Hemen Bize Ulaşın ! +90216 305 4666
 • Ocak 24, 2021
 • Hasan Şahap
 • Blog
LVD Direktifi Yönetmeliği ve LVD Testi Nedir ?

Elektrikli ekipmanlarla ilgili tüm gereklilikler, AB direktiflerinde ve yönetmeliklerinde ve ayrıca ilgili ulusal mevzuatta belirtilmiştir. Bu bağlamda, CE işaretine sahip elektrikli ürünlerin olması durumunda dikkate alınması gereken LVD, EMC, WEEE, Eco Design Direktifi-ErP, ATEX, RoHS2 gibi direktifler bulunmaktadır.

LVD Yönetmelik

LVD direktifi/yönetmeliği ve LVD testi konusunda, amaç, kapsam, güvenlik hedefleri, elektrikli ekipmanların AB pazarına girişi ve daha fazlasını bu makalemizle anlatmaya çalışacağız.LVD Diretifi/Yönetmeliği Nedir?

Nisan 2016 yılında yürürlüğe giren, Avrupa Birliği Yeni Yaklaşım direktifine LVD (2014/35/EU) Direktifi denir.

Eski LVD (2006/95/EC) direktifinin yerini almıştır. İlk olarak çıkarılan 73/23/EEC direkti ve müteakip tüm değişiklikleri yeni direktif kapsamaktadır. Kapsam ve güvenlik hedefleri de dahil olmak üzere, eski Direktifin (2006/95/EC) temel unsurları, yeni LVD Direktifi (2014/35 / EU) için de geçerli geçerliliğini korumaktadır. Ancak, Direktifin içeriğinde bazı değişiklikler yapılmıştır ve direktif yeni yasama çerçevesine uygun hale getirilmiştir. Bu çerçeve, temel olarak iktisadi işletmecilerin tanımları ve yükümlülükleri, yeni bir komite oluşturulması ve piyasa gözetim otoritelerinin güçlendirilmiş faaliyetlerini içermektedir.

LVD (2014/35 / EU) direktifi sadece elektriksel riskleri değil tüm güvenlik unsurlarını da içerdiği için toplam uyumlu güvenlik direktifi olarak görülmektedir. Direktif, kapsanan alanda mevcut ulusal mevzuatın yerine geçmiştir. Elektrikli ekipman, Direktifin gerekliliklerine uygun olması halinde piyasaya sürülecek ve Üye Devletler ve Türkiye, LVD' nin kapsamı ile ilgili serbest dolaşımı veya ilgili ekipmanın pazara subulmasını engellemeyecektir.

LVD direktifinin amacı, elektrikli ekipman olarak tanımlanan ve AB pazarında yer alan tüm ürünlerin kullanımının güvenli olduğundan ve yakınındakilerin yani tüketicilerin, evcil hayvanların, bitkilerin, çevrenin vb. bu güvenlikte korunduğundan emin olma özelliği taşır. Alçak Gerilim Yönetmeliği (Alçak Gerilim Direktifi), doğru bir şekilde kurulduklarında, kullanıldıklarında ve bakımları yapıldığında ürünlerin güvenliğini garanti altına alır.


LVD Direktifinin Kapsamı Nedir?

LVD (2014/35 / EU), önceki Alçak Gerilim Direktifi (2006/95 / EC) ile aynı kapsama sahiptir. AB pazarına yerleştirilen tüm ürünlerin uyması gereken uyumlaştırılmış standartlar ve prosedürler sağlar. Ürünler AB bölgesinde üretilen elektrikli ekipman veya Birliğin dışından ithal edilen elektrikli ekipman olabilir.

Direktif kapsamında imalatçı, ithalatçı veya distribütör veya diğer bir deyişle elektrikli ekipmanı AB pazarına yerleştiren kişi için özel yükümlülükler yer almaktadır.

LVD Direktifinin Kapsamı, belirli voltaj sınırları dahilinde kullanılan elektrikli ekipman da dahil olmak üzere 2 bölümde değerlendirilir. Bunlar;

1.Bölüm: Alternatif akım ile 50 ila 1000 volt arasında bir nominal voltaj aralığı gerektiren tüm elektrikli ekipman;

2.Bölüm: Anma akımı ile 75 ila 1500 volt arasında bir voltaj aralığında çalışan elektrikli ekipman.

Bu bağlamda, Anma Gerilimi ifadesi, ekipmanın içinde mevcut gerilimlere değil, besleme ve çıkış gerilimine karşılık gelir.

Bu nedenle, elektrikli ekipman dahili olarak daha yüksek gerilimlere sahip olabilir. Birden fazla gerilim derecesine sahip ürünler, gerilim değerlerinin en yüksek değeri izin verilen gerilim değerine düştüğü sürece LVD kapsamında değerlendirilir.


LVD Kapsam Dışı Özellikleri

1000 V AC veya 1500 V DC' yi aşan diğer tüm elektrikli ekipman ürünleri Direktif kapsamı dışında tutulmuştur.

LVD, aydınlatma ekipmanları, anahtarlama ve kontrol dişlileri, elektrikli ev aletleri, elektrik kabloları, elektrik motorları ve alternatörleri, kablo yönetim sistemleri, elektrik tesisatı gibi yukarıda belirtilen voltaj sınırları dahilinde çalışan tüm tüketici ve kullanım ürünlerine uygulanır.

Ayrıca, LVD kapsamında diğer elektrikli ekipmanlara dahil edilmek üzere tasarlanmış bileşenler elektrik motorları, transformatörler vb. gibi bileşenler de bulunmaktadır. Burada, üreticilerin elemanların güvenli bir şekilde dahil edilmesini garanti etmek için bir risk değerlendirme prosedürü gerçekleştirebilmeleri ve daha fazla CE işareti taşıması gerekir.


LVD kapsamına girmeyen elektrikli ürünler hangileridir?

LVD kapsamına genel olarak 7 gurup ürün kategorisi girmemektedir. Bu 7 gurup üyeleri;

 • Potansiyel olarak patlayıcı bir ortamda kullanılan tüm elektrikli cihazlar;
 • Kullanımı tıbbi ve radyolojik alanla ilgili elektrikli ürünler;
 • Asansörler için elektrikli parçalar;
 • Elektrikli çit kontrolörleri;
 • Elektrik sayaçları;
 • Evde kullanım için fiş ve prizler;
 • Demiryolları, gemiler veya uçaklar için özel elektrikli ekipmanlar.

LVD (EN 60335-1 lvd test standartları vb.) ve Makine Direktifinin (EN 60204-1 lvd test standartları vb.) aynı elektrik güvenliği gerekliliklerinin varlığı göz önüne alındığında karşılıklı olarak münhasır olduğuna dikkat etmek önemlidir. Bu nedenle, AB pazarına yerleştirilen ve elektrikli ekipman olarak tanımlanan ürünler için her iki CE belgesi direktifinden sadece biri uygulanmalıdır. Geçerli direktifler arasındaki seçim bazı durumlarda üretici tarafından yapılabilir.


2014/35/EU(AB) LVD Güvenlik Hususları Nelerdir?

Mekanik, kimyasal (özellikle agresif maddelerin emisyonu) ve diğerleri gibi elektrikli ekipmanların kullanımından kaynaklanabilecek tüm riskler Alçak Gerilim Direktifi kapsamındadır. Güvenlik konuları kapsamında, gürültü ve titreşimlerden kaynaklanan olası sağlık sorunları ve ergonomik konular da yer almaktadır. Bu bağlamda, ergonomik yönler Direktif anlamında tehlikelere karşı koruma sağlayan ergonomik gereksinimlere ihtiyaç duyulması durumundadır.

LVD, tüketicilerin, evcil hayvanların ve mülklerin sağlığı ve güvenliği ile ilgili olanlarla sınırlı oldukları sürece radyasyon yönlerini de kapsar. EMC Direktifi anlamında elektromanyetik parazitleri kapsayan radyasyon yönleri LVD' nin kapsamına dahil değildir. Elektrikli ekipman tarafından yayılan elektromanyetik alanların etkisi de dahil olmak üzere tüm elektromanyetik yönler LVD tarafından kapsanmaktadır.


LVD (2014/35/EU) Direktifin temel gereksinimleri Nelerdir?

LVD Directive

A. Genel Gereksinimler

Temel özelliklerin tanınması ve dikkate alınması elektrikli ekipmanın güvenliğini ve doğru kullanımını garanti etmeli ve elektrikli ekipmanda veya beraberindeki bir belgede işaretlenmelidir.

Elektrikli ekipmanların üretimi, herhangi bir bileşen parçasıyla birlikte, güvenli ve düzgün bir şekilde monte edilmesini sağlamalıdır.

Elektrikli ekipmanın tasarımı ve üretimi, aşağıdaki 2 güvenlik hedefi grubunda belirtilen tehlikelere karşı korumayı garanti edecek şekilde yapılacaktır.

B. Elektrikli ekipmanlardan kaynaklanan tehlikelere karşı koruma gereksinimleri

Doğrudan veya dolaylı temas halinde fiziksel yaralanma tehlikesine karşı insanların ve evcil hayvanların yeterli şekilde korunmasını sağlamak.

Elektrikli ekipmanların ürettiği sıcaklık, yay veya radyasyonun güvenlik seviyelerinin sağlanması.

Elektrikli ekipmanların kullanılması sonucunda insanların, evcil hayvanların ve özelliklerin elektrikli olmayan tehlikelere (ör. Keskin kenarlar) karşı yeterince korunması ortaya çıktı.

Öngörülebilir koşullar için uygun yalıtım.

C. Elektrikli ekipmanlardaki harici faktörlerin neden olabileceği tehlikelere karşı koruma gereksinimleri

Elektrikli ekipman, insanların, evcil hayvanların ve malların güvenliğini sağlamak için gerekli tüm mekanik gerekliliklere uygun olmalıdır. Örneğin, elektrikli ekipmanın çeşitli mekanik etkilere dayanabilmesi için gereken herhangi bir mahfazanın sağlanmasının sağlanması.

Ürünler, beklenen çevresel koşullardan kaynaklanan olası mekanik olmayan etkilerin yakındaki kişilerin veya nesnelerin güvenliğini tehlikeye atmaması için iyi bir dirence sahip olmalıdır. Örneğin, elektrikli ekipmanın açık havada kullanıldığında yağmur gibi meteorolojik unsurlar dikkate alınmalıdır.

Elektrikli ekipman, insanları, evcil hayvanları ve sınırlı bir maksimum akıma sahip kablolara aşırı akım koruması için bir devre kesici sağlanması gibi öngörülebilir aşırı yük koşullarındaki özellikleri tehlikeye atmamalıdır.

AB direktif kapsamındaki ekipmana elektrikli ekipman yerleştirmek için zorunlu güvenlik gereksinimleri nelerdir?Üreticilerin elektrikli ekipmanlarını piyasaya sunmak istedikleri durumlarda, Direktifte belirtilen aşağıdaki koşullara uymaları gerekir:

Tüm ürünler, güvenlik konularında iyi bir mühendislik uygulaması oluşturan ilkelere göre inşa edilmelidir. İlkeler AB içinde kabul edilecektir. Elektrikli ekipmanın tasarımı ve üretimi en son teknolojiye uygun olmalıdır.

Elektrikli ekipmanın tasarımı ve yapımı, Alçak Gerilim Yönetmeliği' nin güvenlik hedeflerinin temel unsurlarına uygun olmalıdır. Elektrikli ekipmanın güvenliği ile ilgili herhangi bir ulusal standart veya şartname, AB pazarına giriş için zorunlu şartlar değildir.

Ürün insanların sağlığını ve güvenliğini tehlikeye atmayacak veya mülklere zarar vermeyecektir.


Elektrikli ekipmanların LVD' ye uygunluğu nasıl olur?

Elektrikli ekipman, Direktifte belirtilen teknik standartlara uygun olarak üretildiğinde LVD Yönetmeliği‘ nin güvenlik hedeflerine uygun olduğu varsayılır ve bunlar aşağıdaki gibidir:

Üye Devletlerin onaylanmış kuruluşları tarafından hazırlanan uyumlaştırılmış standartlar.

Uyumlaştırılmış standartların mevcut olmadığı durumlarda, iki uluslararası kuruluş uluslararası standartlar yayınlama sorumluluğuna sahiptir. Bu uluslararası kuruluşlar, Uluslararası Elektro-Teknik Komisyon (IEC) ve elektrikli ekipmanların (CEE) onayına ilişkin kurallar konusunda Uluslararası Komisyon'dur.

Uyumlaştırılmış standart veya uluslararası standartlar henüz yayınlanmadığında üreticiler, AB Üyesi Devletin ulusal standartlarına uymak zorundadır.

Uyumlaştırılmış, uluslararası veya ulusal standartların uygulanması zorunlu değildir, ancak elektrikli ekipman için uygunluk varsayımı sağlamanın en iyi yollarından biridir.

Teknik standartlara alternatif olarak, ürünler, LVD' nin temel gereksinimlerini karşılayacak şekilde, ancak uyumlu, ulusal veya uluslararası standartlar uygulanmasına gerek kalmadan inşa edilebilir. Bu gibi durumlarda üreticiler, direktifin güvenlik hedeflerini karşılamak için kullanılan çözümlerin bir açıklamasını sunan teknik dosyaya ek belgeler eklemekle de yükümlüdür.

Elektrikli ekipmanın Alçak Gerilim Direktifi' nin ilgili gerekliliklerine uygunluğunu sağlamak ve beyan etmek için, üreticiler Direktifte aşağıdaki unsurlardan oluşan uygunluk değerlendirme prosedürünü takip etmelidir:

Tüm teknik belge içeriği bir ürünün LVD gerekliliklerine uygun olup olmadığını belirler. LVD standartlarının uygulanmadığı durumda, üreticilerin Alçak Gerilim Direktifinin güvenlik hedeflerini karşılamak için benimsenen tüm çözümlerin bir açıklamasını da bu içerikte sağlamaları gerekir. Ayrıca, LVD testleri yapılmalı ve raporu muhafaza edilmelidir.

Uygunluk Beyanı Oluşturulmalı

Elektrikli ekipmanı piyasaya sürmeden önce bir Uygunluk Beyanı oluşturulmalı, onaylanmalı ve yayınlanmalıdır.

CE işareti kullanımı

Tüm gereksinimler karşılandıktan sonra CE Etiketi / CE Sembolü ürüne yapıştırılmalıdır.


Alçak Gerilim Direktifi ile ilişkili Ortak Standartlar Nelerdir?

 • Ev Aletleri EN 60335 (EN 60335-1 ve diğer seri standartları)
 • Makinelerde Güvenlik EN 60204 (EN 60204-1 ve diğer seri standartları)
 • Bilgi Teknolojisi Ekipmanları EN60950-1
 • Laboratuvar Ekipmanları EN61010-1 Ses Video Ekipmanları EN 60065

LVD Testi Nedir?

2014/35/EU Alçak gerilim direktifi (LVD Direktifi/Yönetmeliği), Belirli gerilim sınırları dahilinde elektrikli ekipmanlarda, Avrupa Birliği flora ve faunası için yüksek koruma düzeyi sağlar ve diğer gelişmiş çoğu ülkelerde de benzer uygulamalar görülür.

LVD - Alçak gerilim direktifi, aralarında giriş veya çıkış gerilimi ile çalışan elektrikli ekipmanlarda sağlık ve güvenlik risklerini;

 • Alternatif akım için 50 ve 1000 V,
 • Doğru akım için 75 ve 1500 V olacak şekilde kapsar.

LVD Testi, direktif kapsamında olan her türlü kullanım için üretilen elektrikli cihazlar için yapılan testtir.


LVD testleri gerektiren Ürünler Nelerdir?

 • Ev aletleri,
 • Makineler,
 • Kablolar,
 • Güç kaynakları,
 • Lazer teçhizatı,
 • Belirli bileşenler (sigortalar vb.)

LVD Testi Kapsamında Yapılan Testler Nelerdir?

 • Kaçak Akım Testleri,
 • Toprak Hattı Süreklilik Testleri,
 • Gerilimli bölümlere erişilmeye karşı koruma testleri,
 • Isınma Testleri,
 • Elektrik Dayanımı Testleri,
 • Neme dayanıklılık Testleri,
 • Olağandışı Çalışma testleri,
 • Yapısal Testleri,
 • Deşarj Testleri,
 • Topraklama Testleri,
 • İzolasyon Testleri,
 • Kızaran Tel testleri,
 • Yüzeysel Kaçağa Karşı Koruma Testleri,
 • Yüksek Gerilim Testleri,
 • Yanma Özelliklerine İlişkin Test,
 • Fiziksel Dayanım Testleri.

LVD Testleri için ISQLAB test bölümümüz en uygun şartlarda hem LVD Testi yapar hemde LVD CE Belgenizi Hazırlar.

Hızlı Başvuru