Mevcut Durum Analizi Eğitimi

Mevcut Durum Analizi Eğitimi


Eğitimin Amacı:

Stratejik planlama sürecinin temel adımlarından birisi mevcut durumun analiz edilmesidir. Geleceğe yönelik amaç, hedef ve stratejiler geliştirilebilmesi için öncelikle, kurum / kuruluş ile çevresi arasındaki ilişkilerin analiz edilerek kurumun / kuruluşun "neredeyiz?" sorusuna cevap verilmesi gereklidir. Mevcut durumda geçmiş performansın değerlendirilmesinin yanı sıra hangi kaynaklara sahip olduğunu ya da hangi yönlerinin eksik olduğunu, kuruluşun kontrolü dışındaki olumlu ya da olumsuz gelişmeleri değerlendirmesini içermektedir. Belirlenecek güçlü yönler kuruluşun gelecekte yöneleceği hedeflere ışık tutacak, zayıf yönler ise kuruluşun alacağı tedbirlere baz teşkil edecektir. Bu kapsamda verilen bu eğitim ile kurumun /kuruluşun mevcut durum analizini gerçekleştirebilmesi ve mevcut performansı ile sorunlarını da dikkate alarak potansiyellerini belirlemek için gerekli teknik ve uygulamaların anlatılması amaçlanmaktadır.


Eğitimin İçeriği:

* Dış Çevre Analizi{kuruluşun faaliyet gösterdiği ortamın ve dış koşulların ana izi)


« İç Çevre Analizi (kuruluşun yapısının, insan kaynaklarının, mali kaynaklarının,kurumsal kültürünün, teknolojik düzeyinin vb. analizi)


« Kurumun faaliyet alanları ile ürün ve hizmetlerinin belirlenmesi


« Paydaş Analizi Eğitimi (kuruluşun hedef kitlesi ve kuruluş faaliyetlerinden olumlu / olumsuz yönde etkilenenlerin, ilgili tarafların analizi)


Katılımcı Profili:

Yönetim Sistemi kurulması çalışmalarında yer alan sistem kurucular, İşletme vasıflı teknik yöneticileri, İşletme üst yöneticileri.


Sınav:

Eğitim Sonunda Sınav yapılabilmektedir.


Eğitmen:

Uluslar Arası Baş Denetçi ve Eğitim Uzmanlarımız tarafından verilir. Eğitim Öncesi Duyurulur.


Eğitim Tarihi:

Eğitim Öncesi Duyurulur.


Eğitim Süresi:

1 gün.


Eğitim Yeri:

Şirket Eğitim Salonlarımız yada Eğitim Öncesi Duyurulur.


Sertifika:

Eğitim Sonunda Eğitime Katılanlara Sertifika verilir.