SSMS 5188 Güvenlik Risk Analizi

SSMS 5188 Güvenlik Risk Analizi


Güvenlik risklerinin, bu risklerin ölçeklerinin ve tedbir alınması gereken alanların belirlenmesi sürecidir.


Risk analizinde, riskler belirlenirken mevcut değerler tek tek gözönünde bulundurulur ve her bir değerin içinde bulunduğu tehditler belirlenir.


Bunun yanısıra, halihazırda mevcut olan karşı önlemler incelenir. Bir sonraki safhada, ortaya konulmuş olan değer, açıklık, tehdit ve karşı önlemlerinin değerlendirilmesi işlemi yapılır. Değerlendirilmiş değer, açıklık, tehdit ve karşı önlem değerleri girdi olarak alınıp, matematiksel ve mantıksal yöntemler kullanılarak risk değeri bulunur. Son aşama ise risk-değer eşleştirmesi olarak anılır.


Genel olarak risk analizleri, önlemlerin neler olması gerektiği ile ilgilenmeyip, bu konu tatbikata ilişkin Risk Yönetimi konusuna girer.