tse-jenerik

TSE Belgesi


Ülkemizin Kamusal Standart Kuruluşu olan TSE, Türk Standartları Enstitüsü tarafından ürün belgelendirme standartlarına uygunluk anlamı taşıyan yani kurumun kendi tanımlaması ile "Standartlara Uygunluk Belgelendirmesi (TSE Markasını Kullanma Hakkının verilmesi)" ürün belgelendirmesi yapılmaktadır. Bu belgelendirmeler üreticilerde standartlara uygun ve özellikleri yükseltilmiş mal üretiminin oluşturulması, üretim ve hizmet sektörüne bu şuurun yerleştirilmesi, yapılan uygulamaların yaygınlaştırılması amaçlanmış, tüketicilerin can ve mal güvenliklerinin korunması sağlanmıştır.


Ayrıca TSE tarafından verilen TSEK Belgesi yani standardı olmayan ürünler için üreticinin oluşturup TSE’ nin değerlendirip uygun gördüğü kalite uygunluk sertifikasıdır. Ayrıca Hizmet sektörü içinde hizmete yönelik sertifikasyon geliştirilmiş ve bu sertifikasyonda Hizmet Yeri Yeterlilik Belgelendirilmesi olarak adlandırılmıştır. TSEK Belgesi, üretilen malın henüz bir standardı olmadığından başka ülkelerin standartlarına veya enstitü tarafından kabul edilen özelliklere uygun olduğunu ve mamulle ilgili bir problem oluştuğunda TSE’ nin garantisi altında olduğunu ifade eder.


Belgelendirmeye yönelik hizmetlerimize TSE ürün ve TSEK Belgelendirmeleri çalışmalarıda dahildir. Bu belgeler için İntersistem Teknik Sertifikasyon (ISQ) sizlere hizmet vermeye standartlarınızı yükseltmeye hazırdır.


TSE/TSEK Belgelendirmeleri Çalışmalarımız 2 gurupta yapılmaktadır.

• Üretim, Hizmet Yerlerinin Belgelendirilmesi,


• Ürünlerin Belgelendirilmesi,(mal, madde, mamül, mahsül)


Firmamızdan TSE/TSEK hizmeti alım aşamanızdan sonra bu belgelerin başvuru aşamasına geçilmektedir. Bu başvuruların gerektirdiği başvuru evrakları aşağıda belirtilmiştir:

1-Başvuru sahibi kuruluşun yasal statüsünü gösteren resmi bir belge. (Ticari Sicil Gazetesi Gibi)


2-Başvuru sahibi kuruluşu temsil ve ilzama yetkili olan kişinin/kişilerin imza sirküleri


3-Marka Tescil Belgesi, yada Marka Tescil Başvuru Belgesi. (Ürün ve/veya ambalajı üzerinde kullanıldığı şekilde)


4-Başvuru sahibi kuruluş ile üretici kuruluş birbirinden farklı ise, aralarında yapılan sözleşme. TSE Belgesi uygulaması ile başlangıçta üreticilerde standartlara uygun ve kalite seviyesi yüksek mal üretme bilincinin yerleştirilmesi ve yaygınlaştırılması amaçlanmış, tüketicilerin can ve mal güvenliklerinin korunması sağlanmıştır.


"FİRMAMIZ AKREDİTASYON HİZMETİ VERDİĞİ MÜŞTERİLERİNE HİÇ BİR ZAMAN ISO 9001 VE ISO 14001 BELGELENDİRMESİ YAPMAMAKTADIR."