Hemen Bize Ulaşın ! +90216 305 4666
  • Ocak 08, 2021
  • Hasan Şahap
  • Blog
Uygun Vinç Periyodik Kontrolleri’ nin Güvenlik ve Verim Açısından Önemi

Vinç ve kaldırma ekipmanlarının periyodik kontrolleri, uzmanlar tarafından düzenli aralıklarla gerçekleştirilir. Bu kontroller, yasal düzenlemelere ve standartlara uyumun sağlanmasını sağlayarak, kuruluşların sağlıklı üretim ve güvenlik hedeflerine ulaşmalarına katkı sağlar.

Senelik periyodik muayeneler yerine daha sık yapılan rutin periyodik denetimler, üretimin aksama süresine neden olabilecek durumları tespit ederek önemli bir maliyet tasarrufu sağlayabilir. Güvenlik ve üretim avantajlarına ek olarak, bulunan eksikliklerin onarım maliyetleri yıla yayılarak kontrol altına alınabilir.

Kullandığınız İş ekipmanınızın hangi tür kontrol ve denetimleri gerektirdiğini bilmek çok önemlidir. Çünkü yapılar, tetikleyiciye ve kullanıcıya göre büyük ölçüde değişebilir. Aylardır kullanılmayan yeni bir vinciniz veya hali hazırda bulunan bir vinciniz var ise veya bir yük taşıyan ürünü yakın zamanda onarıp yenilediyseniz, muayeneye ek olarak bir prova yük testi gerekebilir. Günlük görsel incelemeler sırasında, vinç operatörü tel halatlarına zarar geldiğinden şüpheleniyorsa, tel halat tertibatı üzerinde derinlemesine bir test yapılmalıdır. Tel halatlar ve zincirler mevzuat ve standartların gerektirdiği şekilde aksi belirtilmedikçe yılda en az bir kere zorunlu ya da aşırı sık kullanımı var ise uzmanların tavsiyesine göre ayda bir veya 3 ayda bir denetlenmelidir.

Yasal Otorite, mevzuat ve standartların gereklerinin yanı sıra vincin kullanımı, ortamı ve durumuna göre belirlenen sıklıkta periyodik kontrol raporu ile raporlanmış kontroller gerekir. Çalışma şartlarına göre az kullanılan ekipmanlarda yılda en az 1 kez Periyodik Muayene zorunluluğu vardır. Kullanımın yoğun olduğu yerlerde, ekipman daha eski veya çevre şartları sert bölgede ise, periyodik muayenenin en az üç ayda bir veya ayda bir yapılmasını öneriyoruz. Sıklıkla yapılan Görsel ve Operasyonel denetimler, her vinç üzerinde periyodik olarak yapılan muayeneye bağlı olarak kalifiye bir uzman (inspektör) tarafından yapılmalı ve raporlanmalıdır.

Bir rutin günlük/haftalık vinç/kren muayenesi, ekipmanın aşina olduğu eğitimli bir operatör tarafından sürekli olarak yapılmalıdır. Bu kontroller, yapıların, frenlerin yanı sıra elektrik ve mekanik sistemlerin görsel olarak incelenmesini de içermelidir. Kontroller, ekipmanın gerektiği gibi çalışıp çalışmadığını belirleyebilir. Vincin yaşı, tipi ve çalışma yüküne bağlı olarak, vinç güvenliği standartları ve vinç periyodik kontrol yönetmeliği düzenlemeleri gibi daha yoğun denetimler gerektirebilir. Zincir dişlileri üzerindeki iç denetimler ve tahribatsız muayeneler de dahil olmak üzere vinç kancası ve dişli kutusu parçaları da bu kontrollerde yer almalıdır. Vinç kontrolleri, ekipmanın mevzuat ve standartlara uygun olduğunu doğrulayarak, işletmelerin külfetli cezalarla karşılaşmaması ve faaliyetlerin/üretimin aksamasını önlemesini sağlar.

Vinç periyodik kontrolü, ekipmanın güvenlik durumunu değerlendirir, aşınmayı ve yıpranmayı tespit ederek, güvenli, verimli, sağlıklı bir çalışma için bakım ihtiyaçlarını ortaya koyar.