Naturel/Doğal Ürün Standart İçeriği

Naturel/Doğal Ürün Standart İçeriği


ISQ-NAP 1 Gıdalar için Doğal Ürün standardı 9 maddeden oluşan ve telif haklarına sahip olan bir standarttır.


Standard İçeriği:


0 Giriş


1 Uygulama Kapsamı


2 Atıf Yapılan Standartlar ve Düzenlemeler


3 Terimler ve Tanımlar


4 Yönetim ve Yönetim sistemi


5 Doğallık Gereksinimleri


6 Dışarıdan Tedarik Yönetimi


6.1 Genel


6.2 Kontrolün Tipi ve Boyutu


7 İmalat


7.1 İmalat ve Kalite Kontrol


7.2 Tasarım


7.3 Kalibrasyon


7.4 Ambalajlama


7.5 Depolama


7.6 Raf Ömrü


8 Etiketleme


8.1 Genel


8.2 Doğal Sertifikasyon Altında Ürünler


9 Sertifikasyon, Kontrol ve Muayene


9.1 Denetim ve Belgelendirme


9.2 İçeriğin Onaylanması


9.3 Sertifikasyon Kuruluşları


9.4 Lisanslı Denetçi(ler)


9.5 Lisanslı Ajans(lar)


9.6 Lisanslı Laboratuvar(lar)


9.7 Lisanslı Danışman(lar)


Ek-A ISQ-NAP 1 Doğal Ürün Uygunluk Beyanı


Ek-B Codex Alimentarius(FAO) Dokümanları


Kaynaklar


Şeklindedir.