Periyodik Kontrol Nedir ?

Periyodik Kontrol Nedir ?


Periyodik Kontrol söz konusu ekipmanın, iş ve çevre sağlığına ve güvenliğine uygun olup olmadığının tespitidir.