ITMS 4004 Kapsamı Nedir ?

ITMS 4004 Kapsamı Nedir ?


0 Giriş


1 Kapsam


2 Atıf yapılan standard ve/veya dokümanlar


3 Terimler ve tarifler


3.1 İtiraz


3.2 Aday


3.3 Belgelendirme prosesi


3.4 Belgelendirme programı


3.5 Belgelendirme sistemi


3.6 Yeterlilik


3.7 Şikâyet


3.8 Değerlendirme


3.9 Sınav


3.10 Sınavı yapan


3.11 Nitelendirme


4 Belgelendirme kuruluşları için şartlar


4.1 Belgelendirme kuruluşu


4.2 Organizasyon yapısı


4.3 Belgelendirme programının geliştirilmesi ve sürdürülmesi


4.4 Yönetim sistemi


4.5 Taşeron kullanımı


4.6 Kayıtlar


4.7 Gizlilik


4.8 Güvenlik


5 Belgelendirme kuruluşu eğitim yönetimi için şartlar


5.1 Genel


5.2 Sınav yapacaklar için şartlar


6 Belgelendirme prosesi


6.1 Uygulama


6.2 Değerlendirme


6.3 Belgelendirme konusunda karar


6.4 Gözetim


6.5 Yeniden belgelendirme


6.6 Belgelerin ve logoların/markaların kullanımı