uv-gecirgenlik-testi-jenerik

UV Geçirgenlik Testi


UV Geçirgenlik ve Koruma Faktörü / UV Permeability and Protection Factor


-AS/NZS 4399:1996


-AATCC 183/1998


-BS 7914


Son yıllarda yeryüzüne gelen günes ışınlarının bir bölümünü oluşturan ultraviole ışın yoğunluğundaartışlar gözlemlenmesi bu alanda koruyucu tekstil ihtiyacının gündeme gelmesine nedenolmuştur. Özellikle cilt ve göz hastalıklarından kisiyi koruyabilme amacıyla üretilmis koruyucuTeknolojik Arastırmalar: TTED 2009 (1) 65-70 Teknik Tekstillerin Koruyucu Yapılarda Kullanımıkumasların UV geçirgenlikleri; lif cinsi,iplik cinsi,yüzey yapısı,nem içeriği,mamulün gördüğü terbiye vebitim işlemi gibi pek çok faktörden etkilenmektedir.


Tekstiller UV radyasyonuna karsı koruma saglarken, bu asamada radyasyonun dozu da önemtaşımaktadır.


Bu nedenle tekstil materyallerine UV absorban maddeler, liflerin üretimi esnasında ya dabitim islemlerinde uygulanmaktadır. UV absorban maddelerin kullanılmasıyla, tekstil ürünlerinde UVışınlarının geçirgenliginin yoğunluk derecesi azaltılır. UV absorbanları, materyale gelen ışık tarafındanoluşan olumsuz etkileri engeller.


Kumaş gözenekliliği, UV geçirgenliğini belirleyen en önemli özelliktir.Hava geçirgenliği az ve sık yapılıdokuma ve trikoların UV geçirgenliği daha az dolayısıyla koruma faktörleri yüksek olmaktadır. Genelolarak giysilerdeki nem oranı arttıkça UV geçirgenliği artmaktadır. Tekstil materyallerinin ıslak haldeiken lif kesitinin sismesine bağlı olarak doku yapısı kuru haldekine kıyasla daha sıkı hale gelebilir vegözenekliliği azalır.Bu durumda da yine tekstil materyalinin kuru ve yas haldeki UV geçirgenlikleri birbirinden farklı değer göstermektedir.


Relatif nem değeri tüm kumaslarda UV koruma faktörünüetkilemektedir. Viskon liflerinin bilinen en iyi özelliği nem alma yeteneğinin iyi olması, sisme değerininyüksek olmasıdır. Bu nedenle relatif nem değerinin UV koruma faktörü üzerine olan en büyük etkisiviskon liflerinde ortaya çıkmaktadır. Doğal liflerden yün, UV ısınlarına karsı en iyi korumayısağlamaktadır. Yünü, sırası ile ipek, keten ve pamuk izlemektedir. Sentetik liflerde ise en yüksekkorumayı, içerdikleri titanyum dioksit nedeniyle polyester lifleri göstermektedir. Koyu renkli giysiler, açıkrenkli giysilere kıyasla daha yüksek koruma sağlarlar.