Hemen Bize Ulaşın ! +90216 305 4666

28628 sayılı İş ekipmanlarının kullanımında Sağlık ve Güvenlik şartları Yönetmeliği Madde 2.2 kapsamında Kaldırma – İletme Makinelerinin periyodik kontrolleri zorunlu hale gelmiştir.

Bu kontrole tabi bazı ekipmanlar;

Vinç Periyodik Kontrolü

“Kaldırma ve iletme ekipmanlarının önemli üyelerinden birisi olan vinçler, yoğun ve ağır yükleri bir yerden başka bir yere taşıyan ya da ileten ekipmandır.”

Çok farklı çeşitleri, tonajlarda ve şekilleri ile kayar, kule, köprülü, sabit vb. iş hayatında kullanılmaktadır ve kullanım açısından sürekli kontrole tabi olması hayati önem taşır.

İş hayatında vinçlerin ve ilgili ekipmanlarının kontrolsüz, hatalı ve uygunsuz kullanımı neticesinde istenmeyen kazalar yaşanmaktadır. Bu kazalara düzenli bakımları yaptırmamakta ilave edilmelidir. Vinç periyodik bakımlarının yaptırılması, çalışanları ve işvereni külfete sokma riski olan büyük nedenlerdendir. 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu gereği, risklere karşı kullanım sıklığına bağlı olarak yılda en az 1 defa olmak kaydı ile periyodik kontrollerin yapılması yasal bir zorunluktur.

Vinç Periyodik kontrollerinde genellikle aşağıdaki standartlar kullanılmaktadır:

•TS ISO 4309 Vinçler - Tel halatları ve hizmet dışı bırakmak için uygulama kuralları standardı,

•TS 10116 Kaldırma ve taşıma makinaları - Vinçler Muayene ve deney metotları standardı,

•TS EN 12385-3+A1 Çelik tel halatlar – Güvenlik, Kullanım ve bakım bilgileri standardı,

•TS EN 13157+A1 Vinçler (krenler) - Elle tahrik edilen kaldırma teçhizatı güvenlik standardı,

•TS ISO 12480-1 Vinçler - Emniyetli kullanım standardı vb. ilgili vinç çeşidine göre diğer spesifik standartlar.

ISQ-İntersistem Muayene, Vinç ve Vinç ekipmanlarınız için uygun fiyat, zaman ve periyodik kontrol raporlamasını uzman personelleri ile gerçekleştiren önemli PERİYODİK KONTROL FİRMALARINDAN birisidir.

Vinç Periyodik Kontrolü Kaç paradır?, periyodik kontrol nerede yapılır?, Periyodik Kontrol Nasıl Yapılacak?, Periyodik Kontrol Ne Zaman Yapılacak?, Periyodik Kontrolü Kim Yapacak?, Periyodik Kontrolü Yaptırmazsak Ceza Yer miyiz? Vb. gibi aklınıza gelen tün sorunlarınıza en uygun fiyat ve şartlarda ISQ-İntersistem Teknik Muayene olarak çözüm sunuyor, sizi ve firmanızı bu dertlerden kurtarıyoruz.


Gezer-Köprülü Vinç Periyodik Kontrolü, Monoray Vinç Periyodik Kontrolü, Pergel Vinç Periyodik Kontrolü, Portal Vinç Periyodik Kontrolü:

”İmalat ortamında yüklerin bir yerden bir yere kaldırılarak iletilmesinde yaygın olarak kullanılan hacimli ve ağır ekipmanlardır”.

TS EN 13001 standart serisinin gereklilikleri doğrultusunda Gezer-Köprülü Vinç, Monoray Vinç, Pergel Vinç, Portal Vinç periyodik kontrolü gerçekleştirilir. İş Ekipmanlarının kullanımında genel sağlık ve güvenlik şartları yönetmeliği gereğince yılda en az 1 defa periyodik kontrolünün gerçekleştirilmesi zorunludur. Kontroller esnasında belirtilen kapasiteler doğrultusunda statik yük testi ve dinamik yük testi gerçekleştirilerek, gövde rijitliği, kaldırma mekanizmasının durumu ve frenler kontrol edilmiş olur.

ISQ-İntersistem Muayene, Gezer-Köprülü Vinç, Monoray Vinç, Pergel Vinç, Portal Vinç Periyodik Kontrol için uygun fiyat, zaman ve periyodik kontrol raporlamasını uzman personelleri ile gerçekleştiren önemli PERİYODİK KONTROL FİRMALARINDAN birisidir.

Gezer-Köprülü Vinç, Monoray Vinç, Pergel Vinç, Portal Vinç Periyodik Kontrolü Kaç paradır?, periyodik kontrol nerede yapılır?, Periyodik Kontrol Nasıl Yapılacak?, Periyodik Kontrol Ne Zaman Yapılacak?, Periyodik Kontrolü Kim Yapacak?, Periyodik Kontrolü Yaptırmazsak Ceza Yer miyiz? Vb. gibi aklınıza gelen tün sorunlarınıza en uygun fiyat ve şartlarda ISQ-İntersistem Teknik Muayene olarak çözüm sunuyor, sizi ve firmanızı bu dertlerden kurtarıyoruz.


Kule Vinç Periyodik Kontrolü

“Genellikle şantiye gibi ortamlarda kaldırma iletme amaçlı kullanılan vinç türüdür”.

Kule Vinç Periyodik Kontrolü TS EN 14439+A2 standardı gereklilikleri göz önünde bulundurularak gerçekleştirilir. 6331 Sayılı Kanun ve İş Ekipmanlarının kullanımında genel sağlık ve güvenlik şartları yönetmeliği gereğince yılda en az 1 defa periyodik kontrolünün gerçekleştirilmesi zorunludur. Ancak kule vincin her yüksekliğinin değiştirilmesi veya kule vincin yer değiştirmesi durumunda yeniden periyodik kontrolü gerçekleştirilmelidir. Kontroller esnasında belirtilen kapasiteler doğrultusunda statik yük testi ve dinamik yük testi gerçekleştirilir.

ISQ-İntersistem Muayene, kule vinç periyodik kontrol için uygun fiyat, zaman ve periyodik kontrol raporlamasını uzman personelleri ile gerçekleştiren önemli PERİYODİK KONTROL FİRMALARINDAN birisidir.

Kule Vinç Periyodik Kontrolü Kaç paradır?, periyodik kontrol nerede yapılır?, Periyodik Kontrol Nasıl Yapılacak?, Periyodik Kontrol Ne Zaman Yapılacak?, Periyodik Kontrolü Kim Yapacak?, Periyodik Kontrolü Yaptırmazsak Ceza Yer miyiz? Vb. gibi aklınıza gelen tün sorunlarınıza en uygun fiyat ve şartlarda ISQ-İntersistem Teknik Muayene olarak çözüm sunuyor, sizi ve firmanızı bu dertlerden kurtarıyoruz.


Döner Kollu Vinç Periyodik Kontrolü

“Liman, tersane ve benzeri yerlerde genel olarak yükün limandan gemilere yüklenmesi amacıyla kullanılan kaldırma iletme ekipmanıdır”.

Döner Kollu Vinç Periyodik Kontrolü TS EN 14985 standardı gereklilikleri göz önünde bulundurularak gerçekleştirilir. İş Ekipmanlarının kullanımında genel sağlık ve güvenlik şartları yönetmeliği gereğince yılda en az 1 defa periyodik kontrolünün gerçekleştirilmesi zorunludur. Kontroller esnasında belirtilen kapasiteler doğrultusunda statik yük testi ve dinamik yük testi gerçekleştirilir.

ISQ-İntersistem Muayene, Döner kollu vinç periyodik kontrolü için uygun fiyat, zaman ve periyodik kontrol raporlamasını uzman personelleri ile gerçekleştiren önemli PERİYODİK KONTROL FİRMALARINDAN birisidir.

Döner Kollu Vinç Periyodik Kontrolü Kaç paradır?, periyodik kontrol nerede yapılır?, Periyodik Kontrol Nasıl Yapılacak?, Periyodik Kontrol Ne Zaman Yapılacak?, Periyodik Kontrolü Kim Yapacak?, Periyodik Kontrolü Yaptırmazsak Ceza Yer miyiz? Vb. gibi aklınıza gelen tün sorunlarınıza en uygun fiyat ve şartlarda ISQ-İntersistem Teknik Muayene olarak çözüm sunuyor, sizi ve firmanızı bu dertlerden kurtarıyoruz.


Mobil Vinç Periyodik Kontrolü, Yükleyici Kren Periyodik Kontrolü

“Şantiye sahaları başta olmak üzere mobil olarak hizmet eden, yükün bir ortamdan kaldırılarak başka bir yere iletilmesini sağlayan hizmet araçlarıdır”.

Mobil Vinç ya da Yükleyici Kren Periyodik Kontrolü TS EN 13000+A1 ve TS EN 12999+A2 standartları gereklilikleri göz önünde bulundurularak gerçekleştirilir. İş Ekipmanlarının kullanımında genel sağlık ve güvenlik şartları yönetmeliği gereğince yılda en az 1 defa periyodik kontrolünün gerçekleştirilmesi zorunludur. Kontroller esnasında belirtilen kapasiteler doğrultusunda statik yük testi ve dinamik yük testi gerçekleştirilir.

ISQ-İntersistem Muayene, Mobil Vinç ya da Yükleyici Kren Periyodik Kontrolü için uygun fiyat, zaman ve periyodik kontrol raporlamasını uzman personelleri ile gerçekleştiren önemli PERİYODİK KONTROL FİRMALARINDAN birisidir.

Mobil Vinç veya Yükleyici Kren Periyodik Kontrolü Kaç paradır?, periyodik kontrol nerede yapılır?, Periyodik Kontrol Nasıl Yapılacak?, Periyodik Kontrol Ne Zaman Yapılacak?, Periyodik Kontrolü Kim Yapacak?, Periyodik Kontrolü Yaptırmazsak Ceza Yer miyiz? Vb. gibi aklınıza gelen tün sorunlarınıza en uygun fiyat ve şartlarda ISQ-İntersistem Teknik Muayene olarak çözüm sunuyor, sizi ve firmanızı bu dertlerden kurtarıyoruz.


Caraskal Periyodik Kontrolü, HUBZUG Periyodik Kontrolü, TRİFOR Periyodik Kontrolü

“Genellikle vinçlere göre daha küçük yükleri el kuvveti ile kaldırılması amacıyla tasarlanmış sabit olmayan, basit yapıdaki kaldırma ekipmanlarıdır”.

Caraskal, Hubzug veya Trifor Periyodik Kontrolü TS EN 13157+A1 standardı gereklilikleri göz önünde bulundurularak gerçekleştirilir. Halatlı veya zincirli olabilirler. İş Ekipmanlarının kullanımında genel sağlık ve güvenlik şartları yönetmeliği gereğince yılda en az 1 defa periyodik kontrolünün gerçekleştirilmesi zorunludur.

ISQ-İntersistem Muayene, Caraskal, Hubzug, Trifor gibi ekipmanlarınızın periyodik kontrolü için uygun fiyat, zaman ve periyodik kontrol raporlamasını uzman personelleri ile gerçekleştiren önemli PERİYODİK KONTROL FİRMALARINDAN birisidir.

Caraskal, Hubzug, Trifor Periyodik Kontrolü,Muayenesi Kaç paradır?, periyodik kontrol nerede yapılır?, Periyodik Kontrol Nasıl Yapılacak?, Periyodik Kontrol Ne Zaman Yapılacak?, Periyodik Kontrolü Kim Yapacak?, Periyodik Kontrolü Yaptırmazsak Ceza Yer miyiz? Vb. gibi aklınıza gelen tün sorunlarınıza en uygun fiyat ve şartlarda ISQ-İntersistem Teknik Muayene olarak çözüm sunuyor, sizi ve firmanızı bu dertlerden kurtarıyoruz.


İstif Makinesi Periyodik Kontrolü

“Depolama sistemlerinde kullanılması amaçlanan forklifte göre daha basit yapıya sahip kaldırma iletme ekipmanlarıdır”.

İstif Makinesi Periyodik Kontrolü TS EN ISO 3691-5 standardı gereklilikleri göz önünde bulundurularak gerçekleştirilir. İş Ekipmanlarının kullanımında genel sağlık ve güvenlik şartları yönetmeliği gereğince yılda en az 1 defa periyodik kontrolünün gerçekleştirilmesi zorunludur. Yük testleri kaldırma diyagramı esas alınarak belirlenen yük ve yükseklikte gerçekleştirilir.

ISQ-İntersistem Muayene, İstif Makinesi Periyodik Kontrolü için uygun fiyat, zaman ve periyodik kontrol raporlamasını uzman personelleri ile gerçekleştiren önemli PERİYODİK KONTROL FİRMALARINDAN birisidir.

İstif Makinesi Periyodik Kontrolü Kaç paradır?, periyodik kontrol nerede yapılır?, Periyodik Kontrol Nasıl Yapılacak?, Periyodik Kontrol Ne Zaman Yapılacak?, Periyodik Kontrolü Kim Yapacak?, Periyodik Kontrolü Yaptırmazsak Ceza Yer miyiz? Vb. gibi aklınıza gelen tün sorunlarınıza en uygun fiyat ve şartlarda ISQ-İntersistem Teknik Muayene olarak çözüm sunuyor, sizi ve firmanızı bu dertlerden kurtarıyoruz.


Forklift Periyodik Kontrolü

“Kaldırılması insan gücünü aşan yükleri kaldırmak için ekipmana, araca, rafa yada nereye istiflenmek isteniyorsa o konuma yükleri nakletmek yada yüklemek için kullanılan ekipman ya da vasıtalara FORKLİFT denir”.

Forklift olarak adlandırılan bu ekipmanlar ahşap yada plastik gibi paletler üzerine yüklenmiş yüklerle çalışarak taşıma, kaldırma ve istif etme gereksiniminden dolayı kullanılmaktadır.

İrili ufaklı, motorlu, elektrikli çokça çeşidi bulunmakta olan forkliftlerin 100 tonu geçmeyen yüklerde kullanıldığı bilinmektedir.

Farklı ağırlık ve şekillerde yükler için kullanılan forkliftlerin kullanım sıklığına bağlı olarak yasal ve zorunlu rutin periyodik kontrollerinin yılda en az 1 defa yapılması gerekmektedir. Bu gereklilik 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununda zorunlu hal almıştır.

ISQ-İntersistem Muayene, Forkliftlerinizin periyodik kontrolü için uygun fiyat, zaman ve periyodik kontrol raporlamasını uzman personelleri ile gerçekleştiren önemli PERİYODİK KONTROL FİRMALARINDAN birisidir.

Forklift Periyodik Kontrolü Kaç paradır?, periyodik kontrol nerede yapılır?, Periyodik Kontrol Nasıl Yapılacak?, Periyodik Kontrol Ne Zaman Yapılacak?, Periyodik Kontrolü Kim Yapacak?, Periyodik Kontrolü Yaptırmazsak Ceza Yer miyiz? Vb. gibi aklınıza gelen tün sorunlarınıza en uygun fiyat ve şartlarda ISQ-İntersistem Teknik Muayene olarak çözüm sunuyor, sizi ve firmanızı bu dertlerden kurtarıyoruz.


Transpalet Periyodik Kontrolü

“Yüklerin bir yerden bir yere nakil amaçlı olarak kullanılan, düşük kaldırma yüksekliğine sahip kaldırma iletme ekipmanlarıdır”.

Transpalet Periyodik Kontrolü TS EN ISO 3691-5 standardı gereklilikleri göz önünde bulundurularak gerçekleştirilir. İş Ekipmanlarının kullanımında genel sağlık ve güvenlik şartları yönetmeliği gereğince yılda en az 1 defa periyodik kontrolünün gerçekleştirilmesi zorunludur.

ISQ-İntersistem Muayene, Transpaletlerinizin periyodik kontrolü için uygun fiyat, zaman ve periyodik kontrol raporlamasını uzman personelleri ile gerçekleştiren önemli PERİYODİK KONTROL FİRMALARINDAN birisidir.

Transpalet Periyodik Kontrolü Kaç paradır?, periyodik kontrol nerede yapılır?, Periyodik Kontrol Nasıl Yapılacak?, Periyodik Kontrol Ne Zaman Yapılacak?, Periyodik Kontrolü Kim Yapacak?, Periyodik Kontrolü Yaptırmazsak Ceza Yer miyiz? Vb. gibi aklınıza gelen tün sorunlarınıza en uygun fiyat ve şartlarda ISQ-İntersistem Teknik Muayene olarak çözüm sunuyor, sizi ve firmanızı bu dertlerden kurtarıyoruz.


Yükseltilebilen Seyyar İş Platformu Periyodik Kontrolü

“Personelin çalışma ortamına ulaşması amacı ile farklı tiplerde tasarlanan ( makaslı, uzantı kollu vb.) taşınabilen kaldırma iletme ekipmanıdır”.

Yükseltilebilen Seyyar İş Platformu Periyodik Kontrolü TS EN 280+A1 standardı gereklilikleri göz önünde bulundurularak gerçekleştirilir. İş Ekipmanlarının kullanımında genel sağlık ve güvenlik şartları yönetmeliği gereğince yılda en az 1 defa periyodik kontrolünün gerçekleştirilmesi zorunludur.

ISQ-İntersistem Muayene, Yükseltilebilen Seyyar İş Platformunuzun periyodik kontrolü için uygun fiyat, zaman ve periyodik kontrol raporlamasını uzman personelleri ile gerçekleştiren önemli PERİYODİK KONTROL FİRMALARINDAN birisidir.

Yükseltilebilen Seyyar İş Platformu Periyodik Kontrolü Kaç paradır?, periyodik kontrol nerede yapılır?, Periyodik Kontrol Nasıl Yapılacak?, Periyodik Kontrol Ne Zaman Yapılacak?, Periyodik Kontrolü Kim Yapacak?, Periyodik Kontrolü Yaptırmazsak Ceza Yer miyiz? Vb. gibi aklınıza gelen tün sorunlarınıza en uygun fiyat ve şartlarda ISQ-İntersistem Teknik Muayene olarak çözüm sunuyor, sizi ve firmanızı bu dertlerden kurtarıyoruz.


Asılı Erişim Donanımı Periyodik Kontrolü

“Binalarda gerek inşaat esnasında yüklerin ve personelin taşınması gerek ise tamamlanmış bina dış cephelerine erişim amaçlı olarak tasarlanan geçici veya kalıcı olabilen halatlı kaldırma iletme ekipmanıdır”.

Asılı Erişim Donanımı Periyodik Kontrolü TS EN 1808 standardı gereklilikleri göz önünde bulundurularak gerçekleştirilir. İş Ekipmanlarının kullanımında genel sağlık ve güvenlik şartları yönetmeliği gereğince en az 6 ayda bir defa periyodik kontrolünün gerçekleştirilmesi zorunludur.

ISQ-İntersistem Muayene, Asılı Erişim Donanımınızın periyodik kontrolü için uygun fiyat, zaman ve periyodik kontrol raporlamasını uzman personelleri ile gerçekleştiren önemli PERİYODİK KONTROL FİRMALARINDAN birisidir.

Asılı Erişim Donanımı Periyodik Kontrolü Kaç paradır?, periyodik kontrol nerede yapılır?, Periyodik Kontrol Nasıl Yapılacak?, Periyodik Kontrol Ne Zaman Yapılacak?, Periyodik Kontrolü Kim Yapacak?, Periyodik Kontrolü Yaptırmazsak Ceza Yer miyiz? Vb. gibi aklınıza gelen tün sorunlarınıza en uygun fiyat ve şartlarda ISQ-İntersistem Teknik Muayene olarak çözüm sunuyor, sizi ve firmanızı bu dertlerden kurtarıyoruz.


Sütunlu Çalışma Platformu Periyodik Kontrolü

“Genel olarak binalarda inşaat esnasında yüklerin ve personelin taşınması amaçlı olarak tasarlanan, sütun üzerinde hareket eden geçici kaldırma iletme ekipmanıdır”.

Sütunlu Çalışma Platformu Periyodik Kontrolü TS EN 1495+A2 standardı gereklilikleri göz önünde bulundurularak gerçekleştirilir. İş Ekipmanlarının kullanımında genel sağlık ve güvenlik şartları yönetmeliği gereğince yılda en az 1 defa periyodik kontrolünün gerçekleştirilmesi zorunludur.

ISQ-İntersistem Muayene, Sütunlu Çalışma Platformunuzun periyodik kontrolü için uygun fiyat, zaman ve periyodik kontrol raporlamasını uzman personelleri ile gerçekleştiren önemli PERİYODİK KONTROL FİRMALARINDAN birisidir.

Sütunlu Çalışma Platformu Periyodik Kontrolü Kaç paradır?, periyodik kontrol nerede yapılır?, Periyodik Kontrol Nasıl Yapılacak?, Periyodik Kontrol Ne Zaman Yapılacak?, Periyodik Kontrolü Kim Yapacak?, Periyodik Kontrolü Yaptırmazsak Ceza Yer miyiz? Vb. gibi aklınıza gelen tün sorunlarınıza en uygun fiyat ve şartlarda ISQ-İntersistem Teknik Muayene olarak çözüm sunuyor, sizi ve firmanızı bu dertlerden kurtarıyoruz.


İnşaat Vinci Periyodik Kontrolü, İnşaat Asansörü Periyodik Kontrolü

“İnşaat şantiyelerinde personelin ve yükün taşınması amacıyla kurulan kabinli geçici asansörlerdir.”

İnşaat Vinci ya da İnşaat Asansörü Periyodik Kontrolü TS EN 12159 standardı gereklilikleri göz önünde bulundurularak gerçekleştirilir. İş Ekipmanlarının kullanımında genel sağlık ve güvenlik şartları yönetmeliği gereğince yılda en az 1 defa periyodik kontrolünün gerçekleştirilmesi zorunludur.

ISQ-İntersistem Muayene, İnşaat Vinci ya da İnşaat Asansörünüzün periyodik kontrolü için uygun fiyat, zaman ve periyodik kontrol raporlamasını uzman personelleri ile gerçekleştiren önemli PERİYODİK KONTROL FİRMALARINDAN birisidir.

İnşaat Vinci ya da İnşaat Asansörü Periyodik Kontrolü Kaç paradır?, periyodik kontrol nerede yapılır?, Periyodik Kontrol Nasıl Yapılacak?, Periyodik Kontrol Ne Zaman Yapılacak?, Periyodik Kontrolü Kim Yapacak?, Periyodik Kontrolü Yaptırmazsak Ceza Yer miyiz? Vb. gibi aklınıza gelen tün sorunlarınıza en uygun fiyat ve şartlarda ISQ-İntersistem Teknik Muayene olarak çözüm sunuyor, sizi ve firmanızı bu dertlerden kurtarıyoruz.


Mapa Periyodik Kontrol

“Mapa, Ağır sanayide, tersanelerde, fabrikalarda, yüklerin ve ağır parçaların kaldırılmasında kullanılan bağlantı elemanlarındandır.”

Omega ve eye bolt mapalar kaldırma kapasitelerine göre boyutları değişmekte olup 6331 sayılı iş sağlığı ve güvenliği kanunu gereğince yılda 1 defa kaldırma iletme ekipmanlarının periyodik kontrolleri yapılması yasal bir zorunluluktur.

ISQ-İntersistem Muayene, Mapa ekipmanınızın periyodik kontrolü için uygun fiyat, zaman ve periyodik kontrol raporlamasını uzman personelleri ile gerçekleştiren önemli PERİYODİK KONTROL FİRMALARINDAN birisidir.

Mapa Periyodik Kontrolü Kaç paradır?, periyodik kontrol nerede yapılır?, Periyodik Kontrol Nasıl Yapılacak?, Periyodik Kontrol Ne Zaman Yapılacak?, Periyodik Kontrolü Kim Yapacak?, Periyodik Kontrolü Yaptırmazsak Ceza Yer miyiz? Vb. gibi aklınıza gelen tün sorunlarınıza en uygun fiyat ve şartlarda ISQ-İntersistem Teknik Muayene olarak çözüm sunuyor, sizi ve firmanızı bu dertlerden kurtarıyoruz.


Kurt Ağzı Periyodik Kontrol

“Kurt Ağzı, Sanayilerde ve fabrikalar da insan gücü ile kaldırılamayacak ağırlıkta olan metal plakaları kaldırmak ve kullanılacak veya işlem yapılacak alana götürmek için kullanılan bağlantı elemanıdır”.

Kurt ağızları da 6331 sayılı iş sağlığı ve güvenliği kanunu gereğince yılda en az 1 defa olmak üzere kaldırma iletme ekipmanı kapsamında periyodik kontrollerinin yapılması gerekmektedir.

ISQ-İntersistem Muayene, Kurt Ağzı ekipmanınızın periyodik kontrolü için uygun fiyat, zaman ve periyodik kontrol raporlamasını uzman personelleri ile gerçekleştiren önemli PERİYODİK KONTROL FİRMALARINDAN birisidir.

Kurt Ağzı Periyodik Kontrolü Kaç paradır?, periyodik kontrol nerede yapılır?, Periyodik Kontrol Nasıl Yapılacak?, Periyodik Kontrol Ne Zaman Yapılacak?, Periyodik Kontrolü Kim Yapacak?, Periyodik Kontrolü Yaptırmazsak Ceza Yer miyiz? Vb. gibi aklınıza gelen tün sorunlarınıza en uygun fiyat ve şartlarda ISQ-İntersistem Teknik Muayene olarak çözüm sunuyor, sizi ve firmanızı bu dertlerden kurtarıyoruz.


Sapan Periyodik Kontrol

“Sapan, Sanayide, tersanelerde, şantiyelerde ağır malzemelerin kaldırılmasında kullanılan kaldırma-iletme ekipmanına denir”.

Bez, zincir, çelik halat ve sonsuz sapan olmak üzere 4 çeşit olan sapanlar 6331 sayılı iş sağlığı ve güvenliği kanunu gereğince yılda en az 1 defa periyodik kontrolleri yapılmalıdır.

ISQ-İntersistem Muayene, Sapan ekipmanınızın periyodik kontrolü için uygun fiyat, zaman ve periyodik kontrol raporlamasını uzman personelleri ile gerçekleştiren önemli PERİYODİK KONTROL FİRMALARINDAN birisidir.

Sapan Periyodik Kontrolü Kaç paradır?, periyodik kontrol nerede yapılır?, Periyodik Kontrol Nasıl Yapılacak?, Periyodik Kontrol Ne Zaman Yapılacak?, Periyodik Kontrolü Kim Yapacak?, Periyodik Kontrolü Yaptırmazsak Ceza Yer miyiz? Vb. gibi aklınıza gelen tün sorunlarınıza en uygun fiyat ve şartlarda ISQ-İntersistem Teknik Muayene olarak çözüm sunuyor, sizi ve firmanızı bu dertlerden kurtarıyoruz.


Kuyruktan Kaldırıcı Periyodik Kontrol

“Lojistik firmaların da, sevkiyat depoların da kullanılan nakliye araçlarının kasasının arkasında yükleme boşaltma amacı ile kullanılan yük kaldırma ve boşaltma platformlarına Kuyruktan kaldırıcı denmektedir”.

Kuyruktan kaldırıcılar kaldırma-iletme ekipmanı kapsamın da periyodik kontrolleri yapılması gerekmektedir.

6331 sayılı iş sağlığı ve güvenliği kanunu gereğince yılda en az 1 defa periyodik kontrollerinin yapılması zorunlu kılınmıştır.

ISQ-İntersistem Muayene, Araç arkası Kuyruktan Kaldırıcı ekipmanlarınızın periyodik kontrolü için uygun fiyat, zaman ve periyodik kontrol raporlamasını uzman personelleri ile gerçekleştiren önemli PERİYODİK KONTROL, MUAYENE FİRMALARINDAN birisidir.

Kuyruktan Kaldırıcı Periyodik Kontrolü Kaç paradır?, periyodik kontrol nerede yapılır?, Periyodik Kontrol Nasıl Yapılacak?, Periyodik Kontrol Ne Zaman Yapılacak?, Periyodik Kontrolü Kim Yapacak?, Periyodik Kontrolü Yaptırmazsak Ceza Yer miyiz? Vb. gibi aklınıza gelen tün sorunlarınıza en uygun fiyat ve şartlarda ISQ-İntersistem Teknik Muayene olarak çözüm sunuyor, sizi ve firmanızı bu dertlerden kurtarıyoruz.


Hareketli Yükleme Rampası Periyodik Kontrol

“Lojistik firmalarında ve sevkiyat depolarında nakliye araçlarına ürün yüklemek amacıyla depo ve kamyon kasası arasında köprü vazifesi gören ekipmanlara Hareketli yükleme rampası denilmektedir”.

Teleskopik, Gömme, Lipli ve Mobil çeşitleri vardır.

Hareketli yükleme rampaları 6331 sayılı İş sağlığı ve güvenliği kanunu gereğince yılde en az 1 defa olmak üzere periyodik kontrollerinin yapılması gerekmektedir.

ISQ-İntersistem Muayene, Hareketli Yükleme Rampanızın periyodik kontrolü için uygun fiyat, zaman ve periyodik kontrol raporlamasını uzman personelleri ile gerçekleştiren önemli PERİYODİK KONTROL FİRMALARINDAN birisidir.

Hareketli Yükleme Rampası Periyodik Kontrolü Kaç paradır?, periyodik kontrol nerede yapılır?, Periyodik Kontrol Nasıl Yapılacak?, Periyodik Kontrol Ne Zaman Yapılacak?, Periyodik Kontrolü Kim Yapacak?, Periyodik Kontrolü Yaptırmazsak Ceza Yer miyiz? Vb. gibi aklınıza gelen tün sorunlarınıza en uygun fiyat ve şartlarda ISQ-İntersistem Teknik Muayene olarak çözüm sunuyor, sizi ve firmanızı bu dertlerden kurtarıyoruz.


Yürüyen Merdiven ve Yürüyen Bant Periyodik Kontrol

“Yürüyen Merdiven ve Yürüyen Bant, AVM’ler de, Metro istasyonların da, Hava alanların da, karayolları üst geçişlerinde insanların belirli bir kat mesafesini ya da belirli bir yolu rahat ve eforsuz şekilde kat etmeleri için yapılmış iletme ekipmanlarına denilmektedir”.

Yürüyen Bantlar ve Yürüyen merdivenler 6331 sayılı iş sağlığı ve güvenliği kanunu gereğince periyodik kontrollerinin yapılmasını zorunlu kılmıştır.

Yürüyen merdivenler ve Yürüyen Bantların yılda en az 1 defa periyodik kontrollerinin yapılması gerekmektedir.

ISQ-İntersistem Muayene, Yürüyen Merdiven ve Yürüyen Bant periyodik kontrolü için uygun fiyat, zaman ve periyodik kontrol raporlamasını uzman personelleri ile gerçekleştiren önemli PERİYODİK KONTROL FİRMALARINDAN birisidir.

Yürüyen Merdiven ve Yürüyen Bant Periyodik Kontrolü Kaç paradır?, periyodik kontrol nerede yapılır?, Periyodik Kontrol Nasıl Yapılacak?, Periyodik Kontrol Ne Zaman Yapılacak?, Periyodik Kontrolü Kim Yapacak?, Periyodik Kontrolü Yaptırmazsak Ceza Yer miyiz? Vb. gibi aklınıza gelen tün sorunlarınıza en uygun fiyat ve şartlarda ISQ-İntersistem Teknik Muayene olarak çözüm sunuyor, sizi ve firmanızı bu dertlerden kurtarıyoruz.


Yük kaldırma platformları Periyodik Kontrol

Mağazalarda, fabrikalarda, yüklerin belirli bir yüksekliğe kaldırılmasında kullanılan platformlardır.

Yük kaldırma platformları 6331 sayılı iş sağlığı ve güvenliği kanunu gereğince periyodik kontrollerinin yapılmasını zorunlu kılmıştır.

ISQ-İntersistem Muayene, Yük kaldırma platformu periyodik kontrolü için uygun fiyat, zaman ve periyodik kontrol raporlamasını uzman personelleri ile gerçekleştiren önemli PERİYODİK KONTROL FİRMALARINDAN birisidir.

Yük Kaldırma Platformu Periyodik Kontrolü Kaç paradır?, periyodik kontrol nerede yapılır?, Periyodik Kontrol Nasıl Yapılacak?, Periyodik Kontrol Ne Zaman Yapılacak?, Periyodik Kontrolü Kim Yapacak?, Periyodik Kontrolü Yaptırmazsak Ceza Yer miyiz? Vb. gibi aklınıza gelen tün sorunlarınıza en uygun fiyat ve şartlarda ISQ-İntersistem Teknik Muayene olarak çözüm sunuyor, sizi ve firmanızı bu dertlerden kurtarıyoruz.


Araç kaldırma Lifti, Krikolar Periyodik Kontrol

“Araç kaldırma Lifti veya Kriko, Otomobil bakım servislerinde, Lastik Tamir Servislerinde, Vagon üretim ve onarım fabrikalarında, Uçak bakım alanlarında, Havaalanı yer hizmetleri araçlarının bakım atölyelerin de taşıtların tamir, onarım ve bakımı için kullanılan kaldırma ekipmanlarıdır”.

Araç kaldırma liftleri ve krikolar 6331 sayılı iş sağlığı ve güvenliği kanunu gereğince periyodik kontrollerinin yapılması gerekmektedir.

ISQ-İntersistem Muayene, Araç kaldırma Lifti ve/veya Kriko periyodik kontrolü için uygun fiyat, zaman ve periyodik kontrol raporlamasını uzman personelleri ile gerçekleştiren önemli PERİYODİK KONTROL FİRMALARINDAN birisidir.

Araç kaldırma Lifti ve/veya Kriko Periyodik Kontrolü Kaç paradır?, periyodik kontrol nerede yapılır?, Periyodik Kontrol Nasıl Yapılacak?, Periyodik Kontrol Ne Zaman Yapılacak?, Periyodik Kontrolü Kim Yapacak?, Periyodik Kontrolü Yaptırmazsak Ceza Yer miyiz? Vb. gibi aklınıza gelen tün sorunlarınıza en uygun fiyat ve şartlarda ISQ-İntersistem Teknik Muayene olarak çözüm sunuyor, sizi ve firmanızı bu dertlerden kurtarıyoruz.

Not: Bu Bölümdeki içerikler bilgilendirme amaçlıdır. 01 Ocak 2022 itibarı ile periyodik kontrol işlemlerini yapmamaktayız.