OHSAS 18001 İşçi Sağlığı Ve Güvenliği Kalite Sistem Yöneticisi Eğitimi

OHSAS 18001 İşçi Sağlığı Ve Güvenliği Kalite Sistem Yöneticisi Eğitimi


Eğitimin Amacı:


Katılımcıların çalışma hayatlarında İşçi sağlığı ve iş güvenliği sistemini yönetebilmeleri için planlanan bu eğitimde; konunun önemini ve işçi sağlığı ve iş güvenliği yönetim sisteminin anahtar parçalarını anlayabilmeleri amaçlanmaktadır. Bunun yanı sıra iş güvenliğini yönetirken başarısızlığa sebep olan faktörler ile kaliteyi etkileyebilen farklı yollar ele alınmaktadır. Bu materyalleri kullanarak, iş güvenliği merkezli yaklaşım ile yaşamdaki rollerini sürdürebilmek.


Eğitimin İçeriği:


•İşçi sağlığı ve iş güvenliği tanımları ve genel görüş


•İşçi sağlığı ve iş güvenliği yönetebilmek için yapılması gerekenler ve sırası


•Süreç kavramı


•İşçi sağlığı ve iş güvenliği nerede başlar?


•İşçi sağlığı ve iş güvenliğini tasarlamak, sağlık, güvenlik unsurları tespiti, risk analizleri


•Prototip oluşturmak


•Mantıksal temel dayanak


•İşçi sağlığı ve iş güvenliği sisteminin anahtar parçaları


-İşçi sağlığı ve iş güvenliği politikası


-İnsanlar


-Dokumanlar


•OHSAS 18001, OHSAS 18002 İşçi sağlığı ve iş güvenliği yönetim sistemi


•Yasal mevzuatlar ve diğer şartlar, uluslar arası uygulamalar v.b.


-Gerçekleştirme


-Dağıtım


-Servis


-Kontrol


•İşçi sağlığı ve iş güvenliği araçları


-İşçi sağlığı ve iş güvenliği denetçileri


-İşçi sağlığı ve iş güvenliği çemberleri


-Problem çözümleri


•İşçi sağlığı ve iş güvenliği yönetmenin en kritik önemi olan amacı (sıfır kaza)


•Kontrol listeleri


Katılımcı Profili:


Eğitime tüm insan kaynakları katılabilir, Ancak İşletmelerde üst düzey görev alanlar ve/veya görev almak isteyen tüm vasıflı insan kaynakları, İş güvenliği Uzmanları.


Sınav:


Eğitim Sonunda Sınav yapılabilmektedir.


Eğitmen:


Uluslar Arası Baş Denetçi ve Eğitim Uzmanlarımız tarafından verilir. Eğitim Öncesi Duyurulur.


Eğitim Tarihi:


Eğitim Öncesi Duyurulur.


Eğitim Süresi:


3 - 5 gün.


Eğitim Yeri:


Şirket Eğitim Salonlarımız yâda Eğitim Öncesi Duyurulur.


Sertifika:


Eğitim Sonunda Eğitime Katılanlara Sertifika verilir.