Yürüyen Merdiven ve Yürüyen Bant Periyodik Kontrolü ve Muayenesi Jenerik

Yürüyen Merdiven ve Yürüyen Bant Periyodik Kontrolü ve Muayenesi


İnsanların bir noktadan başka bir noktaya taşınmasını yada ürün iletimini/taşımasını yürür akşamlarla sağlayan ekipmanlara yürüyen merdiven veya bant denir.


Teknolojinin gelişmesi, insan ihtiyaçlarının ve yapıların değişmesi ile şehirlerde, binalarda, kamuya açık alanlarda, üst geçitlerde, adalet saraylarında, havalimanlarında, AVM-alışveriş merkezlerinde, metro istasyonlarında, tren istasyonlarında, hastanelerde, fabrikalarda, atölyelerde, sanayi tesislerinde, askeri kuruluşlarda ve daha ilave edilecek bir çok alanda kullanılan yürüyen merdiven ve yürüyen bantlar belirtilen zamanlarda, doğru uzman personel ve doğru kriterde periyodik kontrole tabi olan ekipmanlardır.


Bu ekipmanların periyodik kontrollerinin yapılması yasal bir zorunluluk olsa da, insan hayatı, yaşam kalitesi, kullanıcı emniyeti ve ekipmanın kullanım ömrünü artırılması konusunda tedbir unsurlarını ve kazanımlarını oluşturmaktadır.


28628 sayılı İş ekipmanlarının kullanımında Sağlık ve Güvenlik şartları Yönetmeliği EK III Madde 2.2 kapsamında Yürüyen Merdiven ve Yürüyen Bantların periyodik kontrolleri zorunlu hale gelmiştir.


Genel olarak TS EN 13015 standardında belirtilen periyodik kontrol kriterleri kapsamında yapılan bu kontroller standartlarda aksi belirtilmedikçe ve yasal mevzuatlar göz önünde bulundurulduğunda yılda en az 1 kez yapılmalıdır. Yapılan Periyodik Kontrol periyotları, ürünün yapısı, kullanım sıklığı, bakım sıklığı vb. durumlara göre planlanmalıdır.


Bu ekipmanların periyodik kontrolleri, makine mühendisleri ve makine tekniker veya yüksek teknikerleri tarafından yapılır. Uygunluk veya uygunsuzluk durumları tespit edilerek raporlanır.


Nihai raporun “Uygun” olması gerekmektedir.


Periyodik Kontroller yapıldıktan sonra ekipmanlar da her hangi bir tamir, tasarım, düzeltme, değişiklik vb. yapılmamalıdır.


Unutulmamalıdır ki !


Periyodik Kontroller yapıldıktan sonra ekipmana yapılan müdahalelerde Periyodik kontrol ve raporunun hükmü düşer, yeniden yapılması gereği doğar.