Sürekli İyileştirme Eğitimleri

Süreç Yönetimi Ve Süreç İyileştirme Eğitimi


Eğitimin Amacı:


Eğitime katılanların, Kuruluşlarının süreçlerini, belirleyebilir, iş süreçleri, destek süreçleri ve yönetim süreçleri olarak sınıflandırabilir, tasarlayabilir, yönetmek üzere sistem kurabilir, ilişkilendirerek süreç haritaları çizebilir, hiyerarşik olarak alt kademelere kadar yayabilir düzeye gelmeleri aşamalarında bilgi sahibi yapmak.


Eğitimin İçeriği:


•Zaman içinde değişen rekabet unsurları


•Neden değişim?


•Başarılı firmaların yetenekleri


•Süreç nedir?


•Süreçler neden önemlidir? MOT kavramı


•Geleneksel (hiyerarşik) organizasyon yapısının darboğazları


•Süreç yönetimi nedir? Süreçlerle yönetim nedir?


•Süreç yönetiminin getirileri nelerdir?


•Süreçlerin sınıflandırılması


•Süreç hiyerarşisi (ana süreç – süreç – alt süreç)


•Süreçlerin belirlenmesi


•Grup çalışması – 1


•Süreç haritaları


•Süreçlerin tanımlanması


•Grup çalışması – 2


•Süreç sahibinin özellikleri ve sorumlulukları


•Süreç iyileştirme ekibinin özellikleri ve sorumlulukları


•Performans göstergeleri


Sonuç göstergeler ve Öncü göstergeler


Etkililik ve verimlilik ile ilgili göstergeler


Sürecin durumu (sürecin olgunluğu)


Grup çalışması – 3


•İyileştirilecek süreç (kritik süreç) nasıl seçilir?


•Süreç İyileştirme Metodoloji


•Sürecin Mevcut Durumunun Saptanması


•Sürecin Çözümlenmesi ve İyileştirme Seçenekleri Tesbiti


•İyileştirmenin Uygulanması


Katılımcı Profili:


Süreç yönetimini ve süreç iyileştirme etkinliklerini kuruluşlarında başlatmayı ve uygulamayı amaçlayan yöneticiler, süreç iyileştirme çalışmaları içinde yer alması planlanan çalışanlar ile konuya ilgi duyan herkes. Toplam Kalite ve ISO 9000 kavramlarına aşina olmak faydalı olabilir ancak şart değildir.


Sınav:


Eğitim Sonunda Sınav yapılabilmektedir.


Eğitmen:


Uluslar Arası Baş Denetçi ve Eğitim Uzmanlarımız tarafından verilir. Eğitim Öncesi Duyurulur.


Eğitim Tarihi:


Eğitim Öncesi Duyurulur.


Eğitim Süresi:


1/2 yada 1 gün.


Eğitim Yeri:


Şirket Eğitim Salonlarımız yada Eğitim Öncesi Duyurulur.


Sertifika:


Eğitim Sonunda Eğitime Katılanlara Sertifika verilir.