Blog Image

TL 9000 Faydaları Nelerdir ?


TL 9000 Telekomünikasyon Yönetim Sistemi ile hizmet kalitesinin artırılması, müşteriler ile tedarikçiler arasındaki ilişkilerinin geliştirilmesi, üretim ve hizmet maliyetlerin azaltılması, pazar rekabetinin rekabetin artması, inisiyatiflerin iyileştirilmesi için uygun ortamın oluşturulması ve kalite yönetim sistemi gereksinimlerinin global manada standartlaştırılması amaçlanmıştır. Bu standart ile kısaca aşağıdaki faydalarla standart kuruluşlara katkı vermektedir;


-İşletme yönetimsel faaliyetlerini disiplinize eder ve güçlü bir yönetim oluşturur,


-Üretim ve hizmet maliyetlerini azaltır,


-Müşterilere verilen hizmetleri sürekli ve düzenli hale getirir,


-Müşteri ve tedarikçileri ile olan ilişki ve irtibatları geliştirir,


-Tedarikçi performanslarının etkin bir biçimde izlenmesi imkanı verir


-Zaman ve kaynak yönetimini iyileştirir çok etkin hale getirir.


-Yönetimi oluşturan insan kaynağını yani çalışanları motive eder, çalışan motivasyonunu artırır,


-Pazar rekabetini güçlendirir,


-Hizmet güvenilirliğini artır,


-Global ticarette tercih nedenidir.