Hemen Bize Ulaşın ! +90216 305 4666
  • Ocak 24, 2021
  • Hasan Şahap
  • Blog
ISO 9001 Projesi Nasıl Yapılır ?

Kendi iso 9001 Sisteminizi Kurun?

ISO 9001:2015 Süreci’ ni aşama aşama oluşturuyoruz.

Kuruluşunuza ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi kurmak ve ISO 9001 Belgesi’ ni elde etmeniz için bu makalemizdeki süreçleri izlemeniz işlerinizi kolaylaştıracaktır.

Makalemizin sonunda sizlere çok faydalanacağınız, kolay anlaşılır, bulunmaz bilgiler ve linklerini de paylaşacağız.

ISO 9001 projesi yapmak için ihtiyacınız olan kritik bilgiler, aşağıda verdiğimiz başlıkları hayata geçirmek olacaktır.

PROJE BAŞLANGICI

ISO 9001 Standart İş Planının Hazırlanması

İş Planının Üst Yönetim Tarafından Onaylanması

MEVCUT DURUM ANALİZİ

Üst Yönetim ile görüşme, kurumun mevcut yapısının ve durumunun analiz edilmesi. Kurumunuzun yaptığı faaliyetler hakkında görüşler alınması. Eğitim-Danışmanlık ihtiyacının ve tarihlerin belirlenmesi Kalite Ekibinin Belirlenmesi

Personelin şirket ve çalıştığı birimlerle ilgili öneri istek ve şikayetlerinin alınması ile ilgili uygulama yapılması ve verilerin toplanması

Personel öneri istek ve şikayetleri ile ilgili değerlendirmelerin yapılması

EĞİTİMLERİN VERİLMESİ

• “ISO 9001 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ TEMEL” Eğitimi

• “ISO 9001 DOKÜMANTASYON (DOKÜMANTE BİLGİ)” Eğitimi

• “ISO 9001 İÇ TETKİK” Eğitimi

• “ISO 9001 STANDARDI BİLGİLENDİRME” Eğitimi

KURULUŞUN BAĞLAMI YÖNETİMİN VE ORGANİZASYONEL YAPININ İNCELEMESİ

Kuruluşun İç ve Dış Bağlamının incelenmesi ve analiz edilmesi

Kuruluşun İç ve Dış Paydaşlarının Belirlenmesi ve analiz edilmesi

Kuruluşun Stratejilerinin kısa ve uzun vadede hedeflerinin belirlenmesi

Şirketin organizasyonunun kontrol edilmesi. Organizasyon içerisinde pozisyonların belirlenmesi ve belirlenen pozisyonlar için atamaların yapılması ve Yönetim Temsilcisinin belirlenmesi,

Kalite Politikasının, Vizyon ve Misyonun Belirlenmesi ve kontrolü

Kalite Hedeflerin gözden geçirilmesi ve eksikliklerin tamamlanması

Organizasyondaki personelin nitelikleri, görev yetki ve sorumluluklarının gözden geçirilmesi ve eksikliklerin tamamlanması.

ISO 9001 Blog yazılarımızdan ihtiyacınız olacak bilgilere ulaşabilirsiniz ! | Acil ihtiyaçlar için destek linki: www.iso9001kalitebelgesi.com/iso-9001-belgesi-asamalari.html

PROSESLERİN SÜREÇLERİN BELİRLENMESİ

Birim Sorumluları ile görüşme ve faaliyetler ve işleyiş hakkında bilgi alma

Proseslerin izlenmesi ile ilgili metotların gözden geçirilmesi, ana prosesleri belirleme

Belirlenen proseslerin dokümante edilme şekil ve yönteminin gözden geçirilmesi ve dokümantasyonu (Örnek: yönetmelikler, prosedürler, proses haritaları, proses Kalite planı, iş akış diyagramları vb.)

DOKÜMANTE BİLGİ (DOKÜMANTASYON KAYIT) YÖNTEMİNİN BELİRLENMESİ VE HAZIRLANMASI

dokümante bilgi

Stratejik Planlama dokümantasyonun Hazırlanması,

Dokümante Bilgi Kontrol Prosedürünün gözden geçirilmesi ,değişikliklerin değerlendirilmesi ve dokümante bilgisinin(dokümantasyonunun) oluşturulması,

Uygunsuzluk ve Düzeltici Prosedürünün gözden geçirilmesi ,değişikliklerin değerlendirilmesi ve dokümante edilmesi,

İç Tetkik Prosedürünün gözden geçirilmesi ,değişikliklerin değerlendirilmesi ve dokümante edilmesi

Risk ve Fırsatların analizi değerlendirilmesine yönelik prosedürlerin kayıtların oluşturulması

Prosesler ve Süreçlerin ISO 9001:2015 Standardının ön gördüğü uygulamalara ilişkin kayıt ortamı, form vb. belirlenmesi ,eksiklerin giderilmesi

Bütün süreçlere ait hizmet gerçekleştirmeye yönelik operasyon, izleme ölçme, talimatları ve tanımlama izlenebilirlik, vb. talimatların gözden geçirilmesi ve eksikliklerin giderilmesi

Dış Kaynaklı kullanılan mevzuatlar yönetmeliklerin tespiti ve izleme kayıtlarının oluşturulması

Kayıtların saklanma süreleri ve muhafazası ile ilgili metotların uygulanması ve kayıtlarının tutulması

Arşiv ortamının ve uygulamalara ilişin kayıtların değerlendirilmesi

Vekalet sistemine ilişkin kayıtların değerlendirilmesi ve/veya oluşturulması

Tedarikçilerinin performans değerlendirme kriterlerinin belirlenmesi ve değerlendirmelere ilişkin kayıtların oluşturulması

Tüm birimlerin belirlenen Prosedür ve Proseslerinde belirtilen kayıtlarının oluşturulması

Kalibre edilecek izleme ölçüm cihazları varsa Kalibrasyon işlemlerinin bilgilerinin verilmesi ve kayıtlarının oluşturulması

Müşteri memnuniyeti ile ilgili sonuçların değerlendirilmesi ve yapılacak düzeltici ve önleyici faaliyetlerin uygulanması

Personel anketlerinin yapılması ve personelin görüş öneri ve isteklerinin alınması Personel görüş öneri ve isteklerinin değerlendirilmesi ve gelişmelerin gözlenmesi

Eğitim etkinlik değerlendirme metotlarının tespiti ve uygulamaların yapılması

Çalışanların performans ölçme kriterlerinin tespiti ve uygulamaların yapılarak gerekli verilerin elde edilmesi

Veri analizi ve istatistik çalışmaların yapılması ve sonuçlara göre gerekli düzeltici ve önleyici faaliyetlerin belirlenmesi

Uygun olmayan hizmetin kontrolü ile ilgili belirlenen metotlar ışığında uygulamaların yapılması

Diğer proseslerle ilgili etkin bir Uygunsuzluk ve Düzeltici faaliyet planlaması yapılması ve gerekli faaliyetlerin planlanarak uygulamaya alınması

Yapılan bütün düzeltici faaliyetlerin sonuçlarının etkinliğinin gözden geçirilmesi

HAZIRLANAN DOKÜMANTE EDİLMİŞ BİLGİ ONAYI ve DEĞİŞKLİKLERİ

Hazırlanan tüm dokümante edilmiş dokümanların ve kayıtların ilgili sorumlusu tarafından kontrol edilmesi, gözden geçirilmesi ve onaya sunulması

Tüm dokümante edilmiş bilgilerin onaya sunulması ve uygulamalara başlanması

Dokümanların ilgililere dağıtımının yapılması

Dokümente edilmiş bilgilerin revizyonu değişikliklerin yapılması

İÇ DENETİM (TETKİK)

İç Tetkik Eğitimi alan Personellerden İç Tetkikçilerin seçilmesi ve İç Tetkikçi listesinin oluşturulması

İç Tetkik Planının yapılması ve duyurulması

İç denetimlere ilişkin soru listelerinin oluşturulması

İç Denetimlerin yapılması ve raporlanması

Gerekli Düzeltici Faaliyetlerin açılması

Gerekiyorsa takip denetiminin yapılması ve açılan düzeltici faaliyet uygunsuzluklarının kapatılması

YÖNETİMİN GÖZDEN GEÇİRMESİ (YGG)

Kalite Yönetim Sistemi Performansı ile ilgili olarak üst yönetime rapor verilmesi,

Yönetimin Gözden Geçirmesi (YGG) toplantısının yapılması ve Kalite Yönetim Sisteminin etkinliğinin değerlendirilmesi.

BELGELENDİRME BAŞVURUSU ve DENETİM

• Belgelendirme denetiminden önce gerek görülür ise; firma uzmanlarımızın firmayı denetlemesi ve eksikliklerin tespiti (Ön tetkik),

• ISQ gibi bir Belgelendirme Kuruluşu’ na müracaat için gerekli hazırlık ve çalışmaların yapılması,

• ISQ’ ya Başvurunun yapılması ve üzerinde mutabakat sağlanan denetim günün alınması,

• ISQ tarafından Belgelendirme Denetimlerinin yapılması (Aşama 1 – Doküman ve Aşama 2 – Saha),

• Belgelendirme sonrası eksikliklere ilişkin Düzeltici Faaliyetlerin yerine getirilmesi,

• Düzeltici faaliyet sonucunda uygun bulunması durumunda ISQ tarafından ISO 9001 Belgesinin Basılması ve Müşteri’ ye teslimi.

ISO 9001 Belgesi Başvuru Formunu İndir: Başvuru ve Dokümanlar

Ya da Online Başvuru Formu Doldur: İletişim

PROJE KAPANIŞI

• Denetlenmiş olan kurulu projenin (sistemin) sürdürülmesi,

• İyileşmeye yönelik talep ve beklentilerin değerlendirilmesi,

• Şirket talep ve beklentilerinin karşılanma düzeyinin ait çıktıların ölçülmesi ve değerlendirilmesi.

Proje için Mutlaka Gözden Geçirmeniz Gerekenler:

ISO 9001 Belgesi Hakkındaki temel bilgi için tıklayın.

ISQ, ISO 9001 Rehberine: ISO 9001 Belgesi Nasıl Alınır? Belge Alım Rehberi linkinden sahip olun.

Kalite Yönetim Sistemini Nasıl Kurulur ile ilgili ekstra bilgi için linke tıklayın.

Örnek ISO 9001 Sistem Dokümanları için linke tıklayın.

ISO 9001 Denetimi ve Belgelendirmesi nin Nasıl yapıldığına ilişkin detaylı bilgi için linke tıklayın.

İşi gücü “iso 9001” olan www.iso9001kalitebelgesi.com sitesinin, projenize katkılarını da ücretsiz edinin !Hızlı Başvuru