Hemen Bize Ulaşın ! +90216 305 4666
Belgelendirme Başlıkları
 • ISO 9000 Kalite uzmanı
 • ISO 9000 Kalite sistemleri yöneticisi
 • ISO 9000 Kalite sistemleri aday yöneticisi
 • ISO 9000 Kalite tetkik görevlisi
 • ISO 9000 Kalite aday tetkik görevlisi
 • ISO 14000 Çevre sistemleri yöneticisi
 • ISO 14000 Çevre sistemleri aday yöneticisi
 • ISO 14000 Çevre sistemleri tetkik görevlisi
 • ISO 14000 Çevre sistemleri aday tetkik görevlisi
 • OHSAS 18000 İş sağlığı ve güvenliği sistemleri yöneticisi
 • OHSAS 18000 İş sağlığı ve güvenliği sistemleri aday yöneticisi
 • OHSAS 18000 İş sağlığı ve güvenliği sistemleri tetkik görevlisi
 • OHSAS 18000 İş sağlığı ve güvenliği sistemleri aday tetkik görevlisi
 • ISO 45001 İş sağlığı ve güvenliği sistemleri yöneticisi
 • ISO 45001 İş sağlığı ve güvenliği sistemleri aday yöneticisi
 • ISO 45001 İş sağlığı ve güvenliği sistemleri tetkik görevlisi
 • ISO 45001 İş sağlığı ve güvenliği sistemleri aday tetkik görevlisi
 • ISO 22000 Gıda güvenliği tetkik görevlisi
 • ISO 22000 Gıda güvenliği aday tetkik görevlisi
 • ISO 22000 Gıda güvenliği sistem yöneticisi
 • ISO 22000 Gıda güvenliği sistemi aday yöneticisi
 • BRC Gıda güvenliği tetkik görevlisi
 • BRC Gıda güvenliği aday tetkik görevlisi
 • BRC Gıda güvenliği sistem yöneticisi
 • BRC Gıda güvenliği sistemi aday yöneticisi
 • ISO 27000 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Uzmanı
 • ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Tetkik Görevlisi
 • ISO 13485 Tıbbi Cihazlar Yönetim Sistemi Uzmanı
 • ISO 10002 Müşteri Memnuniyeti Yönetim Sistemi Uzmanı
 • ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi Uzmanı

İş Hayatının genel ve alt süreçlerinde, personellerin çeşitli niteliklere göre vasıflandırılması ve bu vasıflandırmaların, bilgi, yetkinlik, yeterlilik ve uzmanlıklarının uygun şekilde kategorize edilerek belgelendirilmesi faaliyetlerine “Personel Belgelendirme“ denir.

Çalışma hayatında bilginin beceriye dönüştürülebilmesi bilginin etkinliğini ortaya koyar. Bu fonksiyonları karşılayabilen, üreten insan kaynakları, tüm süreçlerde kendilerini geliştirmek ve yeterlilikleri sağlamak durumundadır. Başarı sağlamak isteyen her personel sağlam temellerle, iş hayatında kendine yer bulabilmek için belgelendirmeye ihtiyaç duyar. Bu ihtiyaçlar işveren tarafından da talep edilir.