Hemen Bize Ulaşın ! +90216 305 4666

Periyodik Kontrol, iş güvenliğini sağlamakta en önemli unsurlardan biridir. İş ekipmanlarının periyodik kontrollerinin yapılıyor olması dolaylı olarak söz konusu ekipmanların gerekli bakımlarınında düzenli olarak yapılmasını sağlamaktadır.

Periyodik kontrollerde amaç öncelikli olarak söz konusu ekipmanın veya tesisatın işlevini güvenli şekilde yerine getirip getirmediğinin belirlenmesidir. Periyodik kontroller, kontrolü yapılacak ekipmanın ürün standardına ve ilgili yönetmeliklere göre gerçekleştirilir.

ISQ olarak ekibimiz söz konusu kontrol kriterlerinin belirleyicisi olan standartların ve yönetmeliklerin güncelliğini ve değişimlerini sürekli olarak takip etmekle olup, müşterimize gereklilikler ile ilgili bilgileri de vermekteyiz.

Uyarı ! Çalışma ortamlarının güvenli ve sağlıklı olması, çalışanların sağlık ve güvenlik riski taşımaması bakımından Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından, başta 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ve İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği olmak üzere çok sayıda yasal düzenleme çıkarılmıştır. Çeşitli işletmelerin kullandığı birçok tesis, tesisat, makine ve araç ve gereçlerin, belli dönemlerde muayenelerinin yaptırılması bir zorunluluktur.


Sıkça Sorulan Sorular

Periyodik Kontrol Nedir ?

Periyodik Kontrol söz konusu ekipmanın, iş ve çevre sağlığına ve güvenliğine uygun olup olmadığının tespitidir.

Periyodik Kontrol Yasal Olarak Zorunlu Mudur ?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yayınlanan 28628 sayılı İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği doğrultusunda, periyodik kontroller zorunlu hale getirilmiştir.

Periyodik Kontrolü Hangi Ekipmanlara Yaptırmamız Gerekmektedir ?

Periyodik Kontroller, kaldırma-iletme makineleri, basınçlı kaplar, asansörler, yürüyen merdiven, yürüyen bant, makine ve tezgahlar, yapı iskeleleri, yangın tesisatları ve yangın söndürücüler havalandırma tesisatı gibi tesisatlar, elektrik tesisatları, jeneratörler, aküler zorunlu hale getirilmiştir.

Periyodik Kontrol ile Periyodik Bakımın Farkı Nedir ?

Periyodik Kontrol söz konusu ekipmanın, ekipman ile ilgili standardın emniyet gerekliliklerini karşılayıp karşılamadığının kontrolüdür.

Bakım işleminde olduğu gibi herhangi bir sökme-takma, tamir söz konusu değildir. Periyodik kontrol ile periyodik bakım farklı kavramlar olup, bir ekipmanın bakımının yaptırılıyor olması periyodik kontrolünün yaptırılmasına gerek olmadığı ya da bir ekipmanın periyodik kontrolünün yaptırılmış olması bakımının yaptırılmasına ihtiyaç olmadığı anlamına gelmez.

Periyodik Kontrol Ne Sıklıkta Yapılmalıdır ?

İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği kapsamında ekipmanların yılda en az tabi tutulması gerektikleri periyodik kontrol periyotları yönetmelik içerisinde ilgili tablolarda verilmiştir.

Ancak aynı yönetmelik söz konusu periyotlar ile ilgili olarak Periyodik kontrol aralığı ve kriterleri standartlar ile belirlenmemiş iş ekipmanlarının periyodik kontrolleri, varsa imalatçının öngördüğü aralık ve kriterlerde yapılır. Bu hususlar, imalatçı tarafından belirlenmemiş ise iş ekipmanının periyodik kontrolü, bulunduğu işyeri ortam koşulları, kullanım sıklığı ile kullanım süresi gibi faktörler göz önünde bulundurularak, yapılacak risk değerlendirmesi sonuçlarına göre, belirlenecek aralıklarda yapılır demektedir. Bu da firma İş Güvenliği Uzmanı tarafından yapılacak risk değerlendirmesine atıf yapmaktadır.

Amaç nadir kullanılan bir ekipman ile sürekli kullanılan bir ekipmanın aynı kategoride değerlendirilmesinin önlenmesidir.

Periyodik Kontrolleri Kimler Yapabilir ?

ISQ Belgelendirme bünyesinde bulundurduğu iş tecrübesine sahip ve konusunda gerekli eğitimleri almış Makine Mühendisleri - Teknikerleri ve Elektrik Mühendisleri - Teknikerleri - Öğretmenleri ile periyodik kontrolleri gerçekleştirmekte olup "İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği" kapsamında ki personel gerekliliklerini fazlası ile karşılamaktadır.

Kaldırma İletme Ekipmanının Periyodik Kontrolleri Nasıl Yapılmaktadır ?

Kaldırma - İletme ekipmanlarının periyodik kontrolleri söz konusu ekipmanın ilgili standartlarında belirtilen kriterlere göre yapılmaktadır.

Görsel, işlevsel ve emniyet ekipmanlarının periyodik kontrollerinin yanı sıra ekipman ilgili standart ve yönetmelik doğrultusunda belirtilmiş yükler ile statik ve dinamik yük testine tabi tutulmaktadır. İntersistem teknik personeli periyodik kontroller öncesi yapılması gereken ön hazırlıklar ile ilgili firmaları bilgilendirmektedir.

Statik ve Dinamik Yük testleri için gerekli ağırlıkları belirleyip müşterisinin periyodik kontroller esnasında hazır bulunmasına yardımcı olmaktadır.

Basınçlı Kapların Periyodik Kontrolleri Nasıl Yapılmaktadır ?

Basınçlı ekipmanların periyodik kontrolleri ekipmanın görsel, işlevsel kontrollerinin yanı sıra, emniyet ventillerinin testi ve basınç testi ile yapılmaktadır.

Basınç testi işletme basıncının 1,5 katıdır. Ekipman yarım saat süre ile test basıncında beklenir ve herhangi bir sızdırma, deformasyon görülmemesi gerekmektedir. ISQ personeli periyodik kontroller öncesi yapılması gereken ön hazırlıklar ile ilgili firmaları bilgilendirmektedir.

Basınçlı Ekipmanlarımızı Durduramıyoruz Bu Durumda Periyodik Kontrolleri Nasıl Gerçekleştireceğiz ?

Basınçlı ekipmanların periyodik kontrollerinde önümüze çıkan en büyük engel basınç testi esnasında ekipmanın birkaç saat için kullanılamayacak olmasıdır. Oteller, 7/24 çalışan fabrikalar gibi kuruluşlarda ekipmanı durdurmak hizmet ve imalat için sorun olmaktadır. Bu durumda İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği ekipmanın basınç testi yerine tahribatsız muayene yapılmasına müsaade vermektedir. Tahribatsız muayene metodu olarak ekipmanın türüne göre Görsel, Sıvı Penetrant veya Manyetik Parçacık testleri uygulanabilmektedir.

Tesisimizde Hangi Elektriksel Periyodik Kontrolleri Yaptırmalıyız Gereklilikleri Nelerdir ?

  • Topraklama periyodik kontrolü
  • Paratoner periyodik kontrolü
  • Pano periyodik kontrolü,
  • Kompanzasyon periyodik kontrolü,
  • Jeneratör periyodik kontrolü,
  • Trafo topraklaması periyodik kontrolü,
  • Termal periyodik kontrol,
  • İç tesisat periyodik kontrolü, yapılması gereken periyodik kontroller arasındadır.

Topraklama Periyodik Kontrolü Nedir ?

Ölçülen noktanın (topraklama barası, pano, makine vb.) toprakla olan temasının/direncinin ölçülerek belirlenmesi işlemidir. Belirlenen topraklama dirençlerinin uygunluk kanaati kullanılan otomatik ayırma / güvenlik cihazlarının türüne ve tesisin topraklama yapısına göre hesaplanarak belirlenir.

Ancak tesisin topraklama direncinin uygun olması tesisin güvenilir bir elektrik tesisatına sahip olduğu anlamı taşımaz. Elektrik tesisatının durumunun tespiti için iç tesisat periyodik kontrolü yapılmalıdır.

Ortak Paratoner Kullanımında Ne Yapılmalıdır ?

Bir tesiste birden fazla firma olması durumunda ortak kullanılan paratonerin her firma için tekrar tekrar test edilmesi gerekmez.

Paratonerin etki alanındaki firmalar ile ortak olarak bu periyodik kontroller yılda bir defa yaptırılması yeterli olacaktır. Bu raporun ortak tesis yöneticinde olması sağlanabilir ya da ISQ Belgelendirme firmasına ilgili bilgiler veriler ölçüm raporlarının her bir firma için ayrı ayrı raporlanması sağlanabilir.

Termal Periyodik Kontrol Gereklilikleri Nelerdir ?

Tesisin tüm elektrik panolarının termal kamera ile ölçülmesi sağlanmalıdır. Tesiste ısıl yalıtım ile korunan ve/veya ısı yayan ekipmanların güncel ısıl durum tespiti fotoğraflanarak raporlanmalı ve arşivlenmelidir.

Bu periyodik kontroller özellikle elektriksel ekipmanların durumunu gözler önüne serecektir. Uygun olmayan elektriksel bağlantılar tespit edildiğinde gerekli revizyonlar gerçekleştirilmeli ve tekrar termal fotoğraflama talep edilmelidir.

Uygunsuzluk Bulunması Durumunda Ne Yapmalıyız ?

Ekipmanda söz konusu uygunsuzluk bulunması durumunda, firma ISQ personelini uygunsuzlukların giderildiği konusunda bilgilendirir ve ISQ personeli uygunsuzlukların giderildiğine dair periyodik kontrolleri yerinde gerçekleştirerek tekrar raporlama yapar.

Kule Vincin Yüksekliği Değişti / Hava Tankının Yeri Değişti / Elektrik Tesisatımı Yeniledim Tekrar Periyodik Kontrol Yaptırmalı mıyım ?

İş Ekipmanlarının Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği gereğince İş ekipmanının güvenliğinin kurulma ve montaj şartlarına bağlı olduğu durumlarda, ekipmanın kurulmasından sonra ve ilk defa kullanılmadan önce ve her yer değişikliğinde ekipmanın, periyodik kontrolleri yapmaya yetkili kişiler tarafından periyodik kontrolü yapılır, doğru kurulduğu ve güvenli şekilde çalıştığını gösteren belge düzenlenir.

Periyodik Kontroller Esnasında Bakım Firmasının da Bulunması Gerekmekte Midir ?

Ekipmanın türüne bağlı olarak ISQ Personeli bakım firmasının yetkilisinin periyodik kontroller esnasında bulunmasını talep edebilir. Yürüyen merdiven - bant, İnşaat Asansörü, Yangın Tesisatı gibi ekipmanların periyodik kontrollerinde bakım firmasının yetkilisinin bulunması periyodik kontrollerin tam olarak doğru şekilde yapılması için şarttır.

Periyodik Kontroller İçin Nasıl Başvuru Yapacağım ?

Periyodik Kontroller için başvuruyu İntersistemteknik ‘i telefon (+90 216 305 4666) ile arayarak veya mail (info@intersistemteknik.com) atarak veya web sayfamızdaki başvuru formunu doldurarak yapabilirsiniz.

Periyodik Kontrollerin Ücretlendirilmesi Nasıl Yapılmaktadır ?

Periyodik kontrollerin ücretlendirilmesi söz konusu ekipmanların adetleri, kapasiteleri ve bulundukları yer de göz önünde bulundurularak ücretlendirilmektedir.

Tesisat Periyodik Kontrolleri Ücretlendirilmesi Nasıl Yapılmaktadır ?

Havalandırma - Yangın tesisatı gibi periyodik kontroller için İntersistem Teknik Personeli ilgili tesisatın planı doğrultusunda ücretlendirme yapmaktadır. Söz konusu planın olmaması durumunda Intersistem Teknik personeli yerinde keşif yapabilir.

Elektrik Periyodik Kontrol Fiyatlandırmaları Neye Bağlıdır ?

Elektriksel ölçümler talep edilen ölçüm noktasının/ekipmanının sayısına göre fiyatlandırılır. Tesiste bulunan pano, paratoner, makine, jeneratör vb. ekipmanların listesini ISQ Belgelendirme firmasına iletmeniz durumunda fiyatlandırılırsınız.

Elektrik Periyodik Kontrol Fiyatlandırmaları Neye Bağlıdır ?

Elektriksel ölçümler talep edilen ölçüm noktasının/ekipmanının sayısına göre fiyatlandırılır. Tesiste bulunan pano, paratoner, makine, jeneratör vb. ekipmanların listesini ISQ Belgelendirme firmasına iletmeniz durumunda fiyatlandırılırsınız.

Not: Bu Bölümdeki içerikler bilgilendirme amaçlıdır. 01 Ocak 2022 itibarı ile periyodik kontrol işlemlerini yapmamaktayız.