Kimyasal Testler

Kimyasal Testler


Alerjenik Boyar Maddeler


Azo Boyar Maddeler


Yasaklı Azo Boyar Maddeler


BHT Miktarı Tespiti


Kanserojen ve Alerjik Dispers Boyar Maddeler


Klorlu Organik Taşıyıcılar


Krom VI+ Tayini


PVC Tayini


Plastik Ürünlerde Kadmiyum Miktarı


Ağır Metaller


Formaldehit Tayini


Kurşun Miktarı Tespiti


Nikel Miktarı Tespiti


Organik Kalay Bileşikleri


PCBs Tayini


pH Değeri


Fenoller ( PCP,TeCP,OPP )


Plastik Ürünlerde Fitalat Tayini


Tüm Pestisitler


Alkylphenols (NP, OP)


Alkylphenolethoxylates (NPEO, OPEO)


PFOS/PFOA


PAH (polyaromatic hydrocarbons)


DMF (dimethyl fumarate)


Biocide (incl. Triclosan)


Bisphenol A


Ekolojik Test Paketi


DMF


DMFA


DMFE


İsteğe Bağlı Diğer Testler/ Other Tests


Azo/Kanserojen/Alerjen Boyarmaddeler


Azo boyarmaddeler, yapılarında bir azo grup (-N=N-) barındıran sentetik boyalardır. Azo boyarmaddeler tekstil ürünlerinin ve deri ürünlerinin boyanmasında yaygın olarak kullanılır. Bazı azo boyarmaddeler, belli kosullar altında kanserojen aromatik aminler üretebilirler. Avrupa’da (EC) No 1907/2006 sayılı REACH Yönetmeliğinin Ek XVII bölümünde, 22 kanserojen aromatik aminin tekstil ve deri ürünlerinde kullanımı yasaklanmıstır. Tekstil endüstrisinde kullanılan bazı diğer boyalar, insanlar üzerinde olumsuz etkisi olan boyalar olarak sınıflandırılmaktadır. 20’nin üzerinde farklı boya alerjen, 9 boya ise kanserojen olarak sınıflandırılmıstır. Bu boyalar, uzun süre ciltle temas halinde, cilt yoluyla emilebilmektedir.


Formaldehit


Formaldehit, çekmeyi önlemek amacıyla kullanılan bir bitirme ajanıdır ve ürüne kırısmasını önleyen ve çabuk kurumasını sağlayan özellikler kazandırır. Formaldehit salınması, mukoz zarının ve solunum yolunun iritasyonuna neden olarak sağlığa zarar verebilir.


Pentaklorofenol (PCP), Tetraklorofenol (TeCP) ve Triklorofenol (TriCP)


Mantar kaynaklı küfün olusmasını önlemek için tekstil, deri ve ahsap ürünlerine doğrudan PCP gibi klorlu fenoller uygulanır. PCP çok toksik bir maddedir ve kanser yapıcı bir ajan olarak değerlendirilmektedir.


Pestisitler


Pestisitler, pamuk gibi doğal bitki liflerinin islenmesinde böceklerle mücadele amacıyla ve ayrıca saklama sırasında güvelenmeyi önleyici bir araç olarak kullanılır. Herbisitler ise zararlı otların ve yaprakların yok edilmesi amacıyla kullanılan kimyasal maddelerdir. Bu maddeler lifler tarafından emilebilir ve nihai üründe bulunabilir. Sonraki ıslak isleme prosedürleriyle bu maddelerin çoğu temizlenebilir. Pestisit ve herbisit kalıntıları, hafif ila siddetli toksik olarak değerlendirilmektedirler ve bazen cilt tarafından kolaylıkla emilebilmektedirler.


Ağır Metaller


Ağır metaller, bazı boyaların ve pigmentlerin yapımında kullanılır. Ayrıca bitkilerin topraktan almaları sonucunda doğal liflerde de bulunabilirler. Metaller tekstil ürünlerine boyama ve bitirme islemleri yoluyla da bulasabilir. Dnsanlar tarafından emildiğinde, ağır metaller karaciğer veya böbrekler gibi iç organlarda birikme eğilimi gösterir. Yüksek düzeylerde birikim meydana geldiği zaman sağlık üzerindeki etkileri büyük olabilir. Örneğin yüksek düzeylerde kursun, sinir sistemini ciddi sekilde etkileyebilir.


Ağır metaller denildiğinde genellikle asağıdakiler kastedilir: Antimon (Sb) Arsenik (As) Kursun (Pb) Kadmiyum (Cd) Civa (Hg) Bakır (Cu) Krom (Cr) Toplam Krom (Cr) Kobalt (Co) Nikel (Ni) Kadmiyum ve Kursun, kanserojen olarak sınıflandırılmaktadır. Kadmiyum, uzun süredir Avrupa’da yasaklanmıstır. Kursun ise, belli bazı Avrupa yönetmeliklerine ek olarak, ABD’de Tüketici Ürünlerine Dliskin Gelistirilmis Yasa'yla da (CPSIA) kısıtlanmıstır.