Hemen Bize Ulaşın ! +90216 305 4666
ISO, Tüketici Garantileri için ISO 22059:2020 Standardı Yayınladı !

ISQ, ISO 22059 Belgelendirmesi’ ne başlayarak pazardaki ihtiyaçları karşılamaya çalışacak.

ISO 22059 Belgesi, bir üreticinin ve / veya tedarikçinin tüketiciler tarafından ürünlerin makul beklentilerini karşılamak için kullanabileceği garantilerin / garantilerin biçimini ve içeriğini ortaya koyan belgedir.

Bu belge/standart, bir üreticinin ve/veya tedarikçinin tüketiciler tarafından ürünlerin makul beklentilerini karşılamak için kullanabileceği garanti ya da güvencelerin biçimini ve içeriğini belirtmektedir.

Standartta, işletmeler ve online işlemler (e-ticaret) de dahil olmak üzere yeni ya da 2. el ürünlerin tüketicileri arasındaki alışverişin şartlarını ortaya koymaktadır.

E-ticaret ve global Pazardaki işlem hacmindeki artış, tüketici için hem olumlu hem de olumsuz yanları ile tüketiciler için bulunmaz fırsatlar sağladı. Ancak, ticarette daha fazla seçenek her zaman daha iyi ya da daha kaliteli anlamında değildir. Tüketici güvencesi için ihtiyaç olan bu standart uluslararası tedarik zincirinde yer alanların korunmasına fayda sağlayacaktır.

20 Trilyon dolar civarında büyüklüğü sahip bir global ekonomiye sahibiz. Ancak dijitalleşme ve global Pazar ortamı beraberinde tüketiciler için limitsiz alternatifler oluştursa da, tüm alıcılar iyi bir anlaşma sağlamaz. Uygunsuz ürün ve durumların eksik performans oluşturması Pazar oyuncuları yani ticaretin tarafları için risktir.

Yeni standartla hedeflenen, tüketiciler için kötü sürpriz ihtimallerinin düşürülmesi ve üretici taraflarında korunarak anlaşmaların güveninin oluşturulmasıdır.

ISO 22059, tüketici güvence ve garanti şartlarını, tüketicilerin makul beklentileri karşılayacak gereklilikleri belirtir. Tam olarak neyin kapsanıp neyin kapsanmadığını, kapsamın zaman dilimini ve üreticinin veya tedarikçinin tüketicilerden beklentilerini belirtmeyi içerir. Ayrıca, ürün arızalanırsa düzeltici eylemlerin de uygulamaya dahil edilmesini içerir. Taraflarca kabul edilebilir bir minimum garanti gerekleridir. Tüm tarafların sorumluluklarını oluşturtur.

ISO 22059 Belgesi ve Standardı tüketicini güvenini artıran ve tüm taraflar için bir kazan-kazan anlaşması” olarak nitelendirilmiştir.

Üretim faaliyetlerinin globalleşmesi ile üretim ve dağıtımın sistematik olarak farklılaşması, tüketicinin korunması konusunda ihtiyaç oluşturmuştur. İnternet vasıtası ile bilgisayar ve mobil telefonlar, işin yürütülme biçiminde büyük ve işin yapılmasında büyük kolaylıklara sebep olmuştur. İnternet kullanımının artması dünya ticaretini kolaylaştıran etkiye sahip olmuştur. Firmalar ve ülkelerin büyük çoğunluğu %60-70’ lere varan oranlarda ve giderek artan bir halde e-ticaret faaliyetlerine dönmüştür. Bu etkileşim ile üreticiler ve tüketiciler arasında bilgilerin uygunluk sorunları ortaya çıkmıştır. Adil ticaret endişeli bir hal almıştır.

Teknolojinin ilerlemesi, tüketilebilir ve tüketilemez bir dizi karmaşık ve sofistike ürünü tüketicilerin kullanımına sunmuştur.

Tüketicileri uygunsuz ürünlere karşı korumak için yeni önlemlerin alınması gerekliliği doğmuştur.

Teknolojik gelişim ve üretim bilincinin artması ile dünya pazarı milyonlarca tüketicinin bulunduğu bir ticaret ortamına dönüşmüştür.

Tüketiciler bu ortamda yaşam kriterlerini artırırken, tüketici yasal mevzuatları ve iyi iş uygulamalarından aldıkları koruma seviyeleri, bire bir karşılıklı alışılagelmiş ticaret seviyelerinden çok daha düşüktür.

iso 22059:2020 belgesi standardı

Ürün güvence ve garantilerinin ekonomik önemi, ürünlerin tatmin etmeyen uygunsuzluk ve beklentilere koruma sağlamaktır. Ürünlerin, fiyat ve açıklamalarına bakıldığında, beklenen makul bir kalite ve performans görülmektedir. Bu durumlarda geleneksel hal ile güvence ve garantiler, üreticiler ya da tedarikçiler tarafından hatalı ürünlere karşı tam korumadan daha az koruma sağlar ve bu da ticaret yapan taraflar arasında risk paylaşımı olarak uygulanır.

Verilen garanti ve güvencelerin açık ve net olarak ortaya konması, neleri kapsadığı ve neleri kapsamadığı, kapsamın zamanlaması ile üretici ve tüketicinin beklentileri açıklar. Ayrıca bu durum üretici tarafları tarafından ürün arızası durumunda tüketicilere sunulan çözüm yollarını belirtir.

ISO 22059:2020 Standardı, üreticilere ve tedarikçilere, tüketicilere karşı sorumluluklarını anlamalarında yardımcı olmanın metotlarını içerir. Aynı zamanda tüketicileri güvenli, dayanıklı ve iyi performanslı ürünlere sahip olma haklarını oluşturur.

Nihayetinde, üretici ve tedarikçi tarafından sağlanan ürünlere olan tüketici güvenini arttırmak ve teşvik etmek amacındadır.

ISO / PC 303 Numaralı Teknik Komite tarafından oluşturularak, Ocak 2020 tarihinde ilk baskı olarak yayınlanan, ICS: 03.080.30 kodlu, ISO 22059 Belgesi standardı olarak uygulamaya alınmıştır.

ISO 22059:2020 Standart İçeriği / Kapsamı Nedir?

 • Önsöz
 • Giriş
 • 1 Kapsam
 • 2 Normatif referanslar
 • 3 Terimler ve tarifler
 • 4 Amaç ve ilkeler
 • 5 Genel gereksinimler
  • 5.1 Garanti / garantinin durumu
  • 5.2 Garanti / garanti şartları
  • 5.3 Garanti süresi / garanti
  • 5.4 Garanti / garantinin ihlali
  • 5.5 Garanti / garantinin hariç tutulması
 • 6 Garanti / garanti kategorileri
  • 6.1 Genel
  • 6.2 Başlık / yasal haklar konusunda garanti / garanti
  • 6.3 Kaliteye ilişkin garanti / garanti
  • 6.4 Özel amaca uygunluk garantisi / garantisi
  • 6.5 Ürünlerin açıklamaya uygun olduğu garanti / garanti
  • 6.6 Ürünlerin numuneye uygun olduğu garanti / garanti
  • 6.7 Onarımlar ve yedek parçalar için garanti / garanti
  • 6.8 Muayene garantisi / garantisi
  • 6.9 Ekspres garanti / garanti
 • 7 Genel gereksinimler
  • 7.1 Tedarikçilere karşı tazminat hakkı
  • 7.2 Üreticilere karşı tazminat hakkı
  • 7.3 Üreticilerin ve tedarikçilerin düzeltme politikası
 • Ek A Düzeltme hakkı akış şemaları
  • A.1 Tedarikçiye karşı tazminat hakkı (7.1'e atıfla)
  • A.2 Üreticiye karşı tazminat hakkı (7.2'ye atıfla)
 • Kaynakça

ISO 22059 Belgesi’ ni Kimler Alabilir?

Belgeyi, e-ticaret firmaları başta olmak üzere boyutu, türü, yapısı vb. fark etmeksizin her türlü işletme alabilir.

ISO 22059 Belgesi Nereden? Nasıl Alınır? Belge Veren Firmalar?

ISO 22059 Belgesi, ISQ Belgelendirmeden alınmaktadır.

2 Mart 2020 tarihi itibarı ile denetim ve belgelendirme alt yapısını hazırlan ISQ Belgelendirme bu belge ile ilgili faaliyetlerine başlamıştır.

ISO 22059 Belgesi Fiyatı Nedir? Kaç Para?

ISO 22059 Belgesi Fiyatı diğer iso belgelerindeki süreçle aynı yapıda şekillendirilir. İşletmenin yapısı, büyüklüğü, denetim masrafları ve belge masrafları toplamı olarak ortalama 1.750,00 TL – 4.500,00 TL bir fiyata/paraya tekabül eder.