SROM 8008 Medya Yönetimi Nedir ?

SROM 8008 Medya Yönetimi Nedir ?


MEDYADA KULLANICI


Medya üzerinden yürütülen tanıtım, pazarlama ve satış süreçlerinde öne çıkan bir unsur olan kullanıcı deneyimi ve kullanılabilirlik (usability), ister bir tv, radyo, web sitesi olsun, ister bir mobil uygulama olsun herhangi bir medyanın hedef kitle tarafından etkili, verimli ve memnuniyet sağlayacak şekilde kullanılabilmesi ve bu deneyimin bahsi geçen parametreler üzerinden ölçülebilmesidir. Bu anlamda son dönemde, birçok profesyonel medya kuruluşu yayına girmeden önce (veya bu süreç ihmal edilmişse, yayında olduğu süreç içinde bir noktada) kullanılabilirlik testlerine tabi tutulmakta ve bu testlerin sağladığı bulgular ışığında revizyondan geçmektedir.


Medya, profesyonellerinin kullanılabilirlik paradigmasına hakkında bilgi sahibi olmaları, söz konusu süreçlerin etkili olarak yönetilmesi ve değerli katkılar sunması açısından önem taşımaktadır.


Bu kapsamında, öncelikle mevcut medya tarihselleştirme ve geleceğe yönelik öngörüler üzerinden detaylı olarak irdelenmektedir. Bunu takiben, medya kullanılabilirliği yaklaşımı, alandaki önemli ve güncel araştırmaların bulguları ve vaka analizleri üzerinden incelenmektedir. Medya kullanılabilirliğini ölçmeye yönelik paradigma ve teknikler aktarılacak ve kullanılabilir medya ortamları tasarlamak ve geliştirmek doğrultusunda katılımcıların analitik becerisi geliştirilmeye çalışılır.


MEDYA İÇERİĞİ


Teknolojik gelişmeler sadece toplumsal dönüşümlere yol açmamış, medyayı da etkilemiştir. İnternetin kullanıcı sayısının artması ve geniş bantla beraber görüntü ve sesin taşınabilir olması, kullanıcıların bu verileri depolayabilmesi, yayıncılık alanındaki bazı temel dönüşümleri başlatmıştır. Önceden sadece büyük yayın kuruluşları tarafından yapılan ve sabit bir mekânda kalınarak belirlenmiş saatlerde izlenen yayınlar internetin getirdiği olanaklarla, içeriklerin çeşitlendiği ve belirli bir zaman ve mekân kısıtlaması olmayan bir yapıya dönüşmüştür.


Bu standart kapsamında medya içeriğinin nasıl oluşturulacağı, yeni medya teknolojilerinin gelişim sürecinde görsel işitsel yayıncılığın evrimi irdelenmekte, etkileşimli medyadaki tüm ses servisi tipleri ve paylaşımı web yayıncılığı temelinde değerlendirilmektedir. Bu bağlamda, görsel- işitsel iletişimin medya ve internet üzerindeki yeniden biçimlenişini belirleyen etkileşim kavramı ve kullanıcı merkezli üretim kalıpları şekillendirilmektedir.


MEDYA PAZARLAMA


Medya tanımıyla birlikte bu alanın genel/tradisyonel pazarlama stratejilerini etkilemedeki rolü bellidir. Tradisyonel pazarlama eforunun geçerli olduğu durumlara ek olarak, pazarlamanın yeni uygulama alanı olan dijital medyanın getirileri ve şirketler için önemi artmaktadır. Tüketici satın alma döngüsünde önemli değişikliklere yol açan sosyal medya kullanımları ve şirketlerin bu yeni süreçte dikkat etmesi ve uygulaması gereken stratejiler geliştirilmelidir.


MEDYADA REKLAM


Geleneksel reklamdan dijitale geçiş


Değişen reklamcılık anlayışı, ajans yapısı


Medya reklam araçları


Bloglar, mikrobloglar, sosyal ağlar


Medya reklam uygulamaları ve dijital medyada yaratıcılık


Sosyal ağlar, advergame, viral reklam, sosyal paylaşım siteleri


Medya ortamlaında tüketici davranışları


Kullanıcı tipolojileri


Geleneksel medyada tüketici ve dijital medyada tüketici farkı


Prosumer kavramı


Medya Dijital reklam stratejileri


MEDYA PLANLAMA


Medya planında hedefleme


Medya planlama stratejileri


Medya planı ölçütleri


Reklam etkinliği ve ölçümlemesi


TEKNOLOJİ VE İKNA


Standartta teknoloji kullanımına dayalı olarak gelişen ikna stratejilerinin tartışılması hedeflenmektedir. Medya ve Sosyal Medya uygulamalarının öncelikli olarak değerlendirileceği kapsamda pazarlama, reklam, halkla ilişkiler ve benzeri alanlardaki yeni ikna uygulamaları alt yapıları ve bununla ilgili eğitimler aranmaktadır.


İkna kavramı


Tarihsel perspektifle İkna sorgulamaları


Web tabanlı teknolojinin oluşturduğu yeni iletişim modeli


Etkileşim


Kaynağın belirsizliği


Sosyal etkinin gücü


Ölçülebilir etki