OHSAS 18001 Kapsamı

OHSAS 18001 Kapsamı


1.Kapsam


2.Atıf Yapılan Standartlar


3.Terimler ve Tarifler


4.ISG Yönetim Sistemi Unsurları


4.1 Genel Şartlar


4.2 ISG Politikası


4.3 Planlama


4.4 Uygulama ve Çalıştırma


4.5 Kontrol ve Düzeltici Faaliyet


4.6 Yönetimin Gözden Geçirmesi