Kalite Yönetim Sistemi Nedir ?

Blog - 08OCAK'20

Kalite Yönetim Sistemi Nedir ?

Hasan Şahap

Kalite yönetim sistemi, kalite amaç ve politikalarına ulaşmak için tüm riskleri, süreçleri, sorumlulukları ve prosedürlerin belgelendirilmesinden ve iyileştirilmesinden sorumlu olan bir yönetim sistem modelidir.


ISO 9001 Yönetim Sistemi, kuruluşların hem düzenleyici hem de müşteri gereksinimlerini karşılamak için operasyonlarını yönlendirmelerine ve koordine etmelerine izin verirken, tüm faaliyetlerini de düzenli olarak geliştirmelerini sağlar.


ISO 9001 Kalite yönetim sistemi uygulaması gerekli tüm şartları belirleyen uluslararası bir kalite standardıdır. KYS terimi, kalite yönetim sistemini tanımlayan bir kısaltma olmasına rağmen, ISO 9001 olarak kullanır.


Kalite Yönetim Sistemi Önemi


KYS uygulama neden önemli? ve ISO 9001 Faydaları Nelerdir?


Gerçek anlamda uygulandığında, kalite yönetim sistemi kuruluşunuzun performansının tüm yönlerini etkileme gücüne sahiptir. Bununla birlikte, tasarım ve uygulanma önemli ve avantajlı katma değerler sağlar.


Bunlardan bazıları;


Kuruluşun, şirketinizin mevzuatlara, müşteri taleplerine, endüstri düzenlemelerine, hizmet ve ürün hükümlerine en uygun şekilde uymasını sağlayan kuruluşun gereksinimlerini karşılar. Karşılanan bu gereksinimler neticesinde bir büyüme, genişleme ve kâr kazanımları sağlar.


Yönetim sistemi ile kuruluşunuzun güveni artacak, daha fazla müşteri, satış ve kâr elde etmek için müşterinin ihtiyaçlarını karşılatacaktır.


Hataların önlenmesi, maliyetlerin azaltılması, tutarlı sonuçlar üretmek için istekli olmanın iletilmesine yardımcı olmak, kuruluşunuzun tekliflerini geliştirmek ve tüm faaliyetlerin disiplinize edilmesini, tamamen kontrol edilmesini ve tanımlanmasını sağlayacaktır.


Ayrıca, Görev ve sorumluluk üslenen çalışanları, Maliyetleri düşürmeyi, Atık malzemelerin azaltılmasını, Kuruluşa yön belirlemeyi, Müşteri tatminini ve sürekliliğini, Eğitim fırsatlarını belirlemeyi ve kolaylaştırmayı, Süreçler iyileştirmesini sağlayacaktır.


ISO 9001 Standart Nedir?


ISO 9001 Standart Nedir?


ISO 9001 Standart, bir kuruluşun kendi kalite yönetim sistemini uygulamak için yerine getirmesi gereken tüm şartları tanımlayan, küresel olarak bilinen, uluslararası tam kabul görmüş, belgelendirilebilen en önemli ISO belgesi standardıdır.


ISO’ nun, Kalite Standardı ile birlikte, çevre yönetim sistemleriyle ilgilenen ISO 14001 ailesi, bilgi güvenliği için ISO 27001 ailesi, Müşteri yönetimi için ISO 10002 ailesi, Gıda güvenliği için ISO 22000, İş Güvenliği için ISO 45001, Otomotiv için ISO / TS 16949, tıbbi cihazlar için ISO 13485 ve denetim yönetim sistemleri için ISO 19011 gibi birçok başka ISO Belgesi standardı mevcuttur.


ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Uygulamak için Gereksinimler Nelerdir?


Tüm kalite yönetim sistemleri, kuruluşların benzersiz gereksinimlerini karşılamalıdır. Ancak, tüm yönetim sistem modellerinin ortak yönleri olan birkaç genel unsuru adlandırabiliriz, örneğin:


Kuruluşun bağlamının ve kapsamının oluşturulması,


Kalite amaç ve politikalarının ortaya konması,


Tüm iç süreçler, veri yönetimi, kalite analizi, görev, yetki, sorumluluklar, iyileştirme fırsatları ve müşteri memnuniyeti ile ilgili bir dizi süreç ve dokümante bilgi, kayıt ve muhafazanın sağlanması,


Yönetim sisteminin her bir yönü, nihayetinde amacın gerçekleştirilmesine yardımcı olmalı ve belirli bir amaca hizmet etmeyi sağlamalıdır. Burada ana amaç hem kuruluşun hem de müşterinin ihtiyaçlarını karşılamak olmalıdır.


Kalite Yönetim Sistemi Uygulama


Kalite Yönetim Sistemi Nasıl Uygulanır?


Kuruluşunuz da KYS kurmadan önce, bazı önemli unsurları göz önünde bulundurmalısınız. Başlangıç olarak, bir KYS uygulama kararınızın yalnızca ihtiyaçlarınız, amaçlarınız, ürünleriniz ve sağlanan hizmetlerinizden etkilenen stratejik bir seçim olduğundan emin olmalısınız. Ne yapacağınız konusunda kararınızı verdiğinize göre; Aşağıda verilen KYS uygulamanın temel adımlarını atabilirsiniz demektir.


Tasarım ve Yapı: Uygulama ve tüm süreçleri ile birlikte KYS' nin yapısını ele alın,Süreç: Bu aşamada, her işlemi birden çok alt işleme ayırmanız gerekir. Aynı zamanda personel eğitimi ve dokümantasyonu, eğitim araçları ve ölçümlerini de içermeli,


Kontrol ve Ölçme: Bu aşamalar, yönetim sisteminizin sistematik, rutin denetimleri ile gerçekleştirilmelidir.


Değerlendirme ve İyileştirme: Bu aşamada, denetimlerin sonuçlarını ele alın. Amaç ve hedeflerinize ilişkin tüm süreçlerinizin etkinliğini belirleyin ve iyileştirme ve sürekli iyileştirme için yapılması gerekenleri değerlendirin.


>> Sonuç olarak bir Kalite Yönetim Sistemi (KYS);


Bir ürünün kalitesi, dayanıklılık, güvenilirlik ve performans açısından ölçülebilirdir. “Kalite”, müşteri ihtiyaç ve beklentilerini her zaman, her yerde, her şekilde karşılamak demektir. Kuruluşunuzu rakiplerinden ayıran önemli unsurların başında gelir. ISO 9001 belgesi uygunluğu ve kuruluşunuza uygun uygun kalite yönetim sistemini kullanarak, süreçlerinizde gerekli tüm değişikliklerin yapılmasını ve sonuçta memnun müşteriye, üstün kaliteli ürünlere ve nihayetinde daha büyük karlara yol açmasını sağlayabilirsiniz.