Kontrol Nedir ?

Kontrol Nedir ?


Doğal Gıda Ürünü üretim faaliyetlerinin bu standarda uygun olarak yapılıp yapılmadığının belirlenmesi, düzenli kayıtların tutulması, sonuçların rapor edilmesi, gerek görülmesi halinde ürünün doğal niteliğinin laboratuvar analizleri ile test edilmesi.