stratejik-planlama-egitim-jenerik

Stratejik Yönetim Ve Planlama Eğitimi


Eğitimin Amacı:


Stratejik yönetim ve stratejik planlamanın düşünce alt yapısı felsefesini ve stratejik planlama süreci adımlarının uygulamaya yönelik olarak açıklanmasıdır.


Eğitim İçeriği:


A.Yönetim, Stratejik Yönetim ve Stratejik Planlama


-Stratejik Yönetim Yaklaşımları


■Stratejik Yönetim Süreci


-Stratejik Yönetim Araç arı


-Stratejik Planlama Modelleri


B.Hazırlık Çalışmaları


-Planlama


-Çalışına ve Koordinasyon Ekibi


C.Araştırma ve Analiz Çalışmaları


-Dış Çevre Ana izi (kuruluşun faaliyet gösterdiği ortamın ve dış koşulların analizi)


-İç Çevre Analizi (kuruluşun yapısının, insan kaynaklarının, mali kaynaklarının, kurumsal kültürünün, teknolojik düzeyinin vb.

-Kurumun faaliyet al anları ile ürün ve hizmetlerinin belirlenmesi


-Paydaş Analizi Eğitimi (kuruluşun hedef kitlesi ve kuruluş faaliyetlerinden olumlu/olumsuz yönde etkilenenlerin, ilgili tarafların analizi)

D.Stratejik Plan Unsurlarının Tespiti


-Misyon


■Vizyon


■İlkeler ve değerler


-Amaçlar ve Hedefler


-Eylem Planları


■Faaliyet ve Projeler


E.İzleme Değerlendirme ve Performans Ölçümü


■Performans Hedefleri


-Performans Göstergeleri


■Performans Yönetimi


Katılımcı Profili:


Yönetim Sistemi kurulması çalışmalarında yer alan sistem kurucular, İşletme vasıflı teknik yöneticileri, İşletme üst yöneticileri.


Sınav:


Eğitim Sonunda Sınav yapılabilmektedir.


Eğitmen:


Uluslar Arası Baş Denetçi ve Eğitim Uzmanlarımız tarafından verilir. Eğitim Öncesi Duyurulur.


Eğitim Tarihi:


Eğitim Öncesi Duyurulur.


Eğitim Süresi:


1 yada 2 gün.


Eğitim Yeri:


Şirket Eğitim Salonlarımız yâda Eğitim Öncesi Duyurulur.


Sertifika:


Eğitim Sonunda Eğitime Katılanlara Sertifika verilir.