi ile iş birliği ilişkilerini bir süreç olarak değerlendirilmesi gereklidir. Düzeltici faaliyet sürecinin her aşamasında tedarikçiyle yakın iş birliği yapmak sorunun çözümünde uygun sonuçlar verir. Uygunsuzluklarla ilgili ayrıntılı ve ayrıntılı bilgi ortaya koymak ve tedarikçi ile de paylaşmakta karşılıklı değer ve çözüm için atılmış büyük bir adım olacaktır. Kısa vadeli karşı önlemler, uygunsuzluk soruşturması, Kök Neden Analizi ile ilgili beklentilerin de tedarikçiye bildirilmesi ve tedarikçi farkındalığın oluşturulması sağlanmalıdır. Kalıcı düzeltici eylemler ve ilerlemelerini ve sonuçlarını ortaya konarak tedarikçiye bildirmenin en doğru yöntemi budur. Tedarikçileri bilgilendirmek, eğitmek ve onlarla ilgilenmek, iyi bir çalışma ilişkisini sürdürecek ve uygunsuzlukların tekrarlanmasını önleyecektir.

Müşteri Memnuniyeti

Sonuç olarak;

Tedarikçi geliştirme faaliyetleri hem kuruluşlara hem de tedarikçiye yarar sağlar. Tedarikçilerle daha iyi ilişkiler geliştirmek ve ürün kalitesini iyileştirmek için iş birliği ve beklentilerin açık bir şekilde iletilmesi esastır. Tedarikçi gelişimi, tedarikçileri ortakları olarak değil, ayrı işletmeler olarak işlerinin bir uzantısı olarak gören bir kurumsal kültüre entegre güçlü bir tedarikçi tabanı oluşturma bilinci ile ilgilidir. Yazımızda anlattığımız tedarikçi program uygulamaları doğru bir şekilde uygulandığında, güçlü Tedarikçi geliştirme, kaliteli tedarik, kazanılmış tedarikçi kalite sistemi, kalite veya teslimat sorunlarının azaltılması, maliyetin düşürülmesi, nihai müşteri tatmini ve marka değerinizin güçlendirilmesi yoluyla önemli değerler kazandırır.

ISO 9001 Belgesi ve diğer iso belgesi kalite yönetim sistemi içerikleri ile ilgili destekleyici makalelere diğer blog yazılarımızdan ulaşabilirsiniz.

Hızlı Başvuru