Yangın Tesisat ve Ekipmanları Periyodik Kontrolü ve Muayenesi

Yangın Tesisat ve Ekipmanları Periyodik Kontrolü ve Muayenesi


Binaların Yangından Korunması Yönetmeliğinde ve İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliğin’de Yangın söndürme sisteminin periyodik kontrolleri yapılması gerektiği belirtilmiştir.


Bu yönetmeliklerde ve ilgili standartlarda aksi belirtilmedikçe yangın söndürme sistemlerinin periyodik kontrolleri yılda en az 1 defa yapılmalıdır.


Binaların Yangından Korunması Hakkındaki Yönetmeliğin Beşinci bölümü Periyodik testler ve bakım MADDE 100- (1) Bu Yönetmelikte öngörülen yangın söndürme sistemlerinin, bina sahibi, yöneticisi veya bunların yazılı olarak sorumluluklarını devrettiği bina yetkilisinin sorumluluğu altında, ilgili standartlarda belirtilen sistemin gerektirdiği periyodik kontrole, teste ve bakıma tabi tutulması şarttır.


20/6/2012 tarihli ve 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamına giren tüm iş yerlerini kapsar.


İş Ekipmanlarının kullanımında sağlık ve güvenlik şartları yönetmeliği’nin EK III Bölümünün 2.1 Maddesinde Periyodik kontrolleri yapılması gereken tesisatlar ve 2.3.4. Madde 2.1.1.’de Tablo 3’te periyodik kontrol kriterleri ve kontrol süreleri belirtilmiştir.


Yangın Tesisatı periyodik kontrolünde binanın yangın söndürme sisteminin projesine ve yangın söndürme tesisatına bakılarak ilgili standartların belirtmiş olduğu kriterler ile tesisat, motopomplar, hidrantlar,lanslar teste tabi tutularak periyodik kontroller gerçekletirilir.


İntersistem Teknik Belgelendirme tarafından Periyodik Kontrolü yapılan yangın söndürme sistemleri

Yangın Söndürme Sistemleri


Sulu söndürme sistemleri(Su depoları, Yangın pompaları,Boru tesisatı, Yangın dolapları,Hidrant sistemi, Yağmurlama Sistemleri)


-Köpüklü, gazlı ve kuru tozlu sabit söndürme sistemleri


-Taşınabilir söndürme tüpleri


-Mutfak davlumbaz söndürme sistemleri


Yangın Algılama ve Alarm sistemleri