muayene ve periyodik kontrol jenerik

Muayene ve Periyodik Kontrol


Çalışma ortamlarının güvenli ve sağlıklı olması, çalışanların sağlık ve güvenlik riski taşımaması bakımından Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından, başta 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ve İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği olmak üzere çok sayıda yasal düzenleme çıkarılmıştır. Çeşitli işletmelerin kullandığı birçok tesis, tesisat, makine ve araç ve gereçlerin, belli dönemlerde muayenelerinin yaptırılması bir zorunluluktur.


Aşağıda kısa başlıklar halinde zorunlu olarak yaptırılması gereken muayene ve periyodik kontroller hakkında detaylı bilgilendirme yapılmıştır.

Periyodik Kontrol Nedir ?


Periyodik Kontrol söz konusu ekipmanın, iş ve çevre sağlığına ve güvenliğine uygun olup olmadığının tespitidir.


Periyodik Kontrol Yasal Olarak Zorunlu Mudur?


Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yayınlanan 28628 sayılı İŞ EKİPMANLARININ KULLANIMINDA SAĞLIK VE GÜVENLİK ŞARTLARI YÖNETMELİĞİ doğrultusunda, periyodik kontroller zorunlu hale getirilmiştir.


Periyodik Kontrolü Hangi Ekipmanlara Yaptırmamız Gerekmektedir ?


Periyodik Kontroller, kaldırma-iletme makineleri, basınçlı kaplar, asansörler, yürüyen merdiven, yürüyen bant, makine ve tezgahlar, yapı iskeleleri, yangın tesisatları ve yangın söndürücüler havalandırma tesisatı gibi tesisatlar, elektrik tesisatları, jeneratörler, aküler zorunlu hale getirilmiştir.


Periyodik Kontrol İle Periyodik Bakımın Farkı Nedir ?


Periyodik Kontrol söz konusu ekipmanın, ekipman ile ilgili standardın emniyet gerekliliklerini karşılayıp karşılamadığının kontrolüdür.


Bakım işleminde olduğu gibi herhangi bir sökme-takma, tamir söz konusu değildir. Periyodik kontrol ile periyodik bakım farklı kavramlar olup, bir ekipmanın bakımının yaptırılıyor olması periyodik kontrolünün yaptırılmasına gerek olmadığı ya da bir ekipmanın periyodik kontörlünün yaptırılmış olması bakımının yaptırılmasına ihtiyaç olmadığı anlamına gelmez.


Periyodik Kontrol Ne Sıklıkta Yapılmalıdır ?


İŞ EKİPMANLARININ KULLANIMINDA SAĞLIK VE GÜVENLİK ŞARTLARI YÖNETMELİĞİ kapsamında ekipmanların yılda en az tabi tutulması gerektikleri periyodik kontrol periyodları yönetmelik içerisinde ilgili tablolarda verilmiştir.


Ancak aynı yönetmelik söz konusu periyodlar ile ilgili olarak Periyodik kontrol aralığı ve kriterleri standartlar ile belirlenmemiş iş ekipmanlarının periyodik kontrolleri, varsa imalatçının öngördüğü aralık ve kriterlerde yapılır. Bu hususlar, imalatçı tarafından belirlenmemiş ise iş ekipmanının periyodik kontrolü, bulunduğu işyeri ortam koşulları, kullanım sıklığı ile kullanım süresi gibi faktörler göz önünde bulundurularak, yapılacak risk değerlendirmesi sonuçlarına göre, belirlenecek aralıklarda yapılır demektedir. Bu da firma İş Güvenliği Uzmanı tarafından yapılacak risk değerlendirmesine atıf yapmaktadır.


Amaç nadir kullanılan bir ekipman ile sürekli kullanılan bir ekipmanın aynı kategoride değerlendirilmesinin önlenmesidir.


Periyodik Kontrolleri Kimler Yapabilir ?


İntersistem Teknik Belgelendirme bünyesinde bulundurduğu iş tecrübesine sahip ve konusunda gerekli eğitimleri almış Makine Mühendisleri – Teknikerleri ve Elektrik Mühendisleri - Teknikerleri – Öğretmenleri ile periyodik kontrolleri gerçekleştirmekte olup "İŞ EKİPMANLARININ KULLANIMINDA SAĞLIK VE GÜVENLİK ŞARTLARI YÖNETMELİĞİ" kapsamında ki personel gerekliliklerini fazlası ile karşılamaktadır.


Kaldırma İletme Ekipmanının Periyodik Kontrolleri Nasıl Yapılmaktadır ?


Kaldırma – İletme ekipmanlarının periyodik kontrolleri söz konusu ekipmanın ilgili standartlarında belirtilen kriterlere göre yapılmaktadır.


Görsel, işlevsel ve emniyet ekipmanlarının periyodik kontrollerinin yanı sıra ekipman ilgili standart ve yönetmelik doğrultusunda belirtilmiş yükler ile statik ve dinamik yük testine tabi tutulmaktadır. İntersistem teknik personeli periyodik kontroller öncesi yapılması gereken ön hazırlıklar ile ilgili firmaları bilgilendirmektedir.


Statik ve Dinamik Yük testleri için gerekli ağırlıkları belirleyip müşterisinin periyodik kontroller esnasında hazır bulunmasına yardımcı olmaktadır.


Basınçlı Kapların Periyodik Kontrolleri Nasıl Yapılmaktadır ?


Basınçlı ekipmanların periyodik kontrolleri ekipmanın görsel, işlevsel kontrollerinin yanı sıra, emniyet ventillerinin testi ve basınç testi ile yapılmaktadır.

Basınç testi işletme basıncının 1,5 katıdır. Ekipman yarım saat süre ile test basıncında beklenir ve herhangi bir sızdırma, deformasyon görülmemesi gerekmektedir. İntersistem teknik personeli periyodik kontroller öncesi yapılması gereken ön hazırlıklar ile ilgili firmaları bilgilendirmektedir.


Basınçlı Ekipmanlarımızı Durduramıyoruz Bu Durumda Periyodik Kontrolleri Nasıl Gerçekleştireceğiz ?


Basınçlı ekipmanların periyodik kontrollerinde önümüze çıkan en büyük engel basınç testi ensasında ekipmanın birkaç saat için kullanılamayacak olmasıdır. Oteller, 7/24 çalışan fabrikalar gibi kuruluşlarda ekipmanı durdurmak hizmet ve imalat için sorun olmaktadır. Bu durumda İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği ekipmanın basınç testi yerine tahribatsız muayene yapılmasına müsaade vermektedir. Tahribatsız muayene metodu olarak ekipmanın türüne göre Görsel, Sıvı Penetrant veya Manyetik Parçacık testleri uygulanabilmektedir.


Tesisimizde Hangi Elektriksel Periyodik Kontrolleri Yaptırmalıyız Gereklilikleri Nelerdir ?


Topraklama periyodik kontrolü


Paratoner periyodik kontrolü


Pano periyodik kontrolü,


Kompanzasyon periyodik kontrolü,


Jeneratör periyodik kontrolü,


Trafo topraklaması periyodik kontrolü,


Termal periyodik kontrol,


İç tesisat periyodik kontrolü, yapılması gereken periyodik kontroller arasındadır.


Topraklama Periyodik Kontrolü Nedir ?


Ölçülen noktanın (topraklama barası, pano, makine vb.) toprakla olan temasının/direncinin ölçülerek belirlenmesi işlemidir. Belirlenen topraklama dirençlerinin uygunluk kanaati kullanılan otomatik ayırma / güvenlik cihazlarının türüne ve tesisin topraklama yapısına göre hesaplanarak belirlenir.


Ancak tesisin topraklama direncinin uygun olması tesisin güvenilir bir elektrik tesisatına sahip olduğu anlamı taşımaz. Elektrik tesisatının durumunun tespiti için iç tesisat periyodik kontrolü yapılmalıdır.


Ortak Paratoner Kullanımında Ne Yapılmalıdır ?


Bir tesiste birden fazla firma olması durumunda ortak kullanılan paratonerin her firma için tekrar tekrar test edilmesi gerekmez.


Paratonerin etki alanındaki firmalar ile ortak olarak bu periyodik kontroller yılda bir defa yaptırılması yeterli olacaktır. Bu raporun ortak tesis yöneticinde olması sağlanabilir ya da İntersistem Teknik Belgelendirme firmasına ilgili bilgiler veriler ölçüm raporlarının her bir firma için ayrı ayrı raporlanması sağlanabilir.


Termal Periyodik Kontrol Gereklilikleri Nelerdir ?


Tesisin tüm elektrik panolarının termal kamera ile ölçülmesi sağlanmalıdır. Tesiste ısıl yalıtım ile korunan ve/veya ısı yayan ekipmanların güncel ısıl durum tespiti fotoğraflanarak raporlanmalı ve arşivlenmelidir.


Bu periyodik kontroller özellikle elektriksel ekipmanların durumunu gözler önüne serecektir. Uygun olmayan elektriksel bağlantılar tespit edildiğinde gerekli revizyonlar gerçekleştirilmeli ve tekrar termal fotoğraflama talep edilmelidir.


Uygunsuzluk Bulunması Durumunda Ne Yapmalıyız ?


Ekipmanda söz konusu uygunsuzluk bulunması durumunda, firma İntersistem teknik personelini uygunsuzlukların giderildiği konusunda bilgilendirir ve İntersistem teknik personeli uygunsuzlukların giderildiğine dair periyodik kontrolleri yerinde gerçekleştirerek tekrar raporlama yapar.


Kule Vincin Yüksekliği Değişti / Hava Tankının Yeri Değişti / Elektrik Tesisatımı Yeniledim Tekrar Periyodik Kontrol Yaptırmalı mıyım ?


İş Ekipmanlarının Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği gereğince İş ekipmanının güvenliğinin kurulma ve montaj şartlarına bağlı olduğu durumlarda, ekipmanın kurulmasından sonra ve ilk defa kullanılmadan önce ve her yer değişikliğinde ekipmanın, periyodik kontrolleri yapmaya yetkili kişiler tarafından periyodik kontrolü yapılır, doğru kurulduğu ve güvenli şekilde çalıştığını gösteren belge düzenlenir.


Periyodik Kontroller Esnasında Bakım Firmasınında Bulunması Gerekmekte Midir ?


Ekipmanın türüne bağlı olarak İntersistem Teknik Personeli bakım firmasının yetkilisinin periyodik kontroller esnasında bulunmasını talep edebilir. Yürüyen merdiven – bant, İnşaat Asansörü, Yangın Tesisatı gibi ekipmanların periyodik kontrollerinde bakım firmasının yetkilisinin bulunması periyodik kontrollerin tam olarak doğru şekilde yapılması için şarttır.


Periyodik Kontroller İçin Nasıl Başvuru Yapacağım ?


Periyodik Kontroller için başvuruyu İntersistemteknik ‘i telefon (+90 216 305 4666) ile arayarak veya mail (info@intersistemteknik.com) atarak veya web sayfamızdaki başvuru formunu doldurarak yapabilirsiniz.


Periyodik Kontrollerin Ücretlendirilmesi Nasıl Yapılmaktadır ?


Periyodik kontrollerin ücretlendirilmesi söz konusu ekipmanların adetleri, kapasiteleri ve bulundukları yer de göz önünde bulundurularak ücretlendirilmektedir.


Tesisat Periyodik Kontrolleri Ücretlendirilmesi Nasıl Yapılmaktadır ?


Havalandırma – Yangın tesisatı gibi periyodik kontroller için Intersistem Teknik Personeli ilgili tesisatın planı doğrultusunda ücretlendirme yapmaktadır. Söz konusu planın olmaması durumunda Intersistem Teknik personeli yerinde keşif yapabilir.


Elektrik Periyodik Kontrol Fiyatlandırmaları Neye Bağlıdır ?


Elektriksel ölçümler talep edilen ölçüm noktasının/ekipmanının sayısına göre fiyatlandırılır. Tesiste bulunan pano, paratoner, makine, jeneratör vb. ekipmanların listesini İntersistem Teknik Belgelendirme firmasına iletmeniz durumunda fiyatlandırılırsınız.


ISQ Teknik Muayene Periyodik Kontrol ve Muayene Hizmet Kapsamı

Türkiye ve Uluslararası Akreditasyona ve Yetkiye Sahip Kuruluşumuz ISQ Teknik Muayene,


TÜRKAK Akreditasyon Kurumundan AB-0413-M Yetki Numarası ile Onaylı olarak aşağıdaki kapsamlarda uzman inspectör ve mühendisleri ile periyodik kontrol, test ve muayene hizmetleri vermektedir.


1- KALDIRMA VE İLETME MAKİNELERİ PERİYODİK KONTROLÜ VE MUAYENESİ,



- Vinç,

Vinç Periyodik Kontrolleri hakkındaki tüm merak ettiklerinize Vinç Periyodik Kontrolü Neden?, Nasıl? ve Ne Sıklıkta Yapılır ? blog yazımızdan ulaşın...

Vinç Periyodik Kontrolleri gerçekten önemli mi ? Uygun Vinç Periyodik Kontrolleri’ nin Güvenlik ve Verim Açısından Önemi blog yazısında...

- Gezer Köprülü Vinç,

Gezer Köprülü Vinçlerin Düzenli Periyodik Kontrolünün faydalarını incelemek için Gezer Köprülü Vinç ve Vinçlerin Düzenli Periyodik Kontrollerinin Yararları blog yazımıza göz atın...


- Monoray Vinç,


- Portal Vinç,


- Kule Vinç ,


- Döner Kollu Vinç,


- Caraskal,


- Hubzug Zincirli Çektirme,


- Trifor,


- Halatlı Çektirme,


- Mobil Vinç,


- Yükleyici Kren,


- Araç Kaldırma Lifti,


- Kriko,


- Forklift,

Forklift Periyodik Kontrolünün aşamalarına5 Aşamalı Forklift Periyodik Kontrolü/Muayenesi Nasıl Yapılır? blog yazımızdan ulaş...


- Transpalet,

Transpalet Periyodik Kontrolü ve Muayenesinin nasıl yapıldığını merak ediyormusunuz ?Transpalet Periyodik Kontrolü ve Muayenesi Nasıl Yapılır? hemen blog yazımıza bakın...


- İstif Makinası,


- Yükseltilebilen Seyyar İş Platformu,


- Asılı Erişim Donanımı,


- Sütunlu Çalışma Platformu,


- İnşaat Asansörü,


- Benzeri diğer kaldırma iletme ekipmanları.


2- YÜRÜYEN MERDİVEN / YÜRÜYEN BANT MUAYENE VE PERİYODİK KONTROLLERİ,


3- HAREKETLİ YÜKLEME RAMPASI PERİYODİK KONTROLÜ, MUAYENESİ,


4- KUYRUKTAN KALDIRICI " Türkiye’ de tek " PERİYODİK KONTROLÜ, MUAYENESİ,


5- BASINÇLI EKİPMANLAR (KAPLAR) PERİYODİK KONTROLÜ, MUAYENESİ,

Basınçlı Ekipmanların Muayenesinin ne olduğunu merak ediyorsanız Basınçlı Ekipman ya da Basınçlı Kap Periyodik Kontrolü Muayenesi Nedir ? blog yazımızı okuyarak daha net bilgiye sahip olabilirsiniz...


- Buhar Kazanı,


- Kalorifer Kazanı,


- Kızgın Yağ Kazanı,


- Kızgın Su Kazanı,


- Kompresör,


- Hava Tankı,


- Otoklav,


- Hidrofor Genleşme Tankı,


- Amonyak Tankı,


- Boyler,


- Emniyet Ventili,


- Sıvılaştırılmış Gaz Tankları,


- LNG, LPG, FUEL OIL – Akaryakıt tankları,


- Sıvı Azot tankları,


- Oksijen tankları,


- Argon gazı tankları,


- Benzeri diğer basınçlı ekipmanlar ve tanklar.


6- ELEKTRİKSEL KONTROLLER, ELETRİK TESİSATI VE EKİPMANLARI PERİYODİK KONTROLÜ, MUAYENESİ,


- Elektrik Tesisatı Uygunluk Kontrolü,


- AG Elektrik Panoları Kontrolü,


- Topraklama Ölçümleri,


- Yıldırımdan Korunma (Paratoner vd.),


- Jeneratör,


- Benzeri diğer elektriksel kontroller.


7- YANGIN TESİSATI, YANGIN SİSTEMLERİ VE YANGIN EKİPMANLARI PERİYODİK KONTROLÜ, MUAYENESİ,


- Sulu Söndürme Sistemleri,(Su depoları, Yangın Pompaları, Boru Tesisatı, Yangın Dolapları, Hidrant Sistemi, Yağmurlama Sistemleri)


- Köpüklü Sabit Söndürme Sistemleri,


- Gazlı Sabit Söndürme Sistemleri,


- Kuru Tozlu Sabit Söndürme Sistemleri,


- Taşınabilir Söndürme Cihazları(Yangın Söndürme Tüpleri dahil),


- Mutfak Davlumbaz Söndürme Sistemleri,


- Yangın Algılama ve Yangın Alarm Sistemleri.


8- DEPOLAMA RAF SİSTEMLERİ VE RAF PERİYODİK KONTROLÜ MUAYENESİ,


- AS/RS Otomatik depo raf sistemleri,


- Kızaklı /Push-Back depo raf sistemleri,


- Orta yük depo raf sistemleri,


- Hafif yük depo raf sistemleri,


- Makaralı kutu kayar depo raf sistemleri,


- Makaralı palet kayar depo raf sistemleri,


- Katlı depo raf sistemleri,


- Yarı otomatik mekik depo raf sistemleri,


- Konsol kollu depo raf sistemleri,


- İçine girilebilir Drive-in depo raf sistemleri,


- Bina/Silo tipi dış giydirme cephe depo raf sistemleri,


- Yüksek irtifalı dar koridorlu depo raf sistemleri,


- Dar koridorlu depo raf sistemleri,


- Sırt sırta derin /Double Deep-Double Modul depo raf sistemleri,


- Sırt sırta/paletli depo raf sistemleri.


9- İŞ MAKİNALARININ PERİYODİK KONTROLÜ, MUAYENESİ,


- Çekici,


- Çekici Dozer,


- Skreyper,


- Greyder,


- Yükleyici,


- Kazıcı Yükleyici,


- Fore,


- Kazık,


- Silindir,


- Yol yapım araçları,


- Askeri araçlar,


- Çöp toplama araçları,


- Süpürge araçları,


- Belediyede kullanılan araçlar,


- Tarım araçları,


- Söküm araçları,


- Döküm araçları,


- Benzeri diğer iş makinaları periyodik kontrolleri.


10- MAKİNE VE TEZGAHLARIN PERİYODİK KONTROLÜ, MUAYENESİ,


- CNC İşleme Tezgahları,


- Torna Tezgahları,


- Freze Tezgahları,


- Taşlama Tezgahları,


- Planya Tezgahları,


- Erozyon Tezgahları,


- Matkap Tezgahları,


- Ölçme Kontrol Tezgahları,


- Ağaç İşleme Makine ve Tezgahları,


- Presler,


- Saç İşleme Makine ve Tezgahları,


- Dişli Açma,


- Dişli Taşlama,


- Kaynak Makineleri vb. diğer makine ve tezgahlar.


11- 3. TARAF GÖZETİM HİZMETLERİ


- Kaynak Prosedür Onayı,


- Çelik Yapılar,


- Metalden İşlenmiş Parçalar,


- Kaynaklı İmalat gözetim,


- Boru Hatları,


- Tahribatsız Muayene.