Hemen Bize Ulaşın ! +90216 305 4666

ISO 9001 Belgesi, bir kuruluşun ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi Standardı’ na uygunluğunun, Belgelendirme firması tescili ile almakta olduğu belgedir.

ISO 9001 Sertifikası

ISO’ nun 2021 yılı verilerine göre; 900 binden fazla şirket, ISO 9001 belgesine sahip bir kalite yönetim sistemi (KYS/QMS) uygulayarak, maksimum süreç performansı, uluslararası pazar ve rekabet avantajlarından yararlanıyor. ISO 9001 sertifikası, liderlik anlayışınızın ve kalite yolculuğunuzun çalışanlarınız tarafından benimsenmesini ve konforlu bir çalışma ortamı sağlar.

ISO 9001 kalite belgelendirme uzmanlarımız, iyi tasarlanmış süreç yönetimlerinin, ürün ve hizmetlerinizin kalitesine etkin olarak katkı sağladığınızı anlar. Bu standart, bir ISO 9001 kalite yönetim sisteminin talep edilen kalite yapısı ile ilgili izlenecek faaliyetlerden kimin sorumlu olduğunu ve hangi prosedürlerin uygulanması gerektiğinin politika ve amaçlara uygun olarak tanımlamasını ister. Bir Kuruluş, etkin kalite yönetim sistemi oluşturmak için özel gereksinimlerini ve uygulanacak teknikleri dikkate almalıdır. ISO 9001 Belgesi Standardı ayrıca, yönetim sisteminin sürekli olarak yeniden değerlendirilmesini içeren ve sürekli iyileştirme sürecini destekleyen bir kontrol döngüsü oluşturmanın zorunluluğunu talep eder.

Kuruluşların, politika ve amaçlarına uygun kurulmuş, Süreç odaklı yaklaşımı ile standardın gereksinimlerini karşılayan bir kalite yönetim sistemi ve ISO 9001 Sertifikası, her türlü sektörde yer alan; esnaf, şahıs şirketi, kobiler ve küresel şirketlere kadar tüm şirketler için uygundur ve alınabilir. Her sektörde ve her türlü büyüklükte ve yapıda olan kuruluşların ihtiyaç duyduğu ISO 9001 Kalite Belgesi için ISQ Belgelendirme kaynaklarından yararlanabilirsiniz.

ISO 9001 Belgesi, müşteri odaklı bir kuruluş olmayı tescil etmenin yanı sıra, müşterilerinize ve ilişkili kuruluşlarınıza tercih etme noktasında kolaylık sağlama ve karar verme kabiliyeti sağlar.

Ayrıca İşletmeler;

Gelişen teknolojiler ve uluslararası ilişkiler ile küçülen dünyada ulaşılabilirliğin kolay olduğu, rekabet şartlarının ağırlaştığı ve büyük markaların oluştuğu global ticaret pazarında yer almak ve kalıcı olmak için de mutlaka yönetim sistemi modellemelerine ihtiyaç vardır.

Sürekli ve standart ürün ve hizmet taleplerini karşılayabilmek ve bu ürünü korumak işletmelerin kabiliyetlerine bağlı olmakla beraber bu taleplerin sürdürülebilirliği de iş hayatında ve pazarda kalıcı olmanın temelidir. Yönetim sistemi modellerinin en gözde ve başarılısı şüphesiz Kalite Yönetim SistemiStandardı’ dır.

Disiplin ve kurumsallık olgusu tüketiciyi cezbeden en önemli unsurdur. ISO 9001 Belgesi Standardı bu üretici ve tüketici taleplerini genel anlamıyla karşılayan sürdürülebilir ve sürekli iyileştirilebilir süreç bazlı, müşteri odaklı risk tabanlı bir sistem modeli ile iş dünyasının taleplerini karşılamaktadır.

Kuruluşlar, sürekli olarak istedikleri sonuçları elde etmek için kullandıkları metot, uygulama ve yönetim sistemlerini tanımlamak için kalite yönetim sistemini tercih edebilirler. ISO 9001 standart yönetim sistemi, kalite amaçlarınıza ulaşma şeklinizi yönlendiren süreçler, kaynaklar, belgeler, planlama ve daha fazla ihtiyaç duyulan uygulamaları içeren bir sistem modelidir.

ISO 9001 Belgesi Nasıl Alınır

“Kalite yönetim sistemini tescillemek isteyen her kuruluş iso 9001 belgesi alabilir”.

ISO 9001 Belgesi almak, müşterilere zaman ve kaliteyi yeniden sunmak için gerekenleri yerine getirdiğiniz anlamı taşır.

ISO 9001 belgesine sahip olmak istiyorsanız, sertifikasyon için gerekli tüm şartları kendiniz yerine getirmeye çalışabilirsiniz. O zaman kendi kalite yönetim sisteminizi oluşturmalı ve bunun ISO 9001 standardı’ nın tüm kriterlerini karşıladığından emin olmalısınız. Şirketinizin nasıl çalıştığını, ne tür bir liderliğe sahip olduğunu, müşterilerinizi nasıl dinleyebileceğinizi ve sunabileceğinizi ve sürekli olarak nasıl gelişebileceğinizi düşünmelisiniz. Bu işlemler, mümkün olan en iyi şekilde çalışmanızı sağlayacaktır.

Alternatif olarak, örnek bir kalite yönetim sistemi şablonu satın alabilirsiniz. Şablonlarını yayınlamış birçok şirket ve kuruluş vardır ve bu şablonlardan birini kendinize uyarlayarak ISO 9001'deki gereksinimlere uyduğunuzdan emin olabilirsiniz. Sonuçta bu şablonlarını size uygun olarak gereği gibi uygularsanız, büyük olasılıkla bir KYS sahibi olacaksınız ve ISO 9001 belgesini elde edebileceksiniz.

Başka bir alternatifte, sertifikasyon sürecinizde size yardımcı olması için bir danışman ile çalışabilirsiniz.

Danışman[1] , kalite yönetim sistemi kurma konusunda yarımcı olabilir ve aynı zamanda herhangi bir sorunun üstesinden gelmenize ve sorun çözüm yollarını öğrenmenize neden olur. Bir danışman ile çalıştığınızda hem standardın hem de şirketinizin uygulaması gereken gerekliliklerini yerine getirmek için gerekli performans sağlanacak ve kuruluşunuzda görev alan kişilerle birlikte çalışma yapısı oluşacaktır. Danışman, KYS' nin basit, kolay anlaşılması ve gerçekte size ve ekibinize görevleri daha etkin bir şekilde yerine getirmesinde yardımcı olmak için girdi ve rehberlik sağlayacaktır.

Ayrıca, şartların, yazıldığı gibi, tamamlanmaya uygun olmalarını ve yasalarla veya ilgili düzenlemelerle çelişmemelerini önleyecektir. İhtiyaç duyulan belgeli bilgiler sizin veya ekibiniz için gereksiz evraklar ve prosedürlerden oluşmamalıdır.

Belge sahibi olma yollarından geçtikten sonra sertifikasyona 8 adımda gidilir.

 • Bir (GAP) Boşluk Analizi,
 • Yönetimin bir araya gelerek değerlendirme çalıştayı,
 • Kuruluşunuza uygun hazırlanmış kalite yönetim sistemi dokümante bilgisi ve kayıtları,
 • Uygulama planlaması (tüm süreç planları),
 • Tüm çalışanlar için bilgilendirme ve bilinçlendirme eğitimleri,
 • Uygulama Faaliyetleri,
 • Hazırlıkların değerlendirildiği, durum tespitinin gerçek manada yapıldığı bir iç denetim ve YGG (Yönetimin Gözden Geçirmesi) Toplantısı,
 • Sertifikasyon Sürecinde ISQgibi bir üçüncü taraf sertifikasyon kuruluşu seçimi ve denetimleri (1. Aşama-Doküman denetimi ve 2. Aşama-Saha Denetimi).


ISO 9001 Nedir ?

Terim olarak Tanımı;

Kalite Yönetim Sistemi Standardı’ nın, ISO tarafından, kod sistemi ile tanımlanan ismine “ISO 9001” denir.

Uygulama olarak Tanımı;

İşletmenin türü ve yapısına bağlı olmamakla birlikte, tüm kuruluşların uygulayabileceği kuruluşun politikalarını, bağlamını, analizlerini, stratejisini, risk ve süreç yönetimini entegre bir yapıda oluşturan ve müşteri odaklı sürdürülebilirliğin sağlanmasının amaçlandığı kriterler kılavuzuna “ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Standardı” denir.

ISO 9001 Nedir ?
“ISO 9001, kalite yönetim sistemi yapısı için rehberlik veren, ISO (Uluslararası Standartlar Teşkilatı) tarafından yayınlanmış, uluslararası bir standarttır [0] ”.

Herhangi bir sektördeki ve herhangi bir büyüklükteki bir işletme için alınıp uygulanabilir. ISO, dünya genelinde kalite yönetim sistemi için resmi standart organıdır. ISO verilerine göre, dünya genelinde 1.000.000'den fazla ISO 9001 belgesi verilmiştir. Bu da demek oluyor ki bir milyondan fazla kuruluş bu belge ve yönetim sistemine sahiptir.

Ürün ve hizmetlerinin düzenli olarak müşteri gereksinimlerini karşılamasını sağlamak için bu standart oluşturulmuştur.

ISO' ya göre, ISO 9001:2015 güncel versiyonu, müşteri odaklılık, liderlik, üst yönetim ve çalışanların katılımı, süreç ve risk yönetimi ve sürekli iyileştirme gibi çeşitli ana ilkelere ağırlık vermektedir.

KYS'nin Amacı Nedir ?

Kalite yönetim sistemi, kuruluşa uzun vadede müşteri tatminini sağlamak, müşteri ve kuruluş yönetim gayesini başarmayı, personeli ve toplum için değer üretmeyi, kalite üzerine yoğunlaşan ve çalışanların katılımının sağlandığı bir yapı kazandırır.

Bu yapı, pazardaki ihtiyaçlara konsantrasyon, genel çevrede kaliteyi sağlama, kalite standartları oluşturma, süreçlerin sürekli iyileştirilmesi ve iyi bir iletişimin sağlanmasıdır.

Amaç; kaliteyi, uygun şartlara üretme, müşteriyi tatmin ederek kazanma, sürekli iyileştirme süreci doğrultusunda sürdürmektir. “

Bu amaca ulaşabilmesi için, üst yönetimin ve çalışanların, ekip/takım ruhuna inanması, kalite sistem iyileştirmesi ve uygulama çalışmalarına katılımı ile mümkündür.

Yönetim sisteminin bir diğer amacı;

Hatayı ortadan kaldırmak, verimliliği ve kaliteyi arttırmak, şikayetleri çözmek, maliyetleri azaltacak ve kaynakları etkin kullanacak yapıyı oluşturmak, iş ve üretim süresini kısaltmak ve sistemin sürekli izlenmesi ile elde edilen verilerin değerlendirilmesi ve yönetim sistemi takımı faaliyetlerine girdi olarak sağlanmasıdır.


ISO 9001 Belgesi Nedir ?

Kuruluşların ISO 9001 standardını, kuruluşun politikalarını, bağlamını, analizlerini, stratejisini, risk ve süreç yönetimini entegre bir yapıda oluşturan ve müşteri odaklı sürdürülebilirliğin sağlanmasının gerçekleştirildiği kriterler gereksinimlerinin, ISQ Belgelendirme vb. 3. Taraf bir dış denetim mekanizması tarafından denetlendiği ve uygunluk sağlandığı anda, ISQ Belgelendirme tarafından verilen belgeye “ ISO 9001 Belgesi” denir.

Kalite Yönetim Sistemi Nedir ?

ISO 9001 Belgesi için gerekli olan, iso 9001:2015 standart maddeleri gereksinimlerinin, kuruluşlarda oluşturulması ve uygulanması ile karşılanmasına “Kalite Yönetim Sistemi” denir.

Kalite Belgelendirme Nedir ?

ISO 9001 Belgesi Kalite Yönetim Sistem Standardı kriterlerinin, uygulayan kuruluşların uygulamalarının uygun olup olmadığının, ISQ-İntersistem Teknik Belgelendirme vb. 3. Taraf ISO 17021-1 standardına göre akredite yetkili kuruluşlar tarafından, belgelendirme prosedürü ne göre denetlenerek belgelendirilmesi faaliyetine “Kalite Belgelendirme” denir.

Denetim Faaliyeti 2 aşamada gerçekleşir;

1. Aşama

Belge/Denetim Talebi olan kuruluşun Dokümante Edilmiş Bilgisinin kontrol edilerek uygunluğunun aranmasıdır.

2. Aşama

Yönetim Sistemi dokümante bilgisi ile o bilgilerin kuruşu tarafından uygulamalarının sahada uygulamalarının incelenmesi ve uygunluğunun aranması şeklindedir.

Kalite Yönetim Sistemi Nasıl Belgelendiriliyor ?

Kuruluşlarda, ISO 9001 Belgesi için Belge Alma Süreci, ISO 9001’ e sahip olma fikri ve iso 9001 standart uygulama kriterlerine uygun bir yönetim sistemi kullanma kararı ile başlamaktadır.

Karar aşamasından sonra kuruluş, yapılması gerekenler için bir rehber olarak ISO 9001 gerekliliklerini kullanır.

Kalite sistemlerini oluşturmak ve tescillemek için de gerekli tüm önlem ve uygulamaları hayata geçirir. Kuruluş, yönetim sistemini ortalama 3 ay veya daha fazla uygulayıp sürdürdükçe gereksinimlerin çoğu karşılanmış olur. Bu uygulamaların devamı ve nihai aşamalarında iç denetimler ve sistemin en az bir kez gözden geçirilmesini YGG (yönetimin gözden geçirmesi) ile sağlar. Bundan sonra, Seçilen ISQ vb. bir sertifikasyon kuruluşundan denetim ve belgelendirme anlaşması ve planlaması yapılır. ISQ denetçileri sistemi ISO 9001 şartlarına göre uygunluk denetimlerine tabi tutarak değerlendirir ve sistemin standarda uygunluğunu tespit ederse, 9001 belgesinin kuruluşa verilmesini önerir. Bu öneri süreci, ISQ tarafından kuruluşa, ISO 9001 Belgesi verilmesi ile sonuçlandırılır. Verilen Kalite Belgesi, Kuruluşun Kalite Yönetim Sistemi’nin Belgelendirilmesi ya da tescili olarak kabul edilir.


ISO 9001 Belgesi’ ni Neden Almalıyım ?

Hangi ölçekte olursa olsun bir kuruluşun yönetim sistemini oluşturmasında, genel performansını iyileştirmesine ve sürdürülebilir kalkınma girişimleri için sağlam bir temel oluşturmasına yardımcı, stratejik önemi olan bir belge ve standart disiplin olduğu için cevabı verilebilir.

ISO 9001 belgesi almaya kararı vermek, kuruluşunuzun ne yaptığını ne yapmadığını göstermekle ilgili kalite yönetim sisteminizi uygunluk sorgulamasıdır. Global pazarda, kendinizle rekabet etmiyorsanız, küçülen dünyada artık çok daha geniş bir rekabet olduğunu unutmamalısınız. Günümüzde rekabet ve hayatta kalmak he zamankinden daha önemli bir hal almıştır.

Tüm dünyada “ Saygın” ve “ GüvenilirISO standart sertifikasını alarak, müşterilerinize güvence verebilir, kuruluşunuzun ne yapıp yapamayacağını garanti edersiniz. ISO 9001 kalite belgesini alabilmek için, geçerli yasal ve bağlayıcı gereklilikleri yerine getirerek ürününüzü tutarlı bir şekilde üretebileceğinizi gösterebilmelisiniz.

ISO 9001 Belgesi’ ni Neden Almalıyım ?

Özel sektör ya da Kamu’ da yer alan çoğu kuruluş, müşterilerinin almak istediği ürün ve hizmetlerin kalite gereksinimlerini karşılayacak bir kalite güvencesi isteklerini anladıktan sonra Kalite Yönetim Sistemi uygulamalarını hayata geçirirler. Çünkü müşteriler, ISO 9001 Standart kriterlerini karşılayan ve etkin bir kalite yönetim sistemine sahip kuruluşların ürettiği ürün ve hizmetleri güven sağladığı için tercih ederler. Tüketici taleplerini karşılamak onlara değer vermektir. Müşteri değerli olduğu yeri sever ve sahiplenir.

Ancak;sadece iso belgesi yönetim sistemi mutlaka iş süreçlerinin iyileştirilmesine, ürünlerinizin ve hizmetlerinizin iyileştirilmesine katkı sağlamayacaktır. Kuruluşunuzun karşılaşacağı problemleri de çözüme kavuşturamayabilecektir. ISO 9001 Sistemi, Kuruluşunuzun amaçlarına ulaşmak için süreç, müşteri ve risk bazlı sistematik bir yaklaşım benimsemeniz için etkin bir metottur.

ISO 9001 Standardı, iyileştirme gereksinimlerini talep eden ve sürekli iyileştirme ihtiyaçlarını ortaya koyan bir kılavuzdur. Bu yaklaşımı, değerli ve uygun maliyetli iyileştirmelerin gerçekleştirilmesini sağlamak için kullanmanız kuruluşunuza katma değer sağlayacak ve pazarda rakiplerinizle olan rekabette kazanımlar sağlayacaktır.

ISO Belgesi Denetçileri, ISO 9001 sistemlerinizi, müşteri memnuniyetini arttırmak üzere tasarlanıp tasarlanmadıklarını ve süreçlerinizin sürekli iyileştirme yöntemine uygun çalışıp çalışmadığından emin olmak için gözden geçirirler.

Bu bahsedilen durumların tamamını karşılamak için ISQ Belgelendirme gibi iso 9001 belge veren firmalar dan iso 9001 sertifikası alabilirsiniz.


Kalite Belgesinin Faydaları

Faaliyet göstermek için sektörünüzde bu belge gerekmese bile, birçok şirket bir iso 9001 belgesine sahip olmanın avantajlarından yararlandığından dolayı ISO 9001 sertifikanızı almanız sizin için bir avantaj olabilir.

Kalite Belgesinin Faydaları

Kalite Belgesi’ nin Faydaları 3 bölüm halinde verilmiştir;

I. BÖLÜM

• Daha verimli ve uygun maliyetli uygulama faaliyetleri:

ISO 9001 kalite sistemi, bir şirketin mümkün olan en iyi iş ve yönetim uygulamalarını, en güncel teknoloji ve en verimli süreçlerle kullanması için tasarlanmıştır. Bu yapı da mümkün olan en iyi çıktı için gereken en az miktarda para ve çalışma süreçlerinizi geliştirirken maliyetleri de düşürmenizi sağlar.

• Denetimlere Uyum Sağlama:

Denetim olgusu biraz stres ve korku anlamına gelebilir, ancak kuruluşunuza gerçekten katma değer yaratabilir. ISO 9001 belgesi, kuruluşunuzun ISQ gibi üçüncü bir taraf denetim otoritesi tarafından denetlenmesini gerektirir. Bu üçüncü taraf denetim yapısı, kuruluşunuzun mümkün olduğunca iyi çalışmasını sağlatır ve sonuçta işleri doğru yaptığınızı tescil ve teyit eder. Alternatif olarak, eğer sertifikasyon kuruluşu iyileştirme için fırsatlar veya ihtiyaçlar tespit ederse, bu bağlamda kuruluşunuzu ve/veya sürecinizi nasıl geliştireceğinizi söyleyebilir. Yapılan bildirim ya da tespitin kuruluşunuzca uygulanması da işlemlerinizi daha iyi hale getirebilir, itibarınızı ve kazancınızı artırabilir.

• Müşteriyi Etkileme:

ISO 9001 belgeli firmalar, müşterilere pazarlama ve tanıtım materyallerinde kullanarak etkileme sağlayabilir. Bu bildirim, güvenilirliklerini artırır ve onlara belgesi olmayan rakipleri karşısında rekabet üstünlüğü kazandırır.

 • Sunulan hizmetler konusunda güvence vermek,
 • Riskleri önceden öngörmek,
 • Kuruluşun bağlamını ortaya koymak ve anlamak,
 • Çalışanlarda kalite bilincini artırmak ve çalışanların memnuniyetlerini sağlamak,
 • Tedarikçilerin seçiminde, değerlendirilmesinde, tedarikçi kalite geliştirmesinde ve takibinde kolaylık sağlamak,
 • Kuruluş içi yetki ve sorumlulukların tespitinde ve dağıtılmasında kolaylık sağlamak,
 • Kuruluş faaliyetlerinin standartlaştırılmasını sağlayacak dokümante bilgiyi (altyapıyı) oluşturulmak,
 • Geçmişe yönelik kayıtların düzenli bir şekilde tutulmasını sağlayacak altyapıyı oluşturulmak,
 • Veriler ve istatistiksel ölçümler doğrultusunda durum analizlerini yapılabilmek ve geleceğe yönelik kararlarda bu analiz sonuçlarını kullanmak,
 • Uygun olmayan ürün/hizmetleri en aza indirmek, zaman ve diğer kaynakların daha etkin kullanımı ile verim artışını sağlamak.
 • Global pazara erişmek ve pazarda yer almak.
 • En önemli faydası Risk ve Yönetim Süreçlerinin Disipline bağlandığı, Müşteri odaklı bir yapının kazanımı, müşteri memnuniyetini sağlamaktır.

II. BÖLÜM

ISO Belgesi’ nin İşinize Faydaları Nedir ?

ISO Belgesi/Sertifikası, kuruluşunuzun iç işleyişinin nasıl yürüdüğü, ne durumda olduğu ve müşterilerinizin markanızı ve ürünlerinizi pazarda nasıl algıladıklarını, iyileştirme faaliyetleri kazanımları ile sisteminizin daha iyi hale gelmesi gibi genel faydalar sağlar.

Bu faydalar için “ Verimlilik ” sihirli kelimedir.

Genel olarak, ISO sertifikası, açık ve net bağlamınızı ortaya koymanıza ve anlamanıza, israfı ortadan kaldırmanıza, riski azaltmanıza ve tüm iş süreçlerinizde verimliliği en üst düzeye çıkarmanıza yardımcı olacak en iyi uygulama metodu çıktısı olan ilgili yönetim sistemlerini ( ISO 9001 Belgesi, ISO 14001 Belgesi, ISO 45001 Belgesi, ISO 22000 Belgesi, ISO 27001 Belgesi, ISO 50001 Belgesi, ISO 10002 Belgesi, ISO 39001 Belgesi, ISO 17100 Belgesi, ISO 3834-2 Belgesi, ISO 15138 Belgesi, kalite yönetim sistemi ve diğer yönetim sistemleri gibi ) uygulamanızı sağlar. Bu durum genellikle genel gider maliyetlerinde düşüşe ve karlılıkta artışa sebebiyet verir.

Tüm süreçlerinizi ISO Belgelendirme’ nin bir parçası olarak standartlaştırmak aynı zamanda personel performans yönetimi ve çalışanların eğitimi ve iş başlangıç işlemlerini çok daha etkili hale getirir. Buna ilaveten yönetim onaylı süreçlerinizi uygulamaya koymak, genellikle personel performansını ölçmek için kullanabileceğiniz veri tabanlı ölçümlerin verilerini sağlar.

Kurup işlettiğiniz bu sistemin/sistemlerin belgelendirilmesi, net eğitim protokolleri oluşturmak, riski yönetmek ve işinizin kurumsal hedeflerinize karşı nasıl performans gösterdiğini izlemek için çok faydalıdır.

ISO Belgesi ya da ISO Sertifikası, ürünlerinizde ve hizmetlerinizde tutarlılığı, yaşal şartlara uygunluğu, güveni ve kaliteyi sağlayacak onaylı süreçler oluşturmanızla ilgilidir. Oluşturduğunuz yapı, hitap ettiğiniz müşteri kitlesine güven oluşturmanıza yardımcı olacaktır. Belgesi olmayan rakip firmalara kıyasla pazarda size güçlü bir rekabet avantajı sağlayabilme potansiyeli taşır. Müşteriler, sizi çevreye olan etkinizi en aza indirirken ve sorumlu risk yönetimi , güvenlik ve enerji kullanım politikalarını takip ederken, endüstri lideri yönetim ve üretime kendini adamış en iyi uygulama olarak görürler.

Sizin için en değerli faydası, işletmenizse yeni pazarlar da açabilecek potansiyele sahip olmasıdır. Ayrıca Kamu ihalelerinde bu sertifikalar talep edilmektedir. Kuruluşunuzun, Uluslararası kabul görmüş ISO Sertifikası, ISO Standartları 'nı uygulaması durumunda ürünlerinizi yurtdışına ihraç etmek de daha kolay hale gelebilir.

ISO 9001’ in belgelendirmesinin işletmenize sağladığı kritik faydalar:
a) Verimlilik ve Tasarruf

Uygulamaya soktuğunuz süreç uygulamaları ile israfı ve hataları en aza indirerek işlemleri optimize edebilir ve iyileştirilmiş sonuçlar elde edebilirsiniz.

b) Müşteri Memnuniyeti

Müşteriler kuruluşların can suyudur. Ürün veya hizmetinizin kalitesini artırarak müşteri memnuniyetini sağlayarak satışları artırma imkanları kazanırsınız.

c) Yeni Pazarlara Erişim

ISO belgeleri standartları uluslararası olarak kabul görürler. Bu belgelerin, kuruluşları yurtdışındaki yeni pazarlara erişmesi imkânı vardır. Ayrıca kamu ihaleler için genellikle gerekli şarttır.

d) Artan Pazar Payı

İş dünyasında faaliyetteyseniz, zaten mevcut bir pazar payınız bulunmaktadır. Ancak üretkenliğinizi artırarak, rakiplerinize karşı rekabet avantajı geliştirmek için kalite yönetim sistem belgesine ihtiyacınız bulunmaktadır.

e) Bağımsız Denetim ve Gözden Geçirme

Güven, kazanılması gereken bir olgudur. Kuruluşunuzun ISQ vb. gibi bağımsız bir denetim mekanizması ile kontrol edilerek tescillenmesi müşterilere güven sağlayacaktır.

f) Sistem Entegrasyonu

ISO 9001 süreçlerinizin sıfırdan başlatılması değildir. Sisteminizin bütünleşmesini ve birbirleriyle etkili bir şekilde iletişim kurmasını sağlar.

Nihai aşamada sürekli ve standart bir kontrol altyapısı oluşturur ve küresel tanınırlık ve kabul edilirlik sağlar, İtibar ve prestij kazandırır.

Bir veya daha fazla ISO Belgesi ve ISO 9001 Belgesi almaya karar verirseniz, Belgelendirme Hizmetlerimiz için iletişim bilgilerimizden ISO uzmanlarımızla rahatlıkla iletişime geçebilirsiniz.

III. BÖLÜM

Global Pazara Erişimde ISO 9001 Belgesi

Global pazarlara girmek ve pazarda iş yapmak, her işte olduğu gibi bazı gereksinim ve kriterler doğurur. Bu gereksinimleri karşılamak pazar oyucuları için zorunlu bir durumdur. Pazara giriş anahtarlarından birisi de ISO 9001 Belgesi’ dir.

ISQ Uluslararası Kalite Belgelendirme Servisi, Kuruluşların global pazarlama çabası adına uluslararası uygunluk ve düzenleyici hedeflere ulaşmak için güçlü bir çözüm olan ISO 9001’ i kuruluşlara en uygun şartlarda sunmaktadır.

Bilinen tüm sektörlerde yer alan üreticilere, dünya çapındaki pazarlar için gerekli sertifika erişimini kolaylaştıran ISQ Sistem Belgelendirme Hizmeti, pazara hızlı bir şekilde erişebilmek için süreçlerinizi kolaylaştıran bir çözümdür ve çözüm ortağı olarak yanınızdadır.

Uluslararası Kalite Belgelendirme Servisimiz, aşağıdaki pazar gereksinimlerinize destek olmak için çalışmalar yapmaktadır.

Bu çalışmalar 3 başlıkta toplanabilir;

 • Üretilen uygun ürün ve/veya hizmet için süreçlerin ve ürünün ülkelerin özel ve genel gereksinimlerini karşılama durum incelemeleri,
 • Akredite bir ISO Belgesi 'nin mevcut gereksinimlere uygun olarak tanındığının sağlandığı ülke onayları,
 • Akredite ve global tanınan sertifikanın, kuruluşun süreç, ürün ve hizmetlerini tam olarak karşılayan kapsamlarının, yani iştigal ve faaliyet alanının tam olarak belirlenmesi.

Devletler ve Global Organizasyon ve Kurumlar/Kuruluşlar tarafından tanınan bu sertifikalar ve bu sertifika programlarını desteklemek için ülke içinde de kuruluşunuzun temsil edilmesine ihtiyacınız olabilmektedir.

Ürün ve Hizmetler, üreticilerin belirli ülke gereklilikleri, onay süreci, proje durumu, etiketleme yönergeleri, diğer gereksinim ve talepleri hakkında doğru ve kapsamlı bir anlayışa sahip olmalarını sağlamak için özel süreç yönetimi ve kaliteyi destekleyecek şekilde tasarlanmalıdır.

ISQ;

 • Doğrudan o ülkenin kabul ettiği akreditasyonu ve uluslararası düzenleyici kurumlarla doğrudan etkileşimlerle desteklenen belgelendirmeleri,
 • Özel olarak uluslararası onay ihtiyaçlarını ve uluslararası devlet düzenleyici kurumlarıyla etkileşimlerini destekleyen ülke için gerekli akreditasyonu,
 • Dünyada geçerli global akreditasyonlarımızla doğrudan belgelendirme hizmetleri verdiğimiz stratejik iş birliklerini hizmetinize sunar.
 • ISQ’ nun Global Onaylı ISO 9001 Belgelendirme Hizmetleri, dünya genelinde küresel ticarete açık hemen hemen her ülkeyi kapsayan bir yapıdadır. Belgenizi, Afrika, Asya, Amerika, Avustralya ve Avrupa’ nın hangi ülkesinde kullanacaksanız tercihiniz ISQ olmalıdır.

ISO 9001 Belgesi Almak İçin Yapılması Gerekenler ?

Kuruluşunuzun ISQ gibi üçüncü taraf bir sertifikasyon kuruluşu ile sertifikasyon sürecinden geçmeye hazır olduğunda, sürecin 2 aşaması vardır.

İlk aşama, 1. Aşama denetimi yani dokümante bilginin denetlenmesi ile başlar. Bu aşamada, belgelendirme kuruluşu, Kuruluşunuzun ISO 9001 standardına uygun olduğundan emin olmak için kalite yönetim sisteminizdeki tüm belgelenmiş bilgileri gözden geçirir. Bu aşama genel uygunluğu ve belgelendirmeyi sağlamaz.

Sürecin ikinci kısmına geçilir ve bu aşama da 2. aşama yani saha denetimleri ile gerçekleşir. 2. aşamada, ISQ, kontrollere devam eder ve gerekli değişiklikleri veya iyileştirmeleri yapıp yapmadığınızı saha uygulamaları ile görür.

Aşama 2 aynı zamanda bir organizasyonun kalite yönetim sisteminin tam anlamıyla gerçekleştirilip gerçekleştirilmediğinin görüldüğü uygunluk denetimidir. Uygunluk sağlanmış ise;ISO 9001 Belgesi’ ni alabilirsiniz.

Şayet uygunluk sağlamada eksikleriniz var ise;yapmanız gereken, değişiklikleri ve düzeltmeleri yaparak uygunsuzlukları gidermek olacaktır. Kuruluşunuz gerekli tüm iyileştirmeleri veya düzeltmeleri yapana kadar sertifika almayacaktır.

Kalite Yönetim Sisteminiz onaylandıktan sonra sertifikayı alacaksınız ve 1 yıl sonra da ara denetim (gözetim denetimi) sürecinden ve 3. Yıl sonunda da yeniden sertifikalandırma sürecinden geçeceksiniz.

Ara Denetimin (Gözetim denetiminin) amacı, Yönetim Sisteminizin hala ISO 9001 gerekliliklerini karşıladığının sürdürülmesinin tespitidir. İlk belgelendirmenizden sonraki iki yıl içinde iki ara denetim (gözetim denetimi) geçireceksiniz ve bu denetimler ilk belgelendirme denetiminizden daha az yoğunlukta ve daha sade olacaktır. İlk sertifikasyon sonrası üçüncü yıl sonunda, eksiksiz ve kapsamlı bir yeniden sertifikalandırma denetimi talep ederek yeniden bir 3 yıllık ISO 9001 Belgesi’ ne sahip olacaksınız.


ISO 9001:2015 Belgesi Kimlere Verilir ?

ISO 9001:2015 Belgesi;Vergi kaydı olan Gerçek veya Tüzel Kişiliklere verilir.

ISO 9001 Belgesi, bireysel bir belge değildir ! Bireyin kendisine verilmez

Üretilen mal veya hizmete de verilmez. Mal veya Hizmeti üreten Kuruluşun Yönetim Sisteminin Uygunluğunun Tescil edilmesi için Kuruluşun Kurumsal Kimliğine verilir. (Bkz. Şekil 1)

ISO 9001 Belgesi

Şekil 1

ISO 9001 Belgesini Kimler Alabilir ?

Kuruluşlar, ISO 9001 Belgesi ’ ni;yapısı ve büyüklüğü her ne olursa olsun, tarım, maden, kimya, hizmet, makine, metal, sağlık, sosyal, gıda, ilaç, uzay, kağıt, kamu, eğitim, öğretim, mühendislik, satış, bilişim, lojistik, taşıma, yazılım, geri dönüşüm, enerji, esnaflık vb. sektörlerden hangisinde olurlarsa olsunlar, ISO 9001 standardı kriterlerini karşıladıkları ve bunu da ISQ Belgelendirme gibi 3. Taraf bir kuruluşça tescilledikleri anda alabilirler.


ISO 9001 Belgesi Nasıl Alınır ?

ISO 9001 Belgesi nasıl alınır konusu tamamen kuruluşların gönüllü tercihine bırakılmıştır. Alınması için herhangi bir şart ya da zorunluluk bulunmamaktadır.

Ancak;Belge ihtiyacı, müşteri talebi, ihale talebi, işletmenin kurumsallık ve disiplin arayışı, prestij vb. durumlar için doğabilir.

ISO 9001 Sertifikası Nasıl Alınır ?

ISO 9001 Belgesi almak için şu adımları izlemeniz gerekmektedir:;

 • i. Kuruluşunuzun en az 3 ay gibi bir süredir faaliyette olması gerekmektedir.
 • ii. ISO 9001 standardının gerektirdiği kriterlere uygun bir yönetim sisteminin kuruluşunuzda mevcut olması gereklidir.
 • iii. Finansal kaynaklarınızın bulunması ve tercih ettiğiniz belgelendirme kuruluşuna (örneğin, ISQ-İntersistem Teknik Sertifikasyon Kuruluşu) başvurmanız gerekmektedir.
 • iv. Başvurunuzun kabul edilmesi halinde, belgelendirme süreci genellikle 2 aşamalı denetim şeklinde ilerler.
 • v.Denetimler sırasında herhangi bir uygunsuzluk tespit edilirse, bu uygunsuzlukların giderilmesi için gerekli düzeltici önlemler alınmalıdır. Ardından, tüm gereklilikler yerine getirildiğinde ISO 9001 Belgesi alabilirsiniz.

Bu süreç, kuruluşunuzun kalite yönetim sistemini ISO 9001 standardına uygun olarak düzenlemesini ve denetimler sonucunda gerekli düzeltmeleri yaparak belgeyi alabilmenizi amaçlar.


ISO 9001 Sertifikası Ne Kadar Zamanda Alınır ?

Standart, genel kuralları belirleyerek sistemlerin kurulumunu ve dokümantasyonunu sağlar; bu kural ve yaklaşımlar bir ürüne veya sektöre özgü olmaksızın tüm sektörlerde uygulanabilir niteliktedir. Bu nedenle, herhangi bir kuruluş, kendi sektörüne uygun şekilde ISO 9001 standardını uygulayarak belgelendirmeyi amaçlamalıdır.

Belgelendirmenin başlangıç aşamasında, kuruluşlar standart gerekliliklerine uygun bir yapı kurar ve bu yapının uygulanması sürecini başlatırlar. Bu aşama genellikle yaklaşık 3 ay sürer. Ardından, kuruluşlar belgelendirme başvurusunu yapmaya hazır hale gelirler.

Standartın kuruluşa adapte edilmesi süreci, bir dizi faktöre bağlı olarak değişkenlik gösterir. Bu faktörler arasında kuruluşun yapısı, iş süreçleri, risk profili, sahip olduğu bilgi, personel sayısı, işlevsel durumu ve yönetim kademesinin bu sürece olan inancı yer alır. Bu nedenle, adapte süresi 5 ila 30 gün arasında değişebilir.

Belgelendirme süreci genellikle 2 aşamalı bir denetim içerir. Denetim süresi, önceki paragrafta belirtilen faktörler ve olası uygunsuzlukların düzeltilmesi için harcanan sürelerin eklenmesiyle şekillenir. Bu öğeler, belgelendirme sürecinin toplam süresini etkiler.

Kısacası, standardın kuruluş içinde uygulanması, belirli faktörlere bağlı olarak değişen bir zaman çizelgesine sahiptir. Bu faktörler, kuruluşun özgün yapısı, süreçleri ve yönetimi tarafından şekillendirilir. Bu süreç, belgelendirme aşamalarıyla birlikte kuruluşun kalite yönetim sistemi için güçlü bir temel oluşturmayı amaçlar.


Kalite Yönetim Sistemi Belgesi Kaç Yıl Geçerli ?

ISO Yönetim Sistemi Standartları, belgelendirilmiş yönetim sistemlerinin geçerlilik dönemini 3 yıl olarak belirlemiştir.

Bu 3 yıllık dönem içinde, belgelerin geçerli olabilmesi için aşağıdaki denetim adımları izlenir:

İlk Yıl: İlk Belgelendirme Denetimi

İlk yılda, kuruluşunuzun belgelendirme süreci başlar. Denetimler, belgelendirme kuruluşunun denetçileri tarafından gerçekleştirilir. Kuruluşunuzun ISO standartlarına uygunluğu ve yönetim sisteminin gerekliliklere ne kadar uyduğu incelenir.

İkinci Yıl: 1. Gözetim/Ara Denetimi (Sahada Kısmi Kriterlerle Sistem Uygunluk Denetimi)

İkinci yılda, 1. gözetim/ara denetimi gerçekleştirilir. Bu denetimde, yönetim sistemi belgesinin geçerli olduğu teyit edilir ve belgenin gereklilikleri karşıladığından emin olunur. Denetim sahada kısmi kriterlerle sistem uygunluğunu kontrol etmeye odaklanır.

Üçüncü Yıl: 2. Gözetim/Ara Denetimi (Sahada 1. Gözetimde Bakılmayan ve Genel Kriterlerin Üzerinden Kısaca Geçilmesi Denetimi)

Üçüncü yılda, 2. gözetim/ara denetimi yapılır. Bu denetimde, önceki gözetimlerde bakılmamış olan ve genel kriterlerin üzerinden kısaca geçilmesi gereken alanlar incelenir. Yönetim sisteminin hala gerekliliklere uygun olduğu ve performansını sürdürdüğü teyit edilir.

Bu süreç, belgelendirilmiş yönetim sisteminin kalitesini ve uygunluğunu sürdürmek amacıyla periyodik denetimleri içerir. Bu denetimler, belgenin geçerliliğini korumasına ve yönetim sisteminin sürekli olarak iyileştirilmesine yardımcı olur.

Aksi halde,

İlk yıl Belgeyi aldım 3 yıl geçerli midir ?

Sorusunun cevabı: Hayır’ dır.

Bu denetimlerde İlk yıl denetim ve belge ücreti ödenir, 2. ve 3. yıl sadece denetim ücreti ödenir. İlk yıl ücreti biraz yüksek olmakla beraber 2. ve 3. yıl sadece denetim ücreti alındığı için ücretler yaklaşık %30 oranında az olur.

3. yıl sonunda ne oluyor?

3. yıl sonunda ilk belgelendirme nasıl yapılmış ise o şekilde baştan belgelendirme yapılmaktadır.

Belgelendirmeyi sürdürüp yeniden belgelendirme yapan kuruluşlar için 3. Yıl sonu belgelendirmede denetim kriterleri biraz daha esnek ve ücretleri biraz daha düşük olarak yapılmaktadır.

3 Yıllık Çevrim/Periyot Sonunda Belge Yenileniyor Mu? İlk Belgeyi Alınıyormuş Gibi Mi Fiyatlandırılıyor ?

3. yıl sonunda ilk belgelendirme nasıl yapılmış ise o şekilde baştan yeniden belgelendirme yapılmaktadır. Belgelendirmeyi sürdürüp yeniden belgelendirme yapan kuruluşlar için 3. yıl sonu yeniden belgelendirmede denetim kriterleri biraz daha esnek ve ücretleri biraz daha düşük olarak yapılmaktadır.


ISO 9001 Belgesi Nereden Alınır ?

ISO 9001 belgesini almak için, işletmeler ISQ gibi akredite ve bağımsız bir üçüncü taraf kuruluş tarafından denetlenir. Belgeyi veren kuruluşlara üçüncü taraf sertifikasyon kuruluşu denir. Bir işletmenin uygunluk değerlendirmesinde ve ISO 9001'in tüm gereksinimlerini karşıladığından emin olmada uzman organizasyonlardır.

Belgelendirme kuruluşları sadece bağımsız olarak faaliyet göstermez ve aynı zamanda bir akreditasyon kurumu tarafından da akreditasyon altyapısını gerçekleştirmek içinde denetimlere tabi olurlar. Akreditasyon kuruluşları, kâr amacı gütmeyen bir uluslararası organizasyondur ve yönetim kurullarınca ve üst otorite organizasyon IAF tarafından denetlenmektedir.

Şayet;

Standartta belirtilen kriterlerin kuruluşunuzda bulunduğuna kanaatiniz var ise ISQ-İntersistem Teknik Belgelendirme kuruluşumuza ya da vb. kuruluşlara direkt başvuruda bulunarak ISO 9001 kalite belgesi alabilirsiniz.

Aksi halde bir sistem çalışması yapmalı ya da yaptırmalısınız.

ISO 9001 Belgesi Veren Kuruluşlar

Yönetim sisteminizin, mümkün olan en iyi sonuçları aldığından emin olmak için ISQ Belgelendirme’ ye güvenebilirsiniz.

Kuruluşunuzun büyüklüğü ne olursa olsun, yer aldığınız sektör ve/veya faaliyet gösterdiğiniz ülke neresi olursa olsun ISO 9001 standart herkese uygulanabilecek şekilde tasarlanmıştır. Yani vergi mükellefi olan her yapı kalite belgesini alabilir.

ISO 9001 Belgesi Veren Kuruluşlar arasında yer alan ISQ Markası, Belgelendirme sektörünün öncüsüdür.

Kalite Yönetim Sistemi sertifikasını almak istiyorsanız, lütfen bizimle iletişime geçin. Hemen, en uygun ISO 9001 Belgesi almak için 0(216) 305 4666 numaralı telefonumuzu arayabilirsiniz.

Kalite Uzmanlarımız, “EN UYGUN ISO BELGESİ” desteği için sizleri bekliyor.


Kalite Yönetim Sistemi Belgesi için Gerekli Evraklar ?

 • İşletmenizin Vergi Levhası,
 • İmza sirküleri (İmza Mükelleflerine ait),
 • Sanayi Sicil / Esnaf Kayıt / Ticaret Sicil, Mazbata vs. Evraklarına ait belge,
 • Son Ay’ a ait Sosyal Güvenlik Kurumu Hizmet Döküm Listesi.

ISO 9001 Belgesi Fiyatı ?

ISO 9001 belgesi fiyatı, belgelendirme kuruluşuna ve kuruluşun büyüklüğüne ve karmaşıklığına bağlı olarak değişir.

ISO 9001 belgesi fiyatı, 5-6 bin liradan 100 bin liraya kadar değişebilir.

ISO 9001 Belgesi fiyatı; 2024 yılı itibarı ile 6.000,00 TL - 150.000,00 TL sertifika ücreti ve ortalama 4.500,00 TL - 25.000,00 TL denetim ücreti,toplamda 10.500,00 TL - 175.000,00 TL dolaylarında bir tutara tekabül eder.

Kuruluşun büyüklük,tasarım,insan kaynağı yapısı ve komplekslik durumu ne kadar az,açık ve basit ise iso 9001 belgesi fiyatı o kadar uygun olur.


KYS Belgesi Alan Kuruluşların Listesi

Kalite Yönetim Sistemi Belgeli firmalar listesine; belgeyi veren kuruluşla iletişime geçerek ya da belgelendirme firmasının web sitesinde yer verdiği sorgulama ya da iletişim bölümünden ulaşabilirsiniz.

Sorgulama yapılırken dikkat edilecek husus; belgeyi aldığınız kuruluşun direkt kendisinden sorgulama yapmaktır.

Rasgele bir belgelendirme kuruluşundan sorgulama yapılamaz.

IAF (Uluslararası Akreditasyon Forumu), konu ile ilgili “ iafcertsearch ” adlı iso 9001 belgesi sorgulama portalı çalışması yürütmektedir.


Kaynakça

[0] : ISO (Uluslararası Standartlar Teşkilatı).

[1] : Vikipedi, özgür ansiklopedi.

[2] : Liderlik - iso9001kalitebelgesi.com.

[3] : Ekşisözlük.

[4] : IAF (Uluslararası Akreditasyon Forumu).


Hızlı Başvuru

Sıkça Sorulan Sorular

ISO 9001 Nedir ?

ISO 9001, bir kalite yönetim sistemi (KYS) için gereksinimleri özetleyen bir standarttır.

ISO 9001 ve ISO 9000 arasındaki fark nedir?

ISO 9001, bir KYS için gereklilikleri belirleyen bir standartken, ISO 9000, uygulanması için yönergeler sağlayan bir dizi standarttır.

Kalite yönetim sistemi (KYS/QMS) nedir?

KYS, bir şirketin ürün ve hizmetlerinin müşteri gereksinimlerini ve beklentilerini karşılamasını sağlamak için kullandığı bir dizi süreç, prosedür ve politikadır.

ISO 9001'i kim geliştirdi?

ISO 9001, Uluslararası Standardizasyon Örgütü (ISO) tarafından geliştirilmiştir.

ISO 9001'i kimler kullanabilir?

ISO 9001, boyutu, türü veya sektörü ne olursa olsun her kuruluş için geçerlidir.

ISO 9001'in temel gereksinimleri nelerdir?

ISO 9001'in temel gereklilikleri arasında kalite yönetim sisteminin (KYS' nin) tanımlanması ve belgelenmesi, kalite hedefleri ve bir kalite politikası oluşturulması, performansın izlenmesi ve ölçülmesi ve KYS' nin sürekli iyileştirilmesi yer alır.

ISO 9001'i uygulamanın faydaları nelerdir?

ISO 9001'i uygulamak, bir şirketin ürün ve hizmetlerinin kalitesini iyileştirmeye, müşteri memnuniyetini artırmaya, maliyetleri düşürmeye ve verimliliği artırmaya yardımcı olabilir.

ISO 9001 belgesi ve KYS zorunlu mu?

ISO 9001 belgesi ve KYS zorunlu değildir, ancak ihaleler ve/veya bazı şirketler tedarikçilerinin veya ortaklarının standarda göre sertifikalandırılmasını isteyebilir.

ISO 9001 belgesi ya da iso 9001 sertifikası nasıl çalışır?

ISO 9001 belgesi, standardın gerekliliklerini karşılayıp karşılamadığını tescil etmek için ISQ Belgelendirme gibi bir şirketin KYS' nin bağımsız bir üçüncü taraf denetimini içerir.

ISO 9001 belgesini almak ne kadar sürer?

ISO 9001 sertifikası almak için geçen süre, kuruluşun büyüklüğüne ve karmaşıklığına ve ayrıca standardın gerekliliklerini karşılamaya hazır olup olmamasına bağlıdır. Tipik olarak, süreç birkaç ay ila bir yıl veya daha fazla sürer.

ISO 9001 belgesi fiyatı nedir?

ISO 9001 belgesi fiyatı, belgelendirme kuruluşuna ve kuruluşun büyüklüğüne ve karmaşıklığına bağlı olarak değişir. 3-5 bin liradan 100 bin liraya kadar değişebilir.

Küçük işletmeler ISO 9001 belgesi alabilir mi?

Evet, küçük işletmeler, süreçlerini iyileştirmeye, müşteri memnuniyetini artırmaya ve itibarlarını artırmaya yardımcı olabileceği için ISO 9001 belgesi alabilir.

ISO 9001:2015 ile ISO 9001:2008 arasındaki fark nedir?

ISO 9001:2015, standardın en son versiyonudur ve bir önceki versiyon olan ISO 9001:2008'den birçok değişiklik ve güncelleme içerir. Bu değişiklikler, riske dayalı düşünceye daha güçlü bir odaklanmayı ve daha modern bir yapıyı içeriyor.

Risk temelli düşünme nedir?

Risk temelli düşünme, KYS' yi ve bir bütün olarak organizasyonu etkileyebilecek potansiyel risklerin ve fırsatların tanımlanmasını ve ele alınmasını içeren bir kalite yönetimi yaklaşımıdır. Sorunları ortaya çıkmadan önce önlemek için bir kuruluşun süreçlerindeki ve faaliyetlerindeki riskleri tanımlamanın ve yönetmenin de önemli bir yoludur.

Planla-Uygula-Kontrol Et-Önlem Al (PUKÖ) döngüsü nedir?

PUKÖ döngüsü, etkili ve verimli olmalarını sağlamak için süreçlerin planlanmasını, uygulanmasını, izlenmesini ve gözden geçirilmesini içeren sürekli bir iyileştirme çerçevesidir.

Kalite politikası nedir?

Kalite politikası, bir kuruluşun kaliteye olan bağlılığının ve genel kalite hedeflerinin bir ifadesidir. Genel olarak, bir organizasyonun kalite taahhüdünü ve kalite hedeflerine ulaşma yaklaşımını özetleyen bir beyandır.

Kalite el kitabı nedir?

Kalite el kitabı, bir işletmenin politikalarını, prosedürlerini ve süreçlerini ve bunun ISO 9001 gerekliliklerini nasıl karşıladığını özetleyen bir belgedir.

ISO 9001 belgesi ne kadar süreyle geçerlidir?

ISO 9001 belgesi her yıl ara gözetim/denetim ile güncelleme yapılmak kaydı ile üç yıl süreyle geçerlidir ve bundan sonra kuruluşun, sertifikasını sürdürmek için yeniden belgelendirme denetiminden geçmesi gerekir.

ISO 9001 belgelendirme süreci nedir?

ISO 9001 belgelendirme süreci tipik olarak bir ilk boşluk analizini, bir kalite yönetim sisteminin geliştirilmesini ve uygulanmasını, iç denetimleri ve akredite bir belgelendirme kuruluşu tarafından bir belgelendirme denetimini içerir.

ISO 9001'i kendim uygulayabilir miyim?

Standart bilgisi ve uygulama yeteneğine sahipseniz evet. Bir kuruluş ISO 9001'i kendi başına uygulayabilir, ancak birçok kuruluş kalite yönetim sistemlerini geliştirmelerine ve uygulamalarına yardımcı olması için bir danışman tutmayı tercih eder.

Kuruluşu ve bağlamı anlamak nedir?

Kuruluşu ve bağlamı anlamak, kuruluşların kalite yönetim sistemlerini (KYS) etkileyen iç ve dış sorunları ve ilgili tarafların ihtiyaç ve beklentilerini belirlemesini gerektiren ISO 9001:2015 standardının temel bir gerekliliğidir.

Organizasyon ve bağlam, organizasyonun büyüklüğü, yapısı, kültürü, ürünleri veya hizmetleri, müşterileri, tedarikçileri, rakipleri, yasal ve düzenleyici gereklilikleri, sosyal ve çevresel faktörleri ve KYS' ni etkileyebilecek diğer ilgili iç ve dış faktörleri içerir. Kuruluşlar, bu faktörleri anlayarak, kendi özel ihtiyaçlarına göre uyarlanmış bir KYS geliştirebilir ve faaliyet ortamlarından kaynaklanan riskleri ve fırsatları etkin bir şekilde yönetebilir.

ISO 9001 gerekliliklerini karşılamak için kuruluşlar, ilgili taraflar da dahil olmak üzere iç ve dış bağlamlarının sistematik bir incelemesini yapmalı ve bulgularını belgelemelidir. Daha sonra KYS' nin kapsamını belirlemeli ve bağlamları ve stratejik yönleriyle uyumlu bir kalite politikası ve kalite hedefleri oluşturmalıdırlar.

Kuruluşu ve bağlamı anlayarak kuruluşlar, KYS' nin etkili, verimli ve ihtiyaçlarıyla ilgili olmasını sağlayabilir ve müşteri memnuniyetini artırmak ve stratejik hedeflerine ulaşmak için süreçlerini, ürünlerini veya hizmetlerini sürekli olarak geliştirebilir.

Kalite hedefi nedir?

Kalite hedefi, bir kuruluşun kalite yönetim sistemini iyileştirmek ve kalite politikasına ulaşmak için belirlediği ölçülebilir bir hedeftir.

Süreç yaklaşımı nedir?

Süreç yaklaşımı, bir kuruluşun faaliyetlerini ve süreçlerini, hedeflerine ulaşan sistematik, mantıksal bir sırayla düzenlemenin bir yoludur.

Süreç haritası nedir?

Süreç haritası, faaliyetlerin, girdilerin ve çıktıların sırasını gösteren bir sürecin görsel bir temsilidir.

iso 9001 liderlik nedir?

Liderlik, ISO 9001 standardının gerekliliklerini karşılayan bir kalite yönetim sisteminin (KMS) oluşturulması ve sürdürülmesinde üst yönetimin rol ve sorumluluklarını ifade eder. ISO 9001 standardı liderliğe güçlü bir vurgu yapar ve üst yönetimin bir kalite politikası oluşturarak, kalite hedeflerini tanımlayarak ve KYS' nin kuruluşun stratejik yönüne ve karar alma süreçlerine entegre edilmesini sağlayarak kaliteye olan bağlılığını göstermesini gerektirir.

ISO 9001'de liderlik aynı zamanda personel, altyapı ve finansal kaynaklar dahil olmak üzere KYS için gerekli kaynakları sağlamayı ve KYS' nin kuruluş genelinde uygulanmasını ve sürdürülmesini sağlamayı içerir. Üst yönetim, KYS' nin önemini tüm çalışanlara ve paydaşlara iletmekten ve sürekli iyileştirme kültürünü teşvik etmekten sorumludur.

ISO 9001 ayrıca üst yönetimin KYS' yi sürekli olarak uygunluğunu, yeterliliğini ve etkililiğini sağlamak için düzenli olarak gözden geçirmesini ve gözden geçirme sürecinde belirlenen iyileştirme için sorunları veya fırsatları ele almak için harekete geçmesini gerektirir. ISO 9001'deki liderlik rolü, KYS' nin başarısı ve kuruluşun genel performansı ve müşteri memnuniyeti için kritik öneme sahiptir.

Planlama nedir?

Planlama, kuruluşların kendi özel ihtiyaçlarını ve hedeflerini karşılamak için kalite yönetim sistemlerini (KYS) planlamalarını ve tasarlamalarını gerektiren ISO 9001 standardının çok önemli bir bileşenidir.

Planlama süreci, kuruluşun iç ve dış bağlamının, ilgili tarafların ihtiyaç ve beklentilerinin ve kuruluşun faaliyetleriyle ilgili risklerin ve fırsatların belirlenmesini içerir. Kuruluşlar, bu bilgilere dayanarak kalite hedefleri oluşturmalı ve bu hedeflere ulaşmak için kaynakların ve sorumlulukların tahsisi, süreçlerin ve prosedürlerin tanımlanması ve performans göstergelerinin ve hedeflerinin oluşturulması dahil olmak üzere bir plan geliştirmelidir.

ISO 9001:2015 ayrıca kuruluşların müşteri gereksinimlerini karşılama ve KYS' ni sürekli iyileştirme taahhüdünü yansıtan bir kalite politikası oluşturmasını gerektirir. Kalite politikası, tüm çalışanlara ve paydaşlara iletilmeli ve uygunluğunun ve etkinliğinin devam etmesini sağlamak için düzenli olarak gözden geçirilmelidir.

Planlama sürecinde kuruluşlar, KYS' nin kapsadığı süreçleri, ürünleri veya hizmetleri ve konumları ve varsa standart gerekliliklerinden istisnaları içeren KYS' nin kapsamını da belirlemelidir.

Kuruluşlar, KYS' ni ISO 9001 standardına uygun olarak planlayarak, KYS' lerinin kendi özel ihtiyaçlarını ve hedeflerini karşılayacak şekilde tasarlandığından, stratejik yönleriyle uyumlu olduğundan ve faaliyetleriyle ilgili riskleri ve fırsatları etkin bir şekilde yönetebildiğinden emin olabilir.

ISO 9001 destek nedir?

ISO 9001destek maddesi, gerekli kaynakları, eğitimi, iletişimi ve dokümantasyonu sağlayarak bir kuruluşun kalite yönetim sisteminin (KYS) desteklenmesine yönelik gereksinimleri ana hatlarıyla belirtir.

Destek maddesi, aşağıdaki gibi birkaç alt madde içerir:

Kaynaklar: Bu alt madde, kuruluşların KYS' nin oluşturulması, uygulanması, sürdürülmesi ve sürekli iyileştirilmesi için ihtiyaç duyulan kaynakları belirlemesini ve sağlamasını gerektirir. Buna insan kaynakları, altyapı, çalışma ortamı ve KYS hedeflerine ulaşmak için gerekli diğer kaynaklar dahildir.

Yetkinlik: Bu alt madde, kuruluşların ürün veya hizmet kalitesini etkileyen işleri yapan personel için gerekli yetkinliği belirlemesini ve gerekli yetkinliği elde etmek ve sürdürmek için eğitim, öğretim veya diğer faaliyetleri sağlamasını gerektirir.

Farkındalık: Bu alt madde, kuruluşların tüm personelinin faaliyetlerinin uygunluğu ve önemi ile KYS hedeflerine ulaşılmasına nasıl katkıda bulunacaklarının farkında olmasını sağlamasını gerektirir. Bu, kuruluşun politikası, hedefleri ve KYS gereksinimleri hakkında farkındalığı içerir.

İletişim: Bu alt madde, kuruluşların KYS ile ilgili bilgilerin hem iç hem de dış tüm ilgili taraflarca erişilebilir ve anlaşılır olmasını sağlamak için iletişim süreçleri oluşturmasını ve sürdürmesini gerektirir.

Dokümante edilmiş bilgi: Bu alt madde, kuruluşların, politikalar, hedefler, prosedürler, kayıtlar ve diğer gerekli belgeler dahil olmak üzere KYS'nin etkin çalışmasını desteklemek için dokümante edilmiş bilgiler oluşturmasını ve sürdürmesini gerektirir.

Kuruluşlar, ISO 9001 destek maddesine uygulayarak KYS' lerinin, KYS hedeflerine ulaşmalarına, müşteri gereksinimlerini karşılamalarına ve KYS' lerini sürekli iyileştirmelerini sağlayabilirler.

ISO 9001 Operasyon Nedir?

ISO 9001 Operasyon, müşteri gereksinimlerini karşılamak ve müşteri memnuniyetini artırmak için bir kuruluşun süreçlerinin planlanması, uygulanması ve kontrolü için gereksinimleri ana hatlarıyla belirtir.

Operasyon, aşağıdaki gibi birkaç alt madde içerir:

1-Operasyonel planlama ve kontrol: Bu alt madde, kuruluşların müşteri gereksinimlerini karşılamak ve müşteri memnuniyetini artırmak için gereken süreçleri planlamasını, uygulamasını ve kontrol etmesini gerektirir. Bu, ürün veya hizmet gereksinimlerinin belirlenmesini, tasarım ve geliştirmeyi, üretim veya hizmet sunumunu ve destek ve bakım gibi teslimat sonrası faaliyetleri içerir.

2-Ürün ve hizmetler için gereklilikler: Bu alt madde, kuruluşların müşteri gereklilikleri, yasal ve düzenleyici gereklilikler ve diğer geçerli gereklilikler dahil olmak üzere ürün veya hizmetlere ilişkin gereklilikleri belirlemesini ve gözden geçirmesini gerektirir.

3-Ürün ve hizmetlerin tasarımı ve geliştirilmesi: Bu alt madde, kuruluşların tasarım çıktılarının gözden geçirilmesi ve onaylanması, doğrulama ve geçerli kılma faaliyetleri ve tasarımdaki değişikliklerin kontrolü dahil olmak üzere ürün veya hizmetlerin tasarımını ve geliştirilmesini planlamasını ve kontrol etmesini gerektirir.

4-Dışarıdan sağlanan süreçlerin, ürünlerin ve hizmetlerin kontrolü: Bu alt madde, kuruluşların, dış sağlayıcıların seçimi ve değerlendirilmesi, gereksinimlerin iletilmesi ve performansın izlenmesi dahil olmak üzere, dış sağlayıcılar tarafından sağlanan süreçleri, ürünleri ve hizmetleri kontrol etmesini gerektirir.

5-Üretim ve hizmet sağlama: Bu alt madde, kuruluşların, ürün veya hizmetlerin tanımlanması ve izlenebilirliği, ekipman ve araçların kontrolü ve üretim ve hizmet sunumunun kontrolü dahil olmak üzere üretim veya hizmet sağlama süreçlerini kontrol etmesini gerektirir.

6-Ürün ve hizmetlerin serbest bırakılması: Bu alt madde, kuruluşların, ürünlerin veya hizmetlerin, uygunluğun doğrulanması, uygun olmayan ürün veya hizmetlerin kontrolü ve ürün veya hizmetlerin tanımlanması ve izlenebilirliği dahil olmak üzere, piyasaya sürülmeden önce belirtilen gereksinimleri karşılamasını sağlamasını gerektirir.

7-Uygun olmayan süreç çıktılarının, ürünlerin ve hizmetlerin kontrolü: Bu alt madde, kuruluşların uygun olmayan ürün veya hizmetlerin tanımlanması, belgelenmesi, değerlendirilmesi ve elden çıkarılması dahil olmak üzere uygun olmayan süreç çıktılarını, ürünleri ve hizmetleri kontrol etmesini gerektirir.

Kuruluşlar, ISO 9001:2015'in işletme maddesine uyarak, müşteri gereksinimlerini karşılamak ve müşteri memnuniyetini artırmak için süreçlerinin planlanmasını, uygulanmasını ve kontrol edilmesini sağlayabilir, rekabet güçlerini artırmak ve stratejik hedeflerine ulaşmak için ürün veya hizmetlerini sürekli iyileştirdiklerini ifade etmektedir.

iso 9001 performans değerlendirmesi nedir?

ISO 9001performans değerlendirmesi, etkinliğini, verimliliğini ve uygunluğunu belirlemek için bir kuruluşun kalite yönetim sistemini (KYS) izleme, ölçme, analiz etme ve değerlendirme sürecidir. ISO 9001standardının önemli bir bileşenidir ve kuruluşların iyileştirme alanlarını belirlemek ve KYS' nin amaçlanan sonuçları karşıladığından emin olmak için KYS performanslarını düzenli olarak değerlendirmelerini gerektirir. Kullanılan ölçüm cihazlarının kalibrasyonları da sürece dahildir.

Performans değerlendirme süreci, KYS için amaç ve hedeflerin belirlenmesini, bu amaç ve hedeflere göre performansı ölçmek için verilerin toplanıp analiz edilmesini ve sonuçların iyileştirme fırsatlarını belirlemek için kullanılmasını içerir. Toplanan veriler, müşteri geri bildirimlerini, iç denetimleri, uygunsuzluk raporlarını ve KYS ile ilgili diğer ölçümleri içerebilir.

ISO 9001, kuruluşların performans değerlendirmesinin sonuçlarını, KYS hakkında, örneğin revize edilmesi veya iyileştirilmesi gerekip gerekmediği gibi bilinçli kararlar vermek ve tespit edilen uygunsuzlukları veya iyileştirme fırsatlarını ele almak için düzeltici ve önleyici faaliyetlerde bulunmak için kullanmasını gerektirir.

Kuruluşlar, düzenli performans değerlendirmeleri yaparak KYS' lerinin etkili, verimli ve değişen iş gereksinimlerine ve müşteri gereksinimlerine duyarlı kalmasını sağlayabilir ve müşteri memnuniyetini artırmak ve stratejik hedeflerine ulaşmak için süreçlerini ve ürünlerini veya hizmetlerini sürekli olarak geliştirebilir.

Düzeltici faaliyet nedir?

Düzeltici faaliyet, bir kuruluşun bir sorunun tekrarlanmasını önlemek için kök nedenini belirlemek ve ele almak için kullandığı bir süreçtir.

Önleyici faaliyet nedir?

Önleyici faaliyet, bir kuruluşun olası sorunları ortaya çıkmadan önce belirlemek ve ele almak için kullandığı bir süreçtir. (Bu parametre 2015 yılı itibarı ile kaldırılmıştır.)

Uygunsuzluk nedir?

Uygunsuzluk, ISO 9001 standardının bir veya birden çok gerekliliğinden veya bir kuruluşun kalite yönetim sisteminde olan ya da meydana gelen sapmadır.

Denetim nedir?

Denetim, bir kuruluşun kalite yönetim sisteminin etkinliğini ve ISO 9001 standardına uygunluğunu belirlemek için yapılan sistematik ve bağımsız bir incelemedir.

Sürekli iyileştirme nedir?

Sürekli iyileştirme, kalite yönetim sisteminin kullanılması yoluyla bir kuruluşun performansını iyileştirmek için devam eden çabadır.

Müşteri şikâyeti nedir?

Bir müşteri şikâyeti, bir kuruluşun ürün veya hizmetiyle ilgili memnuniyetsizliğin resmi veya gayri resmi bir ifadesidir.

Tedarikçi değerlendirmesi nedir?

Tedarikçi değerlendirmesi, kuruluşun gereksinimlerini karşıladığından emin olmak için bir tedarikçinin yeteneklerini ve performansını değerlendirme sürecidir.

ISO 9001 iç denetim nedir?

ISO 9001 iç denetimi, bir kuruluşun kalite yönetim sistemini (KYS) ISO 9001 standardının gerekliliklerine göre değerlendirme sürecidir. Tipik olarak kuruluşun çalışanı olan veya dışarıdan tedarik edilen iç denetçiler tarafından yürütülür ve uygunsuzluk alanlarını, iyileştirme fırsatlarını ve kuruluşun KYS' ndeki en iyi uygulamaları belirlemek için tasarlanmıştır.

Bir iç denetim sırasında denetçi, KYS' nin etkinliğini ve verimliliğini değerlendirmek için kuruluşun belgelenmiş prosedürlerini, kayıtlarını ve diğer ilgili belgelerini gözden geçirecektir. Ayrıca KYS' nin pratikte nasıl uygulandığına dair kapsamlı bir anlayış kazanmak için çalışanlarla görüşecek ve süreçleri gözlemleyeceklerdir.

İç denetim süreci, kuruluşların uygunsuzlukları büyük sorunlar haline gelmeden önce tespit edip düzeltmelerine ve KYS' nin etkin bir şekilde çalışmasını sağlamalarına yardımcı olur. Aynı zamanda sürekli iyileştirme için bir fırsat sağlar ve kuruluşun belgelendirme kuruluşları tarafından yapılacak dış denetimlere hazırlanmasına yardımcı olur.

Yönetim gözden geçirmesi (YGG) nedir?

Yönetimin gözden geçirmesi (YGG), bir kuruluşun KYS' nin sürekli uygunluğunu, yeterliliğini ve etkililiğini sağlamak için üst yönetim tarafından resmi bir değerlendirmesidir.

ISO 9001 Standardı Güncelleniyor mu?

ISO 9001 Standardı, ISO’ nun ilgili komitesi tarafından her 5 yılda bir gelen geri beslemeler ve yaptığı iyileştirme çalışmalarını dikkate alarak günceller ve revize eder. Standardın yayınlanması 5 yıldan fazla sürebilir ve yayınlandığı yıl bilgisi ISO 9001 ismine ilave edilerek geçerli güncel standart sürümü kullanılır.

ISO 9001:2015 Belgesi Nedir ?

Kuruluşların,Kalite Yönetim Sistemi standardının 2015 yılında çıkan versiyonu ve güncel olan standardına göre ISO 9001 Belgelendirme sürecini yaşayarak aldıkları belgeye ISO 9001:2015 Belgesi denir.

ISO 9001 Belgesi ile ISO 9001:2015 Belgesi Arasında Fark var mıdır ?

Bu konuda her ne kadar isimlerinde fark görünüyor olsa da bu iki isimde aynıdır. Fark yoktur. ISO 9001 Belgesi, ISO 9001 Kalite Belgesi, ISO 9001 Kalite Yönetim Sistem Belgesi, ISO 9001:2015 Belgesi, ISO 9001:2015 Kalite Belgesi, ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistem Belgesi ifadeleri tamamen aynı belgeyi ifade eder.

ISO 9001 Belgesi Başvurusunda Nelere Dikkat Edilmeli ?

Belgelendirme Teklifinde verilen belgelendirme ve ara denetim fiyatlarının sözleşmede aynen yer aldığına dikkat edilmelidir.(Ara denetimler için yılda ücret ödeneceği unutulmamalıdır).

Belgelendirme firmasına verilen başvuru evraklarında bulunan unvan ve adreslerin doğru olmasına dikkat edilmelidir.

Başvuruda bulunulan belge için başvuru yapan kuruluşun faaliyet kapsamı netleştirilmelidir.

Bu konulara dikkat edilmediği durumlar için değişikliklerden kaynaklı fazladan ücret ödeme gibi durumlar ortaya çıkabilmektedir.

ISO 9001 Belgesi Alabilmek için Çalışan Sayısı Nedir ?

Kuruluşlar belgeyi almak için yeterlilikleri konusunda bazı şüpheler duyarlar. Bu şüphelerden biri de çalışan sayısıdır. Çalışan sayısının en az 2 kişi olması gerekmektedir. Alt sınır 2 kişidir. Üst sınır bulunmaz.

2 kişinin mantığı nedir? Sorusuna ise;

Cevap: Standart kriterlerinden iç tetkik faaliyeti bu cevabı vermektedir. Tarafsız ve bağımsız yapılması gereken İç tetkikte kişiler kendi departmanını/prosesini denetleyemezler. Bu durumdan dolayı kendilerini denetleyecek 2. Bir kişiye ihtiyaç vardır.

Bu ihtiyaç dışardan karşılanarak belge alınabilir mi?

Evet,bu ihtiyaç dışardan da karşılanabilir. Tescillemek kaydı ile dış denetçi,danışman,taşeron,part-time personel vb. alternatiflerle bunun temin edilmesi durumunda çalışan sayısı alt sınırı 1 kişiye düşebilir ve ISO 9001 Belgesi alınabilir.

ISO 9001 Belgesi,Diğer ISO Belgesini / Belgelerini Karşılar mı ?

Ürün üretim aşamalarından son kulanıcıya ulaşmasına kadar geçen süreçte müşteri istek ve beklentilerini sağlayacak şekilde proseslerinde standart kriterlerinin uygulanmasını ve sürekli iyileştirmeye tabi tutulmasını ve bu şekilde müşteriye ulaşmasını güvence altına alan Kalite Yönetim Sistemi Uygulama kriterleri bütünüdür.

Standardın içeriği ve yapısı kalite ve kalite yönetimi ile kurumsal disiplin oluşturma,uygulama,geliştirme,iyileştirme ve müşteriye talep ettiği ürünü sunmaktır.

Diğer ISO Belgesi/Belgeleri ise;

Çevre, gıda, iş Güvenliği, Bilgi Güvenliği, Çağrı yönetimi, Çeviri yönetimi, trafik yönetimi vb. kapsam kriterlerinde kendi politikası, riskler, amaç ve hedeflere ulaşma faaliyetleri, uygulama metodları, yasal ve bağlayıcı şartları ve tüm çalışanların ilgili yönetim sistemi faaliyet kriterlerini içeren uygulama kriterler bütünüdür.

Diğer ISO Belgesi/Belgeleri Standardı(ları) ile ISO 9001 Belgesi Standardı farklı kriterler içermekle beraber ortak kriterler ve konuları da içermektedir.

Sonuç olarak;

ISO 9001 ve diğer ISO Standartlarında farklı yönetim sistemlerinin tarif edilmesi ve uygulanmasından dolayı ötürü ISO 9001 Belgesi, Diğer ISO Belgesini/Belgelerini karşılamaz.

Ayrı ayrı alınması gereklidir.