Hemen Bize Ulaşın ! +90216 305 4666
  • Ocak 14, 2021
  • Hasan Şahap
  • Blog
ISO 22301:2019 Belgesi Standardı Revizyonu Nedir?

ISO 22301 Belgesi Standardı'nın en son versiyonu, 31 Ekim 2019 tarihinde resmi olarak yayınlandı. Bu güncelleme, kuruluşların İş Sürekliliği Yönetim Sistemi (İSYS/BCMS) üzerine kurulu olan standartın en son revizyonunu temsil etmektedir.


ISO 22301:2019 Revizyonu ile Ne değişti?

Bu güncel revizyon, ISO 9001 ve ISO 27001 gibi diğer ISO Yönetim Sistemleri'nde olduğu gibi daha az kuralcı gereksinimlere sahip bir yaklaşımı benimsemektedir. Bu metinde, ISO 22301:2019 ile ISO 22301:2012'nin kısa bir karşılaştırmasını yapmayı amaçlıyoruz.

ISO 22301:2019 Yayınlandı Neler Değişti ? Yeni Yapı Nasıl ?

Mevcut İSYS/BCMS Yapısı Aynı Kaldı

ISO 22301'in 2012 versiyonu, ISO Yönetim Sistemi Standartlarının nasıl yazılması gerektiğini belirleyen ISO / IEC Direktifleri bölüm 1 dikkate alınarak geliştirilen ilk ISO yönetim standartlarından biriydi. Bu nedenle, 2012'den beri gözden geçirilen çerçevelerden farklı olarak, İSYS’ nin 2019 revizyonu, yapısında önemli bir değişiklik geçirmedi, çünkü zaten ISO 9001, ISO 14001, ISO 27001 ve 2012'den sonra yayınlanan diğer ISO yönetim standartlarına benzer yapıda idi.

Strateji ve Çözüm Temelli Daha Geniş Yaklaşım

ISO 22301:2019 standardı, kuruluşların yalnızca iş sürekliliğini sağlamak için üst düzey stratejiler geliştirmelerini değil, aynı zamanda süreklilikle ilgili belirli riskleri ve etkileri ele alacak çözümlerin de tanımlamasını gerektiriyor.

Bu gereklilikler, üst yönetim için en önemli değişikliktir, çünkü standart madde 8.3.4’ te belirtildiği gibi gerekli kaynakların tanımlanması artık stratejilerle değil çözümlerle ilgilidir. Kaynakları strateji açısından tanımlamak, İSYS için bütçe planlamasını büyük ölçüde etkileyen çözümler açısından tanımladığınız kadar kesin değildir.

Kaynakları stratejiye dayalı olarak tanımladığınızda, yetersiz planlanmış bir bütçe veya beklenmedik bir şekilde yatırımları arttırmak zorunda kalmanız ve tüm kurumsal bütçeyi tehlikeye atmanız nedeniyle çözümleri sınırlandırabilirsiniz.

Değişikliklere Adaptasyon

ISO 22301:2019' un yeni şartı, kuruluşların İSYS' de planlı bir şekilde aşağıda belirtilen değişiklikleri yapmalarını gerektiriyor;

  • Değişimin amacı ve sonuçları,
  • İş Sürekliliği Yönetim Sisteminin (İSYS) bütünlüğünün değişiklikten nasıl etkilendiği,
  • Değişikliği gerçekleştirmek için mevcut kaynaklar,
  • Sorumlulukların ve otoritelerin tanımı veya değişimi,

Yeni revizyonda istenenler, kuruluşlardan dolaylı olarak beklenen bir şey olsa da, bunu zorunlu bir gereklilik haline getirerek, kuruluşlara müşterilerine hizmet ve ürünlerin dağıtımını sürdürme, devam ettirme ve kurtarma konusunda daha fazla güven katmaktadır.

2019 Revizyonu, Sonuçlara Ulaşmak İçin Daha Fazla Esneklik ve Faydacılık Sunuyor

Çoğu insan değişimden hoşlanmasa da 22301 standardında yapılan değişikliklerin kuruluşlar için uygulanması çok zor olmamalı ve aslında daha fazla esneklik ve daha iyi bir anlayış getirmeleri amaçlanmaktadır. Ayrıca, çözümlerin stratejiler kadar önemli olduğunun kabulü nedeniyle, bu revizyonda, kuruluşların belirli risklere ve etkilere uygun yanıtlar geliştirmelerini sağlamaya daha fazla odaklanılmaktadır. Ayrıca, aynı şey için yıkıcı olaylar sırasında ve sonrasında hizmet sürekliliğinizi yönetme daha az sayıda belgeniz olabilecek.

Yeni ISO 22301 Belgesi Standardı, iş sürekliliğinin yönetimi için benzersiz bir seçenek değildir, ancak hizmetlerinizin sürekliliğini sağlamak ve size en iyi müşteri memnuniyetini elde etmenize yardımcı olmak için süreçler şeklinde yararlı araçlar verecektir.


ISO 22301:2019 Belgesi Almak

Yeni revizyon standardına uygun olarak ISO 22301 Belgesi Belgelendirme faaliyetlerimiz başlamıştır. Eski belgenizi yenileyebilmek ya da ilk defa bu belgeye sahip olmak için bizi arayın !Hızlı Başvuru