Tehlikeli Atık Yönetim Eğitimi

Tehlikeli Atık Yönetim Eğitimi


Eğitimin Amacı:


Sanayi üretiminde farklı farklı icraatlar neticesinde ortaya çıkan atıkların, sanayi, evsel, geri kazanılabilir, tehlikeli özelliklerine göre ayrılabilirliğini, bu konudaki bilincin arttırılmasını, ayrıca atıklarla ilgili olan yönetmeliklerin bağlayıcı maddelerinin tanınması bilincini oluşturmak.


Eğitimin İçeriği:


•Atık Nedir ?


•Atıkların Gruplandırılması


•Tehlikeli Atıklar ve Yönetmeliği


•Evsel Atıklar ve Yönetmeliği


•Tıbbi Atıklar ve Yönetmeliği


•Büro Alanlarında Atık Yönetimi İçin Yapılacaklar


•Atölye Alanlarında Atık Yönetimi İçin Yapılacaklar


Katılımcı Profili:


Faaliyeti sırasında tehlikeli veya diğer atık oluşturan tüm kurum ve kuruluşlarda çalışan teknik personel ve yerel yönetimlerdeki teknik personel.


Sınav:


Eğitim Sonunda Sınav yapılabilmektedir.


Eğitmen:


Uluslar Arası Baş Denetçi ve Eğitim Uzmanlarımız tarafından verilir. Eğitim Öncesi Duyurulur.


Eğitim Tarihi:


Eğitim Öncesi Duyurulur.


Eğitim Süresi:


1/2 yada 1 gün.


Eğitim Yeri:


Şirket Eğitim Salonlarımız yada Eğitim Öncesi Duyurulur.


Sertifika:


Eğitim Sonunda Eğitime Katılanlara Sertifika verilir.