OHSAS 18001 Risk Değerlendirmesi

OHSAS 18001 Risk Değerlendirmesi


Risk değerlendirme prosesinde beş ana aşama:


Aşama 1 - Tehlikelere Bak


Aşama 2 - Kimin zarar görebileceğine karar ver


Aşama 3 - Riskleri değerlendir ve mevcut tedbirlerin yeterliliğini daha iyi tedbirlere gerekip gerekmediğini kararlaştır


Aşama 4 - Bulguları kaydet


Aşama 5 - Değerlendirmeyi gözden geçir gerekiyor ise revize et


Risk Değerlendirme Aşağıdakileri içermelidir


Bütün Faaliyetler


Malzemeler


İşyeri

Cihaz


İnsan


Tehlikeleri Belirle


"Zarara yol açma ihtimali olan bir şey"


Dönen Şaft - Dolaşma


Islak Zemin - Kayma


Sigara İçimi - Yangın / Patlama


Kapalı çalışma alanı - Duman zehirlenmesi


Normal ve Anormal Durumları Düşün


Risk altındaki kişileri belirle


Yaşı


Cinsiyeti


Sağlık durumunu


Bekleyen Anneleri Düşün


Aynı Zamanda


Taşeronları, tesisleri paylaşan diğer insanları, ziyaretçileri, acil servisleri, halkı, komşuları ve yolcuları da düşün


Analiz


RISK=(Olasılık / İhtimal / Şans) x (Etki / Şiddet)


İhtimal


Bütün faktörleri dikkate alarak, bir tehlikenin zarar verme şansı nedir.


Çok büyük olasılık


Mümkün


Olası


Zor


Mümkün Değil


Pek çok derecelendirme sistemi mevcuttur ve bir denetçi olarak kuruluşun kullandığı mantığı okuma ve anlama kabiliyetiniz olmalıdır


Şiddet


Ölümcül / Ölüm


Ana Yaralanma


Üç Gün


Sıyrık


Yaralanmaya yol açmayan kaza / olay


Pek çok derecelendirme sistemi mevcuttur ve bir denetçi olarak kuruluşun kullandığı mantığı okuma ve anlama kabiliyetiniz olmalıdır


İhtimal ve Şiddet belirlendikten sonra RİSKi hesaplamamız gerekir.


Olasılık x Şiddet=Risk Değeri


Derecelendirme sistemi kullanılarak risk seviyesine göre öncelik sıraları belirlenebilir.


İhmal ettiğimiz risk seviyesi 'Katlanılabilir'dir.