OHSAS 18001 Tarihçesi İlgili Standartlar

OHSAS 18001 Tarihçesi İlgili Standartlar


1974 : İşyerinde sağlık ve güvenlik yasası (HASAW-İngiltere)


1979 : BS 5750 Pt 1,2,&3


1987 : ISO 9000 Serisi


1991 : HS(G) 65 Başarılı sağlık ve güvenlik yönetimi


1994 : ISO 9000:94 yayınlandı & BS 5750 yürürlükten kalktı


1996 : ISO 14001:1996 yayınlandı


1996 : BS 8800 İş sağlığı ve güvenliği yönetim sistemi için rehber


1999 : OHSAS 18001:1999 İş sağlığı ve güvenliği yönetim sistemi standardı yayınlandı


2000 : ISO 9000:2000 yayınlandı


2004 : ISO 14001:2004 yayınlandı


2005 : ISO 22000:2005 ve ISO 27001:2005 yayınlandı


2007: OHSAS 18001:2007 İş sağlığı ve güvenliği yönetim sistemi standardı yayınlandı


2008 : ISO 9001:2008 yayınlandı


2011 : ISO 50001:2011 yayınlandı


2013 : ISO 27001:2013 yayınlandı


2015 : ISO 9001:2015 ve ISO 14001:2015 yayınlandı


2018 : ISO 22000:2018 ve ISO 50001:2018 yayınlandı