Hemen Bize Ulaşın ! +90216 305 4666

NSO-NAP 7 Vegan-Vejetaryen Ürün-Hizmet Standardı, hayvan et ve işlenmiş et ürünlerini hayatından çıkartan ve/veya diğer hayvansal ürünleri tercihe bağlı tüketen tüketiciye, ürünlerin tüketici talebi doğrultusunda üretimleri ile ilgili tüketici beklentilerini karşılayan gıda ve/veya gıda dışı ürünleri için güvenilir bir ayırt edici işaret sunması için hazırlanmıştır.

Ürün, üretim ve hizmet süreçleri şartları bu standartta tanımlanmış ve yayınlanmıştır.

“Vegan-Vejetaryen” terimlerinin kullanım şartlarına uygunluğu NSO tarafından onaylanan standart, şirketlerden bağımsız ve yıllık takip kontrolleri ile bu uygunluğu garanti altına almaya çalışmaktadır.

Standart; Tüketicinin doğru bilgilendirilmesini ve vegan/vejetaryen kriterleri ile üretilmiş, ürünün/hizmetin vegan/vejetaryen taleplerini karşılamayı amaç edinmiştir.

NSO-NAP 7 Vegan-Vejetaryen Standardı, tamamen vegan-vejetaryen tüketim tercihleri ile gıda/ürün/hizmet güvenliği prensipleri dikkate alınarak üretilmiş ürünlerin tüketici talebini karşılamak için oluşturulmuş bir standarttır. Tüketicinin, literatürlerde tanımlanan üretim süreçleri ile vegan/vejetaryen kriterlerini sağlayan gıda ve/veya gıda dışı ürünlere/hizmetlere ulaşmasını hedeflemektedir.

Standardın uygulanmasından ve ürün uygunluğundan doğan tüm sorumluluk üreticiye aittir.

Vegan-Vejetaryen Standardının Uygulanması, Ürün içeriğinde hayvansal DNA, protein, alerjen ve GDO tayini prensibine dayanmaktadır. Standartta verilen max. %0,1 (1/1000) Kritik bulaşma/kirlilik limitleri vegan/vejetaryen olarak nitelenen ürün olarak değerlendirilmektedir.

NSO-NAP 7 Vegan/Vejetaryen Testleri için Lisanslı-Akredite Laboratuvarlar kullanılmaktadır. Sadece Akredite (ISO/IEC 17025) Laboratuvarlarda yapılan testler kabul edilmemektedir.

Vegan Belgesi ya da Vejetaryen Belgesi de bu değerlendirmelere göre verilmektedir.

Vegan Testleri veya Vejetaryen Testleri tablo olarak verilmiştir;

DENEY ADI
DENEYİ YAPILAN ÜRÜN(LER) DENEY METODU (NOT: Farklı metodlarda kullanılmaktadır)
Tür Tayini (Domuz- Sığır) Geni Aranması Analizi Gıda, Kozmetik ve ilaçlar Magrev Tissue Genomic
DNA Extraction Kit Prosedürü
Bosphore Species İdentifıcation Kit Halat V1 Prosedürü
Tür Tayini (Balık) Geni Aranması Analizi Gıda, Kozmetik ve ilaçlar Magrev Tissue Genomic DNA Extraction Kit Prosedürü
Bosphore Species ldentifıcation Kit Fish V1 Prosedürü
Tür Tayini (At- Eşek) Geni Aranması Analizi Gıda, Kozmetik ve ilaçlar Magrev Tissue Genomic DNA Extraction Kit Prosedürü
Bosphore Species ldentifıcation Kit
Horse-Donkev V1 Prosedürü
Tür Tayini (Tavuk- Hindi) Geni Aranması Analizi Gıda, Kozmetik ve ilaçlar Magrev Tissue Genomic DNA Extraction Kit Prosedürü
Bosphore Species ldentifıcation Kit
Turkey-Chicken V1 Prosedürü
Alerjen Gıda, Kozmetik ve ilaçlar in House Method
Bio-Rad CFX 96 well
Real Time PCR
Protein Miktarı Gıda, Kozmetik ve ilaçlar NMKL 6,AOAC 2001.11,
AOAC 997.09AOAC 979.09.
AOAC 970.22,AOAC 920.70,AOAC 920.152
GDO Tarama Analizi Gıda, Kozmetik ve ilaçlar Bosphore GMO Screening Kit Prosedürü
TS EN IS0 21569
TS EN ISO 24276
TS EN ISO 21571