Periyodik Kontrol İle Periyodik Bakımın Farkı Nedir ?

Periyodik Kontrol İle Periyodik Bakımın Farkı Nedir ?


Periyodik Kontrol söz konusu ekipmanın, ekipman ile ilgili standardın emniyet gerekliliklerini karşılayıp karşılamadığının kontrolüdür.


Bakım işleminde olduğu gibi herhangi bir sökme-takma, tamir söz konusu değildir. Periyodik kontrol ile periyodik bakım farklı kavramlar olup, bir ekipmanın bakımının yaptırılıyor olması periyodik kontrolünün yaptırılmasına gerek olmadığı ya da bir ekipmanın periyodik kontörlünün yaptırılmış olması bakımının yaptırılmasına ihtiyaç olmadığı anlamına gelmez.