Hemen Bize Ulaşın ! +90216 305 4666

ISO 9001 Belgesi, bir kuruluşun ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Standardı’ na uygunluğunun, Belgelendirme firması tescili ile almakta olduğu belgedir.

ISO 9001 Belgesi

ISO’ nun 2021 yılı verilerine göre; 900 binden fazla şirket, ISO 9001 belgesine sahip bir kalite yönetim sistemi (KYS/QMS) uygulayarak, maksimum süreç performansı, uluslararası pazar ve rekabet avantajlarından yararlanıyor. ISO 9001 sertifikası, liderlik anlayışınızın ve kalite yolculuğunuzun çalışanlarınız tarafından benimsenmesini ve konforlu bir çalışma ortamı sağlar.

ISO 9001 kalite belgelendirme uzmanlarımız, iyi tasarlanmış süreç yönetimlerinin, ürün ve hizmetlerinizin kalitesine etkin olarak katkı sağladığınızı anlar. Bu standart, bir ISO 9001 kalite yönetim sisteminin talep edilen kalite yapısı ile ilgili izlenecek faaliyetlerden kimin sorumlu olduğunu ve hangi prosedürlerin uygulanması gerektiğinin politika ve amaçlara uygun olarak tanımlamasını ister. Bir Kuruluş, etkin kalite yönetim sistemi oluşturmak için özel gereksinimlerini ve uygulanacak teknikleri dikkate almalıdır. ISO 9001 Belgesi Standardı ayrıca, yönetim sisteminin sürekli olarak yeniden değerlendirilmesini içeren ve sürekli iyileştirme sürecini destekleyen bir kontrol döngüsü oluşturmanın zorunluluğunu talep eder.

Kuruluşların, politika ve amaçlarına uygun kurulmuş, Süreç odaklı yaklaşımı ile standardın gereksinimlerini karşılayan bir kalite yönetim sistemi ve ISO 9001 Sertifikası, her türlü sektörde yer alan; esnaf, şahıs şirketi, kobiler ve küresel şirketlere kadar tüm şirketler için uygundur ve alınabilir. Her sektörde ve her türlü büyüklükte ve yapıda olan kuruluşların ihtiyaç duyduğu ISO 9001 Kalite Belgesi için ISQ Belgelendirme kaynaklarından yararlanabilirsiniz.

ISO 9001 Belgesi, müşteri odaklı bir kuruluş olmayı tescil etmenin yanı sıra, müşterilerinize ve ilişkili kuruluşlarınıza tercih etme noktasında kolaylık sağlama ve karar verme kabiliyeti sağlar.

Ayrıca İşletmeler;

Gelişen teknolojiler ve uluslararası ilişkiler ile küçülen dünyada ulaşılabilirliğin kolay olduğu, rekabet şartlarının ağırlaştığı ve büyük markaların oluştuğu global ticaret pazarında yer almak ve kalıcı olmak için de mutlaka yönetim sistemi modellemelerine ihtiyaç vardır.

Sürekli ve standart ürün ve hizmet taleplerini karşılayabilmek ve bu ürünü korumak işletmelerin kabiliyetlerine bağlı olmakla beraber bu taleplerin sürdürülebilirliği de iş hayatında ve pazarda kalıcı olmanın temelidir. Yönetim sistemi modellerinin en gözde ve başarılısı şüphesiz Kalite Yönetim SistemiStandardı’ dır. Disiplin ve kurumsallık olgusu tüketiciyi cezbeden en önemli unsurdur. ISO 9001 BelgesiStandardı bu üretici ve tüketici taleplerini genel anlamıyla karşılayan sürdürülebilir ve sürekli iyileştirilebilir süreç bazlı, müşteri odaklı risk tabanlı bir sistem modeli ile iş dünyasının taleplerini karşılamaktadır.

Kuruluşlar, sürekli olarak istedikleri sonuçları elde etmek için kullandıkları metot, uygulama ve yönetim sistemlerini tanımlamak için kalite yönetim sistemini tercih edebilirler. ISO 9001 standart yönetim sistemi, kalite amaçlarınıza ulaşma şeklinizi yönlendiren süreçler, kaynaklar, belgeler, planlama ve daha fazla ihtiyaç duyulan uygulamaları içeren bir sistem modelidir.

ISO 9001 Belgesi Nasıl Alınır ?

“Kalite yönetim sistemini tescillemek isteyen her kuruluş iso 9001 belgesialabilir”.

ISO 9001 Belgesi almak, müşterilere zaman ve kaliteyi yeniden sunmak için gerekenleri yerine getirdiğiniz anlamı taşır.

ISO 9001 belgesine sahip olmak istiyorsanız, sertifikasyon için gerekli tüm şartları kendiniz yerine getirmeye çalışabilirsiniz. O zaman kendi kalite yönetim sisteminizi oluşturmalı ve bunun ISO 9001 standardı’ nın tüm kriterlerini karşıladığından emin olmalısınız. Şirketinizin nasıl çalıştığını, ne tür bir liderliğe sahip olduğunu, müşterilerinizi nasıl dinleyebileceğinizi ve sunabileceğinizi ve sürekli olarak nasıl gelişebileceğinizi düşünmelisiniz. Bu işlemler, mümkün olan en iyi şekilde çalışmanızı sağlayacaktır.

Alternatif olarak, örnek bir kalite yönetim sistemi şablonu satın alabilirsiniz. Şablonlarını yayınlamış birçok şirket ve kuruluş vardır ve bu şablonlardan birini kendinize uyarlayarak ISO 9001'deki gereksinimlere uyduğunuzdan emin olabilirsiniz. Sonuçta bu şablonlarını size uygun olarak gereği gibi uygularsanız, büyük olasılıkla bir KYS sahibi olacaksınız ve ISO 9001 belgesini elde edebileceksiniz.

Başka bir alternatifte, sertifikasyon sürecinizde size yardımcı olması için bir danışman ile çalışabilirsiniz.

Danışman[1] , kalite yönetim sistemi kurma konusunda yarımcı olabilir ve aynı zamanda herhangi bir sorunun üstesinden gelmenize ve sorun çözüm yollarını öğrenmenize neden olur. Bir danışman ile çalıştığınızda hem standardın hem de şirketinizin uygulaması gereken gerekliliklerini yerine getirmek için gerekli performans sağlanacak ve kuruluşunuzda görev alan kişilerle birlikte çalışma yapısı oluşacaktır. Danışman, KYS' nin basit, kolay anlaşılması ve gerçekte size ve ekibinize görevleri daha etkin bir şekilde yerine getirmesinde yardımcı olmak için girdi ve rehberlik sağlayacaktır.

Ayrıca, şartların, yazıldığı gibi, tamamlanmaya uygun olmalarını ve yasalarla veya ilgili düzenlemelerle çelişmemelerini önleyecektir. İhtiyaç duyulan belgeli bilgiler sizin veya ekibiniz için gereksiz evraklar ve prosedürlerden oluşmamalıdır.

Belge sahibi olma yollarından geçtikten sonra sertifikasyona 8 adımda gidilir.

 • Bir (GAP) Boşluk Analizi,
 • Yönetimin bir araya gelerek değerlendirme çalıştayı,
 • Kuruluşunuza uygun hazırlanmış kalite yönetim sistemi dokümante bilgisi ve kayıtları,
 • Uygulama planlaması (tüm süreç planları),
 • Tüm çalışanlar için bilgilendirme ve bilinçlendirme eğitimleri,
 • Uygulama Faaliyetleri,
 • Hazırlıkların değerlendirildiği, durum tespitinin gerçek manada yapıldığı bir iç denetim ve YGG (Yönetimin Gözden Geçirmesi) Toplantısı,
 • Sertifikasyon Sürecinde ISQgibi bir üçüncü taraf sertifikasyon kuruluşu seçimi ve denetimleri (1. Aşama-Doküman denetimi ve 2. Aşama-Saha Denetimi).


ISO 9001 Nedir ?

Terim olarak Tanımı;

Kalite Yönetim Sistemi Standardı’ nın, ISO tarafından, kod sistemi ile tanımlanan ismine “ISO 9001” denir.

Uygulama olarak Tanımı;

İşletmenin türü ve yapısına bağlı olmamakla birlikte, tüm kuruluşların uygulayabileceği kuruluşun politikalarını, bağlamını, analizlerini, stratejisini, risk ve süreç yönetimini entegre bir yapıda oluşturan ve müşteri odaklı sürdürülebilirliğin sağlanmasının amaçlandığı kriterler kılavuzuna “Kalite Yönetim Sistemi Standardı” ya da “ISO 9001” denir.

ISO 9001 Nedir ?
“ISO 9001, kalite yönetim sistemi yapısı için rehberlik veren, ISO (Uluslararası Standartlar Teşkilatı) tarafından yayınlanmış, uluslararası bir standarttır [0] ”.

Herhangi bir sektördeki ve herhangi bir büyüklükteki bir işletme için alınıp uygulanabilir. ISO, dünya genelinde kalite yönetim sistemi için resmi standart organıdır. ISO verilerine göre göre, dünya genelinde 1.000.000'den fazla ISO 9001 belgesi verilmiştir. Bu da demek oluyor ki bir milyondan fazla kuruluş bu belge ve yönetim sistemine sahiptir.

Ürün ve hizmetlerinin düzenli olarak müşteri gereksinimlerini karşılamasını sağlamak için bu standart oluşturulmuştur.

ISO' ya göre, ISO 9001:2015 güncel versiyonu, müşteri odaklılık, liderlik, üst yönetim ve çalışanların katılımı, süreç ve risk yönetimi ve sürekli iyileştirme gibi çeşitli ana ilkelere ağırlık vermektedir.

ISO 9001 Amacı Nedir ?

Kalite yönetim sistemi kuruluşa, uzun vadede müşteri tatminini sağlamak, müşteri ve kuruluş yönetim gayesini başarmayı, personeli ve toplum için değer üretmeyi, kalite üzerine yoğunlaşan ve çalışanların katılımının sağlandığı bir yapı kazandırır.

Bu yapı, pazardaki ihtiyaçlara konsantrasyon, genel çevrede kaliteyi sağlama, kalite standartları oluşturma, süreçlerin sürekli iyileştirilmesi ve iyi bir iletişimin sağlanmasıdır.

Amaç; kaliteyi, uygun şartlara üretme, müşteriyi tatmin ederek kazanma, sürekli iyileştirme süreci doğrultusunda sürdürmektir. “

Bu amaca ulaşabilmesi için, üst yönetimin ve çalışanların, ekip/takım ruhuna inanması, kalite sistem iyileştirmesi ve uygulama çalışmalarına katılımı ile mümkündür.

Yönetim sisteminin bir diğer amacı;

Hatayı ortadan kaldırmak, verimliliği ve kaliteyi arttırmak, şikayetleri çözmek, maliyetleri azaltacak ve kaynakları etkin kullanacak yapıyı oluşturmak, iş ve üretim süresini kısaltmak ve sistemin sürekli izlenmesi ile elde edilen verilerin değerlendirilmesi ve yönetim sistemi takımı faaliyetlerine girdi olarak sağlanmasıdır.


ISO 9001 Belgesi Nedir ?

Kuruluşların ISO 9001 standardını, kuruluşun politikalarını, bağlamını, analizlerini, stratejisini, risk ve süreç yönetimini entegre bir yapıda oluşturan ve müşteri odaklı sürdürülebilirliğin sağlanmasının gerçekleştirildiği kriterler gereksinimlerinin, ISQ Belgelendirme vb. 3. Taraf bir dış denetim mekanizması tarafından denetlendiği ve uygunluk sağlandığı anda, ISQ Belgelendirme tarafından verilen belgeye “ ISO 9001 Belgesi” denir.

Kalite Yönetim Sistemi Nedir ?

ISO 9001 Belgesi için gerekli olan, iso 9001:2015 standart maddeleri gereksinimlerinin, kuruluşlarda oluşturulması ve uygulanması ile karşılanmasına “Kalite Yönetim Sistemi” denir.

A. Kalite Yönetim Sistemi’ nin Gerekleri Nelerdir?

ISO 9001 sertifikasını almaya hazırsanız, öncelikle kalite yönetim sistemi gerekliliklerini yerine getirmeniz gerekir.

Gerekleri karşılayıp denetlendiğiniz taktirde sertifika alabilirsiniz.

Kalite Yönetim Sistemi’ nin en önemli 7 Gereksinimi;
1.Organizasyon Bağlamını Anlamak ve Ortaya Koymak

Kurum amaç ve yönünü etkileyebilecek iç ve dış unsurlarını anlamalıdır. Bu unsurlar, istenilen sonuca ulaşma kabiliyetine müdahale edebilir ya da kabiliyeti artırabilir. Örneğin, Kuruluş, faaliyet kapsamı için yasal mevzuatlar gibi, çalışma şeklini etkileyebilecek herhangi bir dış politikaya bakmalı ve bunları izlemelidir.

2.Liderlik

Kuruluşun üst yönetimi, kaynak sağlamalı, kuruluşun öncülüğüne yatırım yapılmalı ve yönetim sisteminin değerlerini ve müşteri odaklılığını korumayı taahhüt etmelidir. Örgüt içinde herkes liderlik rollerini kimin üstlendiğini ve sorumluluklarının ne olduğunu iyi anlamalıdır. Liderler kalite yönetim sisteminin etkinliği konusunda sorumluluk alabilmeli, tüm prosedürlerin takip edildiğinden emin olabilmeli ve tutarlı bir şekilde amaçlara ulaşım için yapılan çalışmaların, kuruluşun stratejik yönüyle uyumlu olmasını sağlayabilmelidir.

3.Planlama

Kalite Yönetim Sistemini planlayan bir kuruluş, sistemin karşılaşabileceği riskleri veya fırsatları göz önünde bulundurmalıdır. Ayrıca sistem için kalite amaçlarını oluşturmalı, daha sonra bu amaçlara ulaşılıp ulaşılmadığını izlemek için bir plan ortaya koymalıdır. Yönetim sistemi üzerinde değişiklik yapılması gerekiyorsa, zaman içinde bu değişikliklerde onaylanıp planlanmalı ve uygulanmalıdır. Planlama, sorunsuz ve akıllı işlemler için kilit faaliyet olabilir. Kuruluş müşterisi, proje ortasında ani ve önemli bir değişiklik isterse, şirket bunu direkt olarak kabul etmemeli ve müşteri ile değişimin süreci nasıl etkileyeceğini, hangi değişikliklerin yapılması gerektiğini, değişikliğin ürüne etkilerini ve yeni maliyetleri değerlendirmelidir.

4.Destek

Kuruluş, yönetim sistemini kurmak, uygulamak, sürdürmek ve iyileştirmek için neyin gerekli olduğunu belirlemelidir.

Ayrıca, yukarıdaki parametreleri yönetmek için organizasyondaki hangi kişilerin sorumlu olduğunu da belirlemelidirler.

Belirlenen amaçlara ulaşmak için uygun altyapıya ve çevreye sahip olma yapısı sağlamalıdır. Kuruluş, faaliyetleri başlattığında, faaliyetlerin gerektiği gibi idare edildiğini, standarda uygun şekilde kaynaklar ile donatılıp donatılmadığını ölçmelidir. Sonucun gerektiği gibi olmadığı durumlarda gerekli alana/alanlara yeni insan kaynağı veya makineyi/ekipmanı ilave etmeyi değerlendirmelidir.

5.Operasyon

Kuruluşun, Ürün ve/veya hizmet sağlamak için amaçlanan çıktıyı üretmek adına belirli süreçleri oluşturması ve yürütmesi gerekir. Müşterilerle beklentileri konusunda faydalı ve bilgilendirici bir şekilde iletişim kurmayı taahhüt etmeli ve müşterilere sunacakları belli bir ürün ve hizmet kalitesini tutarlı bir şekilde sunmak için gereklilikleri oluşturmayı taahhüt etmelidir. Sonuçta ürün, taahhüt edilen beklentiyi karşılamıyorsa, müşteriye ürünü teslim etmemeli, ettirmemeli ve üretim süreçlerini gözden geçirmelidir. O halde müşteri için ürünler üretiyorsanız, operasyonunuzun önemli bir kısmı, depolama, taşıma, son kullanma tarihlerini ayarlama ve izleme gibi şeyleri de dahil olmak üzere çıktılarınızın tutarlı ve yüksek kalitede olmasını sağlayabileceğiniz yolları düşünmelisiniz.

6.Performans değerlendirmesi

Kuruluş, yönetim sisteminde yer alan tüm performanslarının nasıl izleneceğini ve ölçüleceğini belirlemelidir. Bu performans tespitinde, standart kriterlerin karşıladıklarından emin olmak için düzenli olarak denetimleri kullanmalıdır. Ayrıca, yönetim sisteminin, yeterli, etkili ve etkin olduğundan emin olmak için düzenli olarak izlenmesi ve gözden geçirilmesi gereklidir. Örneğin, müşteri ile iletişime geçerek ürün memnuniyet durumu değerlendirilebilir. Çalışmayan süreçleri ve nasıl gelişebileceklerini yansıtmak için müşteri şikayetleri denetlenebilir.

7.İyileştirme, Düzeltme, Sürekli İyileştirme ve gelişim

Kalite Yönetim Sisteminin en önemli kriterlerinden birisi sürekli iyileştirmedir. Kuruluşlar uygunsuzlukların veya şikayetlerin olduğu yerlere bakmalı, sonra bu sorunların nasıl ele alınacağına karar vermelidir. Sürekli olarak yönetim sisteminin etkinliğine bakmalı ve onu daha sürdürülebilir veya verimli hale getirecek alanlar ya da faaliyetler olup olmadığını belirlemelidir. Eğer bir müşteri bir projenin nasıl yürütüldüğü ile ilgili bir problem yaşarsa, bir kuruluşun oturması ve sorunların nerede olduğunu görmek için planları ve süreçleri incelemesi, ardından sorunun çözülüp çözülmeyeceğinden emin olması için projenin geri kalanını tekrar gözden geçirmesi gerekir. Sorunların giderilmesi, işin ve ürünün düzenli olarak gözden geçirilmesi, sorunların tekrar ortaya çıkmaması için gerekli ve bir an önce uygulanması gereken faaliyetleri yaptırır.

B. Yönetim Sisteminiz ISO 9001’ e Uygun Mu ?(GAP Analizi)

Kuruluşunuzun hali hazırda bir yönetim sistemi var ve bu sistemin ISO 9001’ e uygun olup olmadığını mı merak ediyorsunuz?, ISO 9001 Belgesini mevcut sisteminiz için alabilir misiniz?, Sisteminiz standardı karşılıyor mu? Kalite Yönetim Sisteminizi ISO 9001’ e uygun hale mi getirmek istiyorsunuz?, Neler yapmalısınız? Neler Yapacaksınız? vb... aklınıza gelen tüm sorularınız için aşağıdaki maddelerle yeterlilik sorgulamasını kuruluşunuza uygulamalısınız.

“Tüm uygulamalarınız ile soruların cevapları örtüşüyor ise;o zaman ISO 9001’ e hazırsınız ya da sisteminizin adı Kalite Yönetim Sistemidir.

Zaman kaybetmeden sorgulamalara başlayalım;

4. MADDE: KURULUŞUN BAĞLAMI KONTROLÜ
KURULUŞUN BAĞLAMI KONTROLÜ
4.1 KURULUŞ VE BAĞLAMININ ANLAŞILMASI KONTROLÜ
4.1.1. Kuruluşunuzla ilgili dış ve iç sorunları belirlediniz mi?

Kuruluşunuzla ilgili dış ve iç sorunları belirlemeniz gerekir.

4.1.2. Bu konulardaki bilgileri izliyor ve inceliyor musunuz?

İç ve dış konulardaki bilgileri izlemeniz ve gözden geçirmeniz gerekir.

4.2 İLGİ TARAFLARININ İHTİYAÇ VE BEKLENTİLERİNİN ANLAŞILMASI KONTROLÜ
4.2.1. Kalite Yönetim Sisteminiz için ilgili tarafları ve bunlara ilişkin gereksinimleri belirlediniz mi?

Yönetim Sisteminiz için ilgili tarafları ve bunların ilgili gereksinimlerini belirlemeniz gerekir.

4.3 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ KAPSAMININ BELİRLENMESİ KONTROLÜ
4.3.1 Yönetim sınırlarını ve uygulanabilirliğini, dış ve iç hususları, ilgili tarafların gereksinimlerini, ürünlerinizi ve hizmetlerinizi dikkate alarak belirlediniz, kayıt aldınız belgelediniz mi?

Sisteminizin sınırlarını ve uygulanabilirliğini, dış ve iç hususları, ilgi tarafların gereksinimlerini, ürünlerinizi ve hizmetlerinizi dikkate alarak belirleyerek ve belgelemeniz gerekir.

4.4 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ VE PROSESLERİ KONTROLÜ
4.4.1. İhtiyaç duyulan tüm süreçleri içeren bir KYS kurmuş, uygulamış, sürdürmüş ve sürekli olarak geliştirdiniz mi?

Etkileşim ve işlem dizileri dahil ve kaynakları atama?

Gerekli tüm süreçleri içeren bir KYS kurmanız, uygulamanız, sürdürmeniz ve sürekli olarak iyileştirmeniz gerekir;süreçlerin etkileşimi ve dizileri dahil ve kaynakları atama.

4.4.2. Süreçleri desteklemek için gerekli belgelenmiş bilgileri saklıyor musunuz ve planlamaları için gerçekleştirildiğine güveniyor musunuz?

İşlemleri desteklemek ve planlamaları için gerçekleştirildiğinden emin olmak için gerekli belgelenmiş bilgileri tutmanız gerekir.

5. MADDE: LİDERLİK KONTROLÜ
LİDERLİK KONTROLÜ
5.1 LİDERLİK VE TAAHHÜT KONTROLÜ
5.1.1. Üst yönetim, kalite yönetim sisteminin verimliliğini hesaba katarak, yönetim sistemi ilkelerini, iyileştirmeyi teşviki ve kaynakların mevcut olmasını sağlayarak kalite yönetim sistemi (KYS) için liderlik gösteriyor mu?

Üst yönetim, yönetim sisteminin verimliliğini hesaba katarak, yönetim sistemi ilkelerini teşvik etmeyi, iyileştirmeyi teşvik etmeyi, gerekli ve yeterli kaynakları sağlayarak KYS' nin liderliğini göstermelidir.

5.1.2. Üst yönetim, müşteri odaklılık, müşteri ve yasal gereklilikler, riskler ve fırsatlar konusunda ve müşteri memnuniyetini arttırmada liderlik gösteriyor mu?

Üst yönetim, müşteri odaklılığı, müşteri ve yasal gereklilikleri, riskleri ve fırsatları ve müşteri memnuniyetini arttırma konusunda liderlik göstermelidir.

5.2 POLİTİKA KONTROLÜ
5.2.1. Kuruluşa uygun, kalite amaçları için bir çerçeve teşkil eden ve gereklilikleri yerine getirme ve sürekli iyileştirme taahhüdü gösteren bir kuruluş kalite politikası oluşturulmuş mu?

Kuruluşa uygun, kalite amaçları için bir çerçeve sağlayan, gereklilikleri yerine getiren ve sürekli iyileştirme taahhüdünü içeren bir kalite politikası oluşturulmalıdır.

5.2.2. Kalite politikası, ilgili taraflarca mevcut mu, korunuyor mu, bildirilmiş mi ve anlaşılmış mı?

Kalite politikasının, ilgili taraflarca erişilebilir olması, sürdürülmesi, iletilmesi ve anlaşılması gerekir.

5.3 KURUMSAL GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLAR KONTROLÜ
5.3.1. Üst yönetim, hedeflenen amaçlara ulaşması için KYS geliştirme, raporlama ve bakım için ilgili görevleri, yetkileri ve sorumlulukları atadı mı?

Üst yönetim, hedeflenen amaçlara ulaşması için KYS geliştirme, raporlama ve bakım için sorumluluklar ve ilgili görevleri, yetkileri ve sorumlulukları vermelidir.

6. MADDE: PLANLAMA KONTROLÜ
PLANLAMA KONTROLÜ
6.1 RİSK VE FIRSATLARI BELİRLEME FAALİYETLERİ KONTROLÜ
6.1.1. yönetim sisteminizde planlama için ele alınması gereken riskleri ve fırsatları belirleyen hususları ve gereksinimleri dikkate aldınız mı?

Yönetim sisteminiz, planlamanız ve ele alınması gereken riskleri ve fırsatları belirleyen hususları ve gereksinimleri göz önünde bulundurmanız gerekir.

6.1.2. Belirlenen riskleri ve fırsatları ele almak ve bunları yönetim sisteminize entegre etmek için planlama yaptınız mı?

Belirlenen riskleri ve fırsatları ele alarak, risklerinizi ve fırsatlarınızı yönetim sisteminize entegre etmek için planlama yapmış olmalısınız.

6.2 KALİTE AMAÇLARI VE BUNLARA ERİŞİM İÇİN PLANLAMA KONTROLÜ
6.2.1. Yönetim sistemi için ölçülebilir, izlenebilir, iletilmiş, duyurulmuş, güncellenen ve dokümante bilgi haline getirilerek belgelendirilmiş kalite amaçları belirlediniz mi?

Yönetim sisteminiz için ölçülebilir, izlenen, iletilmiş, güncellenen ve belgelendirilmiş kalite amaçlarını oluşturmuş ve oluşturulan amaçlara uygun hareket ediyor olmanız gerekmektedir.

6.3 DEĞİŞİKLİKLERİN PLANLANMASI KONTROLÜ
6.3.1. Kalite yönetim sistemi değişikliği gerektiğinde, planlı bir şekilde yapılıyor mu?

Yönetim sistemi değişiklikleri gerektiğinde, planlı bir şekilde gerçekleştirilebilme kabiliyetine sahip olmalıdır.

7.MADDE: DESTEK KONTROLÜ
DESTEK KONTROLÜ
7.1 KAYNAKLAR
7.1.1. İç ve dış kaynaklar, kişiler, altyapı ve kalite yönetim sistemi için gerekli çevre dahil olmak üzere gereken kaynakları belirlediniz mi?

İç ve dış kaynaklar, kişiler (çalışanlar), altyapı ve yönetim sistemi için gerekli çevre dahil olmak üzere gereken kaynakları belirlemiş olmanız gereklidir.

7.1.2. Ölçüm izlenebilirliği, ölçüm için önlemler ve operasyonlar için gerekli kurumsal bilgiler dahil olmak üzere ürün ve hizmet uygunluğu için geçerli izleme ve ölçüm sonuçları için gerekli kaynakları belirlediniz mi?

Ölçüm izlenebilirliği, ölçüm için önlemler ve operasyonlar için gerekli kurumsal bilgiler dahil olmak üzere ürün ve hizmet uygunluğu için geçerli izleme ve ölçüm sonuçları için gerekli kaynakları belirlemiş olmanız gerekir

7.2 YETERLİLİK
7.2.1. Kalite yönetim sistemi süreçlerinde görev alan kişilerin gerekli yeterliliğini belirlediniz mi?

Yönetim sistemi süreçlerinizde görev alan personellerinizin gerekli yeterliliğini belirlemiş olmanız gerekir.

7.3 FARKINDALIK
7.3.1 Kalite yönetim sisteminde çalışan kişilerin kalite politikasını, kalite amaçlarını ve uygunsuzlukların etkileri de dahil olmak üzere sisteme nasıl katkıda bulunduklarını bilmelerini sağlamak için faaliyet yaptınız mı?

Yönetim sisteminizde görev alan personelinizin (çalışanlarınızın) kalite politikasını, kalite amaçlarını ve uygunsuzlukların etkileri de dahil olmak üzere sisteminize nasıl katkıda bulunacaklarını bilmelerini sağlamak için faaliyet yapmanız ve önlem almanız gerekir.

7.4 İLETİŞİM
7.4.1. Kalite yönetim sistemi ile ilgili hem iç hem de dış iletişim için neyin, ne zaman, neden, nasıl, niçin ve kiminle iletişim kurduğunu belirlediniz mi?

Yönetim sisteminiz ile ilgili hem iç hem de dış iletişim için neyin, ne zaman, neden, nasıl, niçin ve kiminle iletişim kurduğunu belirlemeniz gerekir.

7.5 DOKÜMANTE EDİLMİŞ BİLGİ
7.5.1. Yönetim sisteminin ihtiyaç duyduğu, oluşturma, onaylama, güncelleme, kullanım kontrolü, muhafaza, dağıtım ve değişiklik kontrolü de dahil olmak üzere, KYS' nin belgelenmiş bilgilerini kontrol etmek için bir dokümante bilgi süreci oluşturdunuz mu?

Oluşturma, onaylama, güncelleme, kullanım kontrolü, muahafaza, dağıtım ve değişiklik kontrolü de dahil olmak üzere, sisteminizin belgelenmiş bilgilerini kontrol etmek için bir dokümante bilgi süreci oluşturmuş olmanız gerekir.

8. MADDE: OPERASYON KONTROLÜ
OPERASYON KONTROLÜ
8.1 OPERASYONEL PLANLAMA VE KONTROL KONTROLÜ
8.1.1. Ürününüz veya hizmetiniz için gerekli kriterleri, ihtiyaç duyulan kaynakları, gerekli kontrolleri ve planlanan değişikliklerin kontrolü de dahil olmak üzere hangi dokümante edilmiş bilgi ve belgelendirilmiş olan süreçleri planlıyor ve kontrol ediyorsunuz?

Kabul kriterleri, ihtiyaç duyulan kaynaklar, gerekli kontrol ve planlanan değişikliklerin kontrolü de dahil olmak üzere hangi belgelendirilmiş bilgilerin gerekli olduğu dahil olmak üzere ürün veya hizmetiniz için gerekli süreçleri planlamış olmanız ve kontrol ediyor olmanız gerekir.

8.2 ÜRÜN VE HİZMETLER İÇİN ŞARTLAR KONTROLÜ
8.2.1. Müşteri iletişimi, ürün ve hizmetler için gereksinimleri belirleme, ürün ve hizmetlerin gereksinimlerini gözden geçirme ve değişiklikler olduğunda dokümante bilgi ve belgeleri güncelleme işlemlerini gerçekleştirdiniz mi?

Müşteri iletişimi, ürün ve hizmetler için gereksinimleri belirleme, gereksinimleri gözden geçirme ve değişiklikler olduğunda dokümante bilgi ve belgeleri güncellemek için süreçler oluşturmuş olmanız ve süreçlerde uygulama yapıyor olmanız gerekir.

8.3 TASARIM VE GELİŞTİRME KONTROLÜ

(NOT: Bu madde, kapsam dışı bırakılmamış ise ya da her hiçbir şekilde (kayıtlı/kayıtsız, özel durumda olsa bile) tasarım yapılmıyorsa değerlendirmeye almanıza gerek yoktur.)

8.3.1. Ürün ve hizmetleriniz için tasarım ve geliştirme planlaması, girdiler, kontroller, çıktılar ve değişiklikleri ele alan bir tasarım ve geliştirme süreci oluşturdunuz mu?, uyguladınız mı? ve sürdürdünüz mü?

Tasarım ve geliştirme planlaması, girdiler, kontroller, çıktılar ve değişimleri ele alan ürün ve hizmetleriniz için bir tasarım ve geliştirme süreciniz olmalı, süreç uygulamalarını yapıyor ve sürdürüyor olmanız gerekir.

8.4 DIŞARIDAN TEDARİK EDİLEN PROSES, ÜRÜN VE HİZMETLERİN KONTROLÜ
8.4.1. Dışarıdan tedarik edilerek sağlanan unsurlar için gereken kontrolün türünü ve kapsamını ve dış sağlayıcılar için gereken bilgileri belirleyerek gereksinimlerin karşılaması için gerekli adımları attınız mı?

Dışarıdan tedarik edilerek sağlanan unsurlar için, gereken kontrolün türünü ve kapsamını ve dış sağlayıcılar için gereken bilgileri belirleyerek gereksinimleri karşılamasını sağlamak için gerekli faaliyetleri yapmış olmanız gerekir.

8.5 ÜRETİM VE HİZMETİN SUNUMU KONTROLÜ
8.5.1. Üretim ve hizmet sunumunuz için gerekli belgelenmiş bilgiler, izleme ve ölçüm, tanımlama ve izlenebilirlik (gerekirse), müşterilere veya dış taraflara ait mülkiyetler, ürün veya hizmetin korunması, değişikliklerin kontrolü ve ürün ve hizmetinizle ilişkili teslimat sonrası faaliyetler için gerekli olan kontrol koşullarını uyguladınız mı?

Yukarıda verilen üretim ve hizmet sunumunuz için gerekli olan tüm unsurları ve kontrollü koşulları uyguluyor olmanız gerekir.

8.6 ÜRÜN VE HİZMET SUNUMU KONTROLÜ
8.6.1. Ürün ve hizmetlerin yayınlanmasından önce gereksinimlerin karşılandığını doğrulamak için planlı düzeltmeler yaptınız mı? Yapma kabiliyetiniz var mı?

Ürün ve hizmetlerin piyasaya sürülmesinden önce gereksinimlerin karşılandığını doğrulamak için planlı düzeltmeler yapıyor olmalı ya da yapabilecek fonksiyonlara sahip olmanız gerekir.

8.7 UYGUN OLMAYAN ÇIKTININ KONTROLÜ
8.7.1. İşlemlerinizin uygun olmayan çıktılarını tanımlamak ve kontrol etmek için bir süreç oluşturdunuz mu? ve uygunsuzluk giderilinceye kadar ürünün kullanımını durdurabilir misiniz? Ve sürecinizde dokümante edilmiş bilgiler muhafaza ediliyor mu?

İşlemlerinizin uyumsuz çıktılarını tanımlamak ve kontrol etmek için bir süreç oluşturmuş olmanız gerekir, bu sayede uygunsuz ürünler bir düzenleme yapılıncaya kadar istemeden kullanılmazlar ve bu işlem için dokümante bilgi ile belgelenmiş bilgileri muhafaza ediyor olmanızda gerekir.

9.MADDE: PERFORMANS DEĞERLENDİRMESİ KONTROLÜ
PERFORMANS DEĞERLENDİRMESİ KONTROLÜ
9.1 İZLEME, ÖLÇME, ANALİZ VE DEĞERLENDİRME KONTROLÜ
9.1.1. İzleme ve ölçüm ihtiyaçlarını, izleme ve ölçümün nasıl yapılacağını, yönetim sistemi süreçleri ve müşteri memnuniyeti için izleme ve ölçmenin ne zaman gerçekleştirileceğini belirlediniz mi? İzleme ve ölçmeden kaynaklanan veri ve bilgiler üzerinde analiz ve değerlendirme yapılıyor mu?

İzleme ve ölçüm ihtiyaçlarını, izleme ve ölçümün nasıl yapılacağını, yönetim sistemi süreçleri ve müşteri memnuniyeti için izleme ve ölçmenin ne zaman gerçekleştirileceğini belirlemiş olmalısınız. Ayrıca izleme ve ölçüm sonucu elde edilen verileri ve bilgileri de analiz ediyor ve değerlendiriyor olmanız gerekir.

9.2 İÇ DENETİM KONTROLÜ
9.2.1. Kalite Sistemi planlanan aralıklarla (yılda en az 1 defa), tüm sistemi içerecek şekilde denetleniyor mu? Denetim ve Değerlendirmek için bir süreç oluşturuldu mu? Denetim ve Değerlendirme Sonuçlar yönetime rapor edildi mi?

Yönetim Sisteminizi planladığınız aralıklarla (yılda en az 1 defa) denetleyip değerlendirecek bir sürece sahip olmalı ve tüm sistemi içerecek şekilde sürece uygun şekilde denetleniyor ve sonuçlar yönetime rapor ediyor olmanız gerekir.

9.3 YÖNETİMİN GÖZDEN GEÇİRMESİ KONTROLÜ
9.3.1. Üst yönetim, sistemdeki değişiklik ihtiyacını, kaynak yeterliliği ve yönetim sisteminin etkinliğini değerlendirmek için kalite yönetim sistemi uygulamalarından elde edilen tüm verileri gözden geçiriyor mu?

Üst yönetimin, sistemdeki değişiklik ihtiyacını, kaynak yeterliliği ve yönetim sisteminin etkinliğini değerlendirmek için kalite yönetim sistemi uygulamalarından elde edilen tüm verileri gözden geçiriyor olması gerekir.

10.MADDE: İYİLEŞTİRME KONTROLÜ
İYİLEŞTİRME KONTROLÜ
10.1 GENEL KONTROL
10.1.1. Yönetim sistemi ve müşteri gereksinimleri karşılamak ve müşteri memnuniyetini arttırmak için iyileştirme fırsatlarını belirliyor ve belirlenen faaliyetlerde eylem yapıyor musunuz?

Yönetim sistemi ve müşteri İhtiyaç ve beklentilerini karşılamak ve müşteri memnuniyetini arttırmak için iyileştirme fırsatlarını tanımlamış ve önlem almış olmanız gerekir.

10.2 UYGUNSUZLUK VE DÜZELTİCİ FAALİYET KONTROLÜ
10.2.1. Sistemde bir uygunsuzluk meydana geldiğinde, uygunsuzluğu giderebilmek ve sonuçlarıyla başa çıkmak için harekete geçiyor, uygunsuzluğun kök nedenini ortadan kaldırma gereğini değerlendiriyor ve yapılan düzeltici faaliyetin etkinliğini gözden geçiriyor musunuz?

Yönetim sistemde bir uygunsuzluk meydana geldiğinde, uygunsuzluğu giderebilmek ve sonuçlarıyla başa çıkmak için harekete geçecek kabiliyetinizin, uygunsuzluğun kök nedenini ortadan kaldırma gereklerini değerlendirebilme faaliyetlerinizin ve yapılan düzeltici faaliyetin etkinliğinin de gözden geçirebiliyor olması gerekir.

10.2.2. Düzeltici faaliyet yapıldıktan sonra, düzeltici faaliyet sırasında bulunan riskleri ve fırsatları değerlendirebilme ve gerektiğinde yönetim sistemini güncelleyebilme kabiliyetiniz var mı?

Düzeltici faaliyet yapıldıktan sonra, düzeltici faaliyet sırasında bulunan riskleri ve fırsatları değerlendirebilme kabiliyetinizin ve gerekirse yönetim sistemini güncelleyebilecek bir yapınızın olması gerekir.

10.3 SÜREKLİ İYİLEŞTİRME KONTROLÜ
10.3.1. Kalite Yönetim Sistemi uygunluğunu, yeterliliğini ve etkinliğini sürekli olarak iyileştiriyor ve sürekli iyileştirmelere tabi tutuyor musunuz?

Yönetim Sisteminizin uygunluğunu, yeterliliğini ve etkinliğini sürekli olarak iyileştirmeniz ve sürekli iyileştirmeye tabi tutacak bir yapınızın olması gerekir.

iso 9001 belgesi uygunluk

Sonuç olarak, sisteminizde bazı eksiklikler tespit ettiniz ! Ancak bunları rahatlıkla giderebilir, ISQ’ dan ISO 9001 Belgesi ve Kalite Yönetim Sistemi Denetimi ve Belgelendirmesi için en uygun ISO 9001 teklifi alabilirsiniz. ISO 9001 Belgesi Fiyatı size özel hazırlanacaktır.

Kalite Belgelendirme Nedir ?

ISO 9001 Belgesi Kalite Yönetim Sistem Standardı kriterlerinin, uygulayan kuruluşların uygulamalarının uygun olup olmadığının, ISQ-İntersistem Teknik Belgelendirme vb. 3. Taraf ISO 17021-1 standardına göre akredite yetkili kuruluşlar tarafından, belgelendirme prosedürü ne göre denetlenerek belgelendirilmesi faaliyetine “Kalite Belgelendirme” denir.

Denetim Faaliyeti 2 aşamada gerçekleşir;

1. Aşama

Belge/Denetim Talebi olan kuruluşun Dokümante Edilmiş Bilgisinin kontrol edilerek uygunluğunun aranmasıdır.

2. Aşama

Yönetim Sistemi dokümante bilgisi ile o bilgilerin kuruşu tarafından uygulamalarının sahada uygulamalarının incelenmesi ve uygunluğunun aranması şeklindedir.

Kalite Yönetim Sistemi Nasıl Belgelendiriliyor ?

Kuruluşlarda, ISO 9001 Belgesi için Belge Alma Süreci, ISO 9001’ e sahip olma fikri ve iso 9001 standart uygulama kriterlerine uygun bir yönetim sistemi kullanma kararı ile başlamaktadır.

Karar aşamasından sonra kuruluş, yapılması gerekenler için bir rehber olarak ISO 9001 gerekliliklerini kullanır.

Kalite sistemlerini oluşturmak ve tescillemek için de gerekli tüm önlem ve uygulamaları hayata geçirir. Kuruluş, yönetim sistemini ortalama 3 ay veya daha fazla uygulayıp sürdürdükçe gereksinimlerin çoğu karşılanmış olur. Bu uygulamaların devamı ve nihai aşamalarında iç denetimler ve sistemin en az bir kez gözden geçirilmesini YGG (yönetimin gözden geçirmesi) ile sağlar. Bundan sonra, Seçilen ISQ vb. bir sertifikasyon kuruluşundan denetim ve belgelendirme anlaşması ve planlaması yapılır. ISQ denetçileri sistemi ISO 9001 şartlarına göre uygunluk denetimlerine tabi tutarak değerlendirir ve sistemin standarda uygunluğunu tespit ederse, 9001 belgesinin kuruluşa verilmesini önerir. Bu öneri süreci, ISQ tarafından kuruluşa, ISO 9001 Belgesi verilmesi ile sonuçlandırılır. Verilen Kalite Belgesi, Kuruluşun Kalite Yönetim Sistemi’nin Belgelendirilmesi ya da tescili olarak kabul edilir.


ISO 9001 Belgesinin Önemi Nedir ?

A. GENEL

ISO 9001 Belgesinin Önemi Nedir ?

Bir kuruluşunuz var ve yönetiyorsanız neden ISO 9001 sertifikası' nı almanızın önemli olduğunu merak edebilirsiniz.

Ancak, yer aldığınız sektörde, iş amaç ve hedeflerinize bağlı olarak, faaliyet göstermeniz için bu sertifika gerekli bir ihtiyaç halini alabilir. Başlangıçta, bazı endüstrilerde, bir ürün satmak için ISO 9001 talep edilebilir. Bu talebin en yoğun yaşandığı sektörler;kamu, enerji, gıda, metal, makine, hizmet ve inşaattır.

ISO 9001, hayatımızın birçok alanında daha fazla yer aldıkça, disiplinsiz yönetim uygulamaları her geçen gün azalıyor ve yönetim modelleri Kalite Yönetim Sistemi (KYS) ile yer değiştiriyor. Değişiklikler, KYS için de geçerlidir. Standart Kalite Yönetim Sistemi uygulanması karmaşık bir süreçtir ve şirket tüm süreçlerini sisteme entegre etmek zorundadır.

Belge kontrolü önemli bir görevdir ve sistemi çalıştırmak ve uygulamak zorluklar getirir. Ancak, hızlı erişilebilirlik, sürekli iyileştirme prosesi ve uygulama verileri sağlayan kalite yönetim sistemi, kalite sistemini bir üst seviyeye çıkarmak için önemli bir role sahiptir. Kuruluşunuza nasıl büyük bir fark katacağını okumaya devam ederek ve uygulayarak anlayabilirsiniz.

Kalite Yönetim Sistemi’ nin önemli rolü

Kalite yönetim sisteminin, ISO 9001 Belgesini almak amacı ile iyi bir sistem yapısının uygulanmasında oynayabileceği önemli bir rolü vardır. Gerçekte sistem, standartları, şartnameleri, rehberleri, kılavuzları, yasa ve yönetmelikleri uygulamalarına entegre ederek sertifikasyon gerekliliklerinin veya sektöre özgü herhangi bir yönetim sisteminin uyumuna yardımcı olabilir.

Sistem aynı zamanda kuruluşun yönetim sistemindeki birçok süreçle bütünleşebilir ve denetim prosedürünü kolaylaştırabilir.

ISO 9001 Kalite Sistemi’ ni kullanarak, ilgili tüm paydaşlar kolayca iletişim kurabilir, operasyonel süreci saklayabilir ve iso belgesi(leri) alabilirsiniz. Düzeltici ve Önleyici Faaliyetleri ve iç denetimleri ortaya çıkarıp yönetebilirsiniz.

KYS gereksiz dokümantasyonu ortadan kaldırır, daha hızlı iletişim kurmaya yardımcı olur, inceleme, onay ve teslimat için optimum uygunlukta bir yapı kurar. Yönetim Sistemi, paydaşların süreçlere ve yönetim sistemi yapısına kolayca erişmelerini sağlamak için tüm belgeleri muhafaza eder ve arşiv prosedürü uygulatır.

Düzeltici ve Önleyici Faaliyet (DÖF) Süreci Kazanımları

Düzeltici ve önleyici faaliyet süreci, Kalite Yönetim Sistemi tarafından baştan sona kolaylaştırılabilir. DÖF sürecine dahil olan uygulayıcılar ve ekipleri süreci kolaylıkla işletebilir, paylaşabilir, bilgilere erişebilir, takip edebilir ve depolayabilir. Sistemin bazı süreçlerinde, tekrarlanan uygunsuzlukları azaltmak için daha ciddi önlemleri aldırabilir. Sistem, uygulayıcıların veya ekiplerin verilere kolay erişimini sağlamak ve giderme faaliyetleri gerçekleştirmek için bir DÖF Süreci sağlatır. Bu süreç, uygunsuzluk kontrolü, takip ve sonuçlarını oluşturtur, kaydedebilir, izlenebilir ve giderilebilir hale getirir.

Yönetim Sistemindeki değişimi kontrol eder

Kuruluşlar, çok uzun süre aynı şekilde kalamaz, mevcudu koruyamaz ya da faaliyet gösteremez. Gelişen, değişen dinamik bir dünyada sürekli başarı elde edemez. ISO Kalite Sistemi bu değişiklikleri etkin bir şekilde yönetebilir. Süreç iyileştirmeleri, ürün veya hizmetteki değişiklikler veya kalite süreci iyileştirmelerinde değişiklikler olabilir. Sistem tüm değişikliği kolaylaştırır ve ihtiyaç duyulan hızlı bir dönüşümü gerçekleştirebilir. Yönetim sistemi, değişiklik gereksinimi ve nihai değişiklik yapısının oluşumunu ve muhafazasını sağlayacaktır.

B. İş Dünyası için ISO 9001 Belgesi’ nin Önemi

İş yaşamı ve yönetim sistemi olgusu uzun vadede çok kritik kriterler ve sonuçlarla çok yakın bağ içerisindedir.

Kuruluşunuz ISO 9001 belgesinden yoksunsa ve kaliteli ürün ve/veya hizmet üretiyorsanız, işletme kalite yönetim sisteminiz vb. yoksa ve bu eksiklere rağmen kuruluşunuzda bilgi, yetkinlik, farkındalık oluşturmuş iseniz ve kuruluşunuzdaki bilgiyi maliyet etkinliği olacak şekilde yönetebiliyorsanız o zaman hiçbir sorununuz olmayacaktır.

Ancak kuruluşunuzun iş dünyasındaki prestiji, yapısı, yönetimi vb. durumların tescili için illaki olmazsa olmaz belgelerin başında iso 9001 gelmektedir. Bu belge gerekleri gerektiği gibi yapılmaz ise zaman içinde kuruluşun en güzel bölümünde asılı kağıt parçaları haline gelir. Bunun nedeni hem çok sayıda kuruluşta ve rakip kuruluşlarda bu belgeler vardır ve hem de insanlar artık bu belgelerin göründükleri kadar önemli olmadığını anlamışlardır.

Günümüzde kuruluşların gerçek performansları önem kazanmıştır. Yüksek kalitede ürünleri düşük maliyetle üretip üretmediğinizle ilgilenilmektedir. İş dünyası için geçerli olan asıl standart maalesef bu gerçektir. Kaliteli ürününüz varsa, müşteri ihtiyaçlarına hızla yanıt verebiliyorsanız ve maliyetiniz de düşükse yeterlidir. Müşteriler de sertifikalardan çok bunları isterler.

Tüm bu istek ve durumlara bağlı olarak yine de iş dünyası hem global kalite tescillerini ihtiyaç duymasalar bile yaptırmakta hem de bu sertifika gereklerini karşılamaya çalışmaktadırlar.


ISO 9001 Belgesi’ ni Neden Almalıyım ?

Hangi ölçekte olursa olsun bir kuruluşun yönetim sistemini oluşturmasında, genel performansını iyileştirmesine ve sürdürülebilir kalkınma girişimleri için sağlam bir temel oluşturmasına yardımcı, stratejik önemi olan bir belge ve standart disiplin olduğu için cevabı verilebilir.

ISO 9001 belgesi almaya kararı vermek, kuruluşunuzun ne yaptığını ne yapmadığını göstermekle ilgili kalite yönetim sisteminizi uygunluk sorgulamasıdır. Global pazarda, kendinizle rekabet etmiyorsanız, küçülen dünyada artık çok daha geniş bir rekabet olduğunu unutmamalısınız. Günümüzde rekabet ve hayatta kalmak he zamankinden daha önemli bir hal almıştır.

Tüm dünyada “ Saygın” ve “ GüvenilirISO standart sertifikasını alarak, müşterilerinize güvence verebilir, kuruluşunuzun ne yapıp yapamayacağını garanti edersiniz. ISO 9001 kalite belgesini alabilmek için, geçerli yasal ve bağlayıcı gereklilikleri yerine getirerek ürününüzü tutarlı bir şekilde üretebileceğinizi gösterebilmelisiniz.

ISO 9001 Belgesi’ ni Neden Almalıyım ?

Özel sektör ya da Kamu’ da yer alan çoğu kuruluş, müşterilerinin almak istediği ürün ve hizmetlerin kalite gereksinimlerini karşılayacak bir kalite güvencesi isteklerini anladıktan sonra Kalite Yönetim Sistemi uygulamalarını hayata geçirirler. Çünkü müşteriler, ISO 9001 Standart kriterlerini karşılayan ve etkin bir kalite yönetim sistemine sahip kuruluşların ürettiği ürün ve hizmetleri güven sağladığı için tercih ederler. Tüketici taleplerini karşılamak onlara değer vermektir. Müşteri değerli olduğu yeri sever ve sahiplenir.

Ancak;sadece iso belgesi yönetim sistemi mutlaka iş süreçlerinin iyileştirilmesine, ürünlerinizin ve hizmetlerinizin iyileştirilmesine katkı sağlamayacaktır. Kuruluşunuzun karşılaşacağı problemleri de çözüme kavuşturamayabilecektir. ISO 9001 Sistemi, Kuruluşunuzun amaçlarına ulaşmak için süreç, müşteri ve risk bazlı sistematik bir yaklaşım benimsemeniz için etkin bir metottur.

ISO 9001 Standardı, iyileştirme gereksinimlerini talep eden ve sürekli iyileştirme ihtiyaçlarını ortaya koyan bir kılavuzdur. Bu yaklaşımı, değerli ve uygun maliyetli iyileştirmelerin gerçekleştirilmesini sağlamak için kullanmanız kuruluşunuza katma değer sağlayacak ve pazarda rakiplerinizle olan rekabette kazanımlar sağlayacaktır.

ISO Belgesi Denetçileri, ISO 9001 sistemlerinizi, müşteri memnuniyetini arttırmak üzere tasarlanıp tasarlanmadıklarını ve süreçlerinizin sürekli iyileştirme yöntemine uygun çalışıp çalışmadığından emin olmak için gözden geçirirler.

Bu bahsedilen durumların tamamını karşılamak için ISQ Belgelendirme gibi iso 9001 belge veren firmalar dan iso 9001 sertifikası alabilirsiniz.


ISO 9001 Belgesinin Faydaları

Faaliyet göstermek için sektörünüzde bu belge gerekmese bile, birçok şirket bir iso 9001 belgesine sahip olmanın avantajlarından yararlandığından dolayı ISO 9001 sertifikanızı almanız sizin için bir avantaj olabilir.

ISO 9001 Belgesinin Faydaları

ISO 9001 Belgesi’ nin Faydaları 3 bölüm halinde verilmiştir;

I. BÖLÜM

• Daha verimli ve uygun maliyetli uygulama faaliyetleri:

ISO 9001 kalite sistemi, bir şirketin mümkün olan en iyi iş ve yönetim uygulamalarını, en güncel teknoloji ve en verimli süreçlerle kullanması için tasarlanmıştır. Bu yapı da mümkün olan en iyi çıktı için gereken en az miktarda para ve çalışma süreçlerinizi geliştirirken maliyetleri de düşürmenizi sağlar.

• Denetimlere Uyum Sağlama:

Denetim olgusu biraz stres ve korku anlamına gelebilir, ancak kuruluşunuza gerçekten katma değer yaratabilir. ISO 9001 belgesi, kuruluşunuzun ISQ gibi üçüncü bir taraf denetim otoritesi tarafından denetlenmesini gerektirir. Bu üçüncü taraf denetim yapısı, kuruluşunuzun mümkün olduğunca iyi çalışmasını sağlatır ve sonuçta işleri doğru yaptığınızı tescil ve teyit eder. Alternatif olarak, eğer sertifikasyon kuruluşu iyileştirme için fırsatlar veya ihtiyaçlar tespit ederse, bu bağlamda kuruluşunuzu ve/veya sürecinizi nasıl geliştireceğinizi söyleyebilir. Yapılan bildirim ya da tespitin kuruluşunuzca uygulanması da işlemlerinizi daha iyi hale getirebilir, itibarınızı ve kazancınızı artırabilir.

• Müşteriyi Etkileme:

ISO 9001 belgeli firmalar, müşterilere pazarlama ve tanıtım materyallerinde kullanarak etkileme sağlayabilir. Bu bildirim, güvenilirliklerini artırır ve onlara belgesi olmayan rakipleri karşısında rekabet üstünlüğü kazandırır.

 • Sunulan hizmetler konusunda güvence vermek,
 • Riskleri önceden öngörmek,
 • Kuruluşun bağlamını ortaya koymak ve anlamak,
 • Çalışanlarda kalite bilincini artırmak ve çalışanların memnuniyetlerini sağlamak,
 • Tedarikçilerin seçiminde, değerlendirilmesinde, tedarikçi kalite geliştirmesinde ve takibinde kolaylık sağlamak,
 • Kuruluş içi yetki ve sorumlulukların tespitinde ve dağıtılmasında kolaylık sağlamak,
 • Kuruluş faaliyetlerinin standartlaştırılmasını sağlayacak dokümante bilgiyi (altyapıyı) oluşturulmak,
 • Geçmişe yönelik kayıtların düzenli bir şekilde tutulmasını sağlayacak altyapıyı oluşturulmak,
 • Veriler ve istatistiksel ölçümler doğrultusunda durum analizlerini yapılabilmek ve geleceğe yönelik kararlarda bu analiz sonuçlarını kullanmak,
 • Uygun olmayan ürün/hizmetleri en aza indirmek, zaman ve diğer kaynakların daha etkin kullanımı ile verim artışını sağlamak.
 • Global pazara erişmek ve pazarda yer almak.
 • En önemli faydası Risk ve Yönetim Süreçlerinin Disipline bağlandığı, Müşteri odaklı bir yapının kazanımı, müşteri memnuniyetini sağlamaktır.

II. BÖLÜM

ISO Belgesi’ nin İşinize Faydaları Nedir ?

ISO Belgesi/Sertifikası, kuruluşunuzun iç işleyişinin nasıl yürüdüğü, ne durumda olduğu ve müşterilerinizin markanızı ve ürünlerinizi pazarda nasıl algıladıklarını, iyileştirme faaliyetleri kazanımları ile sisteminizin daha iyi hale gelmesi gibi genel faydalar sağlar.

Bu faydalar için “ Verimlilik ” sihirli kelimedir.

Genel olarak, ISO sertifikası, açık ve net bağlamınızı ortaya koymanıza ve anlamanıza, israfı ortadan kaldırmanıza, riski azaltmanıza ve tüm iş süreçlerinizde verimliliği en üst düzeye çıkarmanıza yardımcı olacak en iyi uygulama metodu çıktısı olan ilgili yönetim sistemlerini ( ISO 9001 Belgesi, ISO 14001 Belgesi, ISO 45001 Belgesi, ISO 22000 Belgesi, ISO 27001 Belgesi, ISO 50001 Belgesi, ISO 10002 Belgesi, ISO 39001 Belgesi, ISO 17100 Belgesi, ISO 3834-2 Belgesi, ISO 15138 Belgesi, kalite yönetim sistemi ve diğer yönetim sistemleri gibi ) uygulamanızı sağlar. Bu durum genellikle genel gider maliyetlerinde düşüşe ve karlılıkta artışa sebebiyet verir.

Tüm süreçlerinizi ISO Belgelendirme’ nin bir parçası olarak standartlaştırmak aynı zamanda personel performans yönetimi ve çalışanların eğitimi ve iş başlangıç işlemlerini çok daha etkili hale getirir. Buna ilaveten yönetim onaylı süreçlerinizi uygulamaya koymak, genellikle personel performansını ölçmek için kullanabileceğiniz veri tabanlı ölçümlerin verilerini sağlar.

Kurup işlettiğiniz bu sistemin/sistemlerin belgelendirilmesi, net eğitim protokolleri oluşturmak, riski yönetmek ve işinizin kurumsal hedeflerinize karşı nasıl performans gösterdiğini izlemek için çok faydalıdır.

ISO Belgesi ya da ISO Sertifikası, ürünlerinizde ve hizmetlerinizde tutarlılığı, yaşal şartlara uygunluğu, güveni ve kaliteyi sağlayacak onaylı süreçler oluşturmanızla ilgilidir. Oluşturduğunuz yapı, hitap ettiğiniz müşteri kitlesine güven oluşturmanıza yardımcı olacaktır. Belgesi olmayan rakip firmalara kıyasla pazarda size güçlü bir rekabet avantajı sağlayabilme potansiyeli taşır. Müşteriler, sizi çevreye olan etkinizi en aza indirirken ve sorumlu risk yönetimi , güvenlik ve enerji kullanım politikalarını takip ederken, endüstri lideri yönetim ve üretime kendini adamış en iyi uygulama olarak görürler.

Sizin için en değerli faydası, işletmenizse yeni pazarlar da açabilecek potansiyele sahip olmasıdır. Ayrıca Kamu ihalelerinde bu sertifikalar talep edilmektedir. Kuruluşunuzun, Uluslararası kabul görmüş ISO Sertifikası, ISO Standartları 'nı uygulaması durumunda ürünlerinizi yurtdışına ihraç etmek de daha kolay hale gelebilir.

ISO 9001’ in belgelendirmesinin işletmenize sağladığı kritik faydalar:
a) Verimlilik ve Tasarruf

Uygulamaya soktuğunuz süreç uygulamaları ile israfı ve hataları en aza indirerek işlemleri optimize edebilir ve iyileştirilmiş sonuçlar elde edebilirsiniz.

b) Müşteri Memnuniyeti

Müşteriler kuruluşların can suyudur. Ürün veya hizmetinizin kalitesini artırarak müşteri memnuniyetini sağlayarak satışları artırma imkanları kazanırsınız.

c) Yeni Pazarlara Erişim

ISO belgeleri standartları uluslararası olarak kabul görürler. Bu belgelerin, kuruluşları yurtdışındaki yeni pazarlara erişmesi imkânı vardır. Ayrıca kamu ihaleler için genellikle gerekli şarttır.

d) Artan Pazar Payı

İş dünyasında faaliyetteyseniz, zaten mevcut bir pazar payınız bulunmaktadır. Ancak üretkenliğinizi artırarak, rakiplerinize karşı rekabet avantajı geliştirmek için kalite yönetim sistem belgesine ihtiyacınız bulunmaktadır.

e) Bağımsız Denetim ve Gözden Geçirme

Güven, kazanılması gereken bir olgudur. Kuruluşunuzun ISQ vb. gibi bağımsız bir denetim mekanizması ile kontrol edilerek tescillenmesi müşterilere güven sağlayacaktır.

f) Sistem Entegrasyonu

ISO 9001 süreçlerinizin sıfırdan başlatılması değildir. Sisteminizin bütünleşmesini ve birbirleriyle etkili bir şekilde iletişim kurmasını sağlar.

Nihai aşamada sürekli ve standart bir kontrol altyapısı oluşturur ve küresel tanınırlık ve kabul edilirlik sağlar, İtibar ve prestij kazandırır.

Bir veya daha fazla ISO Belgesi ve ISO 9001 Belgesi almaya karar verirseniz, Belgelendirme Hizmetlerimiz için iletişim bilgilerimizden ISO uzmanlarımızla rahatlıkla iletişime geçebilirsiniz.

III. BÖLÜM

Global Pazara Erişimde ISO 9001 Belgesi

Global pazarlara girmek ve pazarda iş yapmak, her işte olduğu gibi bazı gereksinim ve kriterler doğurur. Bu gereksinimleri karşılamak pazar oyucuları için zorunlu bir durumdur. Pazara giriş anahtarlarından birisi de ISO 9001 Belgesi’ dir.

ISQ Uluslararası Kalite Belgelendirme Servisi, Kuruluşların global pazarlama çabası adına uluslararası uygunluk ve düzenleyici hedeflere ulaşmak için güçlü bir çözüm olan ISO 9001’ i kuruluşlara en uygun şartlarda sunmaktadır.

Bilinen tüm sektörlerde yer alan üreticilere, dünya çapındaki pazarlar için gerekli sertifika erişimini kolaylaştıran ISQ Sistem Belgelendirme Hizmeti, pazara hızlı bir şekilde erişebilmek için süreçlerinizi kolaylaştıran bir çözümdür ve çözüm ortağı olarak yanınızdadır.

Uluslararası Kalite Belgelendirme Servisimiz, aşağıdaki pazar gereksinimlerinize destek olmak için çalışmalar yapmaktadır.

Bu çalışmalar 3 başlıkta toplanabilir;

 • Üretilen uygun ürün ve/veya hizmet için süreçlerin ve ürünün ülkelerin özel ve genel gereksinimlerini karşılama durum incelemeleri,
 • Akredite bir ISO Belgesi 'nin mevcut gereksinimlere uygun olarak tanındığının sağlandığı ülke onayları,
 • Akredite ve global tanınan sertifikanın, kuruluşun süreç, ürün ve hizmetlerini tam olarak karşılayan kapsamlarının, yani iştigal ve faaliyet alanının tam olarak belirlenmesi.

Devletler ve Global Organizasyon ve Kurumlar/Kuruluşlar tarafından tanınan bu sertifikalar ve bu sertifika programlarını desteklemek için ülke içinde de kuruluşunuzun temsil edilmesine ihtiyacınız olabilmektedir.

Ürün ve Hizmetler, üreticilerin belirli ülke gereklilikleri, onay süreci, proje durumu, etiketleme yönergeleri, diğer gereksinim ve talepleri hakkında doğru ve kapsamlı bir anlayışa sahip olmalarını sağlamak için özel süreç yönetimi ve kaliteyi destekleyecek şekilde tasarlanmalıdır.

ISQ;

 • Doğrudan o ülkenin kabul ettiği akreditasyonu ve uluslararası düzenleyici kurumlarla doğrudan etkileşimlerle desteklenen belgelendirmeleri,
 • Özel olarak uluslararası onay ihtiyaçlarını ve uluslararası devlet düzenleyici kurumlarıyla etkileşimlerini destekleyen ülke için gerekli akreditasyonu,
 • Dünyada geçerli global akreditasyonlarımızla doğrudan belgelendirme hizmetleri verdiğimiz stratejik iş birliklerini hizmetinize sunar.
 • ISQ’ nun Global Onaylı ISO 9001 Belgelendirme Hizmetleri, dünya genelinde küresel ticarete açık hemen hemen her ülkeyi kapsayan bir yapıdadır. Belgenizi, Afrika, Asya, Amerika, Avustralya ve Avrupa’ nın hangi ülkesinde kullanacaksanız tercihiniz ISQ olmalıdır.

ISO 9001 Belgesi Almak İçin Yapılması Gerekenler ?

Kuruluşunuzun ISQ gibi üçüncü taraf bir sertifikasyon kuruluşu ile sertifikasyon sürecinden geçmeye hazır olduğunda, sürecin 2 aşaması vardır.

İlk aşama, 1. Aşama denetimi yani dokümante bilginin denetlenmesi ile başlar. Bu aşamada, belgelendirme kuruluşu, Kuruluşunuzun ISO 9001 standardına uygun olduğundan emin olmak için kalite yönetim sisteminizdeki tüm belgelenmiş bilgileri gözden geçirir. Bu aşama genel uygunluğu ve belgelendirmeyi sağlamaz.

Sürecin ikinci kısmına geçilir ve bu aşama da 2. aşama yani saha denetimleri ile gerçekleşir. 2. aşamada, ISQ, kontrollere devam eder ve gerekli değişiklikleri veya iyileştirmeleri yapıp yapmadığınızı saha uygulamaları ile görür.

Aşama 2 aynı zamanda bir organizasyonun kalite yönetim sisteminin tam anlamıyla gerçekleştirilip gerçekleştirilmediğinin görüldüğü uygunluk denetimidir. Uygunluk sağlanmış ise;ISO 9001 Belgesi’ ni alabilirsiniz.

Şayet uygunluk sağlamada eksikleriniz var ise;yapmanız gereken, değişiklikleri ve düzeltmeleri yaparak uygunsuzlukları gidermek olacaktır. Kuruluşunuz gerekli tüm iyileştirmeleri veya düzeltmeleri yapana kadar sertifika almayacaktır.

Kalite Yönetim Sisteminiz onaylandıktan sonra sertifikayı alacaksınız ve 1 yıl sonra da ara denetim (gözetim denetimi) sürecinden ve 3. Yıl sonunda da yeniden sertifikalandırma sürecinden geçeceksiniz.

Ara Denetimin (Gözetim denetiminin) amacı, Yönetim Sisteminizin hala ISO 9001 gerekliliklerini karşıladığının sürdürülmesinin tespitidir. İlk belgelendirmenizden sonraki iki yıl içinde iki ara denetim (gözetim denetimi) geçireceksiniz ve bu denetimler ilk belgelendirme denetiminizden daha az yoğunlukta ve daha sade olacaktır. İlk sertifikasyon sonrası üçüncü yıl sonunda, eksiksiz ve kapsamlı bir yeniden sertifikalandırma denetimi talep ederek yeniden bir 3 yıllık ISO 9001 Belgesi’ ne sahip olacaksınız.


ISO 9001 Belgesi Kimlere Verilir ?

ISO 9001 Belgesi;Vergi kaydı olan Gerçek veya Tüzel Kişiliklere verilir.

ISO 9001 Belgesi, bireysel bir belge değildir ! Bireyin kendisine verilmez

Üretilen mal veya hizmete de verilmez. Mal veya Hizmeti üreten Kuruluşun Yönetim Sisteminin Uygunluğunun Tescil edilmesi için Kuruluşun Kurumsal Kimliğine verilir. (Bkz. Şekil 1)

ISO 9001 Belgesi Kimlere Verilir

Şekil 1

ISO 9001 Belgesini Kimler Alabilir ?

Kuruluşlar, ISO 9001 Belgesi ’ ni;yapısı ve büyüklüğü her ne olursa olsun, tarım, maden, kimya, hizmet, makine, metal, sağlık, sosyal, gıda, ilaç, uzay, kağıt, kamu, eğitim, öğretim, mühendislik, satış, bilişim, lojistik, taşıma, yazılım, geri dönüşüm, enerji, esnaflık vb. sektörlerden hangisinde olurlarsa olsunlar, ISO 9001 standardı kriterlerini karşıladıkları ve bunu da ISQ Belgelendirme gibi 3. Taraf bir kuruluşça tescilledikleri anda alabilirler.


ISO 9001 Belgesi Nasıl Alınır ?

ISO 9001 Belgesi nasıl alınır konusu tamamen kuruluşların gönüllü tercihine bırakılmıştır. Alınması için herhangi bir şart ya da zorunluluk bulunmamaktadır.

Ancak;Belge ihtiyacı, müşteri talebi, ihale talebi, işletmenin kurumsallık ve disiplin arayışı, prestij vb. durumlar için doğabilir.

ISO 9001 Belgesi Almak için;

 • i. Kuruluşunuzun kuruluş tarihinden 3 ay gibi bir zamanın geçmiş olması,
 • ii. Standardın istediği kriterlere göre bir yönetim sisteminin kuruluşunuzda mevcut bulunması,
 • iii. Finansal kaynağınızın olması ve tercih edeceğiniz ISQ-İntersistem Teknik Sertifikasyon Kuruluşu vb. kuruluşa başvurmanız gereklidir.
 • iv. Sonrasında 2 aşamalı denetim süreci,
 • v. Uygunsuzluk var ise giderilmesi ve sonrasında belge alınabilmektedir.

ISO 9001 Belgesi Ne Kadar Zamanda Alınır ?

Standart, sistemin kurulması ve dokümante edilmesi için gerekli genel kuralları tanımlar. Bir ürüne veya sektöre ait değildir. Tüm sektörlere uygulanabilir. Bu nedenle kurum, kendi sektörüne göre iso 9001 Belgesi standardını istenen kriterlere göre uygulamak zorundadır.

Belgelendirme başlangıç aşamasında kuruluşlar standardı uygun yapıda kurar ve uygularlar. Bu süre takribi 3 aydır. Daha sonra Belgelendirme başvurusu yapabilirler.

Standardın kuruma adapte edilmesi;yapısına, sürecine, risklerine, bilgisine, personel sayısına, fonksiyonel durumuna ve yönetiminin inanmasına bağlı olarak uzun veya kısa süre alır. Bu süre 5 ila 30 gün arasında değişebilir.

2. Aşamalı denetim süresi ve denetim süresini etkileyen önceki paragrafta anlatılan durumlar ve uygunsuzlukların kapatılma süreleri de belirtilen sürelere ilave edilir.


ISO 9001 Belgesi Kaç Yıl Geçerli ?

ISO Yönetim Sistemi Standartlarında belirlenmiş kriterler gereği Yönetim Sistemi Belgeleri 3 yıllık periyotta geçerli hale getirilmiştir.

Belgelerin geçerli olması için bu 3 yıllık periyotta;

1. yıl İlk Belgelendirme denetimi

2. yıl 1.gözetim/ara denetim sahada kısmi kriterlerle sistem uygunluk denetimi

3. yıl 2.gözetim/ara denetim sahada 1. Gözetimde bakılmayan ve genel kriterlerin üzerinden kısaca geçilmesi denetimi yapılması gereklidir.

Aksi halde,

İlk yıl Belgeyi aldım 3 yıl geçerli midir ?

Sorusunun cevabı: Hayır’ dır.

Bu denetimlerde İlk yıl denetim ve belge ücreti ödenir, 2. ve 3. yıl sadece denetim ücreti ödenir. İlk yıl ücreti biraz yüksek olmakla beraber 2. ve 3. yıl sadece denetim ücreti alındığı için ücretler yaklaşık %30 oranında az olur.

3. yıl sonunda ne oluyor?

3. yıl sonunda ilk belgelendirme nasıl yapılmış ise o şekilde baştan belgelendirme yapılmaktadır.

Belgelendirmeyi sürdürüp yeniden belgelendirme yapan kuruluşlar için 3. Yıl sonu belgelendirmede denetim kriterleri biraz daha esnek ve ücretleri biraz daha düşük olarak yapılmaktadır.

3 Yıllık Çevrim/Periyot Sonunda Belge Yenileniyor Mu? İlk Belgeyi Alınıyormuş Gibi Mi Fiyatlandırılıyor ?

3. yıl sonunda ilk belgelendirme nasıl yapılmış ise o şekilde baştan yeniden belgelendirme yapılmaktadır. Belgelendirmeyi sürdürüp yeniden belgelendirme yapan kuruluşlar için 3. yıl sonu yeniden belgelendirmede denetim kriterleri biraz daha esnek ve ücretleri biraz daha düşük olarak yapılmaktadır.


ISO 9001 Belgesi Nereden Alınır ?

ISO 9001 belgesini almak için, işletmeler ISQ gibi akredite ve bağımsız bir üçüncü taraf kuruluş tarafından denetlenir. Belgeyi veren kuruluşlara üçüncü taraf sertifikasyon kuruluşu denir. Bir işletmenin uygunluk değerlendirmesinde ve ISO 9001'in tüm gereksinimlerini karşıladığından emin olmada uzman organizasyonlardır.

Belgelendirme kuruluşları sadece bağımsız olarak faaliyet göstermez ve aynı zamanda bir akreditasyon kurumu tarafından da akreditasyon altyapısını gerçekleştirmek içinde denetimlere tabi olurlar. Akreditasyon kuruluşları, kâr amacı gütmeyen bir uluslararası organizasyondur ve yönetim kurullarınca ve üst otorite organizasyon IAF tarafından denetlenmektedir.

Şayet;

Standartta belirtilen kriterlerin kuruluşunuzda bulunduğuna kanaatiniz var ise ISQ-İntersistem Teknik Belgelendirme kuruluşumuza ya da vb. kuruluşlara direkt başvuruda bulunarak ISO 9001 kalite belgesi alabilirsiniz.

Aksi halde bir sistem çalışması yapmalı ya da yaptırmalısınız.

ISO 9001 Belgesi Veren Kuruluşlar

Yönetim sisteminizin, mümkün olan en iyi sonuçları aldığından emin olmak için ISQ Belgelendirme’ ye güvenebilirsiniz.

Kuruluşunuzun büyüklüğü ne olursa olsun, yer aldığınız sektör ve/veya faaliyet gösterdiğiniz ülke neresi olursa olsun ISO 9001 standart herkese uygulanabilecek şekilde tasarlanmıştır. Yani vergi mükellefi olan her yapı kalite belgesini alabilir.

ISO 9001 Belgesi Veren Kuruluşlar arasında yer alan ISQ Markası, Belgelendirme sektörünün öncüsüdür.

Kalite Yönetim Sistemi sertifikasını almak istiyorsanız, lütfen bizimle iletişime geçin. Hemen, en uygun ISO 9001 Belgesi almak için 0(216) 305 4666 numaralı telefonumuzu arayabilirsiniz.

Kalite Uzmanlarımız, “EN UYGUN ISO BELGESİ” desteği için sizleri bekliyor.


ISO 9001 Belgesi için Gerekli Evraklar ?

 • Kuruluşun Vergi Levhası,
 • İmza Yetkililerine ait imza sirküleri,
 • Ticaret Sicil / Sanayi Sicil / Esnaf Kayıt, Mazbata vb. Evraklarından tabi olduğunuz belge,
 • Son Ay’ a ait güncel SGK Hizmet Dökümü.

ISO 9001 Belgesi Fiyatı

Belge almak isteyen kuruluşun büyüklük, tasarım, insan kaynağı yapısı ve komplekslik durumuna göre değişken denetim günü ortaya çıkarmaktadır. Denetim gününü karşılayacak denetçi maliyeti ve belgenin kendi ücreti de bu maliyetlere eklenmiş haline “ISO 9001 Belgesi Fiyatı” denir.

ISO 9001 Belgesi fiyatı; 2023 yılı itibarı ile 2.000, 00 TL - 5.000, 00 TL belge ücreti ve ortalama 3.000, 00 TL – 10.000, 00 TL denetim ücreti, toplamda 5.000, 00 TL - 15.000, 00 TL civarında bir paraya tekabül eder.

Kuruluşun büyüklük, tasarım, insan kaynağı yapısı ve komplekslik durumu ne kadar az, açık ve basit ise fiyatı pahalı değildir.


ISO 9001 Belgesi Alan Kuruluşların Listesi

ISO 9001 Belgeli firmalar listesine; belgeyi veren kuruluşla iletişime geçerek ya da belgelendirme firmasının web sitesinde yer verdiği sorgulama ya da iletişim bölümünden ulaşabilirsiniz.

Sorgulama yapılırken dikkat edilecek husus; belgeyi aldığınız kuruluşun direkt kendisinden sorgulama yapmaktır.

Rasgele bir belgelendirme kuruluşundan sorgulama yapılamaz.

IAF (Uluslararası Akreditasyon Forumu), konu ile ilgili “ iafcertsearch ” adlı iso 9001 belgesi sorgulama portalı çalışması yürütmektedir.


Kaynakça

[0] : ISO (Uluslararası Standartlar Teşkilatı).

[1] : Vikipedi, özgür ansiklopedi.

[2] : Liderlik – iso9001kalitebelgesi.com.

[3] : Ekşisözlük.

[4] : IAF (Uluslararası Akreditasyon Forumu).


Hızlı Başvuru

Sıkça Sorulan Sorular

ISO 9001:2015 Belgesi Nedir ?

Kuruluşların,Kalite Yönetim Sistemi standardının 2015 yılında çıkan versiyonu ve güncel olan standardına göre ISO 9001 Belgelendirme sürecini yaşayarak aldıkları belgeye ISO 9001:2015 Belgesidenir.

ISO 9001 Belgesi ile ISO 9001:2015 Belgesi Arasında Fark var mıdır ?

Bu konuda her ne kadar isimlerinde fark görünüyor olsa da bu iki isimde aynıdır. Fark yoktur. ISO 9001 Belgesi, ISO 9001 Kalite Belgesi, ISO 9001 Kalite Yönetim Sistem Belgesi, ISO 9001:2015 Belgesi, ISO 9001:2015 Kalite Belgesi, ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistem Belgesi ifadeleri tamamen aynı belgeyi ifade eder.

ISO 9001:2015 Belgesi Fiyatı ?

ISO 9001:2015 Belgesi Fiyatı; günümüz şartlarında 2.000, 00 TL - 5.000, 00 TL belge ücreti ve ortalama 3.000, 00 TL – 10.000, 00 TL denetim ücreti, toplamda 5.000, 00 TL - 15.000, 00 TL civarında bir paraya tekabül eder.

ISO 9001 Belgesi Kaç Günde Alınır ?

Standardın kuruluşa entegre edilmesi; yapısına, sürecine, risklerine, bilgisine, personel sayısına, fonksiyonel durumuna bağlı olarak 5 ila 30 gün arasında değişir.

ISO 9001 Belgesi Başvurusunda Nelere Dikkat Edilmeli ?

Belgelendirme Teklifinde verilen belgelendirme ve ara denetim fiyatlarının sözleşmede aynen yer aldığına dikkat edilmelidir.(Ara denetimler için yılda ücret ödeneceği unutulmamalıdır).

Belgelendirme firmasına verilen başvuru evraklarında bulunan unvan ve adreslerin doğru olmasına dikkat edilmelidir.

Başvuruda bulunulan belge için başvuru yapan kuruluşun faaliyet kapsamı netleştirilmelidir.

Bu konulara dikkat edilmediği durumlar için değişikliklerden kaynaklı fazladan ücret ödeme gibi durumlar ortaya çıkabilmektedir.

ISO 9001 Belgesi Alabilmek için Çalışan Sayısı Nedir ?

Kuruluşlar belgeyi almak için yeterlilikleri konusunda bazı şüpheler duyarlar. Bu şüphelerden biri de çalışan sayısıdır. Çalışan sayısının en az 2 kişi olması gerekmektedir. Alt sınır 2 kişidir. Üst sınır bulunmaz.

2 kişinin mantığı nedir? Sorusuna ise;

Cevap: Standart kriterlerinden iç tetkik faaliyeti bu cevabı vermektedir. Tarafsız ve bağımsız yapılması gereken İç tetkikte kişiler kendi departmanını/prosesini denetleyemezler. Bu durumdan dolayı kendilerini denetleyecek 2. Bir kişiye ihtiyaç vardır.

Bu ihtiyaç dışardan karşılanarak belge alınabilir mi?

Evet,bu ihtiyaç dışardan da karşılanabilir. Tescillemek kaydı ile dış denetçi,danışman,taşeron,part-time personel vb. alternatiflerle bunun temin edilmesi durumunda çalışan sayısı alt sınırı 1 kişiye düşebilir ve ISO 9001 Belgesi alınabilir.

ISO 9001 Belgesi,Diğer ISO Belgesini / Belgelerini Karşılar mı ?

Ürün üretim aşamalarından son kulanıcıya ulaşmasına kadar geçen süreçte müşteri istek ve beklentilerini sağlayacak şekilde proseslerinde standart kriterlerinin uygulanmasını ve sürekli iyileştirmeye tabi tutulmasını ve bu şekilde müşteriye ulaşmasını güvence altına alan Kalite Yönetim Sistemi Uygulama kriterleri bütünüdür.

Standardın içeriği ve yapısı kalite ve kalite yönetimi ile kurumsal disiplin oluşturma,uygulama,geliştirme,iyileştirme ve müşteriye talep ettiği ürünü sunmaktır.

Diğer ISO Belgesi/Belgeleri ise;

Çevre, gıda, iş Güvenliği, Bilgi Güvenliği, Çağrı yönetimi, Çeviri yönetimi, trafik yönetimi vb. kapsam kriterlerinde kendi politikası, riskler, amaç ve hedeflere ulaşma faaliyetleri, uygulama metodları, yasal ve bağlayıcı şartları ve tüm çalışanların ilgili yönetim sistemi faaliyet kriterlerini içeren uygulama kriterler bütünüdür.

Diğer ISO Belgesi/Belgeleri Standardı(ları) ile ISO 9001 Belgesi Standardı farklı kriterler içermekle beraber ortak kriterler ve konuları da içermektedir.

Sonuç olarak;

ISO 9001 ve diğer ISO Standartlarında farklı yönetim sistemlerinin tarif edilmesi ve uygulanmasından dolayı ötürü ISO 9001 Belgesi, Diğer ISO Belgesini/Belgelerini karşılamaz.

Ayrı ayrı alınması gereklidir.