Hemen Bize Ulaşın ! +90216 305 4666
  • Mart 23, 2021
  • Hasan Şahap
  • Blog
Standartlar Hakkında Devletten Beklentiler

Ülkemizde standartlarla ilgili genel bilgilere ulaşmak oldukça zor. Bu nedenle, devletimiz ve ilgili kurumlarının, standartların ekonomik faydaları hakkında araştırma raporları hazırlayıp yayınlaması önem arz etmektedir. Bu raporlar, Türkiye ekonomisine olan katkılarını netleştirecek ve sektörlerdeki ihtiyaçları belirleyerek inovasyon için kaynak sağlanmasına olanak tanıyacaktır.

Bu doğrultuda, ülkemizde standartların ekonomik etkileriyle ilgili şu soruların cevaplanması gerekmektedir:

  • Standartların ekonomik yararlarına dair detaylı araştırma raporlarının hazırlanması ve yayınlanması gerekmekte midir ?
  • Türkiye ekonomisine standartlar ne kadar katkı sağlamaktadır ?
  • Türkiye'nin verimlilik artışının ne kadarı standartlara bağlıdır ?
  • Yıllık GSYİH büyümesinin ne kadarı standartlara bağlıdır ve bu miktar Türkiye'nin ekonomik olarak ne kadarını temsil etmektedir ?
  • Standartlara bağlı olarak yıllık ne kadar ek Türkiye ihracatı gerçekleştirilebilir ?

Bu soruların yanıtlarının netleştirilmesi, ülkemizin ekonomik kalkınması ve rekabet gücünün artırılması için hayati önem taşımaktadır.Hızlı Başvuru