ISQ-NAP1 Doğal Gıda Ürün Standardı Belgesini Kimler Alabilir ?

Doğal Gıda Ürün Standardı Belgesini Kimler Alabilir ?


Bu standardın tüm şartları spesifiktir, boyut ve karmaşıklığına bakılmaksızın gıda zincirinde yer alan bir kısım kuruluşlarda uygulanması amaçlanmaktadır. Bu standard, gıda zincirinin bir veya daha fazla aşamasında, doğrudan veya dolaylı olarak yer alan kuruluşları içermektedir. Bu çerçeve içerisinde doğrudan yer alan kuruluşlar; gıda bileşeni üreticileri, gıda üreticileri, hazır yemek firmaları, yem üreticileri, çiftçilerdir. Dolaylı olarak yer alan kuruluşlar bu standart kapsamında değerlendirilemez.


Kontrolün temeli ürünün doğal tanımı ile doğal olarak, gıda güvenliği kriterlerince üretildiğinin tescilinin sağlanması ve etiketlenmesi şeklindedir. Doğal Ürün Standardı, belirli ürün grupları için belirli düzenlemeler sağlayabilir.


Bu Standart, Doğal Ürün standart kriterleri tarafından açıklanmayan ürün kalitesinin teyidi veya ürüne özgü mevzuatlar aracılığıyla uygunluğun teyidi ile ilişkili değildir. Gönüllü alan içerisinde yer alan bu standart müşterinin talebi üzerine uygulamaya sokulur, yasal bir kriteri yada zorunluluğu karşılamak için kullanılmaz.


Bu standard, bir kuruluşun ürününün sahip olması gereken aşağıdaki koşulları kapsar;


1.1Bir doğal gıda üretim sürecini planlayarak, uygulayarak, sürdürerek ve gerektiğinde güncelleyerek ürünleri kullanım amacına göre tüketici için özgün hâle getirerek doğallığını korumak,


1.2 Doğal gıda güvenliği gereksinimlerine uygun olduğunu göstermek,


1.3 Müşteri gereksinimlerini değerlendirmek ve değer vermek, tüketici memnuniyetini artırmak için gıda güvenliği ile ilgili tüketici gereksinimlerinde iki taraflı uyumun olduğunu göstermek,


1.4 Gıda güvenliği ile ilgili konularda, gıda zincirinde yer alan tedarikçi, müşteri ve ilgili birimler ile etkin bir iletişim kurmak,


1.5 Kuruluşun gıda güvenliğini dikkate alarak doğal gıda ve doğal üretim politikasına uyduğunun garantisini vermek,


1.6 Kontrolün bir ISQ tarafından sertifikasyonu ve/veya tescili için çalışmak veya bu standarda uyumluluğunu beyan etmek ya da kendi uyumluluğunu değerlendirmek.


Bu Standardın kullanıcıları, doğal ürün ve bileşenlerin üreticileri, işleyicileri ve ISQ-NAP 1 Sertifikası markası sahipleridir.