yonetim-sistemleri-egitimleri

Yönetim Sistemleri Eğitimleri


Firmaların yönetim sistemi gereksinimleri karşısında doğan personel temel eğitim ihtiyaçları günden güne önem arz etmektedir. Yönetim sistemleri vazgeçilmez unsurlar olduğu için de işletme yöneticileri istihdamlarını ya eğitimli personelden yada mevcut personelin eğitimi ile yapmaktadırlar. Bu bilgi ışığında bilgiyi oluşturan, üreten insan kaynakları bu süreçte kendilerini geliştirmek, yenilikleri takip etmek ve her an yeni bir fikir üretmek zorundadırlar. İnsan kaynaklarına yapılan yatırımlar sosyal ve ekonomik yapıda geleceğe yapılan yatırımlardır. İlerleme sağlamak isteyen her ülke sağlam temellerle, öncelikle insan kaynağı yatırımlarına önem vermektedir.


Bu süreçlerde, iş yaşamında bilgi üreten insanın çeşitli niteliklere göre vasıflandırılması ve bu vasıflandırmalara uygun belgelendirme günümüz toplumları için önemli bir gerekliliktir. İntersistem Teknik Sertifikasyon (ISQ), bu gereklilikten yola çıkarak diğer tüm alanlarda olduğu gibi gelişen dünyanın değerleri ile aynı anda hareket ederek yönetim sistemlerini idame ettirecek insan kaynağı oluşumunda “Personel Temel Eğitimleri ” ile ilgili gereksinimlerini gidermeye çalışmaktadır.


Firmamızın Yönetim Sistemleri Temel Eğitimleri konusunda; ISO 17024 Personel Belgelendirme Yapan Eğitim Kuruluşları Sistemini kurmuş ve Firmaların uyguladığı yada uygulayacağı Yönetim Sistemlerine göre: kalite, gıda, çevre, iş güvenliği, otomotiv, tıbbi cihazlar, iç denetim, iç denetçi, dokümantasyon, süreç yönetimi, kişisel gelişim, bilgi güvenliği, müşteri memnuniyeti v.b. eğitim faaliyetlerini başlatmıştır.


İntersistem Teknik Sertifikasyon (ISQ), Uzman Eğitim Kadrosu ile yönetim Sistemlerine dair aşağıdaki sistemleri ve müşteri isteklerine bağlı özel eğitimleri kendi bünyesinde yada müşteri eğitim salonlarında gerçekleştirmektedir:


•ISO 19011 İç Tetkik / İç Tetkikçi eğitimi (Tüm yönetim sistemleri için),


•ISO 9001:2015 Kalite yönetim sistemi temel eğitimi,


•ISO 9001:2015 Kalite yönetim sistemi dokümantasyon eğitimi,

•ISO 9001:2015 Kalite yönetim sistemi iç tetkik/iç tetkikçi eğitimi,


•ISO 14001:2015 Çevre yönetim sistemi temel eğitimi,


•ISO 14001:2015 Çevre yönetim sistemi dokümantasyon eğitimi,


•ISO 14001:2015 Çevre yönetim sistemi iç tetkik/iç tetkikçi eğitimi,


•ISO 22000:2018 Gıda güvenliği yönetim sistemi eğitimi,


•ISO 22000:2018 Gıda güvenliği yönetim sistemi dokümantasyon eğitimi,


•ISO 22000:2018 Gıda güvenliği yönetim sistemi iç tetkik/iç tetkikçi eğitimi,


•FSSC 22000:2010 Gıda güvenliği sertifikasyon sistemi eğitimi,


•FSSC 22000:2010 Gıda güvenliği sertifikasyon sistemi dokümantasyon eğitimi,


•FSSC 22000:2010 Gıda güvenliği sertifikasyon sistemi iç tetkik/iç tetkikçi eğitimi,


•OHSAS 18001:2007 İş sağlığı ve güvenliği yönetim sistemi eğitimi,


•OHSAS 18001:2007 İş sağlığı ve güvenliği yönetim sistemi dokümantasyon eğitimi,


•OHSAS 18001: 2007 İş sağlığı ve güvenliği yönetim sistemi iç tetkik/iç tetkikçi eğitimi,


•ISO 45001:2018 İş sağlığı ve güvenliği yönetim sistemi eğitimi,


•ISO 45001:2018 İş sağlığı ve güvenliği yönetim sistemi dokümantasyon eğitimi,


•ISO 45001:2018 İş sağlığı ve güvenliği yönetim sistemi iç tetkik/iç tetkikçi eğitimi,


•ISO 10002 Müşteri memnuniyeti yönetim sistemi temel eğitimi,


•ISO 10002 Müşteri memnuniyeti yönetim sistemi dokümantasyon eğitimi,


•ISO 10002 Müşteri memnuniyeti yönetim sistemi iç tetkik/iç tetkikçi eğitimi,


•ISO 16949:2009 Otomotiv kalite yönetim sistemi temel eğitimi,


•ISO 16949:2009 Otomotiv kalite yönetim sistemi dokümantasyon eğitimi,


•ISO 16949:2009 Otomotiv kalite yönetim sistemi iç tetkik/iç tetkikçi eğitimi,


•ISO 27001:2013 Bilgi güvenliği yönetim sistemi eğitimi,


•ISO 27001:2013 Bilgi güvenliği yönetim sistemi dokümantasyon eğitimi,


•ISO 27001:2013 Bilgi güvenliği yönetim sistemi iç tetkik/iç tetkikçi eğitimi,


•ISO 50001:2018 Enerji yönetim sistemi temel eğitimi,


•ISO 50001:2018 Enerji yönetim sistemi dokümantasyon eğitimi,


•ISO 50001:2018 Enerji yönetim sistemi iç tetkik/iç tetkikçi eğitimi,


•ISO 13485 Tıbbi cihazlar yönetim sistemi eğitimi,


•ISO 13485 Tıbbi cihazlar yönetim sistemi dokümantasyon eğitimi,


•ISO 13485 Tıbbi cihazlar yönetim sistemi iç tetkik/iç tetkikçi eğitimi,


•ISO 20000-1 BT yönetim sistemi temel eğitimi,


•ISO 20000-1 BT yönetim sistemi dokümantasyon eğitimi,


•ISO 20000-1 BT yönetim sistemi iç tetkik/iç tetkikçi eğitimi,


•TS EN ISO 15189 Tıbbi laboratuvarlar kalite ve yeterlilik için özel gereklilikler eğitimi,


•TS EN ISO 17025 Deney ve kalibrasyon laboratuvarlarının yeterliliği, akreditasyonu eğitimi,


•TS EN ISO IEC 17020 Çeşitli tipteki muayene kuruluşlarının çalıştırılmaları için genel kriterler eğitimi,


•HACCP Gıda işletme belgesi uygulamaları eğitimi,


•BRC - Global standard eğitimi,


•GMP - Good manufacturing practice, iyi üretim uygulamaları eğitimi,


•IFS (International food standard) eğitimi,


•GLP-İyi laboratuvar uygulamaları eğitimi,


•Toplam kalite yönetimi eğitimi,


•Süreç Yönetimi ve süreç iyileştirme eğitimi,


•Atık yönetimi (sektörel, otomotiv, tekstil vb.) eğitimi,


•Tehlikeli atık yönetim (sektörel, otomotiv, tekstil vb.) eğitimi,


•Atık yönetimi genel kurallar ve uygulama metodları eğitimi,


•JCI Sağlık sektörü global akreditasyonu eğitimi,


•Müşteri memnuniyeti eğitimi,


•Hijyen sanitasyon eğitimi,


•QS 9000 Otomotiv kalite sistemi eğitimi,


•İTU İyi tarım uygulamaları eğitimi,


•Laboratuvar metod validasyonu eğitimi,


•Ölçüm belirsizliği eğitimi,


•FMEA, Hata modu ve etkileri analizi egitimi,


•CE Belgelendirme eğitimi,


•AZOTEX Güvenilir tekstil standart eğitimi,


•HOTEQ 500 Otel kalite yönetim sistemi eğitimi,


•HOTEQ 500 Otel kalite yönetim sistemi iç tetkik/iç tetkikçi eğitimi,


•CBP 2000 İyi inşaat uygulamaları sistemi eğitimi,


•CBP 2000 İyi inşaat uygulamaları sistemi iç tetkik/iç tetkikçi eğitimi,


•IFMS 24001 Finans sektörü yönetim sistemi eğitimi,


•IFMS 24001 Finans sektörü yönetim sistemi iç tetkik/iç tetkikçi eğitimi,


•SROM 8008 Medya sektörü yönetim sistemi eğitimi,


•SROM 8008 Medya sektörü yönetim sistemi iç tetkik/iç tetkikçi eğitimi,


•ITMS 4004 Eğitim sektörü yönetim sistemi eğitimi,


•ITMS 4004 Eğitim sektörü yönetim sistemi eğitimi, iç tetkik/iç tetkikçi eğitimi,


•Kaizen Eğitimi,


•Veri analizi eğitimi


•Medyada toplam kalite eğitimi.