CE Belgesi

CE Belgesi


CE Harfleri Fransızca "Conformité Européenné", İngilizce "Conformity of Europe", Türkçe "Avrupa Normlarına Uygunluk" sözcüklerini ifade etmektedir.


Avrupa birliği ürün güvenliği hassasiyetleri çerçevesinde yapılacak ticarette kullanılacak ürün sertifikasına "ce belgesi" denir.


CE İşareti Nedir ?


CE işareti, Avrupa Birliği içinde, direktiflerde belirtilen ürünlerin serbestçe dolaşabilmesi için imalatçı tarafından ürün üzerine vurulması gereken, ürünün sağlık, güvenlik ve emniyet şartlarına uyduğunu belirtir semboldür. Avrupa Topluluğu ülkeleri içindeki ve arasındaki, sınırlar arası trafikte bir vize veya pasaport görevi görmektedir. Saklanan, korunan, sorulduğunda resmi makamlara verilen bir ürün uygunluk taahhüdüdür.


CE Belgesi Kapsamı


CE işareti resmi bir işaret olup, bütün AB ülkelerinde geçerlidir. CE markası imalatçı tarafından vurulan bir marka olup, kalite markası veya garanti belgesi değildir. Kalitenin başladığı seviyeyi gösterir. CE markası, tüketiciler için değil, yetkililer için vurulmaktadır. Bu seviyenin altındaki mamuller emniyetsiz olarak nitelenir ve piyasaya arz edilmezler, dolayısıyla kalitesiz olarak kabul edilirler. Şayet bir ürün CE ile markalanmış ise, AB direktiflerine göre üretildiği kanaati ile bu ürünün AB ülkelerinde serbest dolaşımına ve pazarlanmasına izin verilir. Kişilerin serbest dolaşımını sağlayacağı anlamını taşımaz. Avrupa’ ya ihraç edilen, direktifler kapsamında olan her ürünün CE markalı olması şartı aranmaktadır. CE Markası yanında VDE, GWI, EMC markasını kullanarak pazarda avantaj sağlanabilir.


Avrupa Birliği ile ülkemiz arasında 1996 yılında yapılan Gümrük Birliği anlaşması, tarım ürünleri dışındaki malların, birlik ülkeleri arasında serbest dolaşımını ön görmektedir. Bu şekilde ülkemiz, Avrupa Birliği ile ilişkilerde, diğer üçüncü ülkelerden farklı bir konum kazanmıştır.


Buna göre bir taraftan Avrupa Birliği ülkeleri arasında tam bir rekabet imkanı kazanılırken, diğer taraftan da birliğin belirlediği standartlar ülkemiz için zorunlu hale gelmiştir. Bu şekilde CE Belgesi, üretim sürecinin ayrılmaz bir parçası olmuştur. Bu durum elbette ülkemizde üretilen malın kalitesini de yükseltecektir.


Çünkü öncelikli 23 ürün grubu için, önceleri sadece Avrupa Birliği’ne ihracatta zorunlu olan CE işareti, bu tarihten sonra ülke içinde piyasaya sunulacak ürünler için de zorunlu hale gelmiştir. Yani CE işaretinin zorunlu tutulduğu öncelikli 23 ürün grubuna giren ürünlerin, CE işareti olmadan, ne Avrupa Birliği ülkelerine ne de yurt içinde satışı mümkün değildir.


CE Logosu taşıyan bir ürün, İnsan ve diğer canlıların emniyeti, İnsan ve diğer canlıların sağlığı, can ve mal emniyeti, çevre koruması, enerji tasarrufunu öngörür.


CE Belgesi Fiyatı


Ürünün teknik incelemesi, testleri, belgelendirme kuruluşu değerlendirmesi, sertifikasyonu ve değerlendirme uzmanı denetçisi maliyetleri fiyatları toplamına " ce belgesi fiyatı " denir.


CE Belgesi ve İşareti Nasıl Alınır ?


CE Belgesi alımı için;


1.Ürün’ ün tabi olduğu CE Direktifleri/Yönetmelikleri tespit edilir,


2.Ürün için gerekli olan test yapılır ya da yaptırılır,


3.Ürünün tasarımı, çizimi, içeriği, yapısı, test raporları, etiketi, üretim prosesi, üretim ve kontrol talimatları, son kontrol bilgileri, ürün kataloğu, kullanma klavuzu vb. içerikleri olan bir Teknik Dosya hazırlanır,


4.ISQ ya da vb. bir 3.taraf onaylanmış/yetkili kuruluşa başvuru ve sözleşme yapılır,


5.ISQ tarafından CE Belgesi Ürün Uygunluk değerlendirmesi yapılır,


6.Ürün için tespit edilmiş uygunsuzluklar var ise giderilir,


7.ISQ Teknik dosya ve Ürün Değerlendirme Sonucuna göre CE Belgesi Düzenlenir ve CE Logosu Kullanımına başlanır.