Kuruluşlar ISO 9001 Belgesini Neden Alırlar ?

Kuruluşlar ISO 9001 Belgesini Neden Alırlar ?


Kuruluşlar ISO 9001 Belgesini;


Marka olmak,


Kurumsal olmak,


Yönetim şeklini disiplinize etmek,


Kurumsal Strateji oluşturabilmek,


Kuruluşunun durumunu görmek ve kontrol altında tutmak,


Mal veya hizmet çıktılarını stabil, tutarlı ve sürdürülebilir kılmak,


Müşteri ile bir olmak,


Müşteri beklentilerini anlamak


Müşteri beklentilerini karşılayıp, sunmak,


Müşteri odaklı bir yönetim olmak,


Kurumsal bir yönetim sistemi standardına sahip olmak,


Pazara girmek ve yerini korumak,


Uluslararası ticaretin parçası olmak,


İş ve üretim tekrarı kötü tecrübelerinden doğan zarardan kurtulmak,


Uygunsuz, hatalı ve kalitesiz ürün maliyetinden kurtulmak


Kuruluş içi ve dışı iletişim yapısını oluşturmak, anlamak,


Çalışanların katılımını sağlamak


Performans artışı


Karlılık ve verimlilik sağlamak, artırmak vb. çoğaltılabilecek tüm parametreler için, sonuçta müşteri ve para kazanmak için alırlar. ISO 9001 Belgesi sayfasına dönmek için tıklayın...