ISO 9001 Standardı Tarihçesi

ISO 9001 Standardı Tarihçesi


Standardın gelişim yolculuğu, 1963 yılında MIL/Q/9858 (ABD de savunma teknolojisinde) 1968’ de AQAP standartları (NATO üyesi ülkelerde)1979 da BS 5750 (İngiltere'de) 1987’ de ISO 9000 serisi (ISO tarafından) 1988’ de EN 29000 standartları (CEN tarafından) 1988’ de TS 6000 Kalite Güvence Sistem Standardı olarak yayımlandı.


İlk olarak 1987 yılında oluşturulan standart, 1994 de ISO tarafından revize edilerek (9001:1994/9002:1994/9003:1994) ve 1994 yılına uzanan bir sürede yapısını geliştirmiştir. 1996 yılında EN 29000 serisi EN ISO 9000 olarak yayımlandı. ISO 9001, ISO 9002, ISO 9003, ISO 9004 standardları serisi farklı sektörlerin yönetim sistemlerini standartlaştıracak yapıda verildi.


Gelişen ve artan talepler standartta da gelişimi ve değişimi tetiklemiştir. 2000 yılında 3 standardı birleştirerek sektörel ayrımın kaldırıldığı ve artık her kuruluşun tek bir standartla yönetim sistemini oluşturduğu 8 maddelik, ISO 9001:2000 yayınlanmıştır.


Artık ISO standartlara yapılan geri besleme faaliyetlerini dikkate alarak standartların sürekli gelişimi ve her 5 yılda bir de bu gelişimlerin güncelleme halini almasını sağlamıştır. Ancak 2000 versiyonu taleplerin sağlanmasında başarılı olmuş ve uzun vadede 2008 yılına kadar güncelliğini korumuştur. Hızlı gelişen teknoloji ve çağa uyum sağlama çabası için kuruluşların ihtiyaçları ve talepler doğrultusunda 2009 yılında ISO 9001:2008 güncellemesi yayınlanmıştır. Yine 8 madde olan standartta çok fazla bir değişim olmamıştır.


Standardın asıl reformu 2015 yılında ortaya çıkmıştır. 15.09.2015 tarihinde ISO tarafından yayınlanmış, 23.10.2015 tarihinde de TSE tarafından Türkçe olarak uyumlaştırılarak yayımlanmıştır. Bu standart önceki standartlara içerik ve kriterlerle kapsayıcı olmakla beraber, risk yönetimi, kuruluş bağlamı ve süreç yönetimi olguları ile tamamen yeni bir hal almış ve 10 maddeye genişletilmiştir.


Mevcut durumda güncelliğini koruyan ISO 9001:2015 standardı kullanımda bulunmaktadır. ISO 9001 Belgesi sayfasına dönmek için tıklayın...