Hemen Bize Ulaşın ! +90216 305 4666

OHSAS 18001:2007 Standardı, 15 Nisan 1999’da, 13 Kuruluşun katılımıyla İngiliz standart teşkilatı BSI (British Standards Institution) tarafından yayınlanmış olan, denetime tabi tutulabilir, tetkik edilebilir, belgelendirilebilir uluslar arası kabul görmüş bir İş Sağlığı ve İş Güvenliği Standardıdır.

OHSAS 18001 her türde sektöre ve faaliyetleri tüm organizasyonlara uygulanabilen, iş sağlığı ve güvenliği faaliyetlerinin kuruluşların genel stratejileri ile uyumlu olarak sistematik bir şekilde ele alınıp sürekli iyileştirme yaklaşımı çerçevesinde çözümlenmesi için kullanılan etkin bir araçtır.

Bu standart yardımıyla iş sağlığı ve güvenliği risklerinin belirlendiği, analiz edildiği ve önlemlerle asgari seviyeye indirildiği, yasal mevzuata uyumlu, iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili hedeflerin bulunduğu ve bunların gerçekleştirilmesi için uygulamaların hayata geçirildiği bir yönetim sistemi kurmak mümkündür. Bu sayede çalışanlar acil durumlara hazır, iş sağlığı ve güvenliği performansını izleyen, izleme sonuçlarını iyileştirme faaliyetlerini başlatmak için kullanan, faaliyetlerini denetleyen, yaptıklarını gözden geçiren ve dokümante eden bir kuruluşta iş sağlığı ve güvenliği faaliyetlerine gereken önemi veren bir sistemin parçası olacaklardır.

OHSAS 18001'in temel amacı; iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili yasal mevzuatın ışığı altında, kuruluştaki söz konusu riskleri ortadan kaldırarak veya en aza indirerek, sağlıklı, güvenli bir çalışma ortamı oluşturmak ve bu ortamı yönetmektir.

TEMEL TANIMLAR

İş Sağlığı ve Güvenliği ( OH&S ) ( ISG )

İş yerinde çalışanların, geçici çalışanların, taşeronların, ziyaretçilerin veya her hangi birisinin durumunu etkileyen şartlar ve faktörler

OH&S Yönetim Sistemi

Kurumun işi ile ilgili olarak OH&S riskleri ile ilişkili yönetimi başlatan yönetim sistemi Bu kuruluş yapısını, planlanan faaliyetleri, sorumlulukları, pratikleri, prosedürleri, prosesleri ve kuruluşun OH&S politikasının geliştirilmesi, uygulanması ve sürdürülmesi ile ilgili kaynakları kapsar

Performans

Kuruluşun ISG politika ve hedefleri temel alınarak, saglık ve güvenlik risklerinin kontrolü ile ilişkili ISG yönetim sisteminin ölçülebilir sonuçları.

Kaza

Ölüme, Hastalığa, yaralanmaya ve hasara yol açan istenmeyen olay.

Tehlike

Ölüme, Hastalığa Yaralanma, sağlığın bozulması, eşyaya zarar verme, iş yerine zarar verme şeklinde zarara yol açan potansiyel durum veya kaynak.

Tehlike Belirleme

Tehlikenin bulunduğunu ve özelliklerinin tanımlandığı proses

Olay

Kazaya sebebiyet veren veya potansiyel olarak kazaya yol açan olay.(Sağlığı bozmayan, hasar veya her hangi bir kayba sebebiyet vermeyen olay Ramak Kala diye adlandırılır.)

Risk

Tehlikeli bir olayın meydana gelme olasılığı ile sonuçlarının bileşimi

Güvenlik

Kabul edilemez zarar riski altında olmama durumu

Katlanılabilir Risk

Kuruluşun, yasal zorunluluklara ve kendi ISG politikasına göre, tahammül edebileceği düzeye indirilmiş risk.

Heinricks Prensibi

Heinricks Prensibi

Uygunsuzluk

İş standartlarından, pratiklerinden, yasalardan, yönetim sistem performansından oluşan ve doğrudan veya dolaylı olarak yaralanmaya, hastalığa, hasara, iş yerinde hasara yol açan sapmaOHSAS 18001’in Amacı

 • Çalışanları korumak: Çalışanları işyerinin olumsuz etkilerinden korumak, rahat ve güvenli bir ortamda çalışmalarını sağlamak iş sağlığı ve güvenliğinin ilk amacıdır.
 • Üretim güvenliğini sağlamak: İş kazaları ve meslek hastalıkları sebebiyle oluşabilecek iş gücü ve iş günü kayıplarının en aza indirilmesi, dolayısıyla iş veriminde artışın sağlanmasıyla üretimin (ürün ve/veya hizmet) korunması iş sağlığı ve güvenliğinin amaçlarından biridir.
 • İşletme güvenliğini sağlamak: Çalışma ortamlarında alınan tedbirlerle, işletmeyi tehlikeye sokabilecek yangın, patlama, makine arızaları ve devre dışı kalmaların ortadan kaldırılması işletme güvenliğini sağlayacağı son amacıdır.

OHSAS 18001 Kapsamı

 • Kapsam
 • Atıf Yapılan Standartlar
 • Terimler ve Tarifler
 • ISG Yönetim Sistemi Unsurları
  • Genel Şartlar
  • ISG Politikası
  • Planlama
  • Uygulama ve Çalıştırma
  • Kontrol ve Düzeltici Faaliyet
  • Yönetimin Gözden Geçirmesi

OHSAS 18001'in Faydaları

 • Yasal uygunluk
 • Sağlık ve Güvenlik uygulamalarının sahibi
 • Kalite ve Çevre kalite sistemlerini geliştirmek için nominal bir çaba
 • S&G eğitimi sağlar
 • Maliyetleri düşürür
 • Sürekli iyileşme sağlar
 • Sorumluluklar en aza iner

OHSAS 18001 Tarihçesi İlgili Standartlar

 • 1974 : İşyerinde sağlık ve güvenlik yasası (HASAW-İngiltere)
 • 1979 : BS 5750 Pt 1,2,&3
 • 1987 : ISO 9000 Serisi
 • 1991 : HS(G) 65 Başarılı sağlık ve güvenlik yönetimi
 • 1994 : ISO 9000:94 yayınlandı & BS 5750 yürürlükten kalktı
 • 1996 : ISO 14001:1996 yayınlandı
 • 1996 : BS 8800 İş sağlığı ve güvenliği yönetim sistemi için rehber
 • 1999 : OHSAS 18001:1999 İş sağlığı ve güvenliği yönetim sistemi standardı yayınlandı
 • 2000 : ISO 9000:2000 yayınlandı
 • 2004 : ISO 14001:2004 yayınlandı
 • 2005 : ISO 22000:2005 ve ISO 27001:2005 yayınlandı
 • 2007: OHSAS 18001:2007 İş sağlığı ve güvenliği yönetim sistemi standardı yayınlandı
 • 2008 : ISO 9001:2008 yayınlandı
 • 2011 : ISO 50001:2011 yayınlandı
 • 2013 : ISO 27001:2013 yayınlandı
 • 2015 : ISO 9001:2015 ve ISO 14001:2015 yayınlandı
 • 2018 : ISO 22000:2018 ve ISO 50001:2018 yayınlandı

OHSAS 18001 Risk Değerlendirmesi

Risk Değerlendirme prosesinde beş ana aşama

 • Aşama - Tehlikelere Bak
 • Aşama - Kimin zarar görebileceğine karar ver
 • Aşama - Riskleri değerlendir ve mevcut tedbirlerin yeterliliğini daha iyi tedbirlere gerekip gerekmediğini kararlaştır
 • Aşama - Bulguları kaydet
 • Aşama - Değerlendirmeyi gözden geçir gerekiyor ise revize et

Risk Değerlendirme aşağıdakileri içermelidir

 • Bütün Faaliyetler
 • Malzemeler
 • İşyeri
 • Cihaz
 • İnsan
 • Tehlikeleri Belirle
 • "Zarara yol açma ihtimali olan bir şey"
 • Dönen Şaft - Dolaşma
 • Islak Zemin - Kayma
 • Sigara İçimi - Yangın / Patlama
 • Kapalı çalışma alanı - Duman zehirlenmesi
 • Normal ve Anormal Durumları Düşün
 • Risk altındaki kişileri belirle
 • Yaşı
 • Cinsiyeti
 • Sağlık durumunu
 • Bekleyen Anneleri Düşün
 • Aynı Zamanda
 • Taşeronları, tesisleri paylaşan diğer insanları, ziyaretçileri, acil servisleri, halkı, komşuları ve yolcuları da düşün
 • Analiz
 • RISK=(Olasılık / İhtimal / Şans) x (Etki / Şiddet)
 • İhtimal
 • Bütün faktörleri dikkate alarak, bir tehlikenin zarar verme şansı nedir.
 • Çok büyük olasılık
 • Mümkün
 • Olası
 • Zor
 • Mümkün Değil
 • Pek çok derecelendirme sistemi mevcuttur ve bir denetçi olarak kuruluşun kullandığı mantığı okuma ve anlama kabiliyetiniz olmalıdır
 • Şiddet
 • Ölümcül / Ölüm
 • Ana Yaralanma
 • Üç Gün
 • Sıyrık
 • Yaralanmaya yol açmayan kaza / olay
 • Pek çok derecelendirme sistemi mevcuttur ve bir denetçi olarak kuruluşun kullandığı mantığı okuma ve anlama kabiliyetiniz olmalıdır
 • İhtimal ve Şiddet belirlendikten sonra RİSKi hesaplamamız gerekir.
 • Olasılık x Şiddet=Risk Değeri
 • Derecelendirme sistemi kullanılarak risk seviyesine göre öncelik sıraları belirlenebilir.
 • İhmal ettiğimiz risk seviyesi 'Katlanılabilir'dir.