Blog Image

Laboratuvar Test Hizmetleri - ISQLAB


İntersistem Teknik Sertifikasyon (ISQ), Test, muayene ve gözetim hizmetlerinde sektörlerde ihtiyaç duyulan testleri sonuçlandırmaya odaklı Laboratuvar hizmetleri vermektedir.


Farklı sektörlerde ve ithalata, ihracata yönelik zorunlu durumlarda gerekli test hizmetlerini sorunsuz olarak cevaplandırmaktayız.


Firmamız imkanları ve Ülkemizin güzide Teknik Üniversiteleri Laboratuvarları ile yapmış olduğumuz iş birlikleri neticesinde sektörlere geniş kapsamlı test, analiz hizmetleri yapısını oluşturmuş bulunmaktayız.


Tekstil Sektörüne yönelik AZOTEX Standart testleri, Avrupa birliği ürün güvenliği LVD testleri, Hijyen, Sanitasyon Uygulama Ölçümleri, Tüm Sektörler ve Özellikle gıda, medikal, hastane sektörlerine yönelik Temiz oda ölçüm ve testleri geniş kapsamlı olarak uzman kadromuz ile yapılmaktadır.


Günümüz şartlarında ihtiyaç duyulan hizmetlerin başında gelen en önemli test, ölçüm ve muayene hizmetleri, ulusal ve uluslar arası standartlara uygun olarak yapılmakta ve müşteri memnuniyeti sağlanması için azami çaba gösterilmektedir. Yeterli Laboratuvar koşullarımızla ilgili sektörlere uygun çözümlerin merkezi olan İntersistem Teknik Sertifikasyon (ISQ), bu şartları, ISO 17020, ISO 15189 VE ISO 17025 standartlarına uygun olarak hazırladığı sistemler gereği vermektedir.


Detay olarak aşağıdaki testler yapılmaktadır:


Ürün Testleri,


Azotex Ekolojik Testler,


Fiziksel Testler,


Kimyasal Testler,


Renk Performans Testi,


Boyutsal Değişme Testi,


UV Geçirgenlik Testi,


Su Geçirmezlik Testi,


LVD Testleri,


Temiz Oda Testleri.


Genel olarak aşağıdaki hizmetler için test, ölçüm ve muayene hizmetleri verilmektedir:


1-Temiz Oda Test, Ölçüm Ve Gözetim Hizmetleri


2- Azotex Sağlıklı Ekolojik Tekstil Testleri


3-LVD, Lov Voltage Directive, Alçak Gerilim Yönetmeliği Testleri


1-TEMİZ ODA TEST ÖLÇÜM VE GÖZETİM HİZMETLERİMİZ


Gıda Firmalarına Uygulanan Hizmetler;


Gıda Zincirinde yer alan kuruluşlara yönelik, Ulusal ve Uluslar arası standartlar baz alınarak Hijyen ve Sanitasyon Gözetimleri:


Risk görülen noktalardan numune alınması ve alınan bu numunelerde yapılan analizlerin muayene kuruluşu olarak yorumlanması ve firma içi risk değerlendirmesinin gerçekleştirilmesi (Fiziksel, Mikrobiyolojik, ve Kimyasal Analiz Sonuçları) (Yüzeyi SWAB, Gıda , Personel El Yüzeyi SWAB, Buz, İçme ve Kullanma Suyu, , Ekipman).


Üretim alanları ortam havasında airsampler ile mikrobiyolojik analizlerin gerçekleştirilmesi ve sonuçlarının raporlanması hizmetleri.


Medikal Üreticilerine Uygulanan Hizmetler;


Temiz Oda (Clean Room) Class Belirleme:


Temiz Oda Analizleri (Personel El Yüzeyi Mikrobiyolojik Analiz, Ekipman Yüzeyi Mikrobiyolojik Analiz, Ortam Havası Mikrobiyolojik Analiz (Airsampler) ve Ortam Havası Partikül Sayımı) ve sonuçlarının yorumlanarak risk değerlendirmesinin gerçekleştirilmesi.


Tarım Sektörüne Uygulanan Hizmetler;


Tarımın başlangıç noktası olan toprağın fiziksel incelemesi, numune alınması, analiz sonuçlarının muayene kuruluşu olarak yorumlanması ve risk değerlendirmesinin yapılması.


Sulama suyu numune alma, analiz sonuçlarının muayene kuruluşu olarak yorumlanması ve risk değerlendirmesinin yapılması.


Gübreleme Metotları.


Hastaneler, Tıbbı Laboratuarlar ve Tıp Merkezleri için;


Tıbbiye Sektöründe yer alan prosesler, Ameliyathane, Temiz Oda Analizleri (Ortam Havası Mikrobiyolojik Analiz (Airsampler) ve Ortam Havası Partikül Sayımı) ve sonuçlarının yorumlanarak risk değerlendirmesinin gerçekleştirilmesi hizmetleri.


2-AZOTEX SAĞLIKLI EKOLOJİK TEKSTİL TESTLERİ


AZOTEX Standardı gereği uluslar arası uygulanan bağlayıcı normlardaki test listesi gereğince standart şartlarına uygun bilimsel testler yapılmakta ve bu test standartlarının ve ilişkili yasal mevzuatın güncelliği sürekli takip edilmektedir. Güncel şartlarla uygulamalar yapılmaktadır.


AZOTEX Test kriterleri genel olarak aşağıda listelendiği konuları kapsamaktadır:


•Kanserojen, sağlığa zararlı azo boyarlar, renk maddeleri ve mevzuat gereği yasaklanmış olan maddeler,


•Ağır metaller, yumuşatıcılar, pentaklorfenol ve formaldehid gibi yasal mevzuatlarla çerçevesi çizilen maddeler,


•Yasal mevzuata aykırı veya mevzuatlarla durumu belirlenmiş olmayan ancak sağlık açısından şaibe doğuran, muallak veya alerjen renk maddeleri, organik kalay bileşenleri ve pestisitler gibi maddeler,


•Nihai tüketicinin sağlığını etkileyecek renk hastalığı gibi unsurlar ve cilde zararsız pH değeri


•Bahsedilen tüm test şartları ve olması gereken limitler belirlenmiştir.


3-LVD, LOW VOLTAGE DIRECTIVE, ALÇAK GERİLİM YÖNETMELİĞİ TESTLERİ


Laboratuvarlarımızda yapılan testler:


•İzolasyon Testi


•Kaçak Akım Testi


•Toprak Hattı Süreklilik Testi


Bu testlerin yapıldığı ilgili ana Standart gurupları:


•TS EN 60335 Ev Ve Benzeri Yerlerde Kullanılan Cihazlarda Güvenlik


•TS EN 60204 Makinelerin Elektrik Teçhizatında Güvenlik


•TS EN 60950 Bilgi Teknolojisi Cihazlarında Güvenlik


•TS EN 60601 Elektrikli Tıbbi Cihazlarda Güvenli