Sürekli İyileştirme Eğitimleri

Sürekli İyileştirme Eğitimleri


Konunun matematiğinden giriş yaparsak, bir önceki mevcudun üstüne sürekli ilaveler yapmak, miktarını, şeklini, yapısını, sayısını v.b. gibi faaliyetlere sürekli iyileştirme, bu işin sürekli olmaması bir kereye mahsus olması durumuna da iyileştirme denmektedir. Her geçen günün bir önceki günden çok daha iyi olması felsefesi ile çalışan bir yaşam biçimidir. Japonya’ da bu uygulamalar Kaizen denmiştir ve felsefe olarak özümsenmiştir. Kelime anlamları ile kaizen, Kai: Değişim, Zen: iyi ve daha iyi manalarına gelmektedir. Onun için sürekli iyileştirme kaizen felsefesi olarak ta anılmaktadır. Sürekli iyileştirme sürecinde düşünen, çalışan ve varolan herkesin bulunduğu durumu gözden geçirmesi ve daha iyinin araması gerekmektedir.


Sürekli iyileştirmeyi kişi odaklı oluşturabileceğimiz gibi bunu işletme ve işletme içinde ki gruplar üzerinde de oluşturabiliriz. Bu metodun temel hedeflerinden birisi de işletmenin iç ve dış müşteri memnuniyetini arttırmak olan Toplam Kalite Yönetimi’nin temelinde işletmenin kendisini sürekli geliştirmesi ve iyileştirmesidir. Kuruluşlarda kalitenin artmasında verimliliğin artmasında en önemli faktör sürekli iyileştirme olgusudur. Küreselleşme, Pazar payı, kurumsallaşma, insan hakları, uluslar arası rekabet, teknoloji, bilgi gibi kavramlar günümüz dünyasında gün geçtikçe daha önemli hale gelmektedir. Bundan dolayı bireyler ve kuruluşlar, gelişen ve hızla büyüyen dünyaya kendilerini adapte edip kendilerini devamlı geliştirme üzerinde durmalıdırlar. Yoksa başarıyı elde etmede olanaksız kalacaklardır. Sürekli iyileşmeyi kendine ilke edinmeyen kişiler ve işletmeler zaman içinde küçülecek ve biteceklerdir.


İşletme yönetim başarısında sürekli iyileştirme en etkin kavramlardan biridir. İşletme de çalışan her birey, devamlı kendi eksiklerini tespit edip, daha iyi nasıl olabilirim diye kendine sormalıdır. Çalışanları bu düşüncede olan bir işletmenin daha iyi yerlere gelmesi kaçınılmazdır. Onun için işletmeler çalışanlarını bu konuda eğitmeli ve bilinçlendirmeli ve bunu sistematik hale getirmelidirler. Çalışanları sürekli iyileştirmeye teşvik etmek üst yönetimin gayretleri ile başarılmalıdır. Personel Öneri uygulamaları geliştirilmeli bunun içim çalışmalar yapılmalı ve çalışanların önerileri alınmalıdır. Bu konu çalışan için de önemlidir ki çalışan da kendini önemli hisseder, sisteme ait hisseder, sistemin kendisine değer verdiğini düşünür. Yabancı bir uzman olan Deming, toplam kalite yönetiminin uygulanması için ortaya koyduğu on dört ilkenin beşincisinde, üretim ve hizmetlerle ilgili sürekli olarak eksiklikler aranmalı ve iyileştirme çalışmaları yapılmalı demektedir. İşletmeler bu doğrultuda sürekli olarak eksilerini aramalı ve kendisine daha iyi nasıl yapabilirim sorusunu sormalıdır. Bunu aynı şekilde bireylerde uygulamalı ve devamlı kendilerini geliştirmeliler ve değişim içinde olmalıdırlar.


Yönetim sisteminde, işletmenin ve çalışanların sürekli iyileştirme ve geliştirme içinde tutulması ardından kalitede de en üst seviyeye çıkmayı başaracaktır. Çünkü hem çalışanlar hem işletme devamlı olarak daha iyisi için gayret edecektir. Sonuçta tüm bu faaliyetler kaliteyi getirecek, işletmetyi taçlandıracaktır.


Sürekli iyileştirmede 3 şart mevcuttur.

Bunlar:

1-Mevcut olanı yetersiz bulmak,


2-İnsan kaynağını geliştirmek.


3-Problem çözme metodları uygulamak.


Eksiksiz bir sistem asla yoktur. İyileştirme için mevcuttan daha iyisi aranmalıdır. İşletmelerde önemli unsur insandır. Rastgele düzenlerle çalışan yapılarda bu unsur çok yetersiz kullanılmaktadır. Olması gereken çalışanların, işletmenin sürekli iyileştirme prosesi içerisinde yer alması gerektiğidir. Ancak bu şekilde işletmede olması gereken seviyede bir sürekli iyileştirme olabilir. Ayrıca ortaya çıkan problemlerin ve sorunların kaynağı tespit edilmeli ve bu sorunlar ortadan kaldırılmalıdır. Bunun sağlanması ile sürekli iyileştirmenin karşılaşacağı engeller ortadan kalkmış olacaktır.


İşletmelerde uygulanacak iyileştirmeler az olsa bile sürekli halde olmalıdır. Ama bir işletmeden her gün de yükseliş beklememek gerekir. Çünkü bütün işletmelerin iniş ve çıkışları olur. Önemli olan yükselen bir grafik yakalamaktır.


Sürekli iyileştirme süreç bazlı çalışır. Süreçlere yönelik iyileştirmelerin mutlaka periyodik olarak gözden geçirilmelidir. Kaizen felsefesinin en önemli prensiplerinden 4’ ü PUKÖ döngüsü dediğimiz, Planla, Uygula, Kontrol Et, Ölç faaliyetleridir. Şayet bir sistem oluşturmak istiyorsanız bu 4 fonksiyonu sisteminize ve hayatınıza adapte etmeniz gerekmektedir ki başarıyı ve geleceği yorulmadan yakalayabilesiniz.


Bu unsurlarla İntersistem Teknik Sertifikasyon (ISQ), Sürekli iyileştirmeyi anlatmak, özümsetmek ve yaygınlaştırmak için Sürekli İyileştirme Eğitim Faaliyetleri gerçekleştirmektedir.


Tüm Müşterilerimize planlı yada plansız aşağıda belirtilen yada özel olarak istenen sürekli gelişim eğitim hizmetleri sağlanabilmektedir.

Sürekli Gelişim Eğitimleri:

•FMEA, hata modu ve etkileri analizi egitimi


•Müşteri memnuniyeti eğitimi


•Süreç yönetimi ve süreç iyileştirme eğitimi


•Hijyen sanitasyon eğitimi


•İTU iyi tarım uygulamaları eğitimi


•GLP - iyi laboratuvar uygulamaları eğitimi


•GMP- iyi üretim uygulamaları eğitimi


•Atık yönetimi eğitimi


•Tehlikeli atık yönetim eğitimi


•Atık yönetimi genel kurallar ve uygulama metodları eğitimi


•Kaizen eğitimi


•Veri analizi eğitimi