ISO 9001 Belgesi | Nedir ? | Nasıl Alınır ? | Fiyatı

ISO 9001 Belgesi | Nedir ? | Nasıl Alınır ? | Fiyatı


Üretim ve hizmet sektörlerinden oluşan global iş dünyası gün geçtikçe daha ağır, zor ve çetin şartlarda ticaret yapmaya çalışmaktadırlar.


Gelişen teknolojiler ve uluslararası ilişkiler ile küçülen dünyada ulaşılabilirliğin kolay olduğu, rekabet şartlarının ağırlaştığı ve büyük markaların oluştuğu global ticaret pazarında yer almak ve kalıcı olmak için de mutlaka yönetim sistemi modellemelerine ihtiyaç vardır.

dünyada iso 9001 belgesi standardı içerik
Dünyadaki iso 9001 belgesi standardı uygulamalarının detaylarını merak ediyorsanız Dünya’ da ISO 9001 Belgesi Standardı yazımızada göz atmanızı tavsiye ederiz...

Sürekli ve standart ürün ve hizmet taleplerini karşılayabilmek ve bu ürünü korumak işletmelerin kabiliyetlerine bağlı olmakla beraber bu taleplerin sürdürülebilirliği de iş hayatında ve pazarda kalıcı olmanın temelidir. Yönetim sistemi modellerinin en gözde ve başarılısı şüphesiz ISO 9001 kalite yönetim sistemi standardıdır. Disiplin ve kurumsallık olgusu tüketiciyi cezbeden en önemli unsurdur. ISO 9001 Belgesi Standardı bu üretici ve tüketici taleplerini genel anlamıyla karşılayan sürdürülebilir ve sürekli iyileştirilebilir süreç bazlı, müşteri odaklı risk tabanlı bir sistem modeli ile iş dünyasının taleplerini karşılamaktadır.


ISO 9001 Nedir?


Bir Kalite Yönetim Sistemi Standardının adıdır. İşletmenin türü ve yapısına bağlı olmamakla birlikte, tüm kuruluşların uygulayabileceği kuruluşun politikalarını, bağlamını, analizlerini, stratejisini, risk ve süreç yönetimini entegre bir yapıda oluşturan ve müşteri odaklı sürdürülebilirliğin sağlanmasının amaçlandığı “Kalite Yönetim Sistemi Standardının” adıdır.


ISO 9001 Belgesi Nedir ?


Kuruluşların ISO 9001 standardını, kuruluşun politikalarını, bağlamını, analizlerini, stratejisini, risk ve süreç yönetimini entegre bir yapıda oluşturan ve müşteri odaklı sürdürülebilirliğin sağlanmasının gerçekleştirildiği kriterler gereksinimlerinin ISQ Belgelendirme vb. 3. Taraf bir dış denetim mekanizması tarafından denetlendiği ve uygunluk sağlandığı anda ISQ tarafından verilen belgeye “ ISO 9001 Belgesi” denir.


ISO 9001 Belgesi Kimlere Verilir ?


ISO 9001 Belgesi kişisel bir belge değildir. Kuruluş olma gereksinimi vardır. Ayrıca üretilen mal veya hizmete verilmez. Mal veya Hizmeti üreten Kuruluşun Yönetim Sisteminin Uygunluğunun Tescil edilmesi için Kuruluşun Kurumsal Kimliğine verilir.


iso 9001 belgesinin 2 önemli tescili ve sürdürülmesi içerik
Belgelendirmenin tescillerini görmek ve daha iyi anlamak için ISO 9001 Belgelendirmesinin 2 Önemli Tescili ve Sürdürülmesi makalesini okumanızda fayda var...

ISO 9001:2015 Belgesi Nedir ?


Kuruluşların Kalite Yönetim Sistemi standardının 2015 yılında çıkan versiyonu ve güncel olan standarda göre ISO 9001 Belgelendirme sürecini yaşayarak aldıkları belgeye “ISO 9001:2015 Belgesi” denir.


ISO 9001 Kalite Belgesi Nedir ?


ISO 9001 Belgesi tanımının diğer bir ismidir.


ISO 9001 Belgesi Nasıl Alınır ? (ISO Belgesi Nasıl Alınır ?)


ISO 9001 Belgesi nasıl alınır konusu tamamen kuruluşların gönüllü tercihine bırakılmıştır. Alınması için her hangibir şart ya da zorunluluk bulunmamaktadır.


Ancak; Belge ihityacı, müşteri talebi, ihale talebi, işletmenin kuumsallık ve disiplin arayışı, prestij vb. durumlar için doğabilir.


Belgenin nasıl alınacağı ise;


Kuruluşunuzun kuruluş tarihinden 3 ay gibi bir zamanın geçmiş olması,


Standardın istediği kriterlere göre bir yönetim sisteminin kuruluşunuzda mevcut bulunması,


Finansal kaynağınızın olması ve tercih edeceğiniz ISQ-İntersistem Teknik Sertifikasyon Kuruluşu vb. kuruluşa başvurmanız gereklidir.


Sonrasında 2 aşamalı denetim süreci,


Uygunsuzluk var ise giderilmesi ve sonrasında belge alınabilmektedir.


iso 9001 belgesi nasıl alınır ? belgelenddirme rehberi içerik
Belgelendirme rehberine ISO 9001 Belgesi Nasıl Alınır? Belge Alım Rehberi linke tıklayarak sahip olablirsiniz...

ISO 9001 Belgesi Fiyatı ? (ISO Belgesi Fiyatı ?)


Belge almak isteyen kuruluşun büyüklük, tasarım, insan kaynağı yapısı ve komplekslik durumuna göre değişken denetim günü ortaya çıkarmaktadır. Denetim gününü karşılayacak denetçi maliyeti ve belgenin kendi ücreti de bu maliyetlere eklenmiş haline “ISO 9001 Belgesi Fiyatı” denir.


ISO 9001 Belgesi fiyatı günümüz şartlarında 1.000,00 TL - 1.500,00 TL belge ve ortalama 1.500,00 TL – 5.000,00 TL, toplamda 1.500,00 TL - 6.000,00 TL civarında bir paradır.


Kuruluşun büyüklük, tasarım, insan kaynağı yapısı ve komplekslik durumu ne kadar az, açık ve basit ise fiyatı pahalı değildir.


ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Nedir ?


ISO 9001 Belgesi tanımının genel kullanımda ifade edilen adıdır.


ISO 9001 Standartları


ISO 9001:2015 - Kalite Yönetim Sistemi – Şartlar ( ISO 9001 Belgesi Sistemi Ana Standardı),


ISO 9004:2018 - Kalite yönetimi - Bir organizasyonun kalitesi - Sürekli başarıya ulaşmak için rehberlik,


başarı için iso 9001 kalite yönetim sisteminin önemi nedir içerik
Başarının adımlarına Başarı için ISO 9001 Kalite Yönetim Sisteminin Önemi Nedir ? blog yazımızdan ulaşabilirsiniz...

ISO/TS 9002:2016 - Kalite yönetim sistemleri - ISO 9001:2015 Uygulamasına yönelik kılavuz,


ISO 9000:2015 - Kalite yönetim sistemleri - Temel bilgiler ve kelimeler (Terimler ve Tanımlar),


ISO 10005:2018 - Kalite yönetimi - Kalite planları için kurallar,


ISO 10006:2017 - Kalite yönetimi - Projelerde kalite yönergeleri,


ISO 10007:2017 - Kalite yönetimi - Yapılandırma yönetimi için yönergeler,


ISO KOBİ el kitabı: 2016 - Küçük İşletmeler için ISO 9001:2015 - Ne yapmalı? ISO / TC176'dan tavsiye standartlarıdır.


temel bilgilerle iso 9001 standartları içerik
ISO Standartları hakkında temel bilgi edinmek için Temel Bilgilerle ISO Standartları yazımızı okumadan geçmeyin...

ISO 9001 Standardı (Standart)
( İçeriği Nedir ? / Nasıldır ? / İçeriğinde Ne Var ? / Maddeleri Nelerdir ? )


Standart içeriği aşağıda madde madde verilmiştir;


Standart Önsöz Bölümü


Standart Giriş Bölümü


Standart Maddesi 1: Kapsam Bölümü


Standart Maddesi 2: Atıf Yapılan Standard ve/veya Dokümanlar Bölümü


Standart Maddesi 3: Terimler ve Tarifler Bölümü


Standart Maddesi 4: Kuruluşun Bağlamı Bölümü


4.A1 Kuruluş ve bağlamının anlaşılması


4.A2 İlgili tarafların ihtiyaç ve beklentilerinin anlaşılması


4.A3 Kalite yönetim sisteminin kapsamının belirlenmesi


4.A4 Kalite yönetim sistemi ve prosesleri


Standart Maddesi 5: Liderlik Bölümü


5.B1 Liderlik ve taahhüt


5.B2 Politika


5.B3 Kurumsal görev, yetki ve sorumluluklar


Standart Maddesi 6: Planlama Bölümü


6.C1 Risk ve fırsatları belirleme faaliyetleri


6.C2 Kalite amaçları ve bunlara erişmek için planlama


6.C3 Değişikliklerin planlanması


Standart Maddesi 7: Destek Bölümü


7.D1 Kaynaklar


7.D2 Yeterlilik


7.D3 Farkındalık


iso 9001 yetkinlik ve farkındalık yaklaşımı içerik
Bu madde ne anlama geliyor ? Merak ediyor musunuz ? o haldeISO 9001 Yetkinlik ve Farkındalık Yaklaşımı Nedir? blog içeriği tam size göre...

7.D4 İletişim


7.D5 Dokümante edilmiş bilgi


Standart Maddesi 8: Operasyon Bölümü


8.E1 Operasyonel planlama ve kontrol


8.E2 Ürün ve hizmetler için şartlar


8.E3 Ürün ve hizmetlerin tasarımı ve geliştirilmesi


8.E4 Dışarıdan tedarik edilen proses, ürün ve hizmetlerin kontrolü


8.E5 Üretim ve hizmetin sunumu


8.E6 Ürün ve hizmet sunumu


8.E7 Uygun olmayan çıktının kontrolü


Standart Maddesi 9: Performans Değerlendirme Bölümü


9.F1 İzleme, ölçme, analiz ve değerlendirme


9.F2 İç tetkik


9.F3 Yönetimin gözden geçirilmesi


Standart Maddesi 10: İyileştirme Bölümü


10.G1 Genel


10.G2 Uygunsuzluk ve düzeltici faaliyet


10.G3 Sürekli iyileştirme


Yönetim Sistemi standartları/ISO STANDARTLARI, ISO 9001, ISO 22000, ISO 14001, ISO 50001, ISO 10002, ISO 45001, ISO 27001, ISO 26000, ISO 28001, ISO 15838, ISO 15504, ISO 17100, ISO 3834-2, ISO 20000-1 ve daha birçok standarttan oluşmuştur. Tüm bu belgelere “KALİTE BELGESİ” denir.


iso 9001 belgesi sistemi ve standardı nedir içerik
ISO 9001 Belgesi Sistemi ve Standardı Nedir ? hakkında bilinmeyenlere ISO 9001 Belgesi Sistemi ve Standardı Nedir ? blog içeriğimizi okuyarak sahip olabilirsiniz...

ISO 9001 Amacı Nedir ?


Kalite yönetim sistemi kuruluşa, uzun vadede müşteri tatminini sağlamak, müşteri ve kuruluş yönetim gayesini başarmayı, personeli ve toplum için değer üretmeyi, kalite üzerine yoğunlaşan ve çalışanların katılımının sağlandığı bir yapı kazandırır.


Bu yapı, pazardaki ihtiyaçlara konsantrasyon, genel çevrede kaliteyi sağlama, kalite standartları oluşturma, süreçlerin sürekli iyileştirilmesi ve iyi bir iletişimin sağlanmasıdır.


“Amaç, kaliteyi uygun şartlara üretip müşteriyi tatmin ederek kazanma, sürekli iyileştirmeprosesi doğrultusunda bunu sağlamaktır. “


Bu amaca ulaşabilmesi, üst yönetimin ve çalışanlarının ekip ruhuna inanması, kalite sistem iyileştirmesi ve uygulama çalışmalarına katılımı ile mümkündür.


Yönetim sisteminin bir diğer amacı;


Hatayı ortadan kaldırmak, verimliliği ve kaliteyi arttırmak, şikayetleri çözmek, maliyetleri azaltacak ve kaynakları etkin kullanacak yapıyı oluşturmak, iş ve üretim süresini kısaltmak ve sistemin sürekli izlenmesi ile elde edilen verilerin değerlendirilmesi ve yönetim sistemi takımı faaliyetlerine girdi olarak sağlanmasıdır.


ISO 9001 Belgesini Kimler Alabilir ?


Kuruluşlar, ISO 9001 Belgesini, yapısı ve büyüklüğü her ne olursa olsun, tarım, maden, kimya, hizmet, makine, metal, sağlık, sosyal, gıda, ilaç, uzay, kağıt, kamu, eğitim, öğretim, mühendislik, satış, bilişim, lojistik, taşıma, yazılım, geri dönüşüm, enerji, esnaflık vb. sektörlerden hangisinde olursa olsun ISO 9001 standardı kriterlerini sağladığı ve bunu da ISQ Belgelendirme vb. 3. Taraf bir kuruluşça tescillediği anda alabilirler.


inşaat sektöründe iso 9001 kalite yönetim sisteminin önemi nedir içerik
Sizin için incelediğimizİnşaat Sektöründe ISO 9001 Kalite Yönetim Sisteminin Önemi Nedir ? blog içeriğimizdende faydalanın...

ISO 9001 Belgesinin ( Kalite Yönetim Sisteminin ) Faydaları


En önemli faydası Risk ve Yönetim Süreçlerinin Disipline bağlandığı, Müşteri odaklı bir yapının kazanımı, müşteri memnuniyetini sağlamaktır.


Sunulan hizmetler konusunda güvence vermek,


Riskleri önceden öngörmek,


Kuruluşun bağlamını ortaya koymak ve anlamak,


Çalışanlarda kalite bilincini artırmak ve çalışanların memnuniyetlerini sağlamak,


Tedarikçilerin seçiminde, değerlendirilmesinde ve takibinde kolaylık sağlamak,


iso 9001 kys tedarikçi kalitesi ve geliştirmesi içerik
Bu maddenin faydasından yararlanmak için aşağıdaki blog yazılarımızda anlatılan püf noktaları hemen öğren ve uygulamaya başla...
> ISO 9001 KYS Tedarikçi Kalitesi ve Geliştirmesi ?

iso 9001 belgesi yönetim sistemi tedarikçi kalite geliştirmesi içerik
Bu maddenin faydasından yararlanmak için aşağıdaki blog yazılarımızda anlatılan püf noktaları hemen öğren...
> ISO 9001 Belgesi Yönetim Sistemi Tedarikçi Kalite Geliştirmesi

Kuruluş içi yetki ve sorumlulukların tespitinde ve dağıtılmasında kolaylık sağlamak,


Kuruluş faaliyetlerinin standartlaştırılmasını sağlayacak dokümante bilgiyi (altyapıyı) oluşturulmak,


Geçmişe yönelik kayıtların düzenli bir şekilde tutulmasını sağlayacak altyapıyı oluşturulmak,


Veriler ve istatistiksel ölçümler doğrultusunda durum analizlerini yapılabilmek ve geleceğe yönelik kararlarda bu analiz sonuçlarını kullanmak,


Uygun olmayan ürün/hizmetleri en aza indirmek, zaman ve diğer kaynakların daha etkin kullanımı ile verim artışını sağlamak.


Global pazara erişmek ve pazarda yer almak.


global pazara erişimde iso 9001 belgesi içerik
Pazardaki etkisini Global Pazara Erişimde ISO 9001 Belgesi makalesinden detaylı olarak öğren...

ISO 9001 Belgesi Almak İçin Yapılması Gerekenler


Neden ISO 9001 Belgesi Almalıyım,

neden iso 9001 belgesi almalısınız içerik
Bu maddenin sorgulaması için Neden ISO 9001 Belgesi Almalısınız ? yazımızı dikkate almanızı tavsiye ediyoruz...

Hesaplı ve uygun belge almak için uygulamalar,


Hangi kuruluşlar ISO 9001 belgesi alabilir araştırmaları,


Kalite Politikası Nasıl Olur?,


Organizasyon Yapısı ve Şeması ,


Alt Yapı Oluşumu,


Belge almak İçin başvurulacak kuruluş araştırması,


Belge Almanın Kuruluşa Faydaları,

iso belgesinin işinize faydaları nedir içerik
Kuruluşunuza faydalarını tespit etmek ve değerlendirmek için ISO Belgesi’ nin İşinize Faydaları Nedir ? yazımızda fikir oluşturmanızı sağlayacak içerikleri gör...

Çalışma Ortamı Nasıl Olacak?,


ISO 9001 Danışmanlığı nedir, nasıl alınır, ihtiyaç ve araştırmaları,


Ürün Gerçekleştirmeyi Nasıl Yapacağız,


Ürün Gerçekleştirmenin Planlanması,


Ürüne Bağlı Şartların Belirlenmesi,


Ürüne Bağlı Şartların Gözden Geçirilmesi,


Düzeltici Faaliyetler,


Ürünü Muhafazası,


İç Tetkikler,

iso 9001 kalite yönetim sistemi iç denetim kontrol listesi içerik
İyi bir iç tetkik için dikkat etmeniz gereken hususları ve tetkik sürecini size hazırladığımız rehberlik yazımız; ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi İç Denetim Kontrol Listesi hemen ulaş...

Kalite Yönetim Sistem Belgesi, ISO 14001 Belgesi, OHSAS 18001 Belgesi, ISO 27001 Belgesi, ISO 45001 Belgesi vb. ilave belge yönetim sistemi ihtiyaçları,


İnsan Kaynakları,


İyileştirme, İzleme ve ölçme,


İzleme ve Ölçme Cihazlarının Kontrolü,


Kaynak Yönetimimiz Nasıl Olacak?,


Kaynakların Sağlanması,


Müşteri İle İletişim Nasıl Kurulacak?,


Müşteri İle İlgili Prosesler,


Müşteri Memnuniyeti,


Müşteri Mülkiyeti,


Proseslerin İzlenmesi ve Ölçülmesi,


Satın Alma Yapısı Nasıl Olmalı?,


Satın Alma Bilgisi,


Satın Alma Süreçleri,


Satın Alınan Ürünün Doğrulanması,


Standart Gereklilikleri, Kuruluşumuza Nasıl Uygulayacağız?,


Sürekli İyileştirme Yapısı Nedir, Nasıl Olacak,


Tanımlama ve İzlenebilirlik,


Tasarım Faaliyeti Kuruluşumuzda Var Mı?,


Varsa Tasarım Ve Geliştirme Nasıl olacak?,


Tasarım ve Geliştirme Çıktıları,


Tasarım ve Geliştirme Girdileri,


Tasarım ve Geliştirmenin Doğrulanması,


Tasarım ve Geliştirmenin Geçerli Kılınması,


Tasarım ve Geliştirmenin Planlanması,


Tasarım ve Gözden Geçirme Değişikliklerin Kontrolü,


Üretim Hizmet Sağlanması İçin Proseslerin Geçerliliği,


Üretim Hizmet Sağlanmasının Kontrolü,


Uygun Olmayan Hizmetin Kontrolü,


Elde edilen Verilerin Analiz Edilmesi, Veri Analizleri,


Yeterlilik, Farkındalık, Bilinç Durumu,


Yönetimin Gözden Geçirmesi,


Yönetimin Gözden Geçirme Çıktıları,


Yönetimin Gözden Geçirme Girdileri,


ISO 9001:2015 Standardı Revizyonu Nedir,


Kalite Belgesi Kuruluşumuza Hangi Önemi Kazandırır,


Belgelendirme Denetimi,


Belgenin Kuruluşa kazandırdıkları, katkıları Neler?


İhtiyaç, uygulama ve soruların cevaplanması ile kuruluşlar ISO 9001 sistemlerini kurup belgelendirebilirler.


yönetim sisteminiz iso 9001'e uygun mu ? içerik
Yönetim sistemizin uygunluk kontrolü için Yönetim Sisteminiz ISO 9001’ e Uygun Mu ?(GAP Analizi) değerlendirmesini firmanıza hemen uygulayın...

Kalite Yönetim Sistemi Dökümanları Nelerdir ?
( Zorunlu Dokümanları Nelerdir ? )


Zorunlu Doküman (Dokümante Bilgi) grupları aşağıda belirtilenlerdir;


1-Kuruluşun bağlamı zorunlu dokümanları ve kayıtları


2-İlgili tarafların ihtiyaç ve beklentilerinin anlaşılması zorunlu dokümanı


3-Kalite yönetim sistemi kapsamı zorunlu dokümanı ve kayıtları


4-Kalite politikası zorunlu dokümanı ve kayıtları


5-Kuruluşun prosesleri şemaları zorunlu dokümanları ve kayıtları


6-Kuruluşun görev-yetki ve sorumluluklar zorunlu dokümanları ve kayıtları


7-Amaç ve amaca ulaşım planlama takip zorunlu dokümanları ve kayıtları


8-Yönetim sistemi planlama zorunlu dokümanları ve kayıtları


9-Kurumsal bilgi ve kaynaklar zorunlu dokümanları ve kayıtları


10-Operasyonel planlama ve kontrol zorunlu dokümanları ve kayıtları


11-Ürün ve hizmet şartları zorunlu dokümanları ve kayıtları


12-Tasarım ve geliştirme zorunlu dokümanları ve kayıtları


13-Dışarıdan tedarik zorunlu dokümanları ve kayıtları


14-Ürün ve hizmetin sunumu zorunlu dokümanları ve kayıtları


15-Performans değerlendirme-izleme-ölçme-analiz zorunlu dokümanları ve kayıtları


16-İç tetkik zorunlu dokümanları ve kayıtları


17-Yönetim gözden geçirmesi ygg zorunlu dokümanları ve kayıtları


18-Uygunsuzluk ve düzeltici faaliyet zorunlu dokümanları ve kayıtları


Kalite Belgelendirme Nedir ?


ISO 9001 Belgesi Kalite Yönetim Sistem Standardı kriterlerinin, uygulayan kuruluşların uygulamalarının uygun olup olmadığının, ISQ-İntersistem Teknik Belgelendirme vb. 3. Taraf ISO 17021-1 standardına göre akredite yetkili kuruluşlar tarafından denetlenerek belgelendirilmesi faaliyetine denir.


Denetim Faaliyeti 2 aşamada gerçekleşir;


1. Aşama: Belge/Denetim Talebi olan kuruluşun Dokümante Edilmiş Bilgisinin kontrol edilerek uygunluğunun aranmasıdır.


2. Aşama: Yönetim Sistem dokümante bilgisi ile o bilgilerin kuruşu tarafınan uygulamalarının sahada uygulamalarının incelenmesi ve uygunluğunun aranması şeklindedir.


ISO 9001 Belgesi Kaç Yıl Geçerli ?
( Yıllık Gözetim / Ara Denetimi Nedir ? )


ISO Yönetim Sistemi Standartlarında belirlenmiş kriterler gereği Yönetim Sistemi Belgeleri 3 yıllık periyotta geçerli hale getirilmiştir.


Belgelerin geçerli olması için bu 3 yıllık periyotta;


1. yıl İlk Belgelendirme denetimi


2. yıl 1.gözetim/ara denetim sahada kısmi kriterlerle sistem uygunluk denetimi


3. yıl 2.gözetim/ara denetim sahada 1. Gözetimde bakılmayan ve genel kriterlerin üzerinden kısaca geçilmesi denetimi yapılması gereklidir.


Aksi halde,


İlk yıl Belgeyi aldım 3 yıl geçerli midir?


Sorusunun cevabı: Hayır’ dır.


Bu denetimlerde İlk yıl denetim ve belge ücreti ödenir, 2. ve 3. yıl sadece denetim ücreti ödenir. İlk yıl ücreti biraz yüksek olmakla beraber 2. ve 3. yıl sadece denetim ücreti alındığı için ücretler yaklaşık %30 oranında az olur.


3. yıl sonunda ne oluyor?


3. yıl sonunda ilk belgelendirme nasıl yapılmış ise o şekilde baştan belgelendirme yapılmaktadır.


Belgelendirmeyi sürdürüp yeniden belgelendirme yapan kuruluşlar için 3. Yıl sonu belgelendirmede denetim kriterleri biraz daha esnek ve ücretleri biraz daha düşük olarak yapılmaktadır.


3 Yıllık Çevrim/Periyot Sonunda Belge Yenileniyor Mu? İlk Belgeyi Alınıyormuş Gibi Mi Fiyatlandırılıyor ?


3. yıl sonunda ilk belgelendirme nasıl yapılmış ise o şekilde baştan yeniden belgelendirme yapılmaktadır. Belgelendirmeyi sürdürüp yeniden belgelendirme yapan kuruluşlar için 3. yıl sonu yeniden belgelendirmede denetim kriterleri biraz daha esnek ve ücretleri biraz daha düşük olarak yapılmaktadır.


ISO 9001 Belgesi Kaç Günde Alınır ? Belge Çıkış Süresi Nedir ?


Standart, sistemin kurulması ve dokümante edilmesi için gerekli genel kuralları tanımlar. Bir ürüne veya kuruma ait değildir. Tüm sektörlere uygulanabilir. Bu nedenle kurum, kendi sektörüne göre ıso 9001 Belgesi standardını istenen kriterlere göre uygulamak zorundadır.


Belgelendirme başlangıç aşamasında kuruluşlar standardı uygun yapıda kurar ve uygularlar. Bu süre takribi 3 aydır. Daha sonra Belgelendirme başvurusu yapabilirler.


Standardın kuruma adapte edilmesi; yapısına, sürecine, riklerine, bilgisine, personel sayısına, fonksiyonel durumuna ve yönetiminin inanmasına bağlı olarak uzun veya kısa süre alır. Bu süre 5 ila 30 gün arasında değişebilir.


iso 9001 belgesi denetim süresini artıran yada azaltan faktörler nelerdir içerik
Belgenin çıkış süresini etkileyen en önemli faktör olan denetim süresi için ISO 9001 Denetim Süresini Artıran yada Azaltan Faktörler Nelerdir ? blog yazımızı okuyarak daha net bilgiye sahip olabilirsiniz...

ISO 9001 Belgesi İçin Gerekli Evraklar (Belgeler) ?


Kuruluşun Vergi Levhası,


İmza Yetkililerine ait imza sirküleri,


Ticaret Sicil / Sanayi Sicil / Esnaf Kayıt, Mazbata vb. Evraklarından tabi olduğunuz belge,


Son Ay’ a ait güncel SGK Hizmet Dökümü.


Kalite Belgesi Nereden Alınır ? (ISO Belgesi Veren Firmalar)


Standartta belirtilen kriterlerin kuruluşunuzda bulunduğuna kanaatiniz var ise ISQ-İntersistem Teknik Belgelendirme kuruluşumuza ya da vb. kuruluşlara direkt başvuruda bulunarak ISO 9001 kalite belgesi alabilirsiniz.


Aksi halde bir sistem çalışması yapmalı ya da yaptırmalısınız.


- ISO 9001 ile İlgili Sıkça Sorulan Sorular -


ISO Nedir ?


ISO Belgesi Nedir ?


Kalite Belgesi Nedir ?


ISO 9001 Nedir ?


ISO 9001 Standardı Tarihçesi Nasıldır ?


ISO 9001:2015 Standardının Oluşturulmasında Kullanılan Kaynak Standartlar Nelerdir ?


ISO 9001 Belgesi ile ISO 9001:2015 Belgesi Arasında Fark Var Mıdır ?


ISO 9001 Belgesi Kalite Yönetim Sistemi Standardı Temel Prensipleri Nelerdir ?


ISO 9001 Belgesi Tanınırlığı Kabul Edilirliği Nasıldır ?


Kuruluşlar ISO 9001 Belgesini Neden Alırlar ?


Türkaklı / Türkak Akreditasyonlu Veya Yabancı Akreditasyonlu ISO 9001 Belgesi Nasıl Alınır ?


ISO 9001 Belgesi Alırken Başvuru Aşamasında Dikkat Edilecek Konular Nelerdir ?


ISO 9001 Belgesi Alabilmek İçin Çalışan Sayısı Nedir ?


ISO 9001 Belgesi Alan Kuruluşlar Her Yıl Belge Ücreti, Ara Denetim/Belge Güncelleme Ücreti Öder Mi ?


ISO Belgesi Veya ISO 9001 Belgesi Ücretsiz / Bedava Alınabilir Mi ?


ISO 9001 Belgesi Almak İçin Danışmanlık Firması Gerekiyor Mu ?, Sonraki Adımlar Nelerdir ?


ISO 9001 Belgesi Danışmanlık Firmaları Tarafından Verilebilir Mi ?


ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Dökümanları / ISO 9001 Belgesi Dokümante Edilmiş Bilgileri Nelerdir ?


ISO 9001 Belgesi Kalite Yönetim Sistemi Eğitimi Nedir ?


Kalite Yönetim Sistemi Temel Eğitimi Nedir ?


Kalite Yönetim Sistemi İç Denetçi Eğitimi Nedir ?


Kalite Yönetim Sistemi Dokümantasyon Eğitimi / Dokümante Edilmiş Bilgi Nedir ?


ISO 9001 Belgesi, Diğer ISO Belgesini / Belgelerini Karşılar Mı ?


Üniversitelerde ISO 9001 Belgesi Durumu Nedir ?


Türkiye’ de ISO 9001 Belgesi Belgelendirme Hizmeti Verilen İl Ve İlçeler Nelerdir ?


Dünya’ da ISO 9001 Belgesi Durumu Nasıldır ?


Dünya’ daki Kullanım ve Uygulamadaki Fark Nedir?