ITMS 4004 Faydaları Nelerdir ?

ITMS 4004 Faydaları Nelerdir ?


•Eğitim ile istihdam ilişkisini güçlendirmek.


•Öğrenme çıktılarını ulusal standartlar çerçevesinde değerlendirerek eğitim yönetim yetkilendirilmesini sağlamak


•Eğitim ve öğretimde kalite güvencesini teşvik etmek.


•Ulusal ve uluslararası kıyaslanabilirlik altyapısını oluşturmak.


•Öğrenmeye ulaşmayı, öğrenmede ilerlemeyi, öğrenmenin tanınmasını ve kıyaslanabilirliğini sağlamak.


•Hayat boyu öğrenmeyi desteklemek.


•Ürün ve hizmet kalitesinin artması


•Maliyetlerin azalması


•Kâr artışı


•Verimlilik artışı


•Etkinlik artışı


•Rekabet gücü ve pazar payı artışı


•Çalışma hayatının kalitesinin artması


•Kültür değişimi


•Müşteri tatmini