Ortak Paratoner Kullanımında Ne Yapılmalıdır ?

Ortak Paratoner Kullanımında Ne Yapılmalıdır ?


Bir tesiste birden fazla firma olması durumunda ortak kullanılan paratonerin her firma için tekrar tekrar test edilmesi gerekmez.


Paratonerin etki alanındaki firmalar ile ortak olarak bu kontroller yılda bir defa yaptırılması yeterli olacaktır. Bu raporun ortak tesis yöneticinde olması sağlanabilir ya da İntersistem Teknik Belgelendirme firmasına ilgili bilgiler veriler ölçüm raporlarının her bir firma için ayrı ayrı raporlanması sağlanabilir.